Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Filipiak Beata
(2)
Panasiuk Aleksander
(2)
Biesok Grzegorz (1976- )
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Piniecki Ryszard
(1)
Płaczek Ewa
(1)
Urban Wiesław
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przedsiębiorstwo usługowe
(5)
Logistyka gospodarcza
(2)
Jakość produktu
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Logistyka
(1)
Transport
(1)
Usługi
(1)
Usługi logistyczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 160 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-436-5
Przedmowa; Rozdział 1. Usługi: Pojęcie usług; Cechy usług; Klasyfikacja usług; Usługi w polskich klasyfikacjach standardowych; Usługi w Polskiej Klasyfikacji Działalności; Usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; Jakość usług; Determinanty i ocena jakości usług; Logistyka usług; Literatura do rozdziału pierwszego; Rozdział 2. Usługi logistyczne: Pojęcie usług logistycznych; Rodzaje usług logistycznych; Charakterystyka usług logistycznych; Usługi spedycyjne; Usługi transportowe; Usługi kurierskie; Centra logistyczne; Outsourcing usług logistycznych; Branża usług logistycznych; Literatura do rozdziału drugiego; Rozdział 3. Logistyka usług transportu samochodowego rzeczy: Charakterystyka transportu samochodowego; Przepisy regulujące transport drogowy rzeczy; Infrastruktura transportu drogowego; Środki transportu drogowego rzeczy; Koszty producenta usługi transportowej; Koszty rodzajowe; Koszty bezpośrednie i pośrednie; Koszty paliwa w Europie; Analiza ograniczeń czasowych w transporcie drogowym rzeczy; Czas pracy kierowców; Ograniczenia wynikające ze specyfiki przewożonego towaru; Indywidualne ograniczenia ruchu drogowego; Czynniki losowe; Literatura do rozdziału trzeciego; Rozdział 4. Logistyka usług komunikacji miejskiej: Logistyka miejska; Cele i zadania logistyki miejskiej; Funkcjonalny i obszarowy podział logistyki miejskiej; Charakterystyka komunikacji miejskiej; Infrastruktura transportu miejskiego; Środki komunikacji miejskiej; Organizacja komunikacji miejskiej; Systemy biletowe w komunikacji miejskiej; Komunikacja miejska a niepełnosprawni; Literatura do rozdziału czwartego; Rozdział 5. Logistyka w turystyce: O turystyce; Logistyka w usługach turystycznych; Literatura do rozdziału piątego; Rozdział 6. Logistyka usług gastronomicznych: Usługa gastronomiczna; Logistyka w gastronomii; Problemy zarządzania logistycznego w gastronomii; Obsługa klienta; Gastronomia a turystyka; Nowe trendy i rozwiązania w gastronomii; Literatura do rozdziału szóstego; Rozdział 7. Logistyka imprez masowych: Pojęcie imprezy masowej; Motywy organizacji imprez masowych; Rodzaje imprez masowych; Formalnoprawne aspekty organizacji imprez masowych; Bezpieczeństwo imprez masowych; Zabezpieczenie imprezy masowej; Logistyczne aspekty imprez masowych; Lokalizacja; Rozmieszczenie obiektów i publiczności; Transport i komunikacja; Przepływ informacji; Obsługa klienta; Problemy logistyczne imprez masowych; Literatura do rozdziału siódmego; Rozdział 8. Logistyka usług. Studia praktyczne: Transport i magazynowanie dzieł sztuki; Logistyka usług transportowych i magazynowych; Logistyka przedsiębiorstw usługowych; Obsługa logistyczna dzieł sztuki; Przewóz dzieł sztuki na przykładzie firmy ART LOGISTICS; Literatura i źródła; Warunki bezpiecznej organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych; Obowiązki stron w przewozie materiałów niebezpiecznych; Znakowanie opakowań materiałów niebezpiecznych; Niezgodności w przewozie materiałów niebezpiecznych; Literatura i źródła; O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Teoria ekonomii / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0686-5
1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny; 2. Analiza finansowa opłacalności inwestycji w nieruchomość użytkową za pomocą kredytu bankowego; 3. Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym; 4. Organizacja, finansowanie i zarządzanie usługami komunalnymi z uwzględnieniem aspektów jakościowych; 5. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych i samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystyki w regionie; 6. Kooperacja jako determinanta kształtowania struktur klastrowych w branży turystycznej; 7. Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL; 8. Outsourcing w sferze usług logistycznych; 9. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym; 10. Wykorzystanie Informacji księgowych do zarządzania procesowego w ochronie środowiska; 11. Identyfikacja form i obszarów aktywności marketingowej podmiotów zarządzających portami morskimi w Polsce; 12. System zarządzania relacjami z klientem a jakość obsługi klienta; 13. Zarządzanie wiedzą w firmie usługowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15535-3
1. Organizacja przedsiębiorstwa usługowego: Specyfika procesu zarządzania przedsiębiorstwem usługowym; Ogólne zasady organizacji i struktura przedsiębiorstwa usługowego; Outsourcing oraz wirtualizacja działalności przedsiębiorstwa usługowego; Zmiana i doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa usługowego. 2. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym: Istota i znaczenie procesu; Specyfika podejścia procesowego w przedsiębiorstwie usługowym; Pojęcie i charakterystyczne cechy zarządzania procesowego; Kulturowe aspekty zarządzania procesowego; Efekty zarządzania procesowego i diagnozy procesów w przedsiębiorstwie usługowym. 3, Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie usługowym: Potrzeba i istota zarządzania zespołami ludzkimi; Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie usługowym; Proces kadrowy w przedsiębiorstwie usługowym; Systemy komunikowania wewnątrzzakładowego i informatyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie kadrami; 4. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem usługowym: Uzasadnienie wyboru strategii dla firmy usługowej; Budowanie strategii dla małej firmy usługowej; Budowanie strategii dla dużej firmy usługowej; Rekomendacje dla przedsiębiorstwa usługowego w zakresie kształtowania strategii. 5. Rachunkowość zarządcza a controlling w przedsiębiorstwach usługowych: Rachunkowość zarządcza czy controlling; Rola rachunku kosztów w przedsiębiorstwach usługowych; Wybrane odmiany rachunku kosztów; Budżety jako narzędzie rachunkowości zarządczej. 6. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie usługowym: Pojęcie i klasyfikacja kosztów, Pojęcie zarządzania kosztami; Planowanie kosztów; Analiza kosztów i ich wykorzystanie w rachunkach decyzyjnych; Kalkulacja kosztów. 7. Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie usługowym: Wprowadzenie do problematyki kształtowania cen usług; Rodzaj ceny w usługach; Cena usługi w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa; Strategie zarządzania cen ą usług. 8. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie usługowym: Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie usługowym; Decyzje finansowe w działalności przedsiębiorstwa usługowego; Finansowanie działalności przedsiębiorstwa usługowego; Zarządzanie kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie usługowym; Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa usługowego. 9. Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie usługowym: Koszt kapitału finansującego działalność przedsiębiorstwa; Dźwignia operacyjna i finansowa; Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa; Polityka dywidend. 10. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie usługowym: Ryzyko w przedsiębiorstwie usługowym; Proces zarządzanie ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenie. 11, Zarządzanie wartością przedsiębiorstw usługowych: Wpływ specyfiki działalności usługowej na wartość przedsiębiorstw; Oddziaływanie działalności usługowej na kształtowanie wartości dla interesariuszy; Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw - metody, założenia, wyniki; Wykorzystanie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstw; Podejście dochodowe do wyceny wartości przedsiębiorstw usługowych. 12. Corporate governence przedsiębiorstwa: Pojęcia i cele corporate governance; Typy i komponenty corporate governance w spółkach usługowych; Teorie corporate governance a wpływ rad nadzorczych na efektywność spółek świadczących usługi; Znaczenie kodeksu nadzoru korporacyjnego; Rating a corporate governance. 13. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych: Innowacyjność sektora usług - aspekt gospodarczy; charakterystyka i rodzaje innowacji usługowej; Proces innowacyjny; Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwie usługowym; Innowacje w usługach - wyzwanie i bariery. 14. Zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie usługowym: Informacja jako czynnik rozowju gospodarczego; Znaczenie informacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem usługowym; strategiczne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach usługowych; Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwach usługowych; bezpieczeństwo informacji w procesach usługowych. 15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych: Znaczenie jakości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa usługowego; Procesowe podejście do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym; Wybrane techniki i metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym; Standardy systemu zarządzania jakością usług na przykładzie ISO 9000 i TQM; Zarządzanie jakością oparte na normach ISO 9000; Zarządzanie przez jakość (TQM). 16. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach usługowych: Czynności i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym; Struktura systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego; Identyfikacja kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie usługowym; Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie usługowym; Kształtowanie łańcucha dostaw w przedsiębiorstwa usługowego. 16. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach usługowych: Czynności i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym; Struktura systemu logistycznego przedsiębiorstwa usługowego; Identyfikacja kosztów procesów logistycznych w przedsiębiorstwie usługowym; Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie usługowym; Kształtowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa usługowego. 7. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach usługowych: Zarządzanie i planowanie marketingowe; Plan marketingowy w zarządzaniu marketingowym; Zarządzanie 7P w przedsiębiorstwie usługowym; Strategia marketingowa jako element zarządzania marketingiem; Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie marketingiem; Nowe trendy w zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie. 18. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach usługowych. 19. Zarządzanie relacjami klienta. 20. Zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów konsumenta. 21. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością usług / Wiesław Urban. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2018. - 165 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-19897-8
1.Czym jest jakość usług?; 2. Atrakcyjność jakości w odbiorze klientów; 3.Jakość a sukces firmy; 4. Pomiar doświadczeń klientów; 5. Metoda zdarzeń krytycznych; 6. Metoda tajemniczego klienta; 7. Pomiar procesów usługowych; 8. Mapa jakości P/P; 9. Lean Service; 10. Kultura organizacyjna firmy usługowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-347-6
R.1 Podstawy zarządzania logistycznego w sferze usług; R.2 Praktyczne aspekty logistyki w procesach realizacji usług w polskich firmach; R.3 Specyfika zarządzania logistycznego w wybranych branżach usług; R.4 Kierunki doskonalenia zarządzania logistycznego w sferze usług; Aneks
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again