Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(25)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(25)
Author
Barta Janusz
(4)
Matlak Andrzej
(4)
Markiewicz Ryszard
(3)
Aleksandrowicz Tomasz R
(1)
Banasiuk Joanna
(1)
Baran Arkadiusz
(1)
Barć-Krupińska Anna
(1)
Błotnicki Maciej
(1)
Chaciński Jacek
(1)
Chlebny Julia
(1)
Chodorowski Maciej
(1)
Czub Krzysztof
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Fitt Joanna
(1)
Golat Rafał
(1)
Gęba Karolina
(1)
Jakimczuk Ewa
(1)
Jarosz-Żukowska Sylwia
(1)
Jaskuła Lidia K
(1)
Juściński Paweł
(1)
Juściński Przemysław
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Krzyżowska Katarzyna
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Malʹceva Svetlana Valentinovna
(1)
Matys Justyna
(1)
Miksza Paulina
(1)
Niewęgłowska Klaudia
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowak Iwona
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Radwański Zbigniew
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna
(1)
Smoczyńska Joanna
(1)
Szałowski Ryszard
(1)
Szwed Małgorzata
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Tomasiak Natalia
(1)
Wojciechowska Anna
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Wójcik Kamil
(1)
Włodarska-Dziurzyńska Karolina
(1)
Zatorski Wojciech
(1)
Ściuba Natalia
(1)
Święcka. Krystyna
(1)
Żywicka Alicja
(1)
Žarova Anna Konstantinovna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Dobra osobiste
(24)
Prawo autorskie
(11)
Autorskie prawa osobiste
(4)
Dane osobowe
(4)
Prawo prasowe
(3)
Reklama
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Dziennikarze
(2)
Majątek
(2)
Ochrona osób
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Radiofonia
(2)
Telewizja
(2)
Unia Europejska
(2)
Znaki towarowe
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Alkohol
(1)
Baza danych
(1)
Bezprawność czynu
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Dobra ososbiste
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Godność ludzka
(1)
Gry hazardowe
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Konkurencja -- prawo -- Polska
(1)
Leki
(1)
Loterie
(1)
Marketing
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieuczciwa reklama
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odszkodowanie za szkody niematerialne
(1)
Orzecznictwo -- Polska -- poradnik
(1)
Osoby (prawo)
(1)
Parlament Europejski
(1)
Patenty
(1)
Pedofilia
(1)
Pornografia -- zwalczanie
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo -- teoria
(1)
Prawo autorskie -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Prawo autorskie -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- prawo -- Polska
(1)
Przestępstwo komputerowe -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Reklama prasowa
(1)
Reklama radiowa
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Sieć komputerowa -- ochrona
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki publiczne
(1)
Tytoń
(1)
Wolne zawody
(1)
Wolność prasy
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Własność
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Własność przemysłowa -- prawo -- Polska
(1)
Własność społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
37 results Filter
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3121-0
1. Dobra osobiste w dobie komercjalizacji; 2. Naruszenie prawa do wizerunku osób powszechnie znanych przez prasę. Treść prawa do wizerunku; 3. Cywilnoprawan ochrona prawa do wizerunku osób powszechnie znanych; 4. Charakter prawa do wizerunku w dobie komercjalizacji dóbr osobistych; 5. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zakres ochrony prawa do prywatności, w tym wizerunku osób powszechnie znanych w prawie krajowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005. - 269 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-94-3
R.I Cechy wspólne (istota) oraz rodzaje dóbr niematerialnych R.II Relacje systemowe miedzy zasadami ochrony dóbr niematerialnych R.III Prawa na dobrach niematerialnych, R.IV Podmioty praw na dobrach niematerialnych 9podmioty uprawnione z tytułu tych dóbr), R.V Obrót umowny w zakresie dóbr niematerialnych, R.VI Dobra niematerialne na działalność gospodarcza, R.VII Informatyczny kontekst dóbr niematerialnych, R.VIII Ochrona dóbr niematerialnych w prawie cywilnym, R.IX Karnoprawna ochrona dóbr niematerialnych, R.X Dobra niematerialne a prawo administracyjne, R.XI Dobra niematerialne (prawa na nich) jako wartości niematerialne i prawne, R.XII Dobra niematerialne a podatki dochodowe, R.XII Prawa na dobrach niematerialnych a podatek VAT
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-217-0
R.1 Zakres pojęcia własności; R.2 Prawo do własności; R.3 Zagadnienie rodzajów ("form") własności w Konstytucji RP; R.4 Konstytucyjne granice ochrony własności; R.5 Wywłaszczenie; R.6 Ochrona własności a procesy prywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-339-8
1. Wprowadzenie. 2. Dobra osobiste osób fizycznych. 3. Dobra osobiste osób prawnych. 4. Wyłączenie bezprawności naruszenia. 5. Ochrona dóbr osobistych uczestników postępowania sądowego a dziennikarska sprawozdawczość sądowa. 6. Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych. 7. Naruszenie powszechnych dóbr osobistych w internecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(10)/2005)
Po co nam wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa?; Parlament Europejski - geneza i rozwój, działalność, struktura oraz znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie; Osobowość prawna Unii Europejskiej; Instrumenty pozasądowej ochrony praw podmiotowych we Wspólnotach Europejskich; Proces decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego; Ochrona autorskich dóbr osobistych po śmierci twórcy; Wady i zalety tworzenia spółek publicznych; Pozapłacowe systemy motywacji pracowników;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-982-6
Rozdział 1. Naprawienie szkody niemajątkowej w rozwoju historycznym , Rozdział 2. Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkowa w wybranych krajach europejskich , Rozdział 3. Zadośćuczynienie pieniężne jako podstawowy środek współczesnej ochrony dóbr osobistych , Rozdział 4. Analiza przesłanek zadośćuczynienia w kodeksie cywilnym , Rozdział 5. Dynamiczny charakter czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego - zasady zasądzania zadośćuczynienia , Zakończenie - perspektywy rozwoju instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy.)
ISBN: 978-83-255-3633-6
1. Dobra osobiste w ogólności; 2. Dobra osobiste w prawie pracy; 3. Ochrona dóbr osobistych pracodawcy; 4. Zagadnienia procesowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-683-9
Cz. I Teoretycznoprawne aspekty ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika: 1. Pojęcie godności, 2. Znaczenie pojęcie "godność człowieka" w stosunku pracy. Cz. I Przesłanki ochrony i konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych w stosunkach pracy: 3. Konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych regulowane przepisami prawa pracy, 4. Cywilnoprawna ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Cz. III Egzemplifikacja współczesnych naruszeń dóbr osobistych w stosunku pracy; 5. Przegląd dóbr osobistych wybranych ze względu na ich szczególna doniosłość na gruncie stosunku pracy, 6. Mobbing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-90-1
1. Rodzaje i zakres wiedzy chronionej, 2. Identyfikacja wiedzy chronionej, 3. Procedury uzyskiwania ochrony wiedzy, 4. Zakres monopolu z ochrony, 5. Roszczenia dotyczące naruszeń praw do wiedzy, 6. Udostępnianie wiedzy chronionej, 7. Wynagradzanie twórców wiedzy chronionej, 8. Dostęp od informacji o wiedzy chronionej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-335-8
1. Europejska koncepcja wolności prasy; 2. Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe; 3. Naruszenia prasowe prawa autorskiego; 4. Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza; 5. Okoliczności wyłączające bezprawność; 6. Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność; 7. Kryterium prawdziwości; 8. Granice dozwolonej krytyki prasowej; 9. Granice dopuszczalności satyry i karykatury prasowej; 10. Prawo relacjowania (prawo zapisu prasowego); 11. Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności; 12. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnienie w prasie wizerunku; 13. Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1418-3
1.Przedmiot i konstrukcja praw osobistych twórców dóbr niematerialnych; 2. Autorskie prawa osobiste w prawie francuskim oraz prawie niemieckim; 3. Autorskie prawa osobiste; 4. Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych; 5. Prawa osobiste twórców innych dóbr niematerialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-152-6
I. Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych: 1. Przegląd wy branych definicji prawa podmiotowego, 2. Analiza pojęci a prawa podmiotowego. II Stosunek prawny i jego przedmiot: 1. Pojęcie stosunku prawnego, 2. Przedmiot stosunku prawnego. III. Analiza pojęcia dobra osobistego; 1. Poglądy polskiej doktryny i stan ustawodawstwa dotyczący dóbr osobistych w okresie międzywojennym, 2. Regulacja dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. IV. Poprawność konstrukcji prawa podmiotowego dla ochrony dóbr osobistych; 1. Cechy prawa podmiotowych osobistych, 2. Inne koncepcje ochrony dóbr osobistych, 3. Właściwa metoda ochrony dóbr osobistych, 4. Prawa podmiotowe osobiste a wolność i prawa konstytucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych / Ryszard Szałowski. - Warszawa : Difin, 2000. - 245 s. : wzory dokumentów ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-027-X
Wprowadzenie; Cz. I Ochrona informacji niejawnych; Cz. I Ochrona danych osobowych; Cz. III Teksty aktów prawnych: -Ustawa z dn.22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr11, poz.95); -Rozporządz. RM z dn.9.02.1999r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do inf. niejawnych stanowiących tajemnice państwową (Dz. U Nr18, poz.155); -Rozporządz. z dn.9.02.1999r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz.U.Nr18, poz.156); -Rozporządz. RM z dn.9.02.1999r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U.Nr.18, poz.157) -Rozporządz. Prezesa RM z dn.25.02.1999r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu (Dz.U Nr18, poz.158); -Rozporządz. Prezesa RM z dn.25.02.1999r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających (Dz.U.Nr18, poz.159); -Rozporządz. Prezesa RM z dn.25.02.1999r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony inf. niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (Dz.U.Nr 18, poz.160) -Rozporządz. Prezesa RM dn.25.02.1999r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U Nr18, poz.161); -Rozporządz. Prezesa RM z dn.25.02.1999r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz.U.Nr18, poz.162); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.02.1999r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U.Nr18, poz.165); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.23.02.1999r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz.U.Nr18, poz.166); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dn.26.02.1999r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz.U.Nr18, poz.167); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dn.26.02.1999r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów (Dz.U.Nr18, poz.168); -Ustawa z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133, poz.883); -Rozporządz. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 29.05.1998r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalne go Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U.Nr73, poz. 464); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.3.06.1998r. w sprawach określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim odpowiadać powinny urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U.Nr80, poz.521); -Rozporządz. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.3.06.1998r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U.Nr80, poz. 522) w brzmieniu ustalonym przez rozporządz. zmieniające z dn.21.011999r. (Dz.U.Nr6, poz.49).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Janusz Barta. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 1137, [1] s. ; 25 cm.
(System Prawa Prywatnego ; T. 13.)
ISBN: 978-83-255-5068-4
1. Geneza i miejsce prwa autorskiego w systemie prawa, 2. Przedmiot prawa autorskiego, 3. Podmiot prawa autorskiego, 4. Autorskie prawo majątkowe, 5. Autorskie prawa osobiste, 6. Prawa pokrewne, 7. Dozwolony użytek chronionych utworów, 8. Umowy prawa autorskiego, 9. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondancji, 10. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, 11. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej, 12. Ochrona autorskich dóbr osobitych, 13. Tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych, 14. Ochrona praw majątkowych i pokrewnych na podstawie konwencji miedzynarodowych, 15. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.79)
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektua- lnej; 79)
Ogólna charakterystyka Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Instytucje i Organy Unii Europejskiej, Powstanie Unii Europejskiej i jej podstawowe cele, Instytucje Wspólnot Europejskich, Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji; Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych; Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych; Ograniczenia treści prawa autorskiego; Ochrona środków technicznych zabezpieczających; czas ochrony utworów i przedmiotów; Umowy z zakresu prawa autorskiego; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-354-1
R.1 Rozwój techniki a prawo autorskie - wprowadzenie. R.2 Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych: Nowe formy eksploatacji chronionych dóbr w świetle konwencji międzynarodowych; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w europejskim prawie wspólnotowym; Ograniczenia prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.3 Ochrona środków technicznych zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do chronionych dóbr oraz informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: Uwagi wstępne; Regulacja wynikająca z konwencji międzynarodowych; Regulacja wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej; Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA; Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących dzieło na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.4 Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym: Problematyka odpowiedzialności w konwencjach międzynarodowych; Problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego wynikająca z dyrektyw obowiązujących w UE; Szczególna regulacja dot. odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskie go obowiązująca w USA; Szczególna problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.5 Warunkowy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego: Warunkowy dostęp w świetle regulacji obowiązującej w UE; Warunkowy dostęp z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa. Wybór aktów prawnych: -Traktat WIPO o prawie autorskim; -Uzgodnione deklaracje do Traktatu WIPO; -Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach; -Wspólne (uzgodnione) deklaracje do Traktatu WIPO; -Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-645-6
1. Godnosć osoby ludziej jako źródło prawa do dobrego imienia oraz wolności prasy, 2. Prawna ochrona wolności prasy, 3. Prawna ochrona dobrego imienia, 4. Formy naruszeń dobrego imienia w działalności prasowej, 5. Przesłanki wyłączające bezprawność naruszenia prawa do dobrego imienia w działalności prasowej, 6. Odpowiedzialność z tytułu ingerencji w prawo do dobrego imienia w ramach działalności prasowej, 7. Ocena systemu ochrony prawa do dobrego imienia w ramach działalności prasowej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-442-X
1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 3. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, 4. Prasa drukowana, 5. Radiofonia i telewizja, 6. Postęp techniczny w mediach, 7. Prawa i obowiązki dziennikarzy, 8. Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu, 9. Sprostowania w mass mediach, 10. Komunikaty i ogłoszenia, 11. Szczególne obowiązki mediów, 12. Praw własności intelektualnej, 13. Media w świetle prawa konkurencji, 14. Odpowiedzialność prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-442-X
1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 3. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, 4. Prasa drukowana, 5. Radiofonia i telewizja, 6. Postęp techniczny w mediach, 7. Prawa i obowiązki dziennikarzy, 8. Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu, 9. Sprostowania w mass mediach, 10. Komunikaty i ogłoszenia, 11. Szczególne obowiązki mediów, 12. Praw własności intelektualnej, 13. Media w świetle prawa konkurencji, 14. Odpowiedzialność prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo reklamy i promocji. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1007 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-715-1
Cz. I Produktowe i treściowe ograniczenia reklamy i promocji: 1. Wyroby tytoniowe, 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne, 3. Usługi instytucji finansowych, 4. Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, 5. Napoje alkoholowe, 6. Gry i zakłady wzajemne, 7. Wolne zawody. Cz. II Reklama i promocja w środkach masowego przekazu: 8. Reklama radiowa i telewizyjna, 9. Reklama prasowa, 10. Reklama z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Cz. III Prawne ramy prowadzenia promocji: 11. Programy lojalnościowe, konkursy i sprzedaż premiowa, 12. Loterie promocyjne, 13. Ochrona danych osobowych w marketingu, 14. Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności promocyjnej, Cz. IV Reklama i promocja w prawie konkurencji: 15. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, 16. Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej, 17. Odpowiedzialność zaczyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i promocji, 18. Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Cz. V Dobra osobiste i prawa własności intelektualnej w reklamie: 19. Dobra osobiste w reklamie, 20. Reklama a prawo autorskie, 21. Reklama a prawo znaków towarowych, Cz. VI Międzynarodowe aspekty prawa reklamy: 22. Reklama a wolności traktatowe, 23. Prawo właściwe dla reklamy o zasięgu międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again