Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Sadowski Zdzisław
(6)
Bielski Ireneusz
(2)
Tokarski Tomasz
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bogucka Stefa
(1)
Bogucki Andrzej
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borowski Jakub
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bąkowski Wojciech
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Czyżewski Andrzej
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dorozik Leon
(1)
Drewnowski Jan
(1)
Dönhoff Marion Gräfin
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fierla Irena
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Grzywacz Waldemar
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hockuba Zbigniew
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Józefiak Cezary
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaleta Józef
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Kołodko Grzegorz
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Kramer Józefa
(1)
Kramer Teodor
(1)
Krzyżanowski Maciej
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kwaśnicki Witold
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Liberda Barbara
(1)
Lipowski Adam
(1)
Lis Stanisław
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Matuszak Marek
(1)
Misala Józef
(1)
Mujżel Jan
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Noga Adam
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Piotrowska-Marczak Krystyna
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Przeciszewski Tadeusz
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Ratajczak Marek
(1)
Rocki Marek
(1)
Rogucki Antoni
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Sobków Czesław
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Sułkowska Wanda
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Welfe Aleksander
(1)
Welfe Władysław
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Wernik Andrzej
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witkowski Janusz
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Wojciechowski Tadeusz
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Polska
(4)
Ekonomiści
(2)
Globalizacja
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Bezrobocie
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gospodarka
(1)
Menedżerowie
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom I)
ISBN: 83-11-09456-X
Słowo wstępne; Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Ochrona rynku- ile rynku, ile państwa?; Nowa ekonomia instytucjonalna- czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu; Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonometrię?; Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość; Czy w dobie globalizacji kryzysy walutowe są zjawiskiem nieuchronnym?; Ekonomiści polscy wobec transformacji; "Trzecie drogi" a ekonomia; Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?; Ekonomia ewolucyjna- w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej; Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile l lepiej rozumiemy jego mechanizm?; Nauka ekonomiczna nie nadąża...; ekonomiczne kategorie przyszłości ewolucja kategorii własność; Zrozumieć oszczędzanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom VI)
ISBN: 83-11-09385-7
Słowo wstępne; Rola uczelni niepaństwowych w kształtowaniu modelu kształcenia ekonomistów; Olimpiada i konkursy młodzieżowe w procesie edukacji ekonomicznej; Dyle maty rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce; Stan i rozwój kształcenia menedżerów w Polsce pod koniec lat 90-tych; Niepubliczne uczelnie ekonomiczne w Polsce -bariery i perspektywy wzrostu; Nieustające samokształcenie jako warunek przydatności ekonomisty w działalności gospodarczej; Społeczne i intelektualne podstawy kształcenia ekonomistów; Przedsiębiorstwo jako element systemu edukacyjnego współczesnego społeczeństwa; Humanistyczne aspekty w kształceniu ekonomistów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom II)
ISBN: 83-11-09383-0
Słowo wstępne; Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE; Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny Polsce jak powietrze; Główne błędy polskiej polityki gospodarczych; Determinanty wzrostu potencjału gospodarczego Polski; Rola polityki makroekonomicznej w kształtowa niu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa; Co nam dolega? (Jak widzą to Polscy ekonomiści); Członkostwo w Unii Europejskiej i Walutowej jako dźwignia rozwoju gospodarczego Polski; Wyzwania dla Polski wynikające z przewidywanego rozwoju UE; Członkostwo Polski w UE a rozwój gospodarczy kraju; Polska i UDW: optymalny obszar walutowy; Polityka pieniężna dla Polski; Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski; Model systemu finansowego przyjaznego rozwojowi Polski Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku; Założenia morskiej polityki gospodarczej Polski Polska polityka gospodarcza wobec wschodu; Czynniki wzrostu polskiej konkurencyjności gospodarczej; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej; Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego; Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach UE; Monetaryzm versus keynesizm; Teoria zawodności rynku (market failures) a polityka gospodarcza; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom V)
ISBN: 83-11-09438-1
Słowo wstępne; Modele polityki regionalnej w Polsce; Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z UE; Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce; Szanse polskich regionów; Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej; Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych; Kategorie majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce; Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE; Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego; Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach 90-tych; Instytucjonalne aspekty kosztów pracy- wybrane zagadnienia; Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego; Podlasie - ściana czy brama do Europy?; Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna; Euro - Odra; Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej (na przykładzie WOC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom IV)
ISBN: 83-11-09358-X
Słowo wstępne; Wstęp; Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy; Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna; Przedsiębiorczość XXI wieku (Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw); Szanse rozwojowe przedsiębiorstw; Nadzór korporacyjny w Polsce w kontekście światowych doświadczeń i wyzwań globalizacji; Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar; Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy; Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych; Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów; Konkurencyjność polskiego sektora usług; Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki; Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw; Pracownicy jako wartość firmy; Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000; Nowoczesne metody i techniki zarządzania w praktyce polskich przedsiębiorstw; Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski; Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy; Strategiczne zachowania marketingowe przedsiębiorstw a mikroekonomiczny mechanizm rozwoju; Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, a ich możliwości rozwojowe; Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w polskiej gospodarce; Jaka polityka proeksportowa dla Polski?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom III)
ISBN: 83-11-09455-1
Słowo wstępne; Wprowadzenie; Społeczne aspekty rozwoju Elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu; Społeczne skutki transformacji administracyjnej; Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce Wybrane aspekty; Prospołeczna czy liberalna polityka gospodarcza dla Polski; Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (SGR): systemowa podstawa polityki gospodarczej i społecznej; Wnioski z doświadczenia wzrostu gospodarczego Polski w latach 90-tych; Płace w Polsce po 10 latach przekształceń własnościowych; Rynek w efektywnym kreowaniu dóbr publicznych; Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego; Społeczne uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce; Czy istnieje paradygmat wydatków publicznych; Współczesna polska kwestia edukacyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN: 83-11-09137-4
Słowo wstępne do wydania polskiego; Przedmowa; Bez minimum konsensusu etycznego społeczeństwo się rozpada; Granice wolności; Polityka a sumienie; Przykłady z przeszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again