Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(12)
Author
Bronakowski Henryk
(2)
Doliński Dariusz
(2)
Adcock Dennis
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Kaznowski Dominik
(1)
Kotra Kazimiera
(1)
Pawłowska Bartumiła
(1)
Pysz-Radziszewska Anna
(1)
Rosell Lennart
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Styś Aniela
(1)
Sullivan Malcolm
(1)
Taranko Teresa
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Witek Lucyna
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Promocja handlowa
(11)
Konsumenci (ekon.)
(9)
Marketing
(7)
Marketing strategiczny
(3)
Ceny
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Nowy produkt
(2)
Polityka
(2)
Reklama
(2)
Socjologia
(2)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Informacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.) -- psychologia -- poradnik
(1)
Marketing sieciowy -- poradnik
(1)
Merchandising
(1)
Merchandising -- podręcznik akademicki
(1)
Obsługa klienta
(1)
Opakowania
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie
(1)
Public relations
(1)
Reklama internetowa
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Towar
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63391-50-8
Część I. Istota i narzędzia komunikacji marketingowej: 1. Istota komunikacji marketingowej; 1.1. Definicja komunikacji marketingowej; 1.2. Elementy procesu komunikacji marketingowej. 2. Funkcje komunikacji marketingowej: 2.1. Tradycyjne funkcje komunikacji marketingowej; 2.2. Nowoczesne funkcje komunikacji marketingowej. 3. Mechanizm i modele oddziaływania komunikacji marketingowej: 3.1. Mechanizm oddziaływania komunikacji marketingowej; 3.2. Rodzaj decyzji zakupowej a mechanizm komunikacji marketingowej; 3.3. Modele komunikowania się pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji marketingowej. 4. Rodzaje komunikacji marketingowej: 4.1. Alternatywne rodzaje komunikacji marketingowej; 4.2. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 5. Narzędzia komunikacji marketingowej: 5.1. Rodzaje narzędzi komunikacji marketingowej; 5.2. Reklama; 5.3. Sprzedaż osobista; 5.4. Promocja sprzedaży; 5.5. Public relations; 5.6. Sponsorowanie (sponsoring); 5.7. Lokowanie produktu (product placement); 5.8. Komunikacja nieformalna w systemie komunikacji marketingowej. 6. Specyfika komunikacji marketingowej różnych kategorii dóbr: 6.1. Podstawy zróżnicowania komunikacji marketingowej dotyczącej różnych kategorii dóbr; 6.2. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr zaopatrzeniowych; 6.3. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku; 6.4. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr konsumpcyjnych częstego nabywania; 6.5. Specyfika komunikacji marketingowej w usługach. Część II. Uwarunkowania komunikacji marketingowej: 7. Uwarunkowania po stronie nadawcy komunikacji marketingowej: 7.1. Czynniki wpływające na decyzje przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji marketingowej; 7.2. Cele rynkowe przedsiębiorstwa a cele komunikacji marketingowej; 7.3. Rodzaj produktu i charakter marki a komunikacja marketingowa; 7.4. Komunikacja marketingowa w różnych fazach cyklu życia produktu; 7.5. Fazy rozwojowe rynku a komunikacja marketingowa; 7.6. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa i posiadane zasoby a komunikacja marketingowa. 8. Uwarunkowania po stronie adresatów komunikacji marketingowej: 8.1. Czynniki różnicujące adresatów komunikacji marketingowej; 8.2. Cechy demograficzne adresatów a komunikacja marketingowa; 8.3. Styl życia konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.4. Proces uczenia się konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.5. Motywacje konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.6. Postawy konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.7. Postawy odbiorców wobec źródeł informacji. 9. Kulturowe uwarunkowania komunikacji marketingowej: 9.1. Kultura w kształtowaniu zachowań nabywców; 9.2. Wpływ kultury materialnej na zachowania nabywców i komunikację marketingową; 9.3. Wpływ kultury niematerialnej na zachowania nabywców i komunikację marketingową; 9.4. Związki między kulturą a treścią i formą komunikacji marketingowej. 10. Prawne uwarunkowania komunikacji marketingowej: 10.1. Źródła regulacji prawnych w zakresie komunikacji marketingowej; 10.2. Prawne uregulowania dotyczące treści i form reklamy; 10.3. Uregulowania prawne dotyczące reklamy produktów sensytywnych; 10.4. Uwarunkowania prawne realizacji reklamy w środkach przekazu; 10.5. Uwarunkowania prawne realizacji promocji sprzedaży; 10.6. Uwarunkowania prawne działań sponsoringowych; 10.7. Uwarunkowania prawne lokowania produktów. 11. Techniczne uwarunkowania komunikacji marketingowej: 11.1. Media jako techniczne środki komunikacji marketingowej; 11.2. Nowe media - pojęcie i specyfika; 11.3. Interaktywne i mobilne kanały komunikacji marketingowej. Część III. Efekty komunikacji marketingowej: 12. Czynniki determinujące efekty komunikacji marketingowej; 12.1. Wieloczynnikowe uwarunkowania efektów komunikacji marketingowej; 12.2. Ukierunkowanie komunikacji marketingowej; 12.3. Projektowanie celów komunikacji marketingowej; 12.4. Wybór treści, formy i źródła komunikatu; 12.5. Zrozumienie mechanizmu odbioru komunikatów marketingowych przez ich adresatów; 12.6. Projektowanie liczby i częstotliwości kontaktów z komunikatem. 13. Modele efektów komunikacji marketingowej: 13.1. Typy modeli objaśniających efekty komunikacji marketingowej; 13.2. Model pomiaru i oceny efektów komunikacji marketingowej. 14. Pomiar i ocena efektów komunikacji marketingowej: 14.1. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej; 14.2. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie poznawczej; 14.3. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie afektywnej (emocjonalnej); 14.4. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie behawioralnej; 14.5. Pomiar i ocena kapitału marki jako efektu komunikacji marketingowej; 14.6. Ocena niekwantyfikowalnych efektów komunikacji marketingowej; 14.7. Ocena wizerunku marki jako efekt komunikacji marketingowej; 14.8. Ocena jakości relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem jako efekt komunikacji marketingowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-09-4
1. Wprowadzenie do marketingu w handlu detalicznym; 2. Marketing i handel detaliczny w XXI wieku; 3. Zacho wania nabywców; 4. Główne elementy marketingu w handlu detalicznym; 5. Lokalizacja w handlu detalicznym; 6. Wizerunek, pozycjonowanie i reputacja w handlu deta licznym; 7. Projekt sklepu; 8. Asortyment w handlu detalicznym; 9. Polityka cenowa w handlu detalicznym; 10. Promocja w handlu detalicznym; 11. Obsługa klienta jako źródło przewagi konkurencyjnej w handlu detalicz nym; 12. Lojalność klienta i zagadnienia pokrewne; 13. Troska o klienta i postępowanie ze skargami; 14. Zarządzanie popytem w handlu detalicznym; 15. Zaga dnienia strategiczne w handlu detalicznym; 16. Interne towy handel detaliczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88048-52-X
Istota i kategorie marketingu; Proces podejmowania decyzji i jego rola w działaniach marketingowych; Produkt jako element marketingu-mix, Cena jako instrument marketingu, Dystrybucja, System komunikacji marketingowej (skm): kampania reklamowa, PR, promocja sprzedaży, Strategie marketingowe (otoczenie firmy, rynek docelowy, analiza SWOT, analiza portfelowa, metody scenariuszowe, tożsamość, misja, wizerunek, marketing mix, strategie konkurencji, Cases do wykorzystania w poszczególnych rozdziałach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Merchandising / Barbara Borusiak. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005. - 103 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7417-080-8
1.Pojęcie merchandisingu, 2.Zachowania zakupowe nabywców indywidualnych w punkatach sprzedaży detalicznej jako przesłanka stosowania merchandisingu, 3.Techniki merchandisingu handlowego, 4.Merchandising w systemie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 5.Elementy merachandisingu producenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-679-1
1. Istota i znaczenie merchandisingu, 2. Zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży, 3. Zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej, 4. Sterowanie ruchem nabywców, 5. Atmosfera sklepu, 6. Ekspozycja towarów na półce, 7. Promocja w miejscu sprzedaży, 8. Tworzenie witryn sklepowych, 9. Psychologai w merchandisingu, 10. Efektywność i kontrola w merchandisingu, 11. Merchandising w małym sklepie, 12. Najczęściej popełniane błędy i szybkie działania zaradcze, 13. Kierunki i perspektywy rozwoju merchandisingu, 14. Merchandising wybranych produktów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Nowy marketing w Internecie / Dominik Kaznowski. - Warszawa : Difin, 2007. - 175 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-816-3
1. Jak internet wpływa na zmiany postaw konsumenckich? 2. Strategie internetowe. 3. Zasięg internetu. 4. Rodzaje podmiotów działających w internecie. 5. Wyszukiwarki. 6.Web 2.0 i treści tworzone przez konsumentów. 7. Wpływ rozwoju internetu na media tradycyjne. 8. Telewizje internetowe. 9. Czas w internecie. 10. Badania internetu. 11. Rynek reklamy internetowej. 12. Działania promocyjne w internecie. 13. Planowanie kampanii w internecie. 14. Kim są polscy użytkownicy internetu. 15. Zakup powierzchni reklamowej. 16. Sposoby pomiaru efektywności kampanii internetowej. 17. Przyszłość internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie)
ISBN: 83-89120-66-6
1. Zamiast wprowadzenia. 2. Reklama - co może, a czego nie może: Iluzja odporności na działanie reklamy; Wpływ reklamy na zakupy; Reklama kontra plotka; Reklama - pieniądze w błoto?; Marketing mix i zasada łańcucha; Problemy etyczne. 3. Ogólne determinanty skuteczności reklamy: Grupa do celowa; Dopasowanie i brak dopasowania; Specyficzność kulturowa; Plusy i minusy reklamy porównawczej; Ogłoszenia; Wielkość reklamy i częstość jej pojawiania się 4. Procesy poznawcze: Percepcja; Uwaga; Warunkowanie klasyczne; Przetwarzanie informacji; Pamięć; Potęga wyobraźni; Język reklamy. 5. Nastrój i emocje: Nastrój a odbiór reklamy; Intensywność przezywanych emocji a odbiór reklamy; Specyficzne emocje wywoływane przez reklamy; Skuteczność reklamy emocjonalnej; Humor w reklamie. 6. Człowiek w reklamie: Kto do reklamy?; Atrakcyjność fizyczna; Płeć osób występujących w reklamach; Dziecko w reklamie; Czy te oczy mogą kłamać; Człowiek stereotypowy. 7. Zachowania konsumenckie: Klient - istota nieracjonalna; Kupony, talony, bony; Skuteczna promocja; Patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm; Meandry oceny jakości; Kupowanie kompulsywne; Badania marketingowe; Niezadowolenie klienta i reputacja firmy; Sztuczki sprzedawców i domokrążców. 8. Reklama polityczna i społeczna: Specyficzność reklamy politycznej i społecznej; Rola plotki w polityce; Polityczna reklama wyborcza; Wizerunek polityka; Jak sprawić, by ludzie troszczyli się o siebie i o innych? Emocje w reklamie społecznej; Ambasador dobrych serc, czyli człowiek w reklamie społecznej; Techniki pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie)
ISBN: 83-89120-66-6
1. Zamiast wprowadzenia. 2. Reklama - co może, a czego nie może: Iluzja odporności na działanie reklamy; Wpływ reklamy na zakupy; Reklama kontra plotka; Reklama - pieniądze w błoto?; Marketing mix i zasada łańcucha; Problemy etyczne. 3. Ogólne determinanty skuteczności reklamy: Grupa do celowa; Dopasowanie i brak dopasowania; Specyficzność kulturowa; Plusy i minusy reklamy porównawczej; Ogłoszenia; Wielkość reklamy i częstość jej pojawiania się 4. Procesy poznawcze: Percepcja; Uwaga; Warunkowanie klasyczne; Przetwarzanie informacji; Pamięć; Potęga wyobraźni; Język reklamy. 5. Nastrój i emocje: Nastrój a odbiór reklamy; Intensywność przezywanych emocji a odbiór reklamy; Specyficzne emocje wywoływane przez reklamy; Skuteczność reklamy emocjonalnej; Humor w reklamie. 6. Człowiek w reklamie: Kto do reklamy?; Atrakcyjność fizyczna; Płeć osób występujących w reklamach; Dziecko w reklamie; Czy te oczy mogą kłamać; Człowiek stereotypowy. 7. Zachowania konsumenckie: Klient - istota nieracjonalna; Kupony, talony, bony; Skuteczna promocja; Patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm; Meandry oceny jakości; Kupowanie kompulsywne; Badania marketingowe; Niezadowolenie klienta i reputacja firmy; Sztuczki sprzedawców i domokrążców. 8. Reklama polityczna i społeczna: Specyficzność reklamy politycznej i społecznej; Rola plotki w polityce; Polityczna reklama wyborcza; Wizerunek polityka; Jak sprawić, by ludzie troszczyli się o siebie i o innych? Emocje w reklamie społecznej; Ambasador dobrych serc, czyli człowiek w reklamie społecznej; Techniki pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-54-4
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek i nowy marketing / Henryk Bronakowski. - Wyd.3. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2005. - 278,[2] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-79-X
R.1 Rynek współczesny - podstawowe pojęcia i podmioty; R.2 Marketing - istota, rodzaje i ewolucja; R.3 Nabyw ca współczesny; R.4 Badania rynkowe i marketingowe; R.5 Strategia marketingowa firmy, jej produktów i usług; R.6 Marketingowe aspekty cen elastycznych; R.7 Dystrybucja i logistyka marketingowa; R.8 Marketing handlu współczesnego; R.9 Promocja - sztuka komunikacj i z rynkiem; R.10 Public relations - relacje firmy z otoczeniem; R.11 Rynek pracy i marketing personalny; R.12 Marketing usług - eksplozja i rozkwit; R.13 Marketing usług profesjonalnych; R.14 Rozwój rynku usług edukacyjnych; R.15 Marketing usług finansowych; R.16 E-marketing; R.17 Marketing ekologiczny; R.18 Marketing agrobiznesu i produktów żywnościowych; R.19 Marketing usług turystycznych; R.20 Rynek usług łączności R.21 Rynkowe aspekty usług transportowych; R.22 Marketingowe problemy zarządzania firmą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 13)
ISBN: 83-87708-46-1
Globalizacja a przełom w zarządzaniu; Teoretyczne podstawy badania strategii marketingowych przedsięb iorstw transnarodowych (globalizacja); Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie poszukującym proryn kowej reorientacji; Kreowania wizerunku przedsiębior stwa istotnym elementem jego rozwoju; Kreatywność w marketingu jako zasób przedsiębiorstwa. Zastosowanie zasad zarządzania wiedzą do analizy rozwiązywania problemów marketingowych w przedsiębiorstwie; Marke ting w obliczu zmian - kontekst kreowania wizerunku marki; Ocena satysfakcji klienta; Strategia Zarządza nia Relacjami z Klientami (CRM): zmiana filozofii kontaktów z klientem; Praktyka segmentacji rynku w przedsiębiorstwie na rynku krajowym- wyniki badania; Zmienność kontroli marketingowej w kontekście stosowa nej strategii biznesowej- wyniki badań polskich przed siębiorstw; Zastosowanie Internetu w marketingu; Rola i zakres public relations w administracji; Public relations w strategii marketingowej organizacji non- profit; Strategia wyższej szkoły niepublicznej w proce sie zmian; Polskie przedsiębiorstwa handlowe- konkuren cyjność rynkowa, strategie i instrumenty ich realiza cji (w świetle badań ankietowych); Problematyka aktyw ności rynku nieruchomości komunalnych na przykładzie gminy Wrocław; Targi branżowe w praktyce na przykła dzie branży mebli ogrodowych; Strategia marketingu międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89537-65-6
Wypracuj włany styl sprzedawania; Strategia sprzedaży; Co motywuje klientów do dokonania zakupu?; Proces sprzedaży;Współpraca z klientem; Mowa ciała; Gdy przychodzi do ciebie klient; Techniki finalizowania sprzedaży; Przewidywanie i odpieranie zarzutów; Sprzedaż przez telefon; Bardziej zadowoleni klienci; Efektywnie wykorzystaj czas; Unikaj opóźnień; Niepożądane przerwy; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesny marketing : filozofia, strategie, instrumenty / Ireneusz Bielski. - Warszawa : Studio EMKA, 2006. - 473, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-88607-68-5
1. Geneza i istota marketingu. 2. Klient - punkt wyjścia marketingu. 3. Informacja i ryzyko w działalności gospodarczej. 4. Zarządzanie marketingowe. 5. Strategie marketingowe. 6. Instrumenty oddziaływania na rynek i kształotwania rynku, czyli marketing-mix. 7. Marketing usług. 8. Przyszłość marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska. - Lublin : Politechnika Lubelska, 1998. - 191 s. : tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-87270-83-0
Wstęp; Koncepcja działalności marketingowej; Zoriento wanie na rynek planowanie strategiczne; Rynek konsumeta i zachowanie nabywcy; System informacji marketingo wej, badania marketingowe; Segmentacja rynku; Produkt; Polityka cenowa; Dystrybucja; Promocja; Organizacja i kontrola marketingu; Marketing usług; Rozwój technologii informacyjnych stosowanych w marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again