Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje fachowe
(4)
Status
available
(12)
unknown
(11)
only on-site
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(10)
Author
Majchrzak-Lepczyk Justyna
(2)
Banaś Jarosław
(1)
Burlita Augustyna
(1)
Chmielecka Monika
(1)
Copp Tomasz
(1)
Gliszczyński Arkadiusz
(1)
Jasiak-Fik Justyna (1983- )
(1)
Juroszek Weronika
(1)
Kaleńska-Rodzaj Julia
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Klonowska-Senderska Iwona
(1)
Korczyński Stanisław
(1)
Lutek Wojciech
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(1)
Opolska-Bielańska Agata
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Pastuszak Zbigniew
(1)
Rosak-Szyrocka Joanna
(1)
Sielska Alicja
(1)
Skowron-Grabowska Beata
(1)
Sokół Aneta
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szmyd Katarzyna
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wojtczuk-Turek Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Raport z badań
(4)
Konsumenci (ekonomia)
(3)
Menedżerowie
(2)
Obsługa klienta
(2)
Polityka regionalna
(2)
Praca
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Satysfakcja konsumentów
(2)
Satysfakcja zawodowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Badania marketingowe
(1)
Coaching
(1)
Decyzje
(1)
Dorosłość
(1)
Dorośli
(1)
Dzielnicowi
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Inteligentne miasta i wsie
(1)
Jakość
(1)
Job crafting
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Kontrola emocjonalna
(1)
Kreatywność
(1)
Logistyka zwrotna
(1)
Lęk
(1)
Marketing
(1)
Mezirow, Jack
(1)
Miasta
(1)
Muzycy
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Nowy produkt
(1)
Obraz siebie
(1)
Obuwie
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odzież
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Policja
(1)
Policjanci
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychologia biznesu
(1)
Psychologia muzyki
(1)
Psychologia sportu
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Regulacja emocji
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Satysfakcja osobista
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Seksizm
(1)
Slużba więzienna
(1)
Strategia marketingowa
(1)
Styl kierowania
(1)
Służba celna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Techniki samopomocy
(1)
Trema
(1)
Uczenie się transformatywne
(1)
Więzienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaangażowanie pracowników
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie relacjami z klientami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łańcuch wartości
(1)
Śmieci
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(14)
Czechy
(2)
Chiny
(1)
Litwa
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(18)
Monografia
(5)
Opracowanie
(4)
Materiały pomocnicze
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(9)
Psychologia
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Transport i logistyka
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : CeDeWu , 2017. - 176 s. : 6brys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-895-0
Zawiera: R. 1 Ekonomiczna teoria dyskryminacji - wprowadzenie: Dyskryminacja i jej rodzaje; Prezentacja wybranych neoklasycznych teorii dyskryminacji i modeli ekonomicznych; Ekonomiczna analiza dyskryminacji kobiet na rynku pracy. R. 2 Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy dawniej i dziś: Dyskryminacja kobiet w Polsce przed i po transformacji ustrojowej z 1989 r.; Kobieta na polskim rynku pracy współcześnie; Polka na europejskim rynku pracy - analiza porównawcza. R. 3 Problem równości płci w świetle prawa stanowionego: Równość płci na rynku pracy w prawie wspólnotowym; Równość płci na rynku pracy w polskim prawodawstwie; Ochrona pracy zawodowej kobiet w prawie międzynarodowym. Dokumenty ratyfikowane przez Polskę - zarys ogólny. R. 4 Przyczyny dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy - badania własne. Problem dyskryminacji instytucjonalnej: Prezentacja wybranych przepisów i instrumentów polityki społecznej dotyczących kobiet na rynku pracy w okresie ciąży i macierzyństwa; Analiza ekonomiczna wybranych przepisów i instrumentów polityki społecznej dotyczącej kobiet na rynku pracy w okresie ciąży i macierzyństwa; Przyczyny dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce - badania własne. Problem dyskryminacji instytucjonalnej. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60594-00-7
Część I: Podstawowe zagadnienia z rehabilitacji i edukacji osób z upośledzeniem umysłowym. 1. Istota upośledzenia umysłowego. 2. Rehabilitacja i edukacja osób z upośledzeniem umysłowym. 3. Przystosowanie psychospołeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Część II: Badania własne. 4. Założenia badawcze. 5. Prezentacja wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-764-3
Zawiera: Rozdział 1 Współzarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce - zarys problematyki; 1.1. Problematyka badawcza ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia instytucjonalnego; 1.2. Koncepcja i metodologia badań nad współzarządzaniem rozwojem regionalnym w Polsce; 1.3. Potencjał województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego i śląskiego dla wdrażania innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Rozdział 2Koncepcyjny wymiar badań nad innowacyjnością we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.1. Kluczowe pojęcia dla badania innowacyjności we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.2. Stan badań nad innowacyjnością we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 2.3. Ocena potrzeb badań nad innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego. Rozdział 3 Modelowy wymiar innowacyjności we ws półzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce; 3.1. Model badania innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym; 3.2. Teoria zmiany w procesach związanych z innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce; 3.3. Śledzenie procesów w ewaluacji innowacji we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Rozdział 4 Działanie LEADER jako innowacyjny instrument zarządzania rozwojem obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce; 4.1. Innowacyjny charakter działania LEADER; 4.2. Śledzenie procesu jako metoda analizy mechanizmów przyczynowych innowacji w zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich w wybranych polskich regionach; 4.3. Wpływ jakości i skali działania LEADER na osiągane rezultaty; 4.4. Stymulatory i bariery innowacji we współzarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich w polskich regionach. Rozdział 5 Zintegrowane inwestycje terytorialne jako innowacje we współzarządzaniu miastami w kontekście rozwoju regionalnego; 5.1. Wprowadzenie w problematykę funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 5.2. Śledzenie procesu jako metoda analizy mechanizmów przyczynowo-skutkowych innowacji w zarządzaniu rozwojem miast w wybranych polskich regionach; 5.3. Rezultaty: jakość i skala interwencji zintegrowanych inwestycji terytorialnych; 5.4. Stymulatory i bariery innowacji we współzarządzaniu miastami w regionie. Rozdział 6 Proces przedsiębiorczego odkrywania: innowacyjna metoda współzarządzania gospodarczo-społecznym rozwojem polskich regionów; 6.1. Wprowadzenie w problematykę procesu przedsiębiorczego odkrywania; 6.2. Śledzenie efektów procesu przedsiębiorczego odkrywania w kontekście regionalnym; 6.3. Wpływ jakości i skali procesu przedsiębiorczego odkrywania na osiągane rezultaty interwencji; 6.4. Stymulatory i bariery innowacji we wspołzarządzaniu rozwojem przedsiębiorczości w polskich regionach; Przyczynek do teorii zmiany w procesach związanych z innowacjami we współzarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-324-5
Wstęp 1. Znaczenie wartości dla klienta 1.1. Wartość i źródła wartości - perspektywa klienta 1.2. Kreowanie wartości dla klienta - perspektywa przedsiębiorstwa 1.3. Obszary kreowania wartości 2. Jakość w kształtowaniu wartości dla klienta 2.1. Znaczenie jakości w kreowaniu wartości 2.2. Klient w Systemie Zarządzania Jakością 2.3. Transformacja potrzeb klientów w obliczu konkurencji oraz pandemii 2.4. Jakość obsługi klienta w kontekście relacji klient - przedsiębiorstwo 2.5. Doskonalenie jakości w aspekcie wartości dla klienta 3. Kreatywność a wartość dla klienta 3.1. Kreatywność w przedsiębiorstwie 3.2. Produkt kreatywny - próba deskrypcji pojęcia 3.3. Cechy produktu kreatywnego 3.4. Czynniki wpływające na kreatywność produktu w przedsiębiorstwie 4. Wartość w opinii konsumentów i przedsiębiorców 4.1. Wartość w opinii konsumentów i przedsiębiorców - case study 4.2. Charakterystyka badanych 4.3. Hipotezy i pytania badawcze 4.4. Rezultat i wnioski z badań ilościowych; Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Spis wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-404-7
Wstęp. Rozdział I Pojęcie, źródła oraz mechanizmy redukujące lęk menadżerów w Polsce i w Chinach: 1.1. Człowiek jako podmiot odczuwanego lęku w kulturach zachodniej i chińskiej. 1.2. Źródła lęku. 1.3. Mechanizmy redukujące lęk menadżerów. Rozdział II Lęk decyzyjny menadżerów z Polski i z Chin w realizacji funkcji zarządzania: 2.1. Działanie menadżera w realizacji funkcji zarządzania. 2.2. Proces decydowania oraz rodzaje decyzji menadżerskich. 2.3. Istota decyzji menadżerskich oraz radzenie sobie z lękiem decyzyjnym na podstawie wywiadów z menadżerami z Polski i z Chin. Rozdział III Radzenie sobie z lękiem decyzyjnym menadżerów polskich i chińskich w świetle badań: 3.1. Problem badawczy, hipotezy, metody badawcze oraz przebieg badań. 3.2. Wyniki badań menadżerów polskich i chińskich w zakresie lęku jako stanu i jako cechy. 3.3. Propozycje działań redukujących lęk decyzyjny menadżerów oraz ich rezultaty. Zakończenie. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66199-26-2
Wstęp; 1. Logistyczna obsługa klientów w kontekście literaturowym 1.1. Zakres definicyjny logistycznej obsługi klienta 1.2. Teoretyczne podstawy logistycznej obsługi klienta 1.2.1. Paradygmat sieciowy w logistycznej obsłudze klienta 1.2.2. Kapitał społeczny a logistyczna obsługa klienta 1.2.3. Implikacje ekonomii behawioralnej w logistycznej obsłudze klienta 1.3. Elementy logistycznej obsługi klienta 1.4. Mierniki i wskaźniki obsługi klienta 1.5. Koszty logistycznej obsługi klienta 2. Istota, formy i rozwój handlu elektronicznego 2.1. Początki handlu elektronicznego 2.2. Zakres definicyjny handlu elektronicznego 2.3. Rozwój handlu elektronicznego w Polsce i na świecie 2.4. Modele obsługi logistycznej w handlu elektronicznym 2.5. Regulacje prawne handlu elektronicznego 2.6. Handel hybrydowy wyzwaniem dla kanału elektronicznego 3. Podmioty wzorcowe branży "odzież i obuwie" funkcjonujące w internecie - studium jakościowe 3.1. Cele i kryteria doboru podmiotów do badań jakościowych 3.2. Sklep odzieżowy Ąnswear.com 3.3. Największa oferta obuwia - eobuwie.pl 3.4. Więcej niż aukcje -Allegro.pl 4. Metodologia badań logistycznej obsługi klienta 4.1. Charakter zrealizowanych badań 4.2. Dobór próby do badań 4.3. Narzędzia analizy statystycznej 5. Logistyczna obsługa e-klienta - badania empiryczne 5.1. Zróżnicowanie pokoleniowe klientów handlu elektronicznego 5.2. Logistyczna obsługa e-klienta na europejskim rynku 5.3. Postrzeganie przez klienta logistycznej obsługi w handlu elektronicznym 5.4. Czynniki kształtujące logistyczną obsługę klienta handlu elektronicznego; Zakończenie; Aneks; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Spis wykresów; Summary.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2435-3
1. Koncepcyjno-relacyjne problemy wartości w zarządzaniu organizacjami 1.1. Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie relacji kapitałowych 1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 2. Zagadnienia łańcuchów wartości w zarządzaniu organizacjami 2.1. Przesłanki kreowania łańcuchów wartości i ich identyfikacja 2.2. Integracyjno-funkcjonalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami wartości 3. Innowacyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwami i łańcuchami wartości 3.1. Koncepcje innowacyjności w wyzwaniach decyzyjnych przedsiębiorstw 3.2. Uwarunkowania i klasyfikacja innowacji w zarządzaniu 3.3. Innowacje wartości a łańcuchy wartości 4. Problematyka zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach i łańcuchach wartości 4.1. Kryzysogenne determinanty w działalności przedsiębiorstw i łańcuchów wartości 4.2. Istota i uwarunkowania procesów zarządzania kryzysowego w organizacjach 4.3. Planowanie i koncepcje strategiczne zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach i łańcuchach wartości 5. Zarządzanie łańcuchami wartości w kontekście innowacji i kryzysów — analiza empiryczna 5.1. Metodyka postępowania badawczego 5.2. Wyniki badań empirycznych w zarządzaniu łańcuchami wartości 5.3. Synteza wyników badań: weryfikacja hipotez, rekomendacje dla praktyki gospodarczej i kierunki dalszych badań; Podsumowanie; Załącznik; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tablic.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-546-1
Wstęp; Rozdział 1. Style kierowania ludźmi 1.1. Istota stylu kierowania ludźmi 1.2. Ewolucja stylów kierowania ludźmi Rozdział 2. Determinanty stylów kierowania ludźmi 2.1. Determinanty stylu kierowania ludźmi w świetle literatury 2.2. Determinanty stylu kierowania ludźmi w świetle badań Rozdział 3. Program badań 3.1. Model badawczy 3.2. Cele i hipotezy badawcze 3.3. Metoda badań i procedura badawcza 3.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 3.5. Analiza zgodności wyników z rozkładem normalnym Rozdział 4. Analiza statystyczna - interpretacja wyników 4.1. Typ osobowości badanych menedżerów 4.2. Kompetencje społeczne badanych menedżerów 4.3. Poziom inteligencji emocjonalnej badanych menedżerów 4.4. Style kierowania preferowane przez badanych menedżerów 4.5. Weryfikacja hipotez badawczych 4.6. Wnioski z badań empirycznych; Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis wykresów; Spis rysunków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65259-41-7
Zawiera: Wstęp. Wprowadzenie. I. Rozwiązania metodologiczne przyjęte w badaniach. 1. Przedmiot i cel badań. 2. Problemy badawcze. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 4. Organizacja i przebieg badań. 5. Teren badań. 6. Narzędzia badawcze. II. Charakterystyka przestępczości nieletnich. 1. Nieletni w polskim prawie karnym. 2. Przestępstwo, czyn zabroniony, czyn karalny. 3. Przestępczość nieletnich. 4. Polityka sądów wobec nieletnich w związku z demoralizacją i czynami karalnymi. 4.1. Polityka sądów wobec nieletnich w związku z demoralizacją. 4.2. Polityka sądów wobec nieletnich w związku z czynami karalnymi. 4.3. Wyniki oraz wnioski z badań nad skutecznością środków penalnych z terenu Katowic i Poznania w latach 1970-1971. III. Możliwe warianty odpowiedzialności karnej młodocianych i nieletnich w Polsce. 1. Odpowiedzialność karna młodocianych i nieletnich. 2. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 3. Zakłady poprawcze jako zaostrzona forma resocjalizacji nieletnich. 4. Kurator sądowy jako forma opieki nad nieletnimi. IV. Uwarunkowania przestępczości nieletnich. 1. Determinanty i uwarunkowania czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w Polsce. 2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze popełniania czynów karalnych przez osoby nieletnie. 3. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość młodocianych i nieletnich. 4. Wpływ środowiska szkolnego na przestępczość młodocianych i nieletnich. 5. Wpływ środowiska rówieśniczego na przestępczość młodocianych i nieletnich. 6. Przejawy niedostosowania społecznego nieletnich. 7. Profilaktyka przestępczości nieletnich. V. Analiza i interpretacja jakościowa i ilościowa wyników badań własnych. 1. Wyniki badań na podstawie akt osobowych osób nieletnich, kwestionariuszy wywiadów, danych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów województwa śląskiego. 1.1. Opis wyników badań na podstawie akt osobowych osób nieletnich z zakładu poprawczego w Zawierciu. 1.2. Opis wyników badań na podstawie akt osobowych osób nieletnich z zakładu poprawczego w Pszczynie. 2. Odpowiedzi na podstawie kwestionariusza wywiadu z dyrektorem zakładu poprawczego w Zawierciu i Pszczynie. 3. Odpowiedzi według kwestionariusza wywiadu z wychowawcą zakładu poprawczego w Pszczynie i Zawierciu. 4. Analiza odpowiedzi na podstawie kwestionariusza wywiadu z sędziami orzekającymi w sprawach dla nieletnich (na podstawie 10 wywiadów w środowisku sędziowskim). 5. Analiza indywidualna przypadków. 6. Wyniki badań własnych na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz badań z okresu transformacji ustrojowej. 7. Wyniki badań własnych na podstawie danych z sądów rejonowych z województwa śląskiego. 8. Podsumowanie i wnioski. Streszczenie. Summary. Bibliografia. Wykaz skrótów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ISSN 2084-6193 ; Nr 266)
ISBN: 978-83-7695-637-4
Zawiera: Rozdział 1. Rozwój lokalny i jego ponadlokalne własności; Fordyzm i jego kryzys; Postfordyzm, lokalizm i nowy lokalizm; Lokalność, obszar i układ lokalny; Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego; Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako wzorzec procesu; Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan; Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako wzorzec procesu; Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan; Typologia ponadlokalnych relacji układu lokalnego warunkujących rozwój lokalny. Rozdział 2. Implementacja koncepcji rozwoju lokalnego; i jej ponadlokalna perspektywa; Lokalna polityka rozwoju lokalnego i jej podmioty; Ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego i ich podmioty; Gminne zarządzanie rozwojem lokalnym; Procesy gminnego zarządzania rozwojem lokalnym; Motywy i koncepcja podejścia strategicznego do zarządzania rozwojem lokalnym; Cechy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z ponadlokalnymi relacjami układu lokalnego; Pojęcie i znaczenie ponadlokalnej perspektywy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Rozdział 3. Przesłanki i przebieg badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Stan i przesłanki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania rozwojem lokalnym oraz motywy badań dziedzinowych; Małe miasta i ponadlokalne przyczyny ich współczesnej sytuacji; Zainteresowanie ponadlokalnymi relacjami małych miast; Cele, obiekty, strategia, metody i techniki badań oraz źródła informacji; Próba i alokacja ilościowych metod badań.; Pytania i narzędzia badawcze oraz przebieg badań. Rozdział 4. Wyniki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Postrzeganie relacji waloryzacji oraz egzogeniczna utylitarność i pozycjonalność zarządzania; Postrzeganie relacji animacji i neoendogeniczna absorpcyjność zarządzania; Postrzeganie relacji supresji i protekcyjność zarządzania; Postrzeganie relacji deprecjacji i retencyjność zarządzania; Służebność ponadlokalna zarządzania; Ogólne postrzeganie otoczenia i własnej roli w kształtowaniu ponadlokalnych relacji miasta; Rozdział 5. Wnioski, zalecenia i dalsze badania; Ogólna charakterystyka ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Doskonalenie ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast; Przydatność i warunki wykorzystania wybranych źródeł informacji, metod i technik badań w diagnozowaniu ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym; Kierunki i cele dalszych badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-21685-6
Wstęp; Rozdział 1. Zmieniający się świat pracy - wymagania i zasoby 1.1. Ewolucja wymagań związanych z pracą we współczesnych organizacjach w kontekście zmian technologicznych i dostępnych zasobów 1.2. Praca oparta na wiedzy na tle nowych wymagań i zjawisk w jej wykonywaniu - intensyfikacja, upodmiotowienie, złożoność, praca „bez granic” 1.3. Granice pracy i „praca bez granic” - konsekwencje przemian w zakresie pracy dla wydajności i poczucia dobrostanu pracowników oraz poszukiwanie zasobów Rozdział 2. Przekształcanie pracy - perspektywa zachowań organizacyjnych 2.1. Istota przekształcania pracy - definicja i koncepcje teoretyczne 2.2. Przekształcanie pracy jako przejaw proaktywności i adaptacyjności pracowników 2.3. Przegląd wybranych badań nad związkiem JCB z postawami, zachowaniami i wynikami w organizacji Rozdział 3. Rola przekształcania pracy w funkcjonowaniu zawodowym pracownika 3.1. Potrzeby i wartości jako kluczowe mechanizmy motywacyjne do modyfikowania pracy 3.2. Kapitał psychologiczny jako zasób indywidualny pracowników generujący korzystne efekty zawodowe w obliczu wymagań w miejscu pracy 3.3. Przekształcanie pracy a dopasowanie do pracy, organizacji i zespołu 3.4. Poczucie sensu pracy jako efekt modyfikowania granic pracy 3.5. Zaangażowanie w pracę i organizację jako efekt przekształcania pracy  Rozdział 4. Jak budować w organizacji proaktywne zaangażowanie pracowników, czyli od projektowania pracy do job crafting behaviors 4.1. Klasyczne praktyki ZZL służące zmianie treści pracy - job enrichment i job (work) design 4.2. Rola praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w stymulowaniu zachowań modyfikujących pracę 4.3. Przywództwo i jego rola w stymulowaniu proaktywności pracowników Rozdział 5. Metodyka badania 5.1. Cele, pytania badawcze i hipotezy 5.2. Zmienne i narzędzia pomiaru 5.3. Procedura badań oraz charakterystyka próby 5.4. Etapy badania - badanie ilościowe i jakościowe (wywiady FGI) 5.5. Metody analizy danych i procedury kontroli jakości badań Rozdział 6. W jaki sposób stosowanie praktyk ZZL sprzyja przekształcaniu pracy - wyniki badań własnych 6.1. Związek praktyk ZZL z przekształcaniem pracy 6.2. Przejawy i motywy przekształcania pracy w narracjach respondentów firm sektora KIBS w świetle badań jakościowych 6.2.1. Przejawy JCB w firmach wiedzochłonnych 6.2.2. Motywy przekształcania pracy w firmach wiedzochłonnych 6.3. Omówienie wyników Rozdział 7. W jaki sposób menedżerowie przyczyniają się do job craftingu - wyniki badań własnych 7.1. Analiza wpływu przywództwa na przekształcanie pracy 7.1.1. Przywództwo a JCB 7.1.2. Wartości a JCB 7.2. Omówienie wyników; Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia tremy : teoria i praktyka / Julia Kaleńska-Rodzaj. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2021. - X, [2], 241, [5] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-21944-4
Wstęp; CZĘŚĆ I. Zjawisko tremy w opisach muzyków i psychologów muzyki Rozdział 1. Doświadczanie tremy 1.1. Trema w opisach doświadczeń znanych muzyków 1.2. Trema w opisach doświadczeń młodych muzyków 1.3. Trema jako specyficzny problem wykonawstwa muzycznego 1.4. Psychologiczne definicje tremy 1.5. Podsumowanie: porządkowanie terminologii – pobudzenie, stres, lęk, strach, trema CZĘŚĆ II. Trema z perspektywy psychologii sportu Rozdział 2. Trema jako wzrost pobudzenia 2.1. Optymalny stan koncertowy 2.2. Mechanizmy wyjaśniające powstawanie tremy – poziom pobudzenia a jakość wykonania; Temperament a pobudzenie; Temperament a efektywne działanie na scenie; 2.3. Podsumowanie: pobudzenie jako nieodłączny element występowania CZĘŚĆ III. Trema z perspektywy psychologii klinicznej Rozdział 3. Trema jako lęk 3.1. Perspektywa kliniczna: triada objawów lęku 3.2. Podsumowanie: współwystępowanie objawów Rozdział 4. Cechy zwiększające podatność na tremę 4.1. Czynniki osobowościowe 4.2. Czynniki moderujące: wiek i płeć 4.3. Czynniki motywacyjne 4.4. Podsumowanie: rozwojowy schemat powiązań Rozdział 5. Trema jako lęk społeczny 5.1. Trema a lęk społeczny: podobieństwa i różnice 5.2. Trema a inne zaburzenia kliniczne 5.3. Wieloczynnikowe modele wyjaśniające występowanie tremy 5.4. Podsumowanie: profilaktyka lęku scenicznego (tremy) CZĘŚĆ IV. Trema z perspektywy psychologii emocji Rozdział 6. Trema jako złożone zjawisko emocjonalne 6.1. Emocje przedkoncertowe z perspektywy psychologii emocji 6.2. Poszerzenie perspektywy: wyjście poza lęk 6.3. Trema jako złożony stan emocjonalny: wnioski z badań własnych 6.4. Optymalny stan koncertowy i optymalne emocje. Korzyści z ujmowania tremy jako złożonego stanu emocjonalnego 6.5. Podsumowanie: trema z perspektywy psychologii emocji CZĘŚĆ V. Radzenie sobie z tremą – regulacja emocji przedkoncertowych Rozdział 7. Radzenie sobie z tremą – zastosowanie teorii w praktyce 7.1. Ryzykowne strategie radzenia sobie z tremą 7.2. Adaptacyjne strategie radzenia sobie z tremą demobilizującą; Uwaga; Styl myślenia; Rozdział 8. Psychologiczne przygotowanie wykonawcy do występu publicznego 8.1. Budowanie tożsamości artysty – poczucie sensu 8.2. Wspierające środowisko – poczucie wspólnoty 8.3. Rozwijanie umiejętności dbania o kondycję psychiczną i fizyczną – poczucie skuteczności 8.4. Podsumowanie: dobrostan psychiczny muzyka; Bibliografia; Indeks rzeczowy; Indeks nazwisk; O Autorce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 159.9
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 159.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-950413-3-4
Zawiera: R. 1 Koncepcja community policing - budowanie fundamentów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w społecznościach lokalnych: Podstawowe założenia community policing; Funkcja edukacyjna i wychowawcza Policja; Idea community policing jako źródło innowacyjnych metod współpracy społeczności lokalnych z Policją. R. 2 Podstawy prawne i strategie policyjnych działań profilaktycznych w Polsce: Pojęcie profilaktyki, prewencji, działań zapobiegawczych, działań zwalczających; Podstawy prawne działań profilaktycznych Policji; Rola działań profilaktycznych policji w zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli. R. 3 Dzielnicowy jako podstawowe ogniwo realizacji filozofii community policing: Dzielnicowy elementem community policing; Zadania dzielnicowego i jego rola w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych; Przepisy regulujące funkcjonowanie służby dzielnicowych. R. 4 Czynniki utrudniające i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Cała Polska - wprowadzenie; Garnizon dolnośląski; Komenda Stołeczna Policji; Garnizon kujawsko-pomorski. R. 5 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych czterech garnizonach: Garnizon lubelski; Garnizon lubuski; Garnizon łódzki; Garnizon małopolski. R. 6 5 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Garnizon mazowiecki; Garnizon opolski; Garnizon podkarpacki. R. 7 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych trzech garnizonach: Garnizon podlaski; Garnizon pomorski; Garnizon śląski. R. 8 Czynniki utrudniając i ułatwiające dzielnicowym pracę w zakresie profilaktyki społecznej w wybranych czterech garnizonach: Garnizon świętokrzyski; Garnizon warmińsko-mazurski; wielkopolski; Garnizon zachodniopomorski. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-650-2
Zawiera: R. 1 Praca źródłem satysfakcji zawodowej: Praca w systemie wartości człowieka; Rola pracy w rozwoju człowieka; Pojęcie satysfakcji, zadowolenia, niezadowolenia; Wyznaczniki satysfakcji zawodowej; Przyczyny i skutki niezadowolenia; Satysfakcja a motywacja. R. 2 Wzorce nauczycielskiej osobowości źródłem satysfakcji zawodowej pedagogów: Zawód nauczyciela na przestrzeni lat i w dobie współczesnych przemian edukacyjnych; Nauczyciel wobec wyzwań współczesności i przyszłości; Kompetencje współczesnego nauczyciela; Najbardziej pożądane właściwości i umiejętności sychopedagogiczne nauczycieli; Źródła niezadowolenia nauczycieli z pracy zawodowej w świetle badań nad stresem edukacyjnym; Satysfakcja zawodowa nauczycieli w doniesieniach naukowych. R. 3 Podstawy metodologiczne badań własnych: Przedmiot i cel badań; Problemy badawcze; Zmienne i ich wskaźniki; Metoda badań; Organizacja badań i charakterystyka badanych. R. 4 Wyniki badań własnych: Ogólny poziom satysfakcji zawodowej nauczycieli; Charakterystyka komponentów ogólnego poziomu satysfakcji zawodowej nauczycieli; Analiza czynników zapewniających satysfakcję nauczycieli z pracy edukacyjnej; Czynniki powodujące poczucie dyssatysfakcji z pracy pedagogicznej; Satysfakcja jako subiektywny stan zadowolenia; Satysfakcja z atmosfery i stosunków między ludzkich panujących w miejscu pracy; Zadowolenie z pracy pedagogicznej na tle szerszego kontekstu społecznego; Satysfakcja z pracy jako wartość. Podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-9373-2
Wprowadzenie; 1. Procesy zarządzania w samorządzie terytorialnym 1.1. Istota, struktura, funkcje i zadania samorządu terytorialnego 1.2. Zarządzanie publiczne w teorii nauk o zarządzaniu 1.3. Koncepcja tradycyjnego modelu administracji 1.4. Nowe zarządzanie publiczne {Mew Public Management) 2. Odpady komunalne 2.1. Definicja i klasyfikacja odpadów komunalnych 2.2. Źródło powstawania, skład i cechy odpadów komunalnych 2.3. Uwarunkowania prawne w gospodarce odpadami komunalnymi 2.4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako usługa publiczna 3. Ujednolicony system logistyki zwrotnej odpadów komunalnych 3.1. Definicja, rodzaje, cele i zadania logistyki zwrotnej 3.2. Modele logistyki zwrotnej 3.3. Korzyści i bariery logistyki zwrotnej 3.4. Logistyka zwrotna w systemach gospodarki odpadami komunalnymi 4. Satysfakcja konsumentów usług publicznych 4.1. Definicja pojęcia satysfakcji konsumenta 4.2. Modele satysfakcji konsumenta 4.3. Proces i fazy pomiaru satysfakcji klientów 5. Charakterystyka problemu badawczego i próby badawczej 5.1. Cel i zakres badań 5.2. Budowa ankiety badawczej 5.3. Metody i techniki badawcze 5.4. Charakterystyka próby badawczej 5.4.1. Płeć i wiek respondentów 5.4.2. Wykształcenie, aktywność zawodowa i dochody respondentów. 5.4.3. Charakter JST i okres zamieszkiwania respondentów na terenie gminy 5.4.4. Charakter zabudowy i wykorzystywany system grzewczy 5.4.5. Dotychczasowy rodzaj segregacji odpadów 6. Analiza wyników badań satysfakcji mieszkańców JST 6.1. Stan czystości na terenie miasta lub gminy 6.1.1. Ważność 6.1.2. Ocena stopnia realizacji 6.1.3. Analizy dodatkowe 6.2. Dostęp do edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 6.2.1. Ważność 6.2.2. Ocena stopnia realizacji 6.2.3. Analizy dodatkowe 6.3. Dostęp i czytelność informacji przekazywanej mieszkańcom przez JST 6.3.1. Ważność 6.3.2. Ocena stopnia realizacji 6.3.3. Analizy dodatkowe 6.4. Łatwość kontaktu z pracownikami urzędu gminy i firmy odbierającej odpady komunalne 6.4.1. Ważność 6.4.2. Ocena stopnia realizacji 6.4.3. Analizy dodatkowe 6.5. Dostępność miejsc służących gromadzeniu odpadów oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6.5.1. Ważność 6.5.2. Ocena stopnia realizacji 6.5.3. Analizy dodatkowe 6.6. Czystość miejsc lokalizacji pojemników oraz estetyka pojemników, pojazdów i pracowników realizujących usługę odbierania i transportu odpadów 6.6.1. Ważność 6.6.2. Ocena stopnia realizacji 6.6.3. Analizy dodatkowe 6.7. Dostępność usług w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznegt i elektronicznego, odpadów pobudowlanych oraz wielkogabarytowych 6.7.1. Ważność 6.7.2. Ocena stopnia realizacji 6.7.3. Analizy dodatkowe 6.8. Czas oczekiwania na realizację usług dodatkowych (odpady wielkogabarytowe, odpady pobudowlane, zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny) 6.8.1. Ważność 6.8.2. Ocena stopnia realizacji 6.8.3. Analizy dodatkowe 6.9. Terminowość świadczenia usług podstawowych i czas reakcji na zgłoszoną reklamację 6.9.1. Ważność ! 6.9.2. Ocena stopnia realizacji 6.9.3. Analizy dodatkowe 6.10. Zwiększony ruch pojazdów odbierających odpady 6.10.1. Ważność 6.10.2. Ocena stopnia realizacji 6.10.3. Analizy dodatkowe 6.11. Stopień przystosowania mieszkań do nowego modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6.11.1. Ważność 6.11.2. Ocena stopnia realizacji 6.11.3. Analizy dodatkowe 6.12. Czystość terenów ogólnodostępnych leżących na terenie gminy 6.12.1. Ważność 6.12.2. Ocena stopnia realizacji 6.12.3. Analizy dodatkowe 6.13. Odpłatność za świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 6.13.1. Ważność 6.13.2. Ocena stopnia realizacji 6.13.3. Analizy dodatkowe 7. Wnioski i rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego 7.1. Ważność i stopień realizacji w gminie - oceny ogólne 7.1.1. Sposób zestawienia ogólnych ocen 7.1.2. Ogólny poziom ważności systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7.1.3. Ocena stopnia realizacji elementów składowych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 7.2. Najwyższe i najniższe oceny ważności oraz stopnia realizacji 7.3. Współzależności pomiędzy ważnością a oceną stopnia realizacji 7.4. Rekomendacje 7.4.1. Rekomendacje dla samorządów 7.4.2. Rekomendacje dla firm odbierających i transportujących odpady komunalne; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel; Noty o Autorach; Aneks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 504
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-492-2
Zawiera: Część I: 1. Różnorodność kulturowa populacji więziennej: polityka karna i penitencjarna wobec skazanych cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej; Organizacyjne i kulturowe trudności wykonywania kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców. 2. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości: Przestrzenie uobecniania się różnorodności kulturowej w systemie penitencjarnych; Edukacja wielokulturowa w systemie penitencjarnym; Edukacja międzykulturowa a kultura organizacyjna systemu penitencjarnego. 3. Strukturalny model funkcjonowania systemu penitencjarnego; Reguły wprowadzania zmiany do struktury systemu. 4. Problemy praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych muzułmanów: Islamofobia medialna a potencjalne konflikty w relacjach między kulturami; Różnorodność obrzędów skazanych muzułmanów w kontekście jakości warunków odbywania kary; Dieta jako wyraz prawa do manifestowania odmienności religijnej osadzonego muzułmanina; Relacje społeczne w świecie muzułmańskim a problem interakcji z funkcjonariuszkami. Część II: 5. Metodologiczne założenia badań triangulacyjnych, diagnozujących reagowanie systemu penitencjarnego na wyzwania wielokulturowości: Rola badań triangulacyjnych w w diagnozie relacji kulturowych; Pragmatyka więzienna wobec oczekiwań wynikających z odmienności kulturowej skazanych muzułmanów. 6. Przestzenie uobecniania się zróżnicowania kulturowego w systemie penitencjarnym: Relacja między wykonawcami kary a mniejszością, czyli skazanymi muzułmanami; Wymiary aktywności funkcjonariuszy penitencjarnych wobec potrzeb kulturowych mniejszości; Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa wsparciem dla praktyki penitencjarnej. 7. W kierunku strategii uwrażliwiania w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej: Proponowane założenia uwrażliwiającej strategii edukacji wielokulturowej i międzykulturowej; Cele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej dla penitencjarystyki; Metodyczne aspekty programu edukacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8142-713-5
Wprowadzenie; Rozdział 1. Uczenie się w ujęciu andragogicznym 1.1. Kategoria „uczenie się” w andragogice 1.2. „Doświadczenie” jako kategoria opisu procesu uczenia się dorosłych Rozdział 2. Rekonstrukcja teorii transformatywnego uczenia się 2.1. Jack Mezirow (1923–2014) – twórca teorii 2.2. Ogólny zarys teorii 2.3. Analiza aparatury pojęciowej 2.4. Analiza twierdzeń naukowych 2.5. Analiza stosowanej metodologii badań 2.6. Etapy rozwoju teorii/transformacja teorii – powiązania z innymi teoriami 2.7. Geneza teorii transformatywnego uczenia się 2.8. Recepcja teorii transformatywnego uczenia się w Polsce 2.9. Krytyka teorii transformatywnego uczenia się Rozdział 3. Coaching w polu andragogiki 3.1. Czym jest coaching? 3.2. Kim jest coach? 3.3. Krytyka coachingu 3.4. Coaching wśród metod edukacji dorosłych Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań własnych 4.1. Charakterystyka obranego podejścia badawczego 4.2. Problematyka podjętych badań 4.3. Metoda, technika i narzędzie badawcze 4.4. Dobór przypadków (próby badawczej) 4.5. Przebieg procedury badawczej 4.6. Kwestie etyczne badania 4.7. Krytyka metodologicznych podstaw badań własnych Rozdział 5. Prezentacja badanych przypadków 5.1. Ogólne informacje o badanych 5.2. Opisy doświadczeń uczenia się w coachingu poszczególnych badanych 5.2.1. Pani Ewa – „coaching spowodował, że zaczęłam widzieć inne obszary” 5.2.2. Pani Karina – „coaching pomaga dokładnie ustalić, co ta osoba ma robić, za co powinna być odpowiedzialna” 5.2.3. Pan Tomasz – „to jest takie oczywiste, trzeba było tylko otworzyć oczy” 5.2.4. Pan Daniel – „to mi się objawiło, nazwało i okazało, że miałem to przez cały czas, choć o tym nie wiedziałem” 5.2.5. Pani Joanna – „zmieniłam sposób, w jaki widzę świat, zmieniłam to, na czym opieram swoje rozumowanie i swoją argumentację i swoje wybory” 5.2.6. Pani Julia – „zdałam sobie sprawę, że muszę więcej czasu poświęcić sobie, że muszę się lepiej zrozumieć” 5.2.7. Pani Anna – „coaching jako sposób na to, żeby prze- trwać” 5.2.8. Pani Wioletta – „te spotkania dały mi taką siłę, żeby szukać […] nic złego w sobie nie mam, żebym się bała sama do siebie do środka zajrzeć” 5.2.9. Pan Marek – „to było takie proste i oczywiste i ja przecież mogłem to zrobić sam, a nie zrobiłem i nie potrafiłem” 5.2.10. Pani Maria – „uświadomienie sobie tego, że ja sobie sama to zrobiłam, było dla mnie najważniejszą rzeczą” 5.2.11. Pan Karol – „po coachingu zostały mi pierwsze kartki w życiu […] i ja po raz pierwszy pamiętam, co ja na tych kartkach zapisałem” 5.2.12. Pani Zuzanna – „widać było, że ze spotkania na spotkanie było mi lepiej ze sobą” 5.2.13. Pan Bartosz – „przed coachingiem wydawało mi się, że więcej zależy od zewnętrznego otoczenia, a po – wyraźnie to poczucie kontroli przeszło do wnętrza” Rozdział 6. Analiza przekrojowa materiału empirycznego 6.1. Doświadczenia uczenia się w coachingu badanych osób dorosłych 6.2. Przebieg procesu uczenia się w coachingu 6.3. Konteksty przebiegu procesu uczenia się w coachingu 6.4. Zmiany doświadczane przez badane osoby dorosłe w kontekście coachingu 6.5. Znaczenie osoby coacha w doświadczeniach badanych z procesu coachingu Rozdział 7. Praktyczne aplikacje wyników badań własnych. Zakończenie; Bibliografia; Netografia; Spis rysunków; Spis tabel; O Autorze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-257-6
Wstęp; Rozdział 1. Zarządzanie instytucjami publicznymi w świetle badań ekonomii instytucjonalnej: 1.1. Pojęcie zarządzania publicznego 1.2. Zarządzanie publiczne a teoria instytucjonalna 1.3. Koncepcja Good Public Governance w naukach ekonomicznych 1.4. Przedmiot zarządzania publicznego 1.5. Behawioralne interwencje publiczne Rozdział 2. Analiza polskiego systemu celnego w świetle badań dokumentów i regulacji dotyczących Służby Celnej: 2.1. Podział ról w kształtowaniu polityki celnej w Polsce 2.2. Rola unii celnej w obrocie towarowym 2.3. Funkcje administracji celnej 2.4. Służba Celna w 28 krajach Unii Europejskiej - jej status i kompetencje 2.5. Struktura organizacyjna Służby Celnej w Polsce 2.6. Krajowa Administracja Skarbowa 2.7. Struktura Krajowej Administracji Skarbowej 2.8. Informatyzacja Służby Celnej - systemy celne 2.9. Działania usprawniające kontakt przedsiębiorców z administracją celną Rozdział 3. Postawy funkcjonariuszy celnych wobec istniejących procedur celnych i zarządzania publicznego: 3.1. Cel badania i hipotezy badawcze 3.2. Metodologia badań 3.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników Służby Celnej 3.4. Podsumowanie. Wyniki weryfikacji hipotez badawczych Rozdział 4. Oceny procedur celnych w świetle badań przedsiębiorców: 4.1. Charakterystyka badanej grupy 4.2. Podsumowanie badań obsługi celnej przedsiębiorców Rozdział 5. Jak przywrócić polską gestię celną? Wnioski dla funkcjonowania Służby Celnej: 5.1. Rekomendacje - wytyczne dla administracji celnej 5.2. Wpływ Służby Celnej na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Spis wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2394-3
Wstęp; 1. Badanie pakietów usług” jako źródło wiedzy o potrzebach użytkowników dworców 1.1. Metodologia „Badania Pakietów Usług 2018” 1.2. Analiza wyników przeprowadzonych badań w zakresie usług i funkcjonalności niezbędnych na wszystkich kategoriach dworców 1.3. Wyniki badania jako podstawa do tworzenia rekomendowanego standardu na określonych kategoriach dworców 2. Zmiana ról w rodzinie a wpływ ojców na zakup produktów dla dzieci – implikacje marketingowe 2.1. Rola ojca w „tradycyjnej” rodzinie 2.2. Ewolucja roli ojca 2.3. Nowe wzorce męskości i ojcostwa? 2.4. Marketingowe implikacje nowych ról ojców w rodzinie 3. Indywidualizacja produktów a satysfakcja klientów 3.1. Istota i formy indywidualizacji produktów 3.2. Istota i uwarunkowania satysfakcji klientów 3.3. Relacje między indywidualizacją produktów a satysfakcją klientów 3.4. Wybrane uwarunkowania relacji między indywidualizacją produktów a satysfakcją klientów 4. Perspektywy i bariery rozwoju konsumpcji etycznej 4.1. Podstawy teoretyczne konsumpcji etycznej 4.2. Obszary konsumpcji etycznej 4.3. Negatywne i pozytywne formy etycznego zachowania konsumentów 4.4. Perspektywy i bariery rozwoju konsumpcji etycznej 5. Podejmowanie decyzji zakupowych nowych produktów spożywczych przez młodych nabywców Wprowadzenie 5.1. Innowacje a rynek produktów spożywczych 5.2. Zachowania młodych nabywców wobec nowych produktów spożywczych – wyniki badań 6. Consumerism in Poland – a fact or a myth? 6.1. Consumerism – theoretical foundations 6.2. Research methods 6.3. Research findings 6.3.1. Households’ shopping in Poland 6.3.2. Goods possessed by households 6.3.3. Consumer attitude – shopping and possessing products as a source of pleasure and entertainment 6.3.4. Wastage – throwing away, frequent replacement of products 7. Zachowania biegaczy w ujęciu pokoleniowym na przykładzie uczestników biegu Nocna Ściema 7.1. Postawy baby boomers, X, Y, Z 7.2. Moda na bieganie – skala zjawiska w Polsce 7.3. Profil biegacza w ujęciu pokoleniowym na przykładzie uczestników biegu Nocna Ściema 7.4. Zachowania biegaczy a przynależność do pokoleń 8. Korzystanie przez seniorów z informacji o ofercie banków jako wyzwanie dla sektora 8.1. Grupy seniorów jako konsumenci i odbiorcy informacji 8.2. Źródła informacji o usługach bankowych wśród osób starszych 8.3. Możliwe działania banków wobec wyzwań segmentu seniorów 9. Znaczenie Internetu w procesie zakupu usług turystycznych 9.1. Etapy procesu zakupu usługi turystycznej a możliwości i zakres wykorzystania Internetu 9.2. Wykorzystanie Internetu w procesie zakupu usługi turystycznej według grup wieku respondentów z województwa podkarpackiego 10. Assessment of the ethical behaviour of transport service providers by young consumers 10.1. Ethical activities of transport companies 10.2. Methodology 10.3. Results of own research 11. Preferencje młodych kobiet na rynku piwa rzemieślniczego 11.1. Przesłanki badania preferencji kobiet na rynku piwa 11.2. Metodyka badania preferencji kobiet na rynku piwa 11.3. Preferencje kobiet na rynku piwa w świetle badań empirycznych 12. Consumers’ needs as the basis for market development of aesthetic medicine services 12.1. Consumer on the market of aesthetic medicine services 12.2. Consumers’ needs on the market of aesthetic medicine services 12.3. Consumers’ needs as a basis for the market development of aesthetic medicine services – own research results 13. Postawy polskich konsumentów wobec wybranych rodzajów nowej żywności 13.1. Metodologia 13.2. Analiza wyników 14. Poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych Polaków w latach 2001–2015 14.1. Źródła informacji i metody badań 14.2. Determinanty zmian w potrzebach żywnościowych w latach 2001–2015 14.3. Metodyka badań ekonometrycznych 14.4. Wybrane wyniki badań 15. Wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie rynku opieki zdrowotnej w Polsce 15.1. Geneza cyfryzacji w usługach medycznych 15.2. Cyfryzacja polskiej opieki zdrowotnej – istota i struktura 15.3. Istota projektu e-zdrowie 15.4. Uwarunkowania prawne funkcjonowania e-zdrowia 15.5. Próba oceny przygotowania polskiego rynku opieki zdrowotnej do wdrożenia systemu e-zdrowia 16. Postrzeganie zagrożeń związanych z konsumpcją e-usług przez młodych konsumentów 16.1. Identyfikacja zagrożeń 16.2. Założenia badań własnych i charakterystyka próby 16.3. Wyniki badań 17. Biegi OCR w Polsce – charakterystyka uczestnika oraz aspekt marketingowy 17.1. Rozwój biegów OCR na przestrzeni ostatnich 5 lat 17.2. Biegacz OCR – charakterystyka na podstawie badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 330
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 330
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2442-1
Wstęp; ROZDZIAŁ 1. Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka działań marketingowych 1.1. Megatrendy wyznacznikami przyszłych zachowań konsumentów 1.1.1. Podstawowe uwarunkowania i rodzaje megatrendów w rozwoju konsumpcji 1.1.2. Procesy demograficzne nowym wyzwaniem dla marketingu 1.1.3. Czynniki technologiczne w kształtowaniu zachowań konsumenckich 1.1.4. Uwarunkowania ekonomiczne zmian w zachowaniach konsumenckich 1.1.5. Uwarunkowania społeczno-kulturowe - tendencje zmian wartości konsumpcyjnych 1.2. Pokolenia konsumentów - wartości, postawy, zachowania we współczesnym świecie 1.3. Cechy nowego konsumenta 1.4. Etnocentryzm i globalizacja konsumpcji 1.4.1. Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumentów 1.4.2. Podstawy etnocentryzmu konsumenckiego a rozwój marketingu globalnego 1.5. Postmodernizm w konsumpcji i jego implikacje marketingowe 1.5.1. Cechy postmodernizmu jako etapu w rozwoju społeczno-ekonomicznym 1.5.2. Prawidłowości konsumpcji postmodernistycznej 1.5.3. Wpływ zmian technologicznych i społecznych na konsumpcję i marketing ROZDZIAŁ 2. Produkt i jego atrybuty jako uwarunkowania zachowań konsumentów 2.1. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego konsumenta 2.1.1. Preferowane cechy i asortyment produktów 2.1.2. Reakcje konsumentów wobec nowych produktów 2.1.3. Dyfuzja innowacji na polskim rynku 2.2. Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań 2.3. Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta 2.3.1. Wybór marki przez konsumenta 2.3.2. Lojalność wobec marki 2.3.3. Wyniki badania wrażliwości i lojalności konsumentów wobec marki 2.4. Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych konsumentów 2.4.1. Prawidłowości zachowań konsumentów pod wpływem cen 2.4.2. Strategie postępowania polskich konsumentów wobec cen ROZDZIAŁ 3. Zachowania konsumentów pod wpływem marketingowych form dystrybucji i promocji 3.1. Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji 3.1.1. Wybór przez konsumenta formy dystrybucji 3.1.2. Czynniki wpływające na postępowanie konsumenta przy dokonywaniu zakupów 3.1.3. Przesłanki realizowania zakupów w rożnych rodzajach sieci handlowych 3.1.4. Korzystanie przez konsumentów z form sprzedaży bezpośredniej 3.2. Reakcje konsumentów na działania promocyjne 3.2.1. Mechanizm reagowania odbiorców na przekazy reklamowe 3.2.2. Zewnętrzne czynniki określające percepcję przekazu komunikacyjnego 3.2.3. Wrażliwość konsumenta na promocję sprzedaży 3.2.4. Zachowania rynkowe konsumentów pod wpływem środków promocji . ROZDZIAŁ 4. Segmenty rynku konsumpcyjnego i ich znaczenie w polityce produktu i ceny 4.1. Podział rynku na segmenty 4.1.1. Charakterystyki konsumentów w zespole kryteriów segmentacji 4.1.2. Style życia konsumentów i ich rola w wyznaczaniu segmentów rynku 4.1.3. Behawioralne kryteria segmentacji rynku 4.2. Strategie pozycjonowania dostosowane do reguł postępowania konsumentów 4.3. Konsument w polityce rozwoju nowego produktu 4.4. Przesłanki polityki cenowej przedsiębiorstwa ROZDZIAŁ 5. Konsument w centrum marketingowej strategii dystrybucji i komunikacji 5.1. Kształtowanie strategii dystrybucji i poziomu obsługi klienta 5.1.1. Wpływ wymagań konsumentów na decyzje dotyczące intensywności dystrybucji 5.1.2. Trend omnichannel w zachowaniach konsumentów 5.1.3. Relacje między sprzedawcą a nabywcą 5.1.4. Przykłady działań służących podwyższaniu poziomu obsługi klienta 5.2. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem 5.2.1. Rola społeczno-kulturowych uwarunkowań zachowań konsumenckich w tworzeniu przekazu reklamowego 5.2.2. Wpływ wewnętrznych uwarunkowań postępowania konsumenta na przekaz komunikacyjny 5.3. Stosowanie form komunikacji online 5.3.1. Znaczenie technologii internetowej w kształtowaniu form komunikacji z konsumentami 5.3.2. Reklama kontekstowa i behawioralna - w kierunku większej skuteczności odziaływania na konsumentów ROZDZIAŁ 6. Konsument w kreowaniu wartości 6.1. Model współtworzenia wartości z aktywną rolą konsumentów 6.2. Formy aktywności konsumentów w tworzeniu innowacji 6.3. Udział konsumentów w realizowaniu zadań o charakterze społecznym we współpracy z instytucjami publicznymi 6.4. Konsumpcja kolaboratywna jako bodziec rozwoju nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw 6.4.1. Cele i mechanizmy konsumpcji kolaboratywnej 6.4.2. Konsumpcja kolaboratywna jako forma sharing economy 6.4.3. Konsumpcja kolaboratywna a modele biznesowe przedsiębiorstw ROZDZIAŁ 7. Nowe koncepcje zarządzania i marketingu związane z klientem 7.1. Customer Knowledge Management jako wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 7.1.1. Customer Knowledge Management - założenia i obszary zarządzania wiedzą konsumenta 7.1.2. Zasady, etapy kształtowania i style Customer Knowledge Management . 7.2. Customer Engagement Marketing - strategie pobudzania zaangażowania potencjalnych klientów 7.2.1. Mechanizmy i instrumenty kształtowania zaangażowania konsumentów 7.2.2. Efekty Customer Engagement Management 7.3. Podstawowe orientacje strategiczne w kształtowaniu zaangażowania i więzi przedsiębiorstwa z klientem 7.4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 7.4.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 7.4.2. Metody pomiaru satysfakcji klientów 7.4.3. Kierunki wykorzystania wskaźników satysfakcji klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 7.5. Programy kształtowania lojalności klientów 7.6. Uwarunkowania i kierunki działań służących umieszczeniu klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.138
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.138
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again