Form of Work
Książki
(35)
Czasopisma
(4)
Status
only on-site
(30)
available
(27)
unknown
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(33)
Author
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(5)
Budzyński Wojciech
(3)
Michalczyk Stanisław
(3)
Olędzki Jerzy
(3)
Tworzydło Dariusz
(3)
Celej Piotr (1981- )
(2)
Dzierżyńska Jolanta
(2)
Gierula Marian
(2)
Mielczarek Tomasz
(2)
Wojcik Krystyna
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Albigowski Marek
(1)
Andrzejewski Piotr
(1)
Augustyn Anna
(1)
Bartkowicz Anna
(1)
Bednarek Hanna
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bodzioch-Bryła Bogusława
(1)
Brzoza Katarzyna
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cianciara Jolanta
(1)
Davis Anthony
(1)
Dobrzycki Jarosław
(1)
Duda Aneta
(1)
Dudek Krystian
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Ehninger Douglas
(1)
Furman Wojciech
(1)
Gawroński Sławomir
(1)
German Kathleen
(1)
Golewska-Stafiej Agata M
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gronbeck Bruce E
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Gębczyk Dagmara
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Koroczyński Aleksander
(1)
Kot Wiesław
(1)
Kraus Ewa
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kłoskowicz Malgorzata
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Maćkowska Renata
(1)
Mciejczyk Krzysztof
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Monroe Alan H
(1)
Murdoch Anna
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Ostaszewski Aleksander
(1)
Parkes Aneta
(1)
Podgórska Joanna
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rott Dariusz
(1)
Rubaj Anna
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Scott David Meerman
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Soliński Tomasz
(1)
Staszewska Joanna
(1)
Szostok Patrycja
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Urbas Michał
(1)
Uścińska Bożena
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Werbanowska Marta
(1)
Woźny Aleksander
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Święch Andrzej
(1)
Święćkowska Teresa
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Public relations
(35)
Komunikacja społeczna
(29)
Środki masowego przekazu
(19)
Dziennikarstwo
(7)
Dziennikarze
(5)
Opinia publiczna
(5)
Reklama
(5)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Public relations w internecie
(3)
Blogi
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Komunikacja polityczna
(2)
Kultura masowa
(2)
Marketing
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Socjotechnika
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Controlling
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna -- psychologia
(1)
Komunikacja społeczna- internet
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing sieciowy
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Medioznawstwo
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacja
(1)
Polityka
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Prezentacje i wystąpienia -- podręcznik
(1)
Private equity
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Public realtions
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Public reltions
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radio Zet
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Rzecznicy prasowi
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Strony WWW
(1)
Teoria informacji -- stosowanie
(1)
Venture capital
(1)
Wyszukiwarki internetowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Śląsk
(1)
Środki masowego przekazu -- język
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(4)
Czasopismo prasoznawcze
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(3)
Zarządzanie i marketing
(1)
39 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-232-9
Wstęp. I. Komunikowanie: 1. Działanie. 2. Komunikowanie. 3. Media i znaki. 4. Kodowanie i dekodowanie. 5. Język i jego funkcje. 6.Transmisja sygnałów czy stymulowanie działania? 7. utrwalanie pamięci czy interpretowanie przekazu? 8. Interakcja czy socjalizowanie? 9. Perswazja czy dialog? 10. Komunikowanie masowe. 11. Komunikowanie telepatyczne. 12. Pięć typów komunikowania masowego. 13. Nieuważny odbiorca. II. Dziennikarstwo: 1. Wstępne określenia dziennikarstwa. 2 Perspektywa funkcjonalna: 2.1. Luhmann: Sterowanie samoobserwacją i tworzenie pamięci. 2.2. Funkcje a gatunki dziennikarskie. 2.3. Burkart: Funkcje masowych mediów. 3. Perpektywa teorii konfliktu: 3.1. dziennikarze w społeczeństwie obywatelskim. 3.2. Dwie pozycje dziennikarzy. 4.Perspektywa teorii wymiany: 4.1. Dygresja: od oświecenia do technopolu. 5. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego: 5.1. Ramy i fasady. 5.2. Trzy światy. 6. Modele dziennikarstwa. 7. Wnioski. III. Public relations: 1. Wstępne określenie PR. 2. Perspektywa funkcjonalna. 3. Perspektywa teorii konfliktu. 4. Perspektywa torii wymiany. 5. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego. 6. Spojrzenie zbiorcze. 7. Modele PR. 8. Perswazja i manipulacja w działaniach PR. 9. Wnioski. IV. Wprowadzenie do analizy: 1. Trzy rodzaje zależności dziennikarstwa i PR. 2. Synergiczna współpraca: 2.1. Gazeta popularna " Fakt". 2.2. Gazeta poważna " Rzeczpospolita". 2.3 Metoda badania. 3. Silne PR i słabe dziennikarstwo: 3.1. Prasa Samorządowa. 3.2. Metoda badania. 4. Silne dziennikarstwo i słabe PR: 4.1. Siła mniejszości: " Nasz Dziennik" i " Trybuna". 4.2. Metoda badania. V. Wyniki analizy: 1. Przykłady współpracy dziennikarzy i specjalistów PR: reagowanie na krytykę. 1.1." Fakt". 1.2." Rzeczpospolita" 1.3. Wnioski. 2. Przykłady silnych PR i słabego dziennikarstwa: gazeta samorządowa: 2.1." Tygodnik Sanocki" 2.2 "Korso". 2.3. W nioski. 3. Przykłady silnego dziennikarstwa i słabych PR: 3.1." Nasz Dziennik". 3.2." Trybuna". 3.3. Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Media and Publuc Ralation)
ISBN: 978-83-61991-23-6
1.Public relations- pomiędzy rynkiem a sferą publiczną w kierunku koncepcji pr jako zarządzania zaufaniem; 2. Zastosowanie instrumentów marketingu w kryzysie bankowym; 3. Konwergencja komunikowania interpersonalnego i masowego w komunikacji marketingowej (casus bloga mbanku); 4. Kreowanie e-wizerunku samorządu terytorialnego; 5. Wybrane narzędzia komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego; 6. Medialna autopromocja- próba klasyfikacji (rys teoretyczny); 7. Public relations a media lokalne; 8. Zarządzanie zmianą oraz komunikowanie w sytuacji kryzysowej na przykładzie redakcji prasowych; 9. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji biznesowej; 10. Social media jako narzędzie promocji instytucji kultury na przykładzie Tarnowskiego Centrum Kultury; 12. Analiza kreacji wizerunku Alexa Jonesa na nowych mediach; 13. Komunikacja jako narzędzie strategiczne dla IT; 14. Multifatyczność komunikacji marketingowej; 15. System wizualizacji i marka jako instrumenty komunikacji marketingowej; 16. Lokowanie produktu w kontekście nieuczciwej konkurencji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 659
Book
In basket
Język public relations : jak promować firmę / Anna Murdoch. - Warszawa : Poltext, 1998. - 183 s. : rys. ; 24 cm.
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-40-1
Zawiera: Dziennikarstwo a public relations; Formy pisarskie w public relations; Komunikat prasowy; Streszczenia; Szlifowanie stylu; Opis, opowiadanie, reportaż; Wywiady; Kalki językowe, makaronizmy i anglopolszczyzna; Warsztat pracy w PR; O elementach wizualnych, materiałach fotograficznych i druku; Współpraca z dziennikarzami; Listy; teksty perswazyjne i prestiżowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7277-799-7
Zawiera: Wstęp: Kogo o dlaczego może ta książka zainteresować? Cz. I. Pierwszy kontakt z mediami: R.1. Kim oni są? Rzecz o tym, jak pracują dziennikarze i co z tego wynika dla ich partnerów: Komu potrzebne są media? Rozpoznanie rynku; Podział mediów; Zasięg mediów; Kim oni są? Dziennikarze. R.2. Czwarta władza bez zasieków, czyli o sposobach docierania do mediów: Jak korzystać z mediów?; Co zainteresuje dziennikarzy?; Wybór adresata to podstawa. R.3. Wszystko może być pretekstem do rozmowy: Metody podtrzymywania obecności w mediach. R.4. Psycholodzy to już dawno opisali: Co zapamiętujemy?; Pierwsze wrażenie: Co zrobić, żeby pierwsze wrażenie było pozytywne? R.5. Jak to się robi – niektóre formy wypowiedzi stosowane w środkach przekazu: Powiedz to jeszcze krócej; Formy obecności w mediach; Jak dostarczać materiał redaktorski? R.6. Konferencja prasowa: Dlaczego warto?; Konferencja prasowa; Spotkanie prasowe. R.7. Trema, która pomaga, nie paraliżuje…: Tak się objawia trema; To trzeba wiedzieć; Jak działa trema; Opanowywanie tremy. R.8. O zachowaniu przed kamerą i mikrofonem: Studio. R.9. Jak w kontaktach z mediami korzystać z wiedzy o body language? (czyli języku ciała, komunikacji niewerbalnej i porozumiewaniu się bez słów): Tyle hałasu o… bezgłośny język; Małomówne gaduły; Nie ma emocji – nie będzie zmiany!; Gesty, które pomagają; Gesty, które przeszkadzają; Powiedzmy to prościej; Zauważyłem! Co dalej?; Choć to oczywiste, to trzeba zaznaczyć. R.10. Przed kamerą – kilka porad praktycznych: Makijaż; Ubiór; Ruch; Uśmiech. R.11. Studio radiowe – kilka zasad zachowania: Mikrofon; Chrypka; Słuchawki; Głos. Cz. II. Trochę na marginesie: rzecz przydatna nie tylko w mediach, czyli o wizerunku: R.12. Image – znak czasów: Ekonomia dla twórców wizerunku. R.13. „Moje na wierzchu!”. R.14. Zróbmy to inaczej! R.15. Kiedy nikt nie czuwa: Ku pokrzepieniu serc! Cz. III. Prawne konteksty kontaktów z mediami: R.16. Prawa dziennikarzy: Dziennikarz ma prawo do uzyskiwania informacji; Wizerunek; Głos; Autoryzacja; Sprostowanie; Odpowiedzi; Tajemnica; Kryptoreklama; Dobra osobiste. Cz. IV. Mówić, nie mówić: R.17. „Nie!” – podobno to takie proste: Gdy zabraknie odwagi, by powiedzieć „nie”; Gdy nie ma czarnej polewki; Kiedy się zgadzać?; Jak nie mówić „nie”; Zamiast ściągi. R.18. Antysłownik… czyli czego nie mówić dziennikarzom: Sytuacja I. „Wy i tak wszystko przekręcicie”; Sytuacja II. „Nic nie wiem”; Sytuacja III. „Kto pana tu wpuścił”; Sytuacja IV. „Bo powinien pan to inaczej napisać”; Sytuacja V. „Ja panu pokażę”. R.19. Co branża to inaczej: Urzędnicy – zawsze na serio; Naukowcy – bez słownika nie podchodź!; Politycy – impregnowani na śmieszność; Biznesmeni i menedżerowie – arogancja i urok pieniędzy; Rzecznicy prasowi – co ja tu robię?; Duchowni – zawsze z ambony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-432-9
1. Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego 2. Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego 3. Pierwotne funkcje polityczne mediów 4. Dziennikarstwo i dziennikarze w komunikowaniu politycznym 5. Polityczne public relations 6. Komunikowanie polityczne w przestrzeni lokalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 56)
1. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym; Rola administracji publicznej w zakresie wsparcia regionalnych procesów proinnowacyjnych; Zachowania podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych w funkcji regionów kraju; Atrakcyjność turystyczna Olsztyna; Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym; Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji (na przykładzie Łodzi); Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich; Marka i wizerunek regionu: Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych - wzajemne relacje; Inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury" jako forma turystycznej promocji Szczecina; Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa w świetle badań marketingowych; Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu; Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna; Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego; Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego); Rola markowego produktu turystycznego w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie The Tall Ships'Races w Szczecinie; Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina; Wizerunek Słupska w świetle przeprowadzonych badań; 3. Partnerstwo w kreowaniu produktu regionu: Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza; Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa; Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie; Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów; Partnerstwo gospodarcze w regionie jako metoda podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych; Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury; Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów; Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jako efekt współpracy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim; Narzędzia i formy komunikacji w marketingu terytorialnym: Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne; Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego; Sport jako element działań promocyjnych polskich miast; Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu; Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego; Idea good governance i jej wpływ na obsługę obywatela w urzędzie; Przesłanki promocji miast i regionów; Znaczenie imprezy masowej w rozwoju regiony; E-urząd jako nowoczesne podejście marketingowe na lokalnym rynku pracy; Wydarzenia sportowe jako element promocji miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-16-9
1. Reguły wstępne: Rzecznik prasowy- kto może nim być i komu ma on podlegać?; Mailing-lista, czyli praktyczna ściągawka; Archiwum, czyli "namiary"; Sprostowania, czyli pyrrusowe zwycięstwa; Odpowiedzi i polemiki Tajemnica, czyli porozmawiajmy o pieniądzach; News release, czyli codzienność; Podsumowanie. 2. Wydarzenia medialne: Konferencja prasowa- co robić, aby przyszli i zechcieli coś napisać?; Briefing, czyli w zaufanym gronie; Bankiet, raut, obiad; Wyjazdy studyjne i pochodne; Dziennikarskie pokusy; "Drzwi otwarte", czyli gościnność; Podsumowanie. 3. Teksty i ich język: Teksty; Język mediów; Podsumowanie. 4. Język ciała: Kamera i mikrofon; "Jak cię widzą...", czyli wygląd zewnętrzny; Podsumowanie. 5.W dobrym tonie: Cytat i zasady jego stosowania; Anegdota w roli cytatu; powiedzonka i aforyzmy środowiskowe; Cytaty doby PRL-u; Dowcip w wystąpieniach oficjalnych i pozaoficjalnych; Film, literatura i historia kultury w przemówieniach, konwersacji, pogawędce; Podsumowanie. Posłowie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-99-5
1. Public relations jako komunikowanie społeczne. 2. Public relations jako komunikowanie marketingowe. 3. Oczekiwania dziennikarzy wobec specjalistów PR - wyniki badań empirycznych. 4. Oczekiwania specjalistów PR wobec dziennikarzy - wyniki badań empirycznych. 5. Model współpracy dziennikarzy i specjalistów PR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89964-49-X
CzęśćI:Sesja plenarna konferencji. Prolog nowego etapu komunikacji społecznej; Ukryta reklama. Wybrane zagadnienia prawne; Dostosowywanie przepisów prawa polskiego z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji do prawa Unii Europejskiej; "Czyste informacjie". adania MillwardBrown SMG/KRC; Międzynarodowe doświadczenia z zakresu przejrzystości mediów; Kampania "Czyste informacje"; Część II: Dyskusje i polemiki. Panel pierwszy: Media wobec problemu nieuczciwych działań komunikacyjnych w Polsce. Omówienie i przebieg dyskusji panelowej; Tabloidyzacja mediów; Dziennikarskie grzeszki; Jak rozliczać "czwartą władzę"? Panel drugi: PR jako źródło "czystej informacji" dla mediów. Omówienie dyskusji panelowej; Uwagi i wątpliwości moderatora panelu; Ukrytą reklamę należy zwalczać; Informacja jest mieszana z reklamą. Panel trzeci: Advertoriale i inne formy promocji i reklamy. Omówienie dyskusji panelowej; O wizerunku reklamy; Treści reklamowe w programach telewizyjnych; Prawnik jako magik; Szukanie nowych miejsc na reklamę. Panel czwarty: Wydawcy a reklama i PR w świetle dyskusji o nieuczciwych działaniach komunikacyjnych w Polsce. Omówienie dyskusji panelowej; Wydawcy są przedsiębiorcami w medialnym biznesie. Aneks: Ukryta reklama - wybrane aspekty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-566-8
I. Jak Internet zmienił zasady marketingu i PR: Stare zasady marketingu i PR są nieskuteczne w dobie Internetu; Nowe zasady marketingu i PR; Bezpośrednie docieranie do nabywcy. II. Komunikacja internetowa - sposób na bezpośrednie dotarcie do nabywcy: Blogi - pozyskaj miliony propagatorów dla swojego przekazu; Nowe zasady komunikatów prasowych; Przekazywanie treści audio za pomocą podcastingu; Fora internetowe, strony typu Wiki i docelowi odbiorcy; Marketing wirusowy - gorączka rozprzestrzenia się w sieci; Bogata w treść strona internetowa. III. Plan działania - wykorzystanie potęgi nowych zasad: Jesteś tym, co publikujesz - budowanie planu marketingowego i PR; Internetowe przywództwo ideowe czyni twoją organizację wiarygodnym źródłem; Jak pisać dla nabywców; Jak treści internetowe wpływają na proces nabywczy; Jak korzystać z komunikatów informacyjnych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy; Internetowy pokój medialny - drzwi otwierające drogę nie tylko do mediów; Nowe zasady komunikacji z mediami; Blogowanie jako sposób komunikacji z nabywcą; Podcasting i wideo - jak najprościej; Serwisy społecznościowe a marketing; Serach Engine Marketing - marketing wyszukiwarek internetowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nr 1/2009. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 2009. - 163, [1] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Problemy Komunikacji Społecznej. Półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; red. nacz. Michał Kaczmarczyk ISSN 1689-796X ; Nr 1/2009)
1. Rozprawy i artykuły: Nowy wymiar tożsamości- psychologiczne aspekty blogów; Perswazyjność inwencji retorycznej w public relations prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; Wykorzystanie badań w praktyce public relations polskich szkół wyższych; Regionalno-lokalny system informacji a decyzje wyborcze na przykładzie gmin Zagłębia Dąbrowskiego i Jaworzna. Zarys problemu; Kreowanie wizerunku organizacji prasowo-wydawniczej; Public relations Kościoła katolickiego. Wybrane przykłady działań wizerunkowych ze szczególnym uwzględnieniem Diecezji Sosnowieckiej; Komunikowanie masowe w Internecie jako przestrzeni publicznej. Język w sieci. Zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną jednostki samorządu terytorialnego; 2. Komunikaty i materiały: Lęk przed "innym-Ja", czyli o współczesnym kryzysie dialogu; Powstanie i rozwój blogów; 3. Recenzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Komunikacji Społecznej. Półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; red. nacz. Michał Kaczmarczyk ISSN 1689-796X ; Nr 1/2010 (2))
Public relations w mediach, Czy gazeta loklana potrzebuje public realtions?, Autonomizowanie się języka współczesnej reklamy. Żywot sloganu reklamowego w kultuerze humanistycznej, Wpływ komunikatów społeczno-kulturowych na kształtowanie się aktywności politycznej kobiet, Cmentarz jako podmiot/przedmiot komunikacji. Przypadek Owczar, Kreowanie pozytywnego wizerunku policji na przykłądzie działlaności oficera proasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Kompetencje komunikacjne nauczyciela akademickiego, Funkcje prasy lokalnej w kontekscie potrzeb komunikacyjnych społeczności lokalnych, Sektor public relations w Irlandii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921226-0-7
Public relations, z którego możecie być dumni; Zarządzanie społecznie skuteczne; 1. Radio Zet- Pogotowie Św. Mikołaja- ilustracja skuteczności usługi poprzez sukces działania prospołecznego; 2. Sheraton Hotel- pielęgnowanie jakości usług poprzez wolontariat pracowniczy; 3. Piekarnia Paraczyński- Bank Chleba- darowizna rzeczowa, jjako początek ruchu społecznego- etos profesji piekarza; 4. AVON- Wielka Kampania Życia- AVON kontra rak piersi- wspólna sprawa, jako forma budowy zaufania pomiędzy sprzedawcą a klientem; 5. Biuro Reklamy Telewizji Polskiej S.A.- Reklama dzieciom- budowanie wizerunku firmy poprzez udostępnianie usługi na rzecz działań charytatywnych; 6. Hawlett-Packard- promocja zachowań użytecznych społecznie, jako sposób tworzenia popytu na produkt; 7. Gospodarczy bank spółdzielczy w Barlinku- siła koncentracji- działanie na rzecz społeczności lokalnej jako element budowania relacji z klientem; 8. BP- Akcja Pajacyk- wspólne działania charytatywne, jako forma budowania lojalności konsumenckiej; 9. Raiffeisen Bank- inwestycja w edukację klientów jako forma promocji produktu; 10. Plus GSM- Przywrócić uśmiech SMS-em- odświeżenie produktu poprzez udostępnienie go do działań społecznie użytecznych; 11. Związek pracodawców przemysłu piwowarskiego i państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych- Alkohol- nieletnim dostęp wzbroniony- kampania społeczna, jako element budowania wiarygodnego wizerunku branży; 12. IKEA- kultura korporacyjna, przykład spójności pomiędzy różnorodnymi aspektami działalności firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 659
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-09-8
Media relations; Mediatyzacja polityki a problem PR - owskiego profesjonalizmu (media relations braci Kaczyńskich); Współpraca z mediami. Teoria a oczekiwania dziennikarzy; Współpraca przedsiębiorstw farmaceutycznych z mediami - wybrane aspekty; e - PR - wyzwanie teraźniejszości i przyszłości; Monitoring Internetu na potrzeby public relations; Skuteczność komunikatów prasowych rzecznika burmistrza miasta Jarosławia; Internet i czytanie, czyli PR akcji proczytelniczych i PR książkowy; Uzależnienie, współpraca czy konflikt interesów - o relacjach między PR - owcami a dziennikarzami; Internet jako skuteczne narzędzie Pr; Internet jako narzędzie public relations; Cz. II komunikacja wewnętrzna; Relacje między komunikacją wewnętrzną a wizerunkiem; Wpływ komunikacji wewnętrznej na wizerunek przedsiębiorstwa; Luka wizerunkowa a postrzeganie pracodawców przez potencjalnych i aktualnych pracowników; Kapitał społeczny a wewnętrzne public relations organizacji; Audyt komunikacyjny jako składnik wewnętrznego public relations
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1706-5
1. Istota public relations, 2. Cel public relations, 3. W organizacji, 4. Poza organizacją, 5. Komunikacja, 6. Badania, planowanie i ocena, 7. Klienci, 8. Marketing, 9. Sprawy publiczne, 10. Relacje ze społecznością lokalną, 11. Media, 12. Globalne public relations, 13. Profesja public relations, 14. Przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-65-X
R.1 Wstęp do public relations; R.2 Funkcje public relations; R.3 Instrumenty public relations; R.4 Kampania public relations; R.5 Etyka i zawód public relations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-62-6
Public Relations w sytuacjach kryzysowych: Społeczna odpowiedzialność firmy jako wyzwanie dla public relations; Problemy sytuacji kryzysowych w organizacjach non profit; Kampania komunikacyjna organizacji w sytuacji kryzysu medialnego; Zarządzanie sytuacją kryzysową w bankowości; Uwarunkowania działań public relations w sytuacji kryzysowej organizacji politycznej; Wizerunek organizacji jako płaszczyzna zarządzania antykryzysowego; Wybrane aspekty zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu; Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w sytuacjach kryzysowych; Utrata klienta jako przejaw kryzysu marketingowego; Efektywna komunikacja w zarządzaniu kryzysami i problemami. Przykłady zastosowań instrumentów Public Relations (easy study): Narzędzia wewnętrznego public relations na przykładzie Elektrowni "Bełchatów"; Adaptacja instrumentów PR w procesie reorganizacji ruchu kołowego w Jarosławiu; Informacja publiczna w operacjach militarnych NATO; Public relations Urzędu Miasta Poznania; Public relations w bankach - główne cechy i zadania; Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie spółki giełdowej; Kreowanie wizerunku poety w mediach; Wpływ systemu zarządzania jakością na wizerunek firmy Zeto-Rzeszów Sp. z o.o.; Public relations jako czynnik konkurencyjności szkół wyższych; Sytuacja kryzysowa w lokalnym banku - studium przypadku; Skuteczna komunikacja antykryzysowa firmy na przykładzie Netii Holding SA; Prewencja antykryzysowa na przykładzie wdrożenia telefonicznej obsługi klienta Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Komunikaty: Negocjacje jako narzędzie PR-rowca w rozwiązywaniu konfliktów; Public relations ukraińskich towarzystw ubezpieczeniowych; Twórcze rozwiązywanie problemów organizacji; Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa; Czy mamy kryzys w edukacji public relations w Polsce? Problem standaryzacji; Znaczenie wizerunku polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej; Public relations - znajomość istoty przedmiotu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; Wpływ systemów CRM na zewnętrzny wizerunek przedsiębiorstwa; Psycholog w dziale public relations; Czynniki lojalności klienta majątkowych zakładów ubezpieczeń; Działania public relations w warunkach ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego; Rola tożsamości organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na polskim rynku w świetle wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-057-6
Cz. I Public relations - komunikacja i dialog: 1. Technologie informacyjne a komunikacja marki, 2. Promowanie mediów w mediach. Ze studiów nad marketingiem medialnym, 3. Zależności pomiędzy PR a społeczna odpowiedzialnością, czyli współpraca - dialog - działanie, 4. Świat masowo manipulowany, 5. Web 2.0 - w poszukiwaniu modelu, 5. Wyzwania public relatnions w dobie usieciowionej gospodarki i sieciowego społeczeństwa, 6. Public relatnions rankingów - perspektywa epistemologiczna. Cz. II Badania empiryczne: 1. Informacja publiczna w społeczeństwie obywatelskim - model dla państw Unii Europejskiej, 2. Komunikowanie polityczne w polskiej cyberprzestrzeni, 3. Rola public relatnions w komunikacji pospołecznej. Wyniki badań środowiska polskich PR-owców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1559-2
1. Public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem: Pojęcie "public relations"; Przesłanki i uwarunkowania rozwoju public relations; Relacje między public relations a marketingiem. 2. Zarządzanie public relations: Cele i funkcje public relations w przedsiębiorstwie; Proces zarządzania public relations w przedsiębiorstwie; Odbiorcy działań public relations; Organizacja public relations w firmach międzynarodowych. 3. Instrumenty public relations wspierające działania promocyjne: Wprowadzenie; Współpraca marketingiem mediami; Sponsoring; Targi i wystawy; Wydarzenia specjalne. 4.Instrumenty public relations kształtujące relacje z otoczeniem: Komunikacja ze społecznością lokalną; Relacje z inwestorami; Lobbing; Wewnętrzne public relations; Rola public relations wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14866-9
Część I: Podstawy public relations. 1. Public relations w komunikacji społecznej. 2. Psychospołeczne podstawy public relations. 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. 4. Relacje wewnętrzne. 5. Pomiar efektywności działań public relations. 6. Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne. Część II: Public relations w komunikacji marketingowej. 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe. 8. Marka a public relations. Część III: Public relations - implikacja w praktyce. 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna. 10. Public relations instytucji finansowych i giełdowych. 11. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. 12. Praktyka public relations. Organizacja działu public relations i biura prasowego w firmie. 13. Praktyka public relations. Budżetowanie kampanii public relations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again