Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(26)
available
(15)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(27)
Author
Brigham Eugene F
(2)
Duliniec Aleksandra
(2)
Houston Joel F
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Bielski Ireneusz
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Heffernan Shelagh
(1)
Horowska Joanna
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Korombel Anna
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Kądziela Ewa Monika
(1)
Maciejewski Adam
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Matkowski Paweł
(1)
Michna Jerzy
(1)
Misztal Piotr
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Polâka Georgij Borisovič
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Smith Michael L
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Staniec Iwona
(1)
Stefański Artur
(1)
Stopczyński Andrzej
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Wiatr Maciej S
(1)
Williams C. Arthur Jr
(1)
Wojtasiak-Terech Agnieszka
(1)
Young Peter C
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(25)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Zarządzanie ryzykiem
(14)
Przedsiębiorstwo
(10)
Ryzyko
(6)
Banki
(5)
Inwestycje
(5)
Kapitał
(5)
Zarządzanie
(5)
Rynek finansowy
(4)
Finanse
(3)
Kadry
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Decyzje
(2)
Finanse międzynarodowe
(2)
Informacja
(2)
Kursy walutowe
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiebiorstwo
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Bhp
(1)
Ceny
(1)
Doradztwo i pośrednictwo kredytowe
(1)
Dywidenda
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Giełda
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Jakość produktu
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Obligacje
(1)
Opakowania
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek
(1)
Project finance
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przemysł
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Towar
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Upadłość
(1)
Usługi
(1)
Venture capital
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Zysk
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansovyj menedâment : učebnik dlâ akademičeskogo bakalavriata / pod red. G. B. Polâka. - 4-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Izdatel’stvo Ûrajt , 2017. - 455, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Avtorskij učebnik)
ISBN: 978-5-9916-4161-6
Zawiera: Глава 1. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. Глава 2. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента. Глава 3. Финансовые ресурсы и капитал. Глава 4. Управление основным капиталом. Глава 5. Управление оборотными средствами предприятия. Глава 6. Управление денежными потоками организации. Глава 7. Управление финансовыми рисками. Глава 8. Фактор времени в финансовых операциях. Глава 9. Управление реальными инвестициями. Глава 10. Оценка стоимости и доходности ценных. Глава 11. Управление инвестиционным портфелем предприятия. Глава 12. Финансовое планирование на предприятии. Глава 13. Математические методы и модели анализа и прогнозирования экономических показателей. Глава 14. Финансовый анализ в организации. Глава 15. Антикризисное управление в организации. Глоссарий. Литература.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1693-8
1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa, 2. Kapitał zainwestowany i jego rentowność, 3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, 4. Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, 5. Strategie finansowe przedsiębiorstwa, 6. Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego, 7. Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1943-4
1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa, 2. Kapitał zainwestowany i jego rentowność, 3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, 4. Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, 5. Strategie finansowe przedsiębiorstwa, 6. Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego, 7. Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-906-2
1. Ryzyko krajowe eksportera, 2. Rodzaje zagraniczego ryzyka eksportera, 3. Metody i sposoby zarządzania ryzykiem, 4. Zarządzanie ryzykiem krajowym eksportera, 5. Zarządzanie ryzykiem zagranicznym, 6. Sposoby rozliczeń międzybankowych, 7. Bankowe formy rozliczeń importowych, 8. Bankowe formy rozliczeń eksportowych, 9. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodowym, 10. inne formy zabezpieczenia płatności eksportowych, 11. Bankowe formy zabezpieczenia ryzyk kontraktowych w obrocie międzynarodowym, 12. Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe w rozliczeniach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15235-2
1. Bank i jego funkcje, 2. Dywersyfikacja działalności banków, 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym, 4. Globalne regulacje w bankowości, 5. Systemy i regulacje bankowe w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej, 6. Systemy bankowe w krajach rozwijających się, 7. Upadłośc banku, 8. Kryzysy finansowe, 9. Konkurencyjność banku, 10. Analizy przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1549-5
Cz.I Podstawy zarządzania finansami: 1. Przegląd zarządzania finansami, 2. Sprawozdania finansowe, przepływy pieniężne i podatki, 3. Analiza sprawozdań finansowych, 4. Otoczenie finansowe: rynki, instytucje i stopy procentowe. Cz.II Podstawowe pojęcia zarządzania finansami: 5. Ryzyko i stopa zwrotu, 6.Wartość pieniądza w czasie. Cz.III Aktywa finansowe: 7. Obligacje i ich wycena, 8. Akcje i ich wycena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1550-9
Cz.III Strategiczne długoterminowe decyzje inwestycyjne: preliminowanie wydatków inwestycyjnych: 7. Koszt kapitału, 8. Podstawy preliminowania wydatków inwestycyjnych, 9. Szacowanie przepływów środków pieniężnych i inne zagadnienia preliminowania wydatków inwestycyjnych, 10. Analiza ryzyka i optymalny preliminarz inwestycyjny. CZ. IV Strategiczne długoterminowe decyzje finansowe: 11. Struktura kapitału i dźwignia, 12. Polityka dywidend, 13. Akcje zwykłe i bankowość inwestycyjna, 15. Dług długoterminowy, 16. Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, leasing i opcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1621-1
Wstęp; Geneza przedsiębiorstwa; Przedsiębiorca i przedsiębiorczość; Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego; Otoczenie przedsiębiorstwa; Cele i misja przedsiębiorstwa; Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa; Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw; Wielkość przedsiębiorstwa; zarządzanie przedsiębiorstwem - istota i funkcje; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie; Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem; Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Kultura i etyka przedsiębiorstwa, Koniec życia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-253-7
1. Ryzyko kredytowe w dzialalności banku, 2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, 3. Kadry w procesie ograniczania ryzyka kredytowego banku, 4. Kwalifikacje analityków kredytowych a jakość portfela kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1639-4
1. Instrumenty rynku kapitałowego. 2. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego otoczenie. 3. Uczestnicy rynku kapitałowego. 4. Globalizacja i integracja rynków kapitałowych. 5. Ryzyko inwestowania na rynkach kapitałowych. 6. Analiza fundamentalna jako metoda oceny papierów wartościowych. 7. Analiza techniczna papierów wartościowych. 8. Indeksy giełdowe oraz strategie inwestowania na rynkach kapitałowych. 9. Kryteria oceny atrakcyjności papierów wartościowych stosowane w analizie portfelowej. 10. Konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych. 11. Portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych. 12. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych. 13. Metody pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1626-2
1. Inwestycje w rozwoju gospodarczym. 2. Pojęcie i miary ryzyka inwestycyjnego. 3. Ryzyko a chłonność inwestycyjna gospodarki. 4. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie. 5. Ryzyko a finansowe determinanty procesów inwestycyjnych. 6. Ryzyko inwestycyjne a struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60807-68-2
1. Poglądy ekonomistów na awersję do ryzyka oraz odpowiedź behawioralna: Czym jest ryzyko; Bardzo krótka historia ryzyka; Zdefiniowanie ryzyka; Postępowanie wobec ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Dlaczego interesuje nas ryzyko; Dwoista natura ryzyka; Użyteczność a bogactwo- jestem bogaty, ale czy jestem szczęśliwy?; Pomiar awersji do ryzyka; Konsekwencje poglądów na ryzyko; Nasze poglądy na temat ryzyka; Ogólne zasady; Dowody dotyczące awersji do ryzyka; Twierdzenia dotyczące awersji do ryzyka; W jaki sposób mierzymy ryzyko; Przeznaczenia i opatrzność boska; Szacowanie prawdopodobieństw: pierwszy krok do pomiaru ilościowego ryzyka; Dobór próby, rozkłady normalne oraz aktualizacja; Wykorzystanie danych: tabele życia oraz szacunki; Spojrzenie na ryzyko z perspektywy ubezpieczeń; Aktywa finansowe oraz pojawienie się statystycznych miar ryzyka; Rewolucja Markowicza; Wprowadzenie składnika aktywów wolnego od ryzyka- era modelu wyceny aktywów kapitałowych; Zakwestionowanie struktury opartej na średniej i wariancji; Siła danych: wycena arbitrażowa oraz modele wieloczynnikowe; Ewolucja miar ryzyka; 2. Szacowanie ryzyka: techniki i narzędzia: Wartość skorygowana o ryzyko; Metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych; Korekta o ryzyko po dokonaniu wyceny; Metody wyceny względnej; Praktyka w zakresie korekty o ryzyko; Metody probabilistyczne: analiza scenariuszy, drzewa decyzyjne oraz symulacje: Analiza scenariusza; Drzewa decyzyjne; Symulacje; Ocena ogólna probabilistycznych metod oceny ryzyka; Wartość zagrożona; Czym jest Var; Krótka historia Var; Pomiar Var; Ograniczenia Var; Rozszerzenie Var; Var jako narzędzie oceny ryzyka; Opcje realne: Istota opcji realnych; Opcje realne, wartość skorygowana o ryzyko oraz oceny probabilistyczne; Przykłady opcji realnych; Zastrzeżenia wobec opcji realnych; Opcje realne w zarządzaniu ryzykiem; 3. Zarządzanie ryzykiem- pełny obraz: Ryzyka oraz wartość: pogląd konwencjonalny; Zwiększenie zakresu analizy ryzyka; Końcowa ocena zarządzania ryzykiem; Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem- profilowanie i zabezpieczenie; Profil ryzyka; Zabezpieczać się czy nie?- oto jest pytanie; Alternatywne techniki zabezpieczania przed ryzykiem; Strategiczne zarządzanie ryzykiem; Dlaczego warto wykorzystywać ryzyko?; Budowanie organizacji podejmującej ryzyko; Zarządzanie ryzykiem- podstawowe zasady; Ryzyko istnieje wszędzie; Ryzyko jest jednocześnie zagrożeniem i szansą; O naszym ambiwalentnym stosunku do ryzyka oraz naszych nie zawsze racjonalnych sposobach oceny i radzenia sobie z nim; Nie każde ryzyko jest sobie równe; Ryzyko można zmierzyć; Dobry pomiar/ocena ryzyka powinny prowadzić do lepszych decyzji; Kluczem do dobrego zarządzania ryzykiem jest decydowanie, których rodzajów ryzyka unikać, które przekazać, a które wykorzystać; Zyskiem z lepszego zarządzania ryzykiem jest wyższa wartość firmy; Zarządzanie ryzykiem jest obowiązkiem wszystkich pracowników; Organizacje podejmujące ryzyko nie osiągnęły sukcesu przez przypadek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko w finansowaniu działaności inwestycyjnej metodą project finance / Anna Korombel. - Warszawa : Difin, 2007. - 189, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7521-791-3
1. Ryzyko towarzyszące działalności inwestycyjnej, 2. Istota project finance, 3. Ryzyko w project finance, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Ryzyko i skuteczność jego ograniczania na przykładzie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych na zasadach project finance w polskiej energetyce cieplnej. Wyniki badań własnych,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-357-2
1. Statystyczne uregulowanie procesów produkcyjnych; 2. Zdolność jakościowa procesów produkcyjnych; 3. Statystyczna kontrola odbiorcza; 4. Wybrane metody statystyki opisowej wykorzystywane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 5. Plan jakości procesu produkcyjnego; 6.Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych; 7. Audity i przeglądy procesów produkcyjnych; 8. Zarządzanie konfiguracją w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych; 9. Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych; 10. Eksploatacyjna weryfikacja jakości produkcyjnej wyrobów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna bankowość spółdzielcza / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu , 2012. - 302 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-323-8
1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce; 2. Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie; 3. Funkcjonowanie i znaczenie banków spółdzielczych w wybranych krajach Europejskich; 4. Unie kredytowe w Stanach Zjednoczonych- znaczenie krajowe i międzynarodowe; 5. Zasady funkcjonowania i wybrane uwarunkowania regulacyjne polskich unii kredytowych; 6. Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego; 7. Dylematy marketingu banków spółdzielczych; 8. Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych na tle konkurencji komercyjnej; 9. Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce; 10. Bank spółdzielczy na tle rynku obligacji Catalyst w Polsce; 11. Zarządzanie ryzykiem we współczesnej bankowości spółdzielczej; 12. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku spółdzielczym; 13. Problemy informatyzacji działalności banków spółdzielczych; 14. Polska bankowość spółdzielcza0 wczoraj, dziś i jutro.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
Book
In basket
Współczesny marketing : filozofia, strategie, instrumenty / Ireneusz Bielski. - Warszawa : Studio EMKA, 2006. - 473, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-88607-68-5
1. Geneza i istota marketingu. 2. Klient - punkt wyjścia marketingu. 3. Informacja i ryzyko w działalności gospodarczej. 4. Zarządzanie marketingowe. 5. Strategie marketingowe. 6. Instrumenty oddziaływania na rynek i kształotwania rynku, czyli marketing-mix. 7. Marketing usług. 8. Przyszłość marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego / Piotr Misztal. - Warszawa : Difin, 2004. - 196 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-404-6
R.1 Systemy walutowe w procesie rozwoju gospodarki światowej; R.2 Podstawowe metody zabezpieczenia się przed ryzykiem zmian kursu walutowego; R.3 Ocena skuteczności różnorodnych metod zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem kursowym; R.4 Dotychczasowe doświadczenia dot. metod zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem zmian kursu walutowego; Podsumowanie i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again