Sorting
Source
Książki
(23)
IBUK Libra
(1)
Form of Work
Książki
(23)
Publikacje fachowe
(13)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Poradniki i przewodniki
(2)
E-booki
(1)
Status
available
(18)
only on-site
(6)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(6)
Author
Knapp Julie
(4)
Kalicka-Karpowicz Zuzanna
(3)
Turnbull Carolline
(3)
Okuniewski Juliusz
(2)
Pałynyczko-Ćwiklińska Agnieszka
(2)
Attwood Tony (1952- )
(1)
Bednarek Dorota
(1)
Bednarek Hanna
(1)
Bogdashina Olga
(1)
Colman Andrew M
(1)
Edelson Stephen M
(1)
Emiluta-Rozya Danuta
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gould Judith
(1)
Grandin Temple
(1)
Grandin Temple (1947- )
(1)
Gray Carol (1952- )
(1)
Hendrickx Sarah (1968- )
(1)
Johnson Jane (1966- )
(1)
Kazdin Alan E
(1)
Kendall Philip C. (1950- )
(1)
Knapik-Szweda Sara
(1)
Kolanko Agnieszka
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Kranowitz Carol Stock
(1)
Kuleczka-Raszewska Maria
(1)
Kwasiborska-Dudek Joanna
(1)
Lazarus Arnold A
(1)
Marsh Wendela Whitcomb
(1)
Masłowska Katarzyna
(1)
Moran Paddy-Joe
(1)
Moskal Maria
(1)
Młynarska Małgorzata
(1)
Młynarz Miłosz
(1)
Panasiuk Maria
(1)
Patyk Katarzyna
(1)
Pawlik Rafał
(1)
Pisula Ewa
(1)
Prokopiak Anna
(1)
Remus-Duda Joanna
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna (1967- )
(1)
Skowrońska Emilia
(1)
Trusiewicz Marlena
(1)
Weisz John R
(1)
Winczura Barbara (1969- )
(1)
Wiśniewska Marta
(1)
Zyśk Justyna
(1)
Łuczak Mateusz
(1)
Year
2020 - 2024
(10)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Autyzm
(18)
Dziecko autystyczne
(10)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(8)
Osoby z autyzmem
(5)
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(4)
Psychoterapia
(4)
Stosowana analiza zachowania
(4)
Zaburzenia zachowania
(4)
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
(4)
Zespół ADHD
(3)
Zespół Aspergera
(3)
Depresja psychiczna
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(2)
Dziecko z zespołem Aspergera
(2)
Lęk
(2)
Młodzież
(2)
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(2)
Osoby z zespołem Aspergera
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Zachowanie
(2)
Życie codzienne
(2)
Alkoholizm
(1)
Anoreksja
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autystycy
(1)
Bliskie związki międzyludzkie
(1)
Bulimia
(1)
COVID-19
(1)
Choroba Aspergera
(1)
Choroby afektywne
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Dorosłość
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja domowa
(1)
Epidemie
(1)
Gniew
(1)
Hortiterapia
(1)
Język dziecka
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie
(1)
Leczenie
(1)
Mowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Narkomania
(1)
Nerwice
(1)
Osobowość
(1)
Paranoja
(1)
Przyjaźń
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samodzielność
(1)
Schizofrenia
(1)
Spostrzeganie
(1)
Style poznawcze
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Terapia zabawą
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczucia
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wspomaganie rozwoju
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zaburzenia odżywiania
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Poradnik
(4)
Praca zbiorowa
(4)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Psychologia
(18)
Edukacja i pedagogika
(8)
Medycyna i zdrowie
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Językoznawstwo
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Zawiera: Wstęp; Część pierwsza. Radzenie sobie: COVID-19 a autyzm; Klub historyjek pandemicznych; Radzenie sobie z nową normalnością; Wskazówki dotyczące tego, jak nawiązywać kontakt z dzieckiem i wspierać je w okresie izolacji; Depresja w trakcie izolacji; Narzędzia do radzenia sobie ze stresem. Część druga. Spojrzenie od środka: Temple w izolacji; Jak sobie radzić w izolacji; Jak nie zwariować w izolacji; Każdy do swojego pokoju. Część trzecia. Edukacja domowa i radzenie sobie z problematycznymi zachowaniami: Edukacja domowa ucznia z autyzmem – zacznij od prezentu; Teraz ty jesteś przyjacielem…; Edukacja domowa i praca domowa – jak je realizować bez problematycznych zachowań; Organizacja warunkuje lepsze zachowanie; Zachowanie i zmiany. Część czwarta. Aktywności i terapia zajęciowa: Zabawy sensoryczne pomagające dzieciom radzić sobie z zamknięciem w domu; Zgrana wizja; Otoczenie, zaangażowanie oraz edukacja w domu i w szkole; Tworzenie otoczenia sensorycznego; Funkcje wykonawcze a rozwój osobowości w czasie izolacji – ujęcie sensoryczne; Aktywności według Sher. Część piąta. Kwestie praktyczne: 13 kroków, które należy wykonać, gdy przywódcy nie spełniają oczekiwań; Planowanie finansowe w ramach kryzysu - autyzm podczas restrykcji sanitarnych; Rozwiązania dla rodziców dzieci z autyzmem podczas restrykcji sanitarnych. Część szósta. Przeżyć i rozkwitnąć: Ciastka, katastrofy i przejażdżki samochodem; Budowanie odporności psychicznej rodziny; Wdzięczność za autyzm; Rozwój dzięki wybranemu motywowi; Palmerowie rozkwitają w nowej normalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3057)
1. Rozwój mowy dziecka, 2. Opóźniony rozwój mowy, 3.Zjawisko autyzmu, 4. Autyzm w świetle wiedzy o mózgu, 5. Deficyt językowy osób dotkniętych autyzmem - longitudinalne badania własne, 6. Teoria umysłu w ujęciu mentalingwistycznym - badania własne, 7. Przebieg terapii dyskurtywnej i jej wpływ na teorię umysłu dzieci dotkniętych autyzmem, 9. Studium przypadku chłopca z zespołem Aspergera, 10. Terapia dyskurtywna w aspekcie teorii umysłu. Wybrane fragmenty sesji diagnozy i programy terapeutyczne, 11. Projket skali do pomiaru stopnia rozowju teorii umysłu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunkowania genetyczne i neurobiologiczne; Komunikacja niewerbalna i werbalna dzieci z ASD oraz dzieci rozwijających się prawidłowo – uściślenie terminologiczne; Zaburzenia komunikacji niewerbalnej i werbalnej u dzieci z ASD – porównanie z normatywnym rozwojem komunikacji społecznej; Opóźniony rozwój mowy czy zaburzony rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci z ASD – diagnozowanie i formy zaburzeń komunikacji w ASD; Próba porównania zachowań językowych i komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu; Diagnoza różnicowa niedokształcenia mowy pochodzenia korowego i niedokształcenia mowy w autyzmie; Diagnoza rozumienia mowy osób z ASD ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi – propozycja modelu badania; ASD a niedosłuch, neuropatia słuchowa i centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – zależności, współwystępowanie, różnicowanie; ASD a epilepsja; Zaburzenia czynności jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu; Znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego w rozwoju komunikacji dzieci z ASD; ESDM (Early Start Denver Model) – wielospecjalistyczna metoda wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD; Praca logopedyczna z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu – podstawowe cele i strategie pracy; Terapia logopedyczna dziecka z ASD z nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową obszaru orofacjalnego; Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC) w pracy nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci z ASD; Wykorzystanie gestów obrazujących ruchy artykulatorów ©GORA w terapii logopedycznej dziecka z ASD; Etyka w gabinecie logopedy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
1. Autyzm a opóźnienie rozwoju; 2. Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne; 3. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm; Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca; Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne; Zespół Aspergera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi; Zaburzenia zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera; Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD); Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii; Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudności w uczeniu się; Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące; Dyslalia rozszczepowi a współtowarzyszące powikłania ontogenezy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wstęp; 1. Najpierw osoba, potem zaburzenie - czy słowa mają znaczenie? 2. Unikaj protekcjonalnego tonu. 3. Używaj języka dostosowanego do wieku rozmówcy. 4. Stosuj neutralny język. 5. Nie wiesz, jakiej terminologii używać? Zapytaj! 6. Zrezygnuj ze słowa "normalny". 7. Zespół Aspergera to nie "łagodna" odmiana autyzmu. 8. Stosuj wyrażenie "ze spektrum autyzmu". 9. Zwracaj się bezpośrednio do danej osoby. 10. Mów do rodziców po imieniu. 11. Przystosowanie języka i sposobu mówienia. 12. To, co mówisz, traktujemy dosłownie. 13. Sarkazm. 14. Etykietowanie związane z funkcjonowaniem. 15. Niewerbalny i prewerbalny. 16. Schematy myślowe. 17. Pozory mogą mylić. 18. Triada upośledzeń. 19. Nie każdy ma wyjątkowy talent. 20. Autyzm to schorzenie neurologiczne. 21. Osoba, a nie pacjent z autyzmem. 22. Nie ma powodu do rozpaczy. 23. Autysta jako zagadka. 24. Wyraz twarzy. 25. Mowa ciała. 26. Otoczenie. 27. Kontakt fizyczny. 28. Określ czas sekcji terapeutycznej. 29. Proponuj przerwy podczas sesji. 30. Wyjaśnij plan spotkania. 31. Trzymaj się planu. 32. Zadawaj konkretne pytania, unikaj pytań otwartych. 33. Nie mów za szybko. 34. Alternatywa dla komunikacji niewerbalnej. 35. Zastanów się, zanim zaproponujesz coś do jedzenia. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Rozdział 1: Kobiety też mają autyzm; Rozdział 2: Rozważanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu u kobiet i dziewczynek; Rozdział 3: Niemowlęctwo i dzieciństwo; Rozdział 4: Relacje z ludźmi w okresie dzieciństwa; Rozdział 5: Okres dojrzewania; Rozdział 6: Edukacja; Rozdział 7: Dorosła kobieta odkrywa swój autyzm; Rozdział 8: Nie wyglądasz autystycznie; Rozdział 9: Relacje z ludźmi: dorosłość; Rozdział 10: Seksualność i tożsamość płciowa; Rozdział 11: Związki uczuciowe; Rozdział 12: Ciąża i rodzicielstwo; Rozdział 13: Zdrowie i dobre samopoczucie; Rozdział 14: Praca; Rozdział 15: Starzenie się z autyzmem; Rozdział 16: Idealne życie; Rozdział 17: Przesłanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Zawiera: CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PROGRAMU TERAPII 1. Wprowadzenie do programu terapii SAZ 2. Przewodnik po programie terapii 3. Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ 4. Program terapii SAZ – jak stosować AZ 5. Strategie nauczania 6. Gromadzenie i zapisywanie danych 7. Sporządzanie wykresów 8. Tworzenie środowiska SAZ CZĘŚĆ II. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 9. Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi 10. Umiejętności związane z naśladowaniem 11. Umiejętności wzrokowo-przestrzenne 12. Umiejętności językowe związane z mową bierną 13. Umiejętności językowe związane z mową czynną 14. Umiejętności szkolne 15. Umiejętności społeczne/związane z zabawą 16. Umiejętności związane z samoobsługą; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
Zawiera: CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PROGRAMU TERAPII 1. Wprowadzenie do programu terapii SAZ 2. Przewodnik po programie terapii 3. Program terapii SAZ – pojęcie AZ 4. Program terapii SAZ – jak stosować AZ 5. Strategie nauczania 6. Gromadzenie i zapisywanie danych 7. Sporządzanie wykresów 8. Tworzenie środowiska SAZ CZĘŚĆ II. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 9. Umiejętności związane ze zdolnością do skupienia uwagi 10. Umiejętności związane z naśladowaniem 11. Umiejętności wzrokowo-przestrzenne 12. Umiejętności językowe związane z mową bierną 13. Umiejętności językowe związane z mową czynną 14. Umiejętności szkolne 15. Umiejętności społeczne/związane z zabawą 16. Umiejętności związane z samoobsługą i inne zachowania; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Zawiera: CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PROGRAMU TERAPII 1. Wprowadzenie do programu terapii SAZ 2. Przewodnik po programie terapii 3. Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ 4. Program terapii SAZ – jak stosować AZ 5. Strategie nauczania 6. Gromadzenie i zapisywanie danych 7. Sporządzanie wykresów 8. Tworzenie środowiska SAZ CZĘŚĆ II. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 9. Umiejętności związane z naśladowaniem 10. Umiejętności wzrokowo-przestrzenne 11. Umiejętności językowe związane z mową bierną 12. Umiejętności językowe związane z mową czynną 13. Umiejętności szkolne 14. Umiejętności społeczne i związane z zabawą 15. Umiejętności związane z zachowaniem i regulacją emocji 16. Umiejętności związane z samoobsługą; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Zawiera: CZĘŚĆ I. STOSOWANIE PROGRAMU TERAPII 1. Wprowadzenie do programu terapii SAZ 2. Przewodnik po programie terapii 3. Program terapii SAZ – jak rozumieć AZ 4. Program terapii SAZ – jak stosować AZ 5. Strategie nauczania 6. Gromadzenie i zapisywanie danych 7. Sporządzanie wykresów 8. Tworzenie środowiska SAZ CZĘŚĆ II. PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE 9. Umiejętności wzrokowo-przestrzenne 10. Pragmatyczne umiejętności językowe i umiejętności społeczne 11. Umiejętności szkolne 12. Umiejętności związane z funkcjami wykonawczymi 13. Umiejętności zachowaniem i regulacją emocji 14. Umiejętności zawodowe 15. Umiejętności społeczne/związane z zabawą 16. Umiejętności związane z samoobsługą; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
1. Czym jest autyzm 2. Autyzm u małego dziecka 3. Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci 4. Diagnoza autyzmu 5. Zabawa u dzieci z autyzmem 6. Terapia małych dzieci z autyzmem 7. Rodzice w terapii małego dziecka z autyzmem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Część pierwsza. Na progu Rozdział I. Predyktory autyzmu u dzieci przed trzecim rokiem życia w opinii ich rodziców Rozdział II. Trudności sensoryczne u dzieci z autyzmem poniżej trzeciego roku życia w opinii rodziców Rozdział III. Rola rodziców we wczesnej interwencji terapeutycznej ESDM (Early Start Denver Model) Rozdział IV. Leczenie żywieniowe w autyzmie Rozdział V. Wpływ diety na funkcjonowanie osób z autyzmem w percepcji rodziców Część druga. Wkraczając w świat Rozdział VI. Diagnoza funkcji poznawczych u osób ze spektrum autyzmu – wybrane aspekty Rozdział VII. Projektowanie uniwersalne w inkluzyjnej edukacji uczniów ze spektrum autyzmu Rozdział VIII. Przyswajanie pisma przez uczniów ze spektrum autyzmu Rozdział IX. Obowiązki szkoły wobec ucznia ze spektrum autyzmu. Rozdział X. Zajęcia rewalidacyjne w szkole – kilka propozycji Część trzecia. W świecie relacji Rozdział XI. Doświadczanie autyzmu przez rodzeństwo osób z autyzmem Rozdział XII. Rola wolontariatu rówieśniczego w okresie dojrzewania osób ze spektrum autyzmu Rozdział XIII. Podatność wiktymizacyjna osób z autyzmem Rozdział XIV. Multiwiktymizacja w doświadczeniu osób z autyzmem – charakterystyka zjawiska, jego formy i skutki Część czwarta. W świecie płci Rozdział XV. Seksualność osób ze spektrum autyzmu Rozdział XVI. Dziewczynki i kobiety w spektrum autyzmu Część piąta. Pełnia życia Rozdział XVII. Wizja dorosłości osób ze spektrum autyzmu w opinii rodziców Rozdział XVIII. Dorośli ze spektrum autyzmu – przegląd badań; Noty o autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
E-book
In basket
Psychologia edukacyjna to niezbędna pozycja w bibliotece każdego psychologa zatrudnionego w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej, a także studenta, który przygotowuje się do tej roli. Zespół specjalistów pod kierunkiem Doroty Bednarek i Hanny Bednarek opracował kompendium wiedzy na temat zadań psychologa pracującego w sektorze edukacji. W podręczniku ujęto trzy obszary tematyczne związane z psychologią edukacji: Zagadnienia podstawowe. Autorzy wyjaśniają, na czym polega rola psychologa w polskim systemie edukacji, jakie ramy prawne, organizacyjne, etyczne i praktyczne go obowiązują. Osobne rozdziały poświęcono tożsamości zawodowej psychologa edukacyjnego, praktyce opartej na dowodach naukowych oraz roli szkoły w zakresie dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne – wybrane zagadnienia (diagnoza i interwencja). Autorzy opisują tu praktyczne zadania psychologa w kontekście diagnozy i interwencji związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przybliżają podstawowe typy specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak zaburzenie rozwoju językowego, dysleksja rozwojowa, dyskalkulia czy spektrum autyzmu, opisują prawidłowy przebieg procedury diagnostycznej, dostępne narzędzia oraz potencjalne trudności w diagnozie. Czytelnik znajdzie tu także wiedzę na temat interwencji opartych na dowodach naukowych. Różnorodność zastosowań psychologii edukacyjnej. W tej części zawarto rozdziały wzbogacające wiedzę i warsztat psychologa, którego zadaniem jest nie tylko troska o ucznia, lecz także współpraca z nauczycielami i dbanie o klimat placówki edukacyjnej. Czytelnik znajdzie tu m.in. informacje na temat przekazywania informacji zwrotnej, tutoringu i mentoringu, edukacji seksualnej i międzykulturowej, stymulowania kreatywności uczniów oraz projektowania doświadczeń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
1. Nerwice: zaburzenia depresyjne i lękowe, 2. Zaburzenia psychotyczne: schizofrenia. Psychozy afektywne i paranoja, 3. Autyzm wczesnodziecięcy, 4. Zaburzenia odżywiania, 5. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy badań nad terapią dzieci i młodzieży. 2. Programy badań. A. Zaburzenia i problemy zinternalizowane. B. Zaburzenia i problemy eksternalizowane. C. Inne zaburzenia i specjalne zastosowanie. 3. Wnioski oraz prognozy na przyszłość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Część I Rozwiązania, czyli podróż waszego życia: 1. Wstęp do dorosłości (Rozłóż mapę); 2. Podstawy komunikacji (On to, ona tamto); 3. Radzenie sobie w sytuacjach społecznych (Unikanie przeszkód); 4. Radzenie sobie z problemami sensorycznymi (Kiedy po prostu już nie mogę); 5. Zainteresowania i wzorce zachowań (Kultura geeków); 6. Manieryzmy (Niech żyją dziwactwa). Część II Mieszkanie, własne miejsce: 7. Opuszczamy gniazdo (Potrafisz latać!); 8. Samodzielne mieszkanie (Pan na włościach); 9. Życie z innymi (Nowa rodzina). Część III Niezależność. Święty Graal dorosłości: 10. Zarządzanie czasem (Zapanuj nad nim); 11. Kwestie transportowe (Jedź, dokąd chcesz); 12. Zarządzanie pieniędzmi (Bądź swoim bankierem); 13. Samodzielne radzenie sobie z problemami (Koniec z udręką); 14. Samoorzecznictwo (Mów prawdę); 15. Ujawnienie się (Mówić czy nie mówić?). Część IV Rozrywka. Czasami to tylko zabawa: 16. Kluby i grupy (Zabawa z innymi); 17. Samotna rozrywka (Kto powiedział, że zabawa to sport zespołowy?); 18. Przyjaźń (Zasady); 19. Randki i intymność (To nie film). Część V Praca. Utrzymanie domu: 20. Gotowi do pracy (Każdy szuka kogoś z umiejętnościami); 21. Jak dobrze wypaść na rozmowie (Pewność siebie); 22. Masz pracę! I co dalej? (Jak odnieść sukces). Część VI. Z perspektywy. Wszystko razem. 23. Ostatnie wskazówki (Jesteście gotowi). Atlas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Rozdział 1. Rola różnic w percepcji sensorycznej w autyzmie. Krótki przegląd dotychczasowych badań. Teoria percepcji sensorycznej w autyzmie ma sens. Dysfunkcja sensoryczna czy odmienne doświadczenia sensoryczne? Rozdział 2. Percepcja. Systemy sensoryczne. Czym jest percepcja? Rozwój percepcji sensorycznej. Rozdział 3. Możliwe doświadczenia sensoryczne w autyzmie. Jaki jest autystyczny sposób postrzegania świata? "Percepcja dosłowna" Niemożność odróżnienia informacji pierwszoplanowej od informacji drugoplanowej (percepcja gestalt). Brak umiejętności/trudność w zatrzymywaniu odczuwania zmiany. Percepcja fragmentaryczna (percepcja "w kawałkach"). Percepcja zakłócona. Opóźniona percepcja (opóźnione przetwarzanie). Nadwrażliwość i/lub podwrażliwość. Nietolerancja sensoryczna. Fascynacja sensoryczna. Zmienność percepcji (wahania). Wrażliwość na przeładowanie sensoryczne. Wyłączenie systemów. Agnozja sensoryczna (trudność w interpretowaniu znaczenia). Inne konsekwencje przeładowania sensorycznego. Rozdział 4. Style percepcyjne. Monoprzetwarzanie. Percepcja peryferyjna (unikanie bezpośredniej percepcji). Kompensowanie zawodzącego zmysłu za pomocą innych zmysłów. Rezonans. Sny na jawie. Rozdział 5. Style poznawcze. Podświadome, nieświadome i przedświadome procesy poznawcze. Styl przedświadomy (pośredni) a styl świadomy (bezpośredni). Uwaga w autyzmie. Tworzenie pojęć, kategoryzacja, uogólnianie. Pamięć w autyzmie. Myślenie percepcyjne. "Inercja" (deficyt funkcji wykonawczych). Wyobraźnia. Rozdział 6. Inne zaburzenia sensoryczne. Synestezja. Prozopagnozaja (ślepota twarzy). Centralne zaburzenie przetwarzania słuchowego (CAPD). Wrażliwość skotopowa/zespół Irlena (SS/IS). Zaburzenia integracji sensorycznej (SID) / zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD). Problemy z koordynacją ruchową. Rozdział 7. Leczenie. Trening integracji słuchowej (AIT). Metoda Irlen. Optometria behawioralna. Terapia integracji sensorycznej. Leczenie problemów koordynacji ruchowej. Terapia holding. Urządzenie do przytulania/ściskania. Aromaterapia. Rozdział 8. Profil percepcji sensorycznej. Rozdział 9. Zalecenia: tęcze i parasole. Podsumowanie. Dodatek 1. Lista profilu sensorycznego, wersja poprawiona (SPCR). Dodatek 2. Tęcza i tabela - do skopiowania. Dodatek 3. Środowisko przyjazne dla osób autystycznych - lista.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera: CZĘŚĆ 1 Adolescencja i wczesna dorosłość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zagadnienia psychologiczno-medyczne: Rozdział 1 Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Rozdział 2 Autyzm w biegu życia jednostki. Namysł osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad stanem samoświadomości oraz nad własną przeszłością i przyszłością; Rozdział 3 Społeczno-komunikacyjne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu. Od narodzin ku dorosłości; Rozdział 4 Temporalny aspekt funkcjonowania osoby z autystycznym spektrum zaburzeń; Rozdział 5 Zaburzenia psychiatryczne współwystępujące u adolescentów i młodych osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera - strategie leczenia; Rozdział 6 Specyfika zaburzeń neurologicznych w przypadku osób ze spektrum autyzmu; CZĘŚĆ 2 Wybrane kierunki działań strategicznych w opiece nad osobami z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zastosowania praktyczne: Rozdział 7 Model Pozytywnego Wspierania Zachowań w przełamywaniu barier na drodze do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Rozdział 8 Trening umiejętności społecznych dla osób z ASD. Założenia programowe uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania; Rozdział 9 Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem; Rozdział 10 Farma Życia szansą na godne życie dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń; Rozdział 11 Przygotowanie zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie działalności fundacji MADA - Warsztat Terapii Zajęciowej; Rozdział 12 Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu; CZĘŚĆ 3 Sytuacja rodziny osoby z autyzmem: kierunki wsparcia społeczno-specjalistycznego: Rozdział 13 Wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania osoby z autyzmem; Rozdział 14 Profesjonalna pomoc rodzinie z dzieckiem lub dorosłym z ASD. Terapia rodzinna; Rozdział 15 Ubezwłasnowolnienie a autonomia dorosłych osób z autyzmem; Rozdział 16 Analiza prawna możliwości wsparcia przez instytucje państwowe rodzin osób z autystycznym spektrum zaburzeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Część I Wybrane aspekty wspomagania zaburzonego rozwoju małego dziecka: Teoria; Kilka uwag o procesie wspomagania; Zrozumieć świat dziecka/osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną; Metody terapeutyczne – krótki przegląd; Słowo o zasadach wspomagania rozwoju; Część II Wybrane aspekty wspomagania zaburzonego rozwoju małego dziecka: Praktyka; Ocena profilu sensorycznego/reaktywności sensorycznej dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; Jak diagnozować profil sensoryczny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – wybrane zagadnienia; Program nauki spożywania posiłków przy stole; Program nauki spożywania posiłków przy użyciu sztućców; Trening czystości, czyli trudna sztuka korzystania z nocnika; Samodzielne zasypianie; Jak nauczyć dziecko posługiwania się własnymi rękoma; Metoda Félicie Affolter; Codzienna stymulacja sensoryczna; Domowe zabawy z zakresu metody integracji sensorycznej (SI); Praca z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością; Muzyka w procesie wspomagania zaburzonego rozwoju dziecka; Słowo o wyglądzie zewnętrznym; Seksualność i potrzeby seksualne niepełnosprawnych intelektualnie; Kiedy nadmiar zajęć i aktywności może być szkodliwy?; Rodzina dziecka; Do Rodziców! Zakończenie; Aneks; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again