Form of Work
Książki
(32)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(18)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(31)
Author
Kaczmarek Tadeusz T
(5)
Bielawska Aurelia
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brauer Jakub
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gaspars Helena
(1)
Gałach Adam
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Kelm Robert
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kowalczyk Lucyna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Księżopolski Krzysztof M
(1)
Kępa Marcin
(1)
Leśniewski Michał A
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Ogrodnik Helena
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Prusak Błażej
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Siempińska Joanna
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Tyc-Szmil Karolina
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Zarzycki Marian
(1)
Zemke Jerzy
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Ryzyko gospodarcze
(18)
Przedsiębiorstwo
(11)
Zarządzanie ryzykiem
(9)
Ryzyko
(7)
Ryzyko finansowe
(7)
Zarządzanie
(6)
Globalizacja
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Gospodarka
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Handel zagraniczny
(3)
Informacja gospodarcza
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Przestępstwo komputerowe
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko handlowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Wzrost gospodarczy
(3)
Ceny
(2)
Dokumenty
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Inwestycje
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Pieniądz
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Polska
(2)
Prawo pracy
(2)
Rynek
(2)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Ryzyko kursowe
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Umowa
(2)
Usługi
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Analiza SWOT
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Badania operacyjne
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Cło
(1)
Dane osobowe
(1)
Decyzje
(1)
Diagnoza
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Emerytura
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
HACCP
(1)
Handel
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Lockdown
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrona konieczna
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
35 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89757-01-X
1.Ekonomizacja bezpieczeństwa państw w warunkach globalizacji, 2.Działania ze strony państw powodujace zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego, 3.Zagrożenia
bezpieczeństwa wynikające z rozwoju i funkcjonowania gospdoarki światowej, 4.Metody i środki działania pańs tw mające przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeń stwa ekonomicznego, 5.Wielostronne mechanizmy przeciw działania zagrożeniom ekonomicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 195, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14755-6
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą. 3. Rozliczenie transakcji w obrocie gospodarczym. 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą. 5. Ryzyko finansowe transdakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia. 6. Ryzyko kursu walut. 7. Ryzyko stóp procentowych. 8. Ryzyko kraju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-81-4
1.Formy handlu zagranicznego, 2.Pośrednicy w handlu zagranicznym, 3.Zwyczaje i formuły najczęściej stosowane w handlu zagranciznym, 4.Dokumenty stosowane w obrocie towarowym z zagranicą, 5.Formy rozliczeń i techniki finansowania handlu zagranicznego, 6.Finansowanie handlu zagranicznego, 7.Cło. Prawa celne i procedury celne, 8.Przygotowanie i realizacja tranbsakcji eksportowej i importowej, 9.Kontrakt w handlu zagranicznym, 10.Realizacja kontraktu eksportowego i importowego, 11.Ryzyko w handlu zagranicznym, 12.Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, 13.Rozstrzyganie sporów w handlu międzyanrodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-359-7
Wstęp; Rozdział 1. Innowacje i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach w świetle teorii 1.2. Ryzykowna natura innowacji 1.3. Modele procesów innowacyjnych i zarządzanie innowacjami 1.4. Warunki rozwijania innowacji a strategia przedsiębiorstwa 1.5. Portfolio innowacji i diagnoza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Rozdział 2. Potencjał i tworzenie start-upów 2.1. Postawy przedsiębiorcze Polaków i edukacja dla przedsiębiorczości w budowaniu potencjału dla rozwoju start-upów 2.2. Cechy i kompetencje założycieli a sukcesy start-upów 2.3. Cechy start-upów sukcesu a popełniane błędy 2.4. Model biznesowy w tworzeniu start-upu 2.5. Metodyki projektowania innowacyjnych rozwiązań w start-upach Rozdział 3. Ryzyko w realizacji przedsięwzięć start-upowych 3.1. Ryzyko w działalności innowacyjnej start-upów 3.2. Ryzyko rozwojowe przedsiębiorstw i start-upów. Klasyfikacja ryzyka 3.3. Metodologia szacowania ryzyka 3.4. Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań XXI w. 3.5. Zarządzanie ryzykiem a tworzenie wartości firmy Rozdział 4. Akceleracja start-upów i wsparcie publiczne ryzykownych przedsięwzięć w Polsce 4.1. Nowe technologie w Polsce a stymulowanie rozwoju start-upów 4.2. Ekosystemy start-upowe w Polsce a warunki ich efektywnego rozwijania 4.3. Inkubacja i akceleracja biznesu w rozwijaniu nowych technologii 4.4. Doświadczenia zagraniczne dla polskich akceleratorów i inkubatorów Rozdział 5. Venture capital w finansowaniu start-upów jako ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć 5.1. Specyfika finansowania venture capital 5.2. Ryzyko inwestowania venture capital w start-upy 5.3. Zarządzanie ryzykiem w funduszach venture capital 5.4. Ryzyko w szacowaniu wartości start-upów 5.5. Polityka państwa w stymulowaniu rozwoju rynku venture capital 5.6. Wskazówki dla start-upów w poszukiwaniu venture capital i współpracy z inwestorem; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-989-X
1. Cel i zakres dokumentu, 2. Odpowiedzialność zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, 3. Ogólne wymagania w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego, 4. Szczegółowe wymagani a w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego; 5. Zarządzanie uprawnieniami do korzystania z systemu informatycznego, 6. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, 7. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, 8. Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, 9. Instrukcja korzystania z komputerów przenośnych przetwarzających dane osobowe, 10. Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot zewnętrzny, 11. Kontrola przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, 12. Wprowadzenie zmian do istniejących wytycznych i ich publikacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-821-9
Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem rynków kredytów subprime oraz następujące po nim kryzysy zadłużeniowe krajów południowoeuropejskich sprawiły, że szeroko dyskutowane wcześniej problemy związane z przystąpieniem Polski do strefy euro straciły nieco na ostrości. Status Polski jako członka Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją oznacza jednak, iż spełnienie kryteriów konwergencji nominalnej jest nadal głównym celem polityki gospodarczej. W monografii przedstawiono wyniki ekonometrycznej analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może napotykać polityka gospodarcza przy realizacji kryterium stabilności kursu złoty/euro w ramach mechanizmu ERM2. Przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych podjęto próbę konstrukcji modelu kursu złoty/euro w okresie obowiązywania reżimu kursu płynnego. Weryfikacji empirycznej poddane zostały najważniejsze teoretyczne modele kursów walutowych, a ostatecznym wynikiem badań jest empiryczny model kursu złoty/euro opisujący warunki równowagi rynku walutowego w różnych horyzontach czasowych. Wyniki potwierdzają, iż czynnikiem decydującym o krótkookresowych wahaniach kursu złoty/euro są wahania ryzyka walutowego indukowanego przez nierównowagę w sektorze fiskalnym i ryzyko globalne. Najważniejszymi determinantami kursu złoty/euro w dłuższych horyzontach czasowych są zmiany produktywności czynników produkcji wynikające z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz narastające zadłużenie zagraniczne.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15465-3
1. Logistyka w globalizacji usług: Istota usług w XXI wieku; Ważniejsze przesłanki globalizacji usług; Zadania logistyki globalnej w zarządzaniu usługami; 2. Rola i miejsce logistyki w usługach: Przedmiot i zakres logistyki w globalizujacych się usługach; Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach; Kierunki rozwoju logistyki w usługach; 3. Ocena efektywności procesu logistycznego w usługach: Proces logistyczny w usługach; Ważniejsze modele jakości usług; Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach; 4. Usługi logistyczne: Mierniki i wskaźniki systemu logistycznego w przedsiębiorstwie usługowym; Siły konkurencyjne na rynku usług logistycznych; Ceny i koszty usług logistycznych; 5. Ważniejsze problemy zarządzania ryzykiem logistycznym w usługach: Istota ryzyka w logistyce w przedsiębiorstwie usługowym; Zarządzanie ryzykiem logistycznym; Zarządzanie ryzykiem w praktyce; 6. Zarządzanie ryzykiem w usługach logistycznych: Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych; Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka; Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-524-7
1. Etapy budowy i oceny modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, 2. Wybrane techniki stosowane w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, 3. Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, 4. Polskie doświadczenia w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-990-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Specyfika problemów decyzyjnych obarczonych niepewnością: 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Istotne pojęcia; 1.2.1. Niepewność a ryzyko; 1.2.2. Prawdopodobieństwo; 1.3. Opis problemu decyzyjnego; 1.3.1. Gry z naturą i gry z drugim graczem; 1.3.2. Macierz wypłat i planowanie scenariuszowe; 1.3.3. Strategie czyste i mieszane; 1.3.4. Decyzje realizowane jedno- i wielokrotnie; 1.3.5. Problemy jedno- i wielokryterialne; 1.3.6. Nastawienie dycydenta do problemu decyzyjnego; 1.3.7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; 1.4. Przyjęte założenia i zakres tematyczny pracy. Rozdział 2. Jednokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych; 2.2.1. Klasyczne reguły decyzyjne; 2.2.2. Pozostałe reguły decyzyjne; 2.3. Asymetryczne rozkłady wypłat; 2.3.1. Reguła H+B; 2.3.2. Reguła APO; Reguła SAPO; 2.3.4. Konkluzje; 2.4. „Personalizacja” natury i „problem pojedynczego zdarzenia”; 2.4.1. Reguła SF+AS(p); Reguła SF+AS(m); 2.4.3. Konkluzje; 2.5. Wrażliwość rankingów na strukturę macierzy wypłat; 2.5.1. Reguła CMJ; 2.5.2. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu; 2.5.3. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu; 2.5.4. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu; 2.5.5. Konkluzje; 2.6. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne; 2.7. Użyteczność; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Przegląd i ocena istniejących wielokryterialnych reguł decyzyjnych; 3.3. Modele jedno- i dwuetapowe a zależne i niezależne macierze wypłat; 3.3.1. Reguła SAPO(CS); 3.3.2. Reguła SAPO(SC); 3.3.3. Reguła MM(SF+AS)/1; 3.3.4. Reguła MM(SF+AS)/2(CS); 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Zastosowania ekonomiczne proponowanych reguł decyzyjnych: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Ocena efektywności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika Omega(H+B); 4.3. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV (H+B); 4.4. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych; 4.5. Optymalizacja składu portfela papierów wartościowych; 4.6. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności; 4.7. Dwukryterialna ocena projektów inwestycyjnych; 4.8. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz skrótów. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Decision making under uncertainty – scenario planning, decision rules and selected economic applicayions (Summary).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-412-2
1. Wartość przedsiębiorstwa, jej pomiar i wykorzystanie w sprawnym zarządzaniu organizacją: Definicja i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa; Zastosowanie pomiaru wartości przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie ryzykiem, wartość a wysokość kapitałów: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i inne regulacje dotyczące systemu zarządzania ryzykiem; Analiza liczenia adekwatności kapitałowej i systemów zarządzania ryzykiem w Banku BPH SA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-91-9
CZ.I Generalne zasady obowiązujące w handlu międzynarodowym: 1.Fazy przygotowania działalności eksportowej, 2.Przygotowanie oferty eksportowej, 3.Kontrakt eksportowy, 4.Dokumenty handlowe związane z realizacją transakcji, 5.Sposoby płatności w transakcjach eksportowych, 6.Formuły handlowe najczęściej stosowane w handlu miedzyanrodowym INCOTERMS oraz COMBITERMS, 7.Transport i spedycja w handlu międzynarodowym, 9.Ryzko handlowe i finansowe w transakcjach eksportowych, 9.Wykonanie i rozliczenie kantraktu eksportowego. Cz.II Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii europejskiej : 10.Konsekwencje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla polityki handlowej, celnej oraz procedur związanych ze statystyką obrotów towarowych w Unii Europejskiej, 11.Warunki wprowadzenia i utrzyamnia towarów na rynkach Unii Europejskiej, 12.Strategie marketingowe na rynkach Unii Europejskiej, 13.Znaczenie rynków krajów Unii Europejskiej dla poslkiego eksportu i importu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-579-4
1. Poznanie wiarygodności kontrahenta sposobem na ograniczenie ryzyka; 2. Etapy i zakres badań umożliwiających poznanie wiarygodności przedsiębiorstwa 3. Badania umożliwiające poznanie standingu finanowego przedsiębiorstwa 4. Analiza SWOT 5. Ocena strategii przedsiębiorstwa przedstawionej w biznesplanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1621-1
Wstęp; Geneza przedsiębiorstwa; Przedsiębiorca i przedsiębiorczość; Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego; Otoczenie przedsiębiorstwa; Cele i misja przedsiębiorstwa; Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa; Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw; Wielkość przedsiębiorstwa; zarządzanie przedsiębiorstwem - istota i funkcje; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie; Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem; Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Kultura i etyka przedsiębiorstwa, Koniec życia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-603-2
1. Zarządzanie strategiczne organizacją gospodarczą, 2. Ryzyko w procesach strategicznych organizacją, 3. System zarządzania ryzykiem decyzji i działań organizacji gospodarczej, 4. Przestrzeń ryzyka, 5. Identyfikacja, pomiar ryzyka, 6. Instytucje. Instrumenty zarządzania ryzykiem, 7. Źródła ryzyk decyzji i działań zarządu organizacji, 8. Ryzyka decyzji i działań zarządu organizacji, 9. Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem działalności organizacji gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again