Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(16)
Author
Borski Maciej (1975- )
(6)
Gredka-Ligarska Iwona
(4)
Majewski Kamil
(4)
Sobas Magdalena
(4)
Baran Beata
(3)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(3)
Bomba Katarzyna
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(2)
Ciechorski Jan
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kil Jan
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Ludera-Ruszel Agata
(2)
Majewska Patrycja
(2)
Marciniak Jarosław
(2)
Miśkowicz Tomasz
(2)
Nowak Krystian
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Pudło-Jaremek Anna
(2)
Pytlik Roksana
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Abramski Olgierd
(1)
Adamus Rafał
(1)
Augustyn Paulina
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bała Karolina
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Bosak-Sojka Maria
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Cambus Claude
(1)
Carby-Hall Joseph R
(1)
Carby-Hall Joseph Roger (1933- )
(1)
Crawford James T
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dudek Joanna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Flisek Karo
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Gomula Joanna
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagocha Konrad
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Jaskulska Jagoda
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Jęcek Zuzanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kadyszewski Borys
(1)
Kawecka Marcelina
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krajewski Marcin
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Krzysztofik-Pelka Magdalena
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Kurzynoga Małgorzata
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kędziora Karolina
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Lankamer Agata
(1)
Lekston Mariusz (1975- )
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Mielczarek Marcin A
(1)
Miernicka Irmina
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Musiała Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Dyskryminacja
(10)
Prawo pracy
(8)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(7)
Prześladowanie w miejscu pracy
(4)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawa człowieka
(3)
Równość (prawo)
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Mobbing
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo do informacji publicznej
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo urzędnicze
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Rodzina
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Wolność wyznania
(2)
Wybory
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Związki zawodowe
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Antyterroryzm
(1)
Apelacja
(1)
Awans zawodowy
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
COVID-19
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzja administracyjna
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Emerytura
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Implementacja dyrektywy Unii Europejskiej
(1)
Informacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobiety
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konflikt
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kradzież
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Leki
(1)
Lojalność pracowników
(1)
Loot box
(1)
Luka płacowa
(1)
Mandat radnego
(1)
Matura
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediatorzy
(1)
Medycyna pracy
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieważność decyzji administracyjnej
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Ochrona zwierząt
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Opieka okołoporodowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Oskarżony
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Irlandia
(1)
Mołdawia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Czasopismo prawnicze
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-18-2
1. Zasady i instytucje indywidualnego prawa pracy: Prawo pracy jako wartość uniwersalna; Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją we względu na religię oraz przekonania w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim; Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia; Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej; Konstrukcja prawna normy i wymiaru czasu pracy; 2. Pragmatyczne stosunki zatrudnienia: Stosunki pracy w służbie cywilnej- wnioski de lege ferenda i postulaty de lege ferenda na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Ograniczenia szeroko pojętej aktywności zawodowej osób zajmujących stanowisko sekretarza jednostki samorządu terytorialnego; O odpowiedzialności pracowniczej pracowników samorządowych w związku z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.; Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa a inne rodzaje odpowiedzialności; 3. Z zagadnień zbiorowego prawa pracy: O zakresie podmiotowym zbiorowego prawa pracy de lege ferenda i de lege lata; Normy kolizyjne zbiorowego prawa pracy; Uprawnienia sędziów sądów powszechnych do zrzeszania się w związkach zawodowych; Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych; Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej; Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy w sporze zbiorowym; 4. Z zagadnień polityki społeczne: Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej- w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań; Społeczna odpowiedzialność biznesu, empatia, altruizm- wyrafinowane narzędzie marketingu czy socjotechnika; Umowa jako forma współdziałania administracji z adresatem działania na przykładzie pomocy społecznej; Z kart historii: Administrowanie pracą przymusową w Rosji radzieckiej i ZSRR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-819-0
Zawiera: I. Pojęcie i istota dyskryminacji: 1.Dyskryminacja jako zjawisko społecznej i prawne; 2.Unormowania antydyskryminacyjne w przepisach Unii Europejskiej; 3.Stosunek pomiędzy uregulowaniem zawartym w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania a normami Kodeksu pracy; 4.Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników z Konstytucji RP i orzecznictwie konstytucyjnym; 5.Prawo do cywilnoprawnej ochrony godności pracowniczej i innych dóbr osobistych pracownika według Kodeksu cywilnego w aspekcie ogólnej zasady niedyskryminacji i równego traktowania. II. Regulacja zasady niedyskryminacji w Kodeksie pracy: 1.Definicja dyskryminacji w prawie pracy; 2.Rozróżnienie pojęcia dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy; 3.Zjawisko molestowania jako forma zachowań o charakterze dyskryminacyjnym w stosunkach pracy; 4.Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie zasady równego traktowania. III. Kryteria dyskryminacji w prawie pracy: 1.Dyskryminacja ze względu na dodatkowe zatrudnienie oraz zakaz konkurencji; 2.Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, obywatelstwo; 3.Dyskryminacja ze względu na religię i wyznanie; 4.Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. IV. Obszary występowania praktyk dyskryminacyjnych w prawie pracy: 1.Dyskryminacja w zakresie nawiązania stosunku pracy; 2.Zachowania antydyskryminacyjne pracownika jako negatywne kryterium decyzji rozwiązania stosunku pracy; 3.Zakaz dyskryminacji płacowej; 4.Dyskryminacja ze względu na stosowanie kas porządkowych; 5.Zakaz dyskryminacji w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; 6.Naruszenie zasady równego traktowania w układach zbiorowych pracy. V. Dyskryminacja pracowników związanych z pracodawcą nietypowymi stosunkami zatrudnienia: 1.Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony zawieranych w celu zastępstwa pracownika; 2.Zakaz dyskryminacji przy angażowaniu pracownika przez agencję pracy tymczasowej; 3.Zakaz dyskryminacji pracowników w systemie telepracy; 4.Zakaz dyskryminacji przy świadczeniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (formy zatrudnienia pozapracowniczego); 5.Zakaz dyskryminacji członków zarządu spółki zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (możliwość zatrudnienia w ramach prawnopracowniczych); 6.Zakaz dyskryminacji przy realizacji zamówienia publicznego w kontekście stosowania klauzuli społecznej. VI. Podejmowanie działań wyrównawczych w celu zmniejszenia faktycznych nierówności: 1.Mechanizmy wyrównawcze barier zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych; 2.Dyskryminacja oraz działania wyrównawcze sytuacji faktycznej i prawnej pracownika młodocianego; 3.Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz obowiązek równego traktowania mężczyzn związany z rodzicielstwem w aspekcie działań wyrównawczych. VII. Dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji oraz prawnokarna ochrona przed dyskryminacją: 1.Przebieg postępowania sądowego w sprawach o dyskryminację; 2.Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację; 3.Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych; 4.Charakter prawny i skutki ugód w sprawach o dyskryminację; 5.Przedawnienie roszczeń o dyskryminację; 6.Wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 7.Wykorzystanie prawa karnego do ścigania sprawców czynów dyskryminacyjnych w prawie pracy. VIII. Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w ochronie równości i przeciwdziałania dyskryminacji: 1.Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich; 2.Istota instytucji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania; 3.Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy przepisów o zakazie dyskryminacji. Zakres działań antydyskryminacyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 4.Rola dialogu społecznego w procesie zwalczania dyskryminacji; 5.Uczestnictwo organizacji pozarządowej w procesie sądowym o dyskryminację; 6.Uwarunkowania finansowe związane z uczestnictwem organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65029-15-7
R. I Zagadnienie wprowadzające: Uwagi wstępne; Metoda badawcza; Wykorzystane źródła; R. II Prawo administracyjne a koncepcje płci biologicznej człowieka: Pojęcie płci w ujęciu biologicznym; Pojęcie prawa administracyjnego; Płeć biologiczna w wybranych przepisach materialnego prawa administracyjnego; R. III Prawo administracyjne - w stronę płci społeczno-kulturowej: Zmiana społeczna a administracja publiczna i prawo administracyjne; Globalizacja a prawo administracyjne; Multicentryczność systemu prawa administracyjnego; R. IV Wpływ ruchów społecznych u wyrażanych przez nie idei na kształtowanie się koncepcji płci człowieka: Uwagi wstępne; Pojęcie partycypacji społecznej (obywatelskiej); Ruchy społeczne a pogląd świata; Wpływ działalności ruchów społecznych na sytuację prawną kobiet i innych grup w XIX i na początku XX wieku; Ruch feministyczny w XX wieku na Zachodzie; Ruch kobiecy w Polsce; Ruch kobiecy (feministyczny) a nauka prawa; Ruchy społeczne a organy administracji publicznej; R. V Podstawowe pojęcia związane z koncepcją płci społeczno-kulturowej: Pojęcie płci społeczno-kulturowej (gender); Queer jako kolejny etap rozwoju koncepcji płci społeczno-kulturowej; Tożsamość płciowa; Transseksualizm - pomiędzy koncepcją płci biologicznej a koncepcją płci społeczno-kulturowej; Orientacja seksualna; Ekspresja płciowa; Gender mainstreaming; R. VI Wpływ koncepcji płci społeczno-kulturowej na zasadę równości kobiet i mężczyzn: Istota zasady równości i zakazu dyskryminacji; Dyskryminacja a pojęcia pokrewne; Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; Istota zasady równości kobiet i mężczyzn; Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tzw. tożsamość płciową; Zasada równości kobiet i mężczyzn a koncepcja płci społeczno-kulturowej; Szczególny charakter zasady równości (w tym kobiet i mężczyzn); R. VII Rodzina i małżeństwo - między koncepcją płci biologicznej a koncepcją płci społeczno-kulturowej: Uwagi wstępne; Pojęcie rodziny; Tradycyjna i progresywna wizja małżeństwa i rodziny; Ewolucja rodziny; Pojęcie rodziny w przepisach prawa; Macierzyństwo; Małżeństwo; Pojęcie rodziny i małżeństwa w wybranych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Problem instytucjonalizacji związków partnerskich; Od związków partnerskich do małżeństw osób tej samej płci; Wnioski końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-400-4
1. Mobbing: Pojęcie lobbingu; Roszczenia przysługujące ofiarom lobbingu; Pozasądowe rozwiązywanie sporów związanych z lobbingiem; przeciwdziałanie lobbingowi; 2. Dyskryminacja: Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu; Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.03.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 308 s. : tab. ; 21 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8187-576-9
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział 1. Przejawy mobbingu w zakładzie pracy 1.1. Definicje mobbingu a praktyka 1.2. Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów 1.3. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu 1.4. Tendencje w prawie pracy 1.5. Mobbing a stalking Rozdział 2. Mobbing a dyskryminacja 2.1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji 2.2. Walka z dyskryminacją w UE 2.3. Przepisy dotyczące dyskryminacji podstawowymi zasadami prawa pracy 2.4. Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie 2.5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację 2.6. Prawo a praktyka Rozdział 3. Dyskryminacja a molestowanie 3.1. Definicja molestowania 3.2. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne? 3.3. Czy wszystko może być molestowaniem? 3.4. Co to oznacza dla ofiary? 3.5. Dynamika i formy molestowania 3.6. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy 3.7. Podejście pracodawców 3.8. Rady dla molestowanego pracownika Rozdział 4. Jak może dojść do mobbingu i innych patologii? 4.1. Konflikty podłożem problemów interpersonalnych i patologii w firmie 4.2. Ewolucja od konfliktu do mobbingu 4.3. Etapy narastania zjawisk 4.4. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z dyskryminacją? Rozdział 5. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk 5.1. Organizacja i struktura 5.2. Zarządzanie firmą 5.3. Pracownicy i zespoły – kto może być mobberem? 5.4. Kto może zostać ofiarą? 5.5. Czynniki zewnętrzne Rozdział 6. Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy 6.1. Konsekwencje prawne 6.2. Praktyka sądowa – tendencje w orzecznictwie i przykłady orzeczeń 6.3. Konsekwencje zarządcze 6.4. Konsekwencje społeczne 6.5. Konsekwencje indywidualne Rozdział 7. Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem 7.1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce 7.2. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy? Rozdział 8. Istota przeciwdziałania patologiom 8.1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania – 15 lat polityki antymobbingowej w Polsce 8.2. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych 8.3. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy 8.4. Czy w ogóle można przeciwdziałać mobbingowi? Rozdział 9. Przeciwdziałanie w praktyce 9.1. Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy 9.2. Działania diagnostyczne 9.3. Przykład ankiety antymobbingowej 9.4. Działania informacyjne oraz uświadamiające 9.5. Rozwiązania systemowe – procedury i polityki antymobbingowe 9.6. Inne rozwiązania systemowe – oceny pracowników, szkolenia 9.7. Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji 9.8. Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe 9.9. Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów 9.10. Inne działania – rozwiązania indywidualne 9.11. Pomoc psychologiczna ofiarom mobbingu Rozdział 10. Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych 10.1. Przykład regulacji wewnętrznej (1) 10.2. Przykład regulacji wewnętrznej (2) 10.3. Przykład regulacji wewnętrznej (3) 10.4. Przykład regulacji wewnętrznej (4) 10.5. Regulacja dotycząca molestowania seksualnego; Zakończenie; Literatura; Orzecznictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-514-7
1. Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet- aspekty prawnomiędzynarodowe; 2. Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP; 3. Zasada równego traktowania pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę- wybrane zagadnienia; 4. Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 5. Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w systemie Europejskiej Karty Społecznej; 6. Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości; 7. Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; 8. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym; 9. Równouprawnienie stron procesu cywilnego jako realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa; 10. Nierówne traktowanie lekarzy w zakresie wynagrodzeń; 11. Subwencja ogólna i wpłata wyrównawcza jako instrumenty polityki fiskalnej państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego; 12. Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym w kontekście składek na "ubezpieczenie zdrowotne"; 13. Kwalifikacje zawodowe pracowników a problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu; 14. Dyskryminacja jako naruszenie godności ludzkiej. Na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 15. Wynagrodzenie za "pierwszą pracę" na tle zasady niedyskryminacji; 16. Negatywna wolność związkowa a zasada niedyskryminacji w zbiorowych stosunkach pracy; 17. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia- uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r.- w sprawie C-236/09; 18. Dyskryminacja w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym; 19. Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; 20. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP; 21. Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów; 22. Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji; 23. Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004- zagadnienia wybrane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919761-1-4
1. Czym jest mobbing?, 2. Podstawowe regulacje prawne, 3. Jak konflikt przeradza się w mobbing?, 4. Skutki mobbingu, 5. Mobbing a oceny pracownicze, 6. Dział personalny firmy-centrum działań antymobbingowych i zapobiegania prześladowaniom, 7. Komunikacja i procedury przeciwdziałania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-024-0
1. Religia i światopogląd; 2. Państwo wobec religii i światopoglądu- podstawowe zagadnienia związane z pojmowaniem wolności sumienia i wyznania oraz kształtowaniem relacji między państwem a związkami wyznaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem polskich regulacji prawnych; 3. Podstawowe zagadnienia kryminalizacji zachowań uznawanych za tzw. przestępstwa religijne w świetle zasad określających relacje między państwem a religią i światopoglądem; 4. Analiza dogmatyczna ustawowych znamion przestępstwa obrazy uczuć religijnych stypizowanego w art. 196 kodeksu karnego z 6. VI. 1997 r.; 5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną- zagadnienia specyficzne na tle normatywnej konstrukcji przestępstwa obrazy uczuć religijnych; 6. Inne wybrane zagadnienia karnoprawne dotyczące art. 196 kodeksu karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 2)
Delimitacja odpowiedzialności Prezydenta RP a jej konstytucjonalizacja – wybrane problemy; Połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jako zagrożenie dla praworządności; Podstawowe regulacje dostępu do informacji publicznej na poziomie konstytucji i ustaw w porządku prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej; Tworzenie rejestru sprawców przestępstw seksualnych oraz problematyka zatarcia skazania w kontekście art. 8 EKPC; Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zmodyfikowane narzędzia polityki podatkowej gmin w związku z pandemią COVID-19. Wybrane zagadnienia prawne; Aktualne zmiany w Prawie zamówień publicznych; Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych; Kradzież szczególnie zuchwała – czyli nowy kwalifikowany typ przestępstwa kradzieży w obowiązującym Kodeksie karnym; „Specjalne użycie broni” z ustawy o działaniach antyterrorystycznych – analiza dogmatyczna i teoretycznoprawna; Problematyka dopuszczalności stosowania produktów leczniczych off-label; Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku; Oskarżony – (nie)potrzebny uczestnik postępowania jurysdykcyjnego? Rozważania na tle art. 117 § 3a kpk oraz art. 378a kpk (część I); Przedawnienie wadliwości decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Zdarzenia sprawcze związane z opieką prenatalną i okołoporodową w świetle odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody doznane przed urodzeniem; „Mechanizm losowej nagrody” w grach komputerowych, a regulacje prawne dotyczące gier losowych oraz ochrony konsumentów ze szczególnym wyszczególnieniem mechaniki loot box; The statute of trade unions as a limit of abuses against employers – selected issues; Index of unequal treatment of the disabled. A precedent judgment of the CJEU; Zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach; Glosa do wyroku NSA z dnia 4 czerwca 2013 r., II FSK 1534/12. Prowadzenie rachunków bankowych w przypadku spółek cywilnych; Opodatkowanie podatkiem VAT rekompensat za świadczone usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej – glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 1692/16; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 r. – powierzenie obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; Spór interpretacyjny na tle wykładni przepisu art. 540 § 3 k.p.k. wraz z glosą aprobującą do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 roku, sygn. I KZP 14/14.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt specjalny [II])
Słowo od Redaktorów; Europejskie dziedzictwo, polskie wartości – słowo od Rektora; Profesor Marek Pliszkiewicz: aktywny uczestnik zdarzeń krajowych i zagranicznych powiązanych z prawem i stosunkami pracy; Laudatio. Zagadnienia ogólne prawa pracy: The Gig Economy – quid iuris?; The ILO and the social consequences of the COVID-19; Labour Standards and International Trade Regulation – A New Ewa of Enforcement?; Zasada racjonalnego pracodawcy a systemowa regulacja niektórych instytucji prawa pracy; La subjectivité du travailleur et le langage de l’analyse juridique et sociale; Praca w państwie prerogatywnym w wersji socjalistycznej; O niektórych problemach prawa pracy w praktyce; Status prawny robotników na podstawie rozporządzenia o umowie o pracę robotników z 1928 r.; Interpretacja pojęcia pracodawcy z art. 3 K.P. Prawo pracy a równowaga w życiu zawodowym i prywatnym: Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil ‒ mise en œuvre polonaise; Rozważania o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158; Ochrona pracowników mających obowiązki rodzinne – wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia stosunku pracy w powszechnym prawie pracy: Immunitet i ochrona przed odwetem przyznane „sygnalistom” – osobom zgłaszającym naruszenie prawa i polityki Unii Europejskiej; Przyczyn (kryteria) dyskryminacji w świetle nowelizacji kodeksu pracy z dnia 16 maja 2019 r. na tle prawa międzynarodowego i unijnego; Instrumenty prawa międzynarodowego kształtujące standard minimalnego wynagrodzenia za pracę; Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej – kilka uwag o projektowanej nowelizacji art. 943 § 2 K.P. oraz o projektowanej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania; Wpływ bezczynności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na wysokość wynagrodzenia włodarzy województw, powiatów i gmin; Lojalność pracownicza a dyrektywa o ochronie sygnalistów; Ochrona danych osobowych w stosunku pracy; Status prawny mediatora. Z zagadnień szczególnych stosunków pracy: Konstrukcja dodatkowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego; Zasady wynagradzania członków spółdzielni pracy; Rozszerzenie standardów ochronnych praw pracy w aspekcie umowy na czas określony nauczycieli akademickich. Uwagi de lege lata i de lege ferenda; Podmioty zatrudniające funkcjonariuszy na przykładzie wybranych pragmatyk służbowych; Przesłanki awansu zawodowego pracowników socjalnych w świetle obowiązującego prawa. Zagadnienia zbiorowego prawa pracy: O pojęciu zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji przepisów zbiorowego prawa pracy z 2018 r.; Związkowa reprezentacja interesów pracowniczych na poziomie zakładu pracy; W sprawie uprawnień związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy; Ochrona praw i interesów osób wykonujących pracą zarobkową w świetle ustawy o związkach zawodowych. Aspekt aksjologiczno-filozoficzno-prakseologiczny. Z zagadnień ubezpieczenia społecznego: L’application en Suisse du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité socjale; Czeska regulacja orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy w świetle nowego orzecznictwa; Samorządność instytucji ubezpieczeń społecznych jako swoisty wyraz dialogu partnerów społecznych na przykładzie ewolucji Rady Nadzorczej ZUS; Wiek emerytalny: uzasadnione zróżnicowanie czy przejaw dyskryminacji? Uwagi na tle ewolucji orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Idea sprawiedliwości proceduralnej w procedurze postępowania przed organem rentowym; Voyage dans L’Europe avec les cadres; Doświadczenia sędziego a problemy etyczne; Les Conseils économiques et sociaux et institutions similaires; Jak z tego wyjść?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-188-6
Zawiera: Cz. I. Zagadnienia ogólne. R. 1 Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu – uwagi wstępne: Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu; Zabronione kryteria dyskryminacyjne; Otwarty czy zamknięty katalog kryteriów dyskryminacyjnych; Relacja między zasadą równouprawnienia i zasadą niedyskryminacji; Zakres zastosowania zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu; Rodzaje i przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu; Podsumowanie. R. 2 Zasada niedyskryminacji w świetle prawa międzynarodowego (MOP): Wprowadzenie; Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu w szczególności ze względu na płeć; Ogólny zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu; Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w ramach polityki zatrudnienia; Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność związkową; Zakaz dyskryminacji pracowników migrujących; Równość szans pracowników mających obowiązki rodzinne; Równe traktowanie osób niepełnosprawnych; Zakaz dyskryminacji osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu; Podsumowanie. R. 3 Ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu w świetle regulacji prawnych Rady Europy: Podstawy prawne; Ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Protokołu nr 12; Ochrona przed dyskryminacją w zatrudnieniu w świetle Europejskiej Karty Społecznej; Wnioski. R. 4 Koncepcja zakazu dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej: Uwagi wprowadzające; Podstawy prawne zakazu dyskryminacji; Równość traktowania, zakaz dyskryminacji oraz jej rodzaje; Kryteria objęte zakazem dyskryminacji; Odstępstwa od zakazu dyskryminacji; Mechanizmy ochrony przed dyskryminacją; Koncepcja zakazu dyskryminacji w prawie pracy Unii Europejskiej – próba syntezy. R. 5 O ciężarze dowodu w sprawach z zakresy dyskryminacji w zatrudnieniu słów kilka: Wprowadzenie; Interpretacja art. 18 3b§ 1 k.p.; Dyskryminacja pośrednia; Dowód kierowania się obiektywnymi powodami przy różnicowaniu pracowników; Podsumowanie. R. 6 Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu: Uwagi wprowadzające; Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 18 3d k.p.; Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie art. 13 ustawy wdrożeniowej; Konkluzje. R. 7 Zasada równości a równe traktowanie ubezpieczonych – wybrane zagadnienia: Wprowadzenie; Zasada równego traktowania w prawie międzynarodowym; Zasada równego traktowania w traktatach UE i na gruncie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE; Równe traktowanie osób objętych zabezpieczeniem społecznym w Konstytucji RP; Równe traktowanie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych; Zakończenie. Cz. II. Zabronione kryteria dyskryminacyjne. R. 8 Dyskryminacja we względu na płeć w zatrudnieniu pracowniczym: Płeć jako jedna z podstawowych kryteriów dyskryminacji w zatrudnieniu; Pojęci płci w prawie polskim i unijnym; Zmiana płci w kontekście unijnych przepisów antydyskryminacyjnych; Równe szanse dla pracujących kobiet i mężczyzn. R. 9 Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek: Uwagi wstępne; Wiek jako kryterium dyskryminacyjne oraz kategoria pojęciowa; Dozwolona dyferencjacja (odmienne traktowanie) w zatrudnieniu ze względu na wiek; Ograniczenia dostępu do pracy ze względu na wiek a zakaz dyskryminacji; Wnioski końcowe. R. 10 Dyskryminacja we względu na niepełnosprawność w zakresie zatrudnienia: Uwagi wstępne; Dyskryminacja w dostępie do zatrudnienia; Dyskryminacja w zakresie warunków zatrudnienia; Dyskryminacja w związku z ustaniem zatrudnienia; Podsumowanie. R. 11 Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na rasę, narodowość i pochodzenie etniczne: Kilka słów o filozoficznym podłożu sporów o równość i niedyskryminację – zamiast wstępu; Próby uzasadnienia zakazu dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej w naukach prawnych i związane z nimi koncepcje równości; Pojęcie rasy, narodowości i etniczności; Prawna ochrona przed dyskryminacją rasową, narodowością i etniczną w zatrudnieniu; Zjawisko dyskryminacji rasowej, narodowościowej i etnicznej na polskim rynku pracy; Podsumowanie. R. 12 Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię: Uwarunkowania ustrojowe zakazu dyskryminacji ze względu na religię; Ewolucja zakazu dyskryminacji ze względu na religię w Kodeksie pracy; Zakres zjawiska dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię w Polsce; Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na religię, wyznanie i światopogląd. R. 13 Zakaz dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne: Uwagi wprowadzające; Pojęcie przekonań politycznych i ich miejsce w katalogu zabronionych kryteriów różnicowania; Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na przekonania polityczne w świetle orzecznictwa sądowego; Podsumowanie. R. 14 Dyskryminacja w zatrudnieniu z powodu przynależności związkowej: Ponadnarodowe źródła zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność związkową; Dwustronność ochrony prawnej w prawie polskim; Zakres i skutki odesłania w ustawie o związkach zawodowych do Kodeksu pracy; Kryteria dyskryminacyjne; Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony przed dyskryminacją; Sankcje z tytułu dyskryminacji na tle przynależności związkowej; Ciężar dowodu i problem komparatora; Wnioski. R. 15 Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną: Uwagi wprowadzające; Realizacja równościowych standardów unijnych w ramach ustawodawstwa krajowego; Ochrona przed dyskryminacją w ramach zatrudnienia pracowniczego; Ochrona przed dyskryminacją w ramach zatrudnienia pozapracowniczego; Żądanie dowodu na okoliczność orientacji seksualnej strony powodowej sprzeczne z prawem do poszanowania życia prywatnego; Podsumowanie. R. 16 Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy: Godność człowieka jako źródło zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu; Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie niepełnym wymiarze czasu pracy w prawie międzynarodowym i unijnym; Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie na czas określony w prawie unijnym; Zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy w świetle polskiego prawa pracy; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
E-book
In basket
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-78-9
Zawiera: Wprowadzenie: Pomocna łapa, czyli o przejawach zachowań altruistycznych wśród zwierząt. R. 1 Prawa i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami: Pojęcie niepełnosprawności w polskim systemie prawnym; Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku. Prawa osób niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; Prawa osób niepełnosprawnych w odniesieniu do tzw. Koncepcji wrongful coception, wrongful birth i wrongful life; Wybrane procesowe aspekty uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym z perspektywy zasad ogólnych k.p.a.; Czynności podejmowane bez zgody pacjenta szpitala psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wybrane zagadnienia. R. 2 System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami: Renty z tytułu niezdolności do pracy w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; Renta socjalna w orzecznictwie sądowym; zasiłek pielęgnacyjny w praktyce administracyjnej; Charakterystyka oraz zasady przyznawania usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na tle obowiązującego ustawodawstwa; Wywiad środowiskowy jako środek służący ustaleniu zasadności przyznania świadczenia a kwestia ochrony godności osoby uprawnionej do jego otrzymania. R. 3 Niepełnosprawność z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego: Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? Perspektywa zmian; Małżeństwa osób niepełnosprawnych - kontrowersje wokół przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną - instytucja kuratora i opiekuna; Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych - wybrane zagadnienia; Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again