Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Panasiuk Aleksander
(2)
Chodyński Andrzej
(1)
Drożyńska Barbara
(1)
Fila Joanna
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grażyna Górska
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kassay Štefan
(1)
Knowles Tim
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Kosiba Jowita
(1)
Kotaś Ryszard
(1)
Lasota Sylwia
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Martin William B
(1)
Mucha-Szajek Ewa
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Parkes Aneta
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Siwiński Wiesław
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Staszewska Joanna
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Witczak Radosław
(1)
Wągiel Joanna
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Hotelarstwo
(9)
Gastronomia
(8)
Turystyka
(3)
Usługi
(3)
Biura podróży
(2)
Controlling
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Reklama
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1353-0
Hotelarstwo i gastronomia - związki z turystyką, po dróżami i wypoczynkiem; Ch-ka hotelarstwa; Międzynaro dowy rynek usług hotelarskich; Zarządzanie hotelem; Zarządzanie finansami hotelu; Zarządzanie bieżącą dzia łalnością hotelu; Przepisy prawne dot. funkcjonowania firm gastronomicznych; Restauracje i bary fast food; Sektor gastronomii obsługujący klientów instytucjonal nych; Przemysł piwowarski; Przemysł czasu wolnego; Trendy rozowju usług turystycznych po 2000 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12757-0
Wstęp; Cechy ch-styczne branży hotelarskiej i gastronomicznej; Podstawowe pojęcia dot. kosztów; Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych; Koszty - wolumen sprzedaży - zysk: analiza powiązań; Analiza progu rentowności; Analiza wrażliwości zysku; Mnożniki w analizie wrażliwości zysku; Wprowadzenie do zarządrzania zyskiem; Podstawy polityki cenowej; Polityka cenowa w praktyce; Bidżetowanie całokształtu działalności w krótkim okresie; Analiza odchyleń sprzedaży, kosztów i wyników; Zarządzanie kosztami w cyklu gastronomicznym; Rentowność w gastronomii i hotelarstwie; Analiza wskaźnikowa działalności hotelarskiej i gastronomicznej; Analiza sprawozdań finansowych dla celów zarządczych; Analiza zyskowności jednostek wewnętrznych; Zarządzanie kapitałem pracującym; Ocena decyzji inwestycyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-767-8
1. Podatek od towarów i usług w dzialalności gastronomicznej i hotelarskiej 2. Karta podatkowa jako forma opodatkowania dzialalności gastronomicznej i hotelarskiej podatkiem dochodowym 3.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania działalności gastronomicznaj i hotelarskiej podatkiem dochodowym 4. Zasady ogólne w podatku dichodowym od osób fizycznych a dzialalność gastronomiczna i hotelarska 5. Ewidencja prowadzona przez podatników podatku dochodowego w przypadku uproszczonych form sprawozdawczości w przykładach 6. Specyfika działalności gastronomicznaj i hotelarskiej w teorii i przykładach 7. Załącznik: Wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 281, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15638-1
1.Teoretyczne podstawy gospodarki turystycznej: Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny; Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej; Produkt turystyczny. 2. Podstawy jakości w gospodarce turystycznej: Istota jakości; Jakość usług; Jakość w gospodarce turystycznej; Metody badań jakości obsługi w gospodarce turystycznej; Gospodarka turystyczna w warunkach zrównoważonego rozwoju. 3. Przewozy turystyczne: Wzajemne relacje turystyki i transportu; Pojęcie cech i jakości usług transportowych; Przewozy w poszczególnych gałęziach i rodzajach transportu. 4. Hotelarstwo i gastronomia: Wzajemne relacje turystyki, hotelarstwa i gastronomii; Pojęcie i cechy jakości usług hotelarskich i gastronomicznych; Czynniki kształtujące jakość usług gastronomicznych; Kategoryzacja jako instrument pomiaru jakości usług hotelarskich; Rekomendacja przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych; Przykłady kategoryzacji obiektów hotelarskich w wybranych krajach europejskich. 5. Biura podróży: Istota działalności biur podróży; Determinanty rozwoju usług pośrednictwa i organizacji w turystyce; Znaczenie i funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; Cechy współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji w turystyce; Standardy jakości w podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce, Kształtowanie jakości usług pośrednictwa i organizacji w turystyce; Analiza kształtowania jakości usług w oddziale regionalnym biura podróży. 6. Pozostałe formy obsługi ruchu turystycznego: Ruch turystyczny; Formy obsługi ruchu turystycznego; Metody określania jakości wybranych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego; System obsługi w punktach i centrach informacji turystycznej. 7. Lokalna i regionalna gospodarka turystyczna: Podstawy formalne funkcjonowania lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej; Aktywność podmiotów samorządu terytorialnego w zakresie oferty turystycznej; Możliwość oceny jakości obszarowego produktu turystycznego; Badanie jakości produktu turystycznego w opinii turystów odwiedzających region turystyczny. 8. Produkt turystyczny wybranych form turystyki: Turystyka wiejska; Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"; Turystyka uzdrowiskowa; Ocena jakości produktu turystycznego uzdrowisk na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; Turystyka biznesowa; Kodeks etyki zawodowej; Turystyka wypoczynkowa; Działania podnoszące jakość wypoczynku w gminie Rewal; turystyka morska; Jakość obsługi klientów korporacyjnych w Unity Line
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-929247-9-1
Rozdział 1: Misja nauczyciela a oczekiwania gospodarki rynkowej wobec szkół i ich absolwentów. Rozdział 2: Współpraca szkół zawodowych z rynkiem pracy - szansą dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Rozdział 3: Nauczyciel zawodu w branży turystycznej - założenia teoretyczne a rzeczywistość. Rozdział 4: Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na dolnym śląsku - charakterystyka założeń i realizacji projektu. Rozdział 5: Praktyki nauczycieli na wzrost jakości kształcenia zawodowego - organizacja praktyk zawodowych. Rozdział 6: Uczestnictwo kadry pedagogicznej szkół branży hotelarskiej i gastronomicznej w stażach zawodowych - ocena przebiegu praktyk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-023-4
1. Co to jest jakość usług i jak możesz ją kształtować, 2. Oczekiwania gości: strona techniczna, 3. Oczekiwania gości: strona funkcjonalna, 4. Kształtowanie kultury jakości usług, 5. Twoja definicja jakości usług, 6. Wyłączenie doskonałej jakości usługi w działania twojego przedsiębiorstwa, 7. Ocena postępów i nagradzanie pracowników, 8. Utrzymanie orientacji na klientów przez ciągłe doskonalenie jakości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ISSN 1895-1546 ; Nr 5)
ISBN: 978-83-88537-77-6
1. Prace oryginalne i artykuły przeglądowe z turystyki: Badania marketingowe w usługach turystycznych (w świetle przeprowadzonych ankiet); Rozwój turystyki do 2015 r.; Turystyka w obliczu kryzysu w świetle raportów i prognoz przedstawionych podczas Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB 2009 w Berlinie; Wpływ zachodnioeuropejskich doświadczeń w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu i turystyki na polską rzeczywistość na przełomie XIX i XX w; Ewolucja produktu turystycznego w województwie leszczyńskim w latach 1975-1998; Powstanie i działalność Automobilu Wielkopolski w latach 1923-1939; Turystyka kwalifikowana jako forma rekreacji; Wpływ turystyki i krajoznawstwa na kształtowanie osobowości młodzieży; Turystyka jako forma rekreacji fizycznej i psychicznej ludzi niepełnosprawnych; Gazy stosowane w turystyce nurkowej; Potrzeba aktywizacji badań marketingowych w sektorze turystycznym; 2. Prace oryginalne i artykuły przeglądowe z rekreacji: Podstawy metodologiczne diagnozowania potrzeb kulturalno-oświatowych; Adaptacja zawodowa młodego animatora rekreacji i turystyki; Promocja rekreacji ruchowej przez wybrane hotele niektórych państw basenu Morza Śródziemnego (na przykładzie Egiptu, Grecji, Hiszpanii i Tunezji); Oszacowanie ryzyka w pracy instruktora nurkowania rekreacyjnego nietechnicznego; Kompetencje żeglarzy a postrzeganie ryzyka w procesie wyboru obszaru destylacji w morskiej turystyce żeglarskiej; 3. Prace oryginalne i artykuły przeglądowe z diagnozowania problematyki społeczno-ekonomicznej turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii: Źródła wody pitnej i jej uzdatnianie na obszarze miasta Piły; Usługi gastronomiczne na promach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej; Bakteryjne zatrucia pokarmowe w domu i gastronomii; Wiedza pracowników przedsiębiorstw turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskich o badaniach marketingowych; Wybrane regulacje prawne w przedmiocie świadczenia pracy w hotelarstwie w świetle prawa europejskiego; Możliwości zastosowania wybranych metod i narzędzi badawczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym; Działalność gospodarcza w Polsce oraz Unii Europejskiej; Kultura organizacyjna kluczem do sukcesu firmy; Europejski popyt na zagraniczne wyjazdy turystyczne; Mózgowe porażenie dziecięce a hipoterapia; Hipoterapia a autyzm; 4. Doniesienia i komunikaty naukowe: Podatek od towarów i usług VAT a hotelarstwie, gastronomii i turystyce; Wybrane zagadnienia z matematycznych podstaw klasycznej optymalizacji w przypadku wielu zmiennych decyzyjnych z przykładami; Warunki ziemi pałuckiej do uprawiania rekreacji ruchowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 635)
ISBN: 978-83-7241-567-7
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych, 2. Mierniki jakości przewozów turystycznych, 3. Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych, 4. Mierniki jakości usług biur podróży, 5. Mierniki jakości obsługi ruchu turystycznego, 6. Emipryczna ocena mierników jakości wybranych usług turystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 1/2017)
Zawiera: Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: przedsiębiorczość – innowacyjność – jakość; Reengineering and Controlling in I.D.C. Holding; Motywowanie do pracy w opinii pracowników małych i średnich przedsiębiorstw; Recruitment and selection in the opinion of small and medium enterprises employees; Ocena współpracy międzypokoleniowej z perspektywy płci w polskich organizacjach w kontekście zarządzania wiekiem; Komunikaty wizualne – specyfika komunikacji marketingowej; Partycypacja menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku gastronomicznym; Crowdfunding scheme in journalism; Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people; Złożoność w zarządzaniu – refleksje nad pozycją badań nad złożonością w kontekście zarządzania ryzykiem; Innowacyjność środkiem do zwiększania konkurencyjności na rynku nieruchomości; Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza; Impacts of creation of safety stock on human resources management in manufacturing companies; Cykl giełdowy na GWP w Warszawie a poziom niedoszacowania IPO spółek zasilanych funduszami private equity w latach 2000-2013; Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again