Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(1)
NASBI
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(11)
Author
Łuczkiewicz Grzegorz
(3)
Anderson James C
(1)
Borówka Ewa
(1)
Brittain Paul
(1)
Cox Roger
(1)
Cybulski Krzysztof
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Dembińska-Cyran Izabela
(1)
Górska Grażyna
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Kumar Nirmalya
(1)
Lorimer Sally E
(1)
Narus James A
(1)
Olkiewicz Anna Maria
(1)
Perenc Józef
(1)
Podsiadlik Aleksandra
(1)
Scheitlin Victor
(1)
Simpkins Robert A
(1)
Sinha Prabhakant
(1)
Stewart Grant
(1)
Wrotek Witold
(1)
Zoltners Andris A
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Techniki sprzedaży
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Handel
(2)
Handel detaliczny
(2)
Marketing
(2)
Marketing partnerski
(2)
Obsługa klienta
(2)
Sprzedaż
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bhp
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dozór techniczny
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Gospodarka
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mentoring
(1)
Nieruchomości
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Sprzedawcy i sprzedawczynie
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7241-430-0
1. Ryzyko i niepewność w działaności handlowej, 2. Charakterystyka i ocena metod ograniczenia ryzyka finansowego w działaności handlowej w świetle teorii, 3. Instrumenty organiczania ryzyka w Polskiej i zagranicznej praktyce gospodarczej, 4. Koncepcja skutecznego organiczania ryzyka finansowego w działalności handlowej związanej ze sprzedażą, 5. Weryfikacja koncepcji ograniczania ryzyka finansowego w działalności handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Listy kontrolne dla handlowców / Victor Scheitlin. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 327 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89355-01-9
Cz.1 20 list kontrolnych dotyczących orgaznizacji sprzedaży i optymalizacji jej wyników; Cz.2 20 list ko ntrolnych dotyczących prowadzenia sprzedaży oraz motyw owania i kontroli przcowników; Cz.3 29 list kontrolnyc h dotyczących sztuki negocjacji i obsługi klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-246-0197-X
I. Planowanie: Zmieniając się formuła zarządzania sprzedażą; Planowanie - dziś i jutro; Budowanie profesjonalnego zespołu sprzedawców; II. Przygotowania: Wyszukiwanie talentów; Doskonalenie zespołu sprzedawców; Programy wynagrodzeń jako motor ponadprzeciętnych wyników; III. Realizacja: Badanie efektywności i zarządzanie nią; Coaching i działania doradcze; Spoglądając w przyszłość; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-65-4
Zadania szefa działu sprzedaży; Motywacja; Styl i kultura zarządzania; Standardy wyników; Planowanie i kontrola; Organizacja; Rekrutacja i selekcja; Szkolenie sprzedawców; Zebrania sprzedawców; Rewizja sprzedaży; Sprzedaż na celująco.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14255-3
1. Personel sprzedaży jego rola i znaczenie, 2. Formułowanie strategii sprzedaży, 3. Organizowanie procesu sprzedaży, 4. Kierowanie bieżącą działalnością sprzedawców, 5. Kontrola, analiza i ocena działalności sprzedawców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0219-7
1. Sprzedawcy wartości. Transakcje oparte na wykazanej największej wartości; 2. Pojecie wartości. Skupianie się na tym, co ważne; 3. Formułowanie oferty wartości. Wyszukiwanie potencjalnie wartościowych punktów różnicowania; 4. Uzasadnienie oferty wartości. Wykazywanie i dokumentowanie największej wartości; 5. Dostosowanie ofert rynkowych do klienta. Tworzenie czystych rozwiązań a opcjami uzupełniającymi; 6. Przekształcanie sprzedawców w sprzedawców wartości. Sprzedawanie na podstawie wartości, a nie ceny; 7. Zyski z dostarczonej wartości. Osiąganie godziwego zysku; 8. Sukces na rynkach. Sprzedawanie wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-1945-2
1. Zagadnienia ogólne reglamentacji zawodów rynku nieruchomości; 2. Reglamentacja dostępu do zawodów rynku nieruchomości; 3. Zakres przedmiotowy reglamentacji zawodów gospodarki nieruchomościami; 4. Rzeczoznawstwo majątkowe; 5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 6. Zarządzanie nieruchomościami; 7. Formy działań reglamentacyjnych wobec zawodów rynku nieruchomościami; 8. Kierunki przekształceń reglamentacji oraz rozwój zawodów nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-87-6
1.Projektowanie działu sprzedaży i wprowadzenie zmian do projektu w szybko zmieniającym się świecie współczenym, 2.Proces projektowania działu sprzedaży zapewniającego przewagę nad konkurencją, 3.Strategia sprzedaży, 4.Strategia dojścia do rynku, 5.Projektowanie struktury działu sprzedaży, 6.Role sprzedawców, 7.Ustalanie wielkości działu sprzedaży, 9.Utrzyamnie sprawności działu sprzedaży, 10.Zarzadzanie zmianą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-430-5
R.1 Marketing w procesie pozyskiwania i utrzymania klientów; R.2 System obsługi klienta jako podstawa towrzenia i zarządzania relacjami z klientem; R.3 Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM; R.4 Zarządzanie kluczowymi klientami; R.5 Analiza opłacalności klientów; R.6 Badania marketingowe w procesie zarządzania relacjami z klientem; R.7 Zarządzanie sprzedażą w systemie CRM w przedsiębiorstwie; R.8 Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw; R.9 Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem; R.10 CRM - doświadczenia polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1262-3
Cz.1 Sprzedawcy i nabywcy: R.1 Handel detaliczny; R.2 Przedsiębiorstwa handlu detalicznego; R.3 Międzynarodo wy handel detaliczn; R.4 Planowanie i strategie w han dlu detalicznym; R.5 Badania marketingowe w handlu de talicznym; R.6 Otoczenie przedsiębiorstwa handlu deta licznego; R.7 Zachowania konsumentów w procesie zakupu R.8 Segmentacja rynku. Cz.2 Instrumenty handlu detali cznego(retail-mix) : R.9 Lokalizacja punktu sprzedaży detalicznej; R.10 Asortyment punktu sprzedaży detali cznej; R.11 Zakup; R.12 Zarzadzanie zapasami; R.13 cena; R.14 Reklama; R.15 Sprzedaż osobista; R.16 Promo cja sprzedży i public relations; R.17 Wizerunek punktu sprzedaży detalicznej; R.18 Usługi świadczone przez punkt sprzedaży detelicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę / Witold Wrotek. - [miejsce nieznane] : Helion : NASBI, 2013. - 248 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-246-9012-1

Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0.


Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego!

 • Jak zbudować sklep internetowy, który przyciągnie klientów?
 • Jak zarządzać ofertą i użytkownikami, aby odnieść sukces?
 • Jak sprawić, aby internetowy sklep przynosił zyski?

PrestaShop to rozwiązanie umożliwiające proste i szybkie skonfigurowanie, uruchomienie i prowadzenie sklepu internetowego. Pakiet jest dostępny na zasadach otwartego oprogramowania, co oznacza, że można z niego korzystać zupełnie za darmo. Fakt ten doceniło już bardzo wielu użytkowników, a to uczyniło PrestaShop jednym z najpopularniejszych rozwiązań w swojej klasie. Możliwości oferowane przez to oprogramowanie nie ograniczają się jedynie do podstawowych funkcji sklepu internetowego, lecz obejmują również systemy banerów i komentarzy, obsługę kanałów RSS, porównywanie produktów, analizę sprzedaży czy budowanie oferty w różnych walutach. Co więcej, oprogramowanie można łatwo rozszerzać za pomocą modułów dodatkowych.

Wszystko to sprawia, że PrestaShop stanowi doskonałe narzędzie dla osób prowadzących sprzedaż za pośrednictwem sieci. Jeśli chcesz do nich dołączyć, sięgnij po książkę „PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę”, która przeprowadzi Cię przez proces instalacji i konfigurowania programu, pokaże, jak zbudować nowoczesny i przyjazny dla klienta sklep internetowy, zaprezentuje metody tworzenia atrakcyjnej oferty i skutecznego zarządzania sprzedażą, podpowie, jak konstruować promocje i przyznawać rabaty, a także nauczy, jak podtrzymywać relacje z klientami i radzić sobie z zamówieniami. Jeśli rozważasz uruchomienie dochodowego biznesu w sieci, lektura tej książki jest pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić!

 • Przygotowanie środowiska pracy
 • Instalacja i konfiguracja PrestaShop
 • Zabezpieczanie systemu przez zagrożeniami
 • Zarządzanie modułami sklepu
 • Konfigurowanie ustawień lokalizacyjnych
 • Określanie zasad i kosztów dostawy
 • Zarządzanie klientami i ich obsługa
 • Ustalanie cen, rabatów i promocji
 • Zarządzanie zamówieniami i fakturowanie

Nie czekaj! Załóż sklep internetowy w oparciu o system PrestaShop!

Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again