Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Staniszkis Jadwiga
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Barański Marek
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Domosławski Artur
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Janc Alfred
(1)
Kocot Maria
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Migalski Marek
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Pudło Anna
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Szczakowski Ziemowit J
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(11)
Europa Środkowo-Wschodnia
(4)
Estonia
(2)
Litwa
(2)
Polska
(2)
Unia Europejska
(2)
Łotwa
(2)
Banki
(1)
Demokracja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kapitalizm -- Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Komunizm (ideologia i ruch społ.)
(1)
Komunizm -- Europa Środkowo-Wschodnia -- od 1989 r.
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosja
(1)
Rumunia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego -- Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Władza państwowa
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Albania
(1)
Białoruś
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
Węgry
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-41-8
Wstęp; 1. Miejsce i znaczenie posrednictwa finansowego we współczesnej gospodarce; 2. Model współczesnego banku; 3. System bankowy i jego elementy; 4. System bankowy a procesy integracyjne; 5. Bankowość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyj nym; 6. Przyszłość procesów integracyjnych w sektorze bankowym - próba prognozowania; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1716-3
1. Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg. 2. Polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe ograniczenia procesu demokratyzacji. 3. Forma rządu. 4. Wybory parlamentarne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. 5. Partie polityczne wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. 6. Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz wzorce rywalizacji politycznej. 7. Narodziny strategii korporatywnej? Kierunki przemian stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 9. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej. 10. Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-26-5
R.I Doświadczenia dialogu społecznego i demokracji konsensualnej w świecie zachodnim i w Polsce. Racje za i przeciw: Dialog społeczny - standard europejski stosunków przemysłowych; Dialog społeczny - doświadczenia polskie. R.II Główni uczestnicy dialogu społecznego w dzisiejszej Polsce: Organizacje pracobiorcy; Organizacje pracodawców; Państwo jako partner stosunków i dialogu społecznego. R.III Główni aktorzy polskiej sceny politycznej wobec dialogu i demokracji konsensualnej: Partie polityczne a dylemat: konsens czy konflikt - wyniki badań; Partie polityczne a dialog społeczny - formuła i praktyka transformacji; Partie a dialog społeczny - deklaracje liderów partii; Partie a dialog społeczny - opinie i oceny partnerów społecznych i politycznych. R.IV Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji go spodarki polskiej do wymogów UE - diagnoza i elementy prognozy: Koncepcje, definicje, tematyka i uczestnicy dialogu społecznego; Opis i diagnoza aktualnego stanu dialogu społecznego; Przyczyny zaniku lub osłabienia dialogu społecznego w ostatnim okresie; Integracja europejska a dialog społeczny w Polsce. Warunki zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego; Scenariusz przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85366-48-2
1. Recesja gospodarki czy błąd w percepcji?; 2. Polityka gospodarcza; 3. Optymizm fałszywej perspektywy; 4. Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej; 5. Przewrotny efekt dostosowania fiskalnego; 6. W poszukiwaniu kapitału i ścieżki trwałego wzrostu; 7. Naiwny liberalizm a niebezpieczeństwo populizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-57-0
I.Pozycja konkurencyjna oraz czynniki zdolności konkurencyjnej gospodarek w świetle teorii. II. Transformacja, liberalizacja a główne czynniki wzrostu państw nadbałtyckich.III. Analiza konkurencyjności Estonii, Litwy i Łotwy. IV.Strategia budowy zdolności konkurencyjnej państw nadbałtyckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-217-4
Cz.I Gospodarka rynkowa jako ustrojowy cel transformacji : 1.Obszary transformacji: ustrój, państwo, gospodarka, 2."Gospodarka scentralizowana i jej upadek", 3."Gospodarka rynkowa", 4.Typy gospodarki rynkowej, 5.Meandry "trzecich dróg". Cz. II Polska transformacja ustrojowa : 1.Rządowy program stabilizacji gospodarczej 1989 i jego realizacja w latach 1990-1993, 2.Rozwój gospodarki i stosunków ekonomicznych w latach 1994-2004. Cz. III Blaski i cienie procesów transformacyjnych : 8.Gospodarka Polski w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, 2.Cechy transformacji ustrojowej w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 3.Doświadczenia epoki transformacji - prywatyzacja, rynek, finanse publiczne, 4.Wyzwania i determinanty polskiej polityki gospodarczej z początkiem XXI wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-19-9
Wstęp. Przejawy i przyczyny obumierania państwa; Komercjalizacja państwa; Metaregulacja: nowy, zaniedbany wymiar władzy; Kapitalizm sektora publicznego; Od oligarchii do "klasy politycznej"; Nowe rozumienie terminu "władza"; Zakończenie: próba refleksji metodo logicznej. Czy potrzebne nam "Tao władzy"; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Postkomunizm. Próba opisu / Jadwiga Staniszkis. - Wyd.2. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2005. - 303, [2] s. ; 23 cm.
(Idee i polityka / słowo/obraz terytoria)
ISBN: 83-7453-655-1
1.Koniec komunizmu. Ukryte wymairy "odgórnej rewolucji", 2.Postkomunistyczne państwo, czyli podemokracja, 3.Postkomunistyczny kapitalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2410-1
1. Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej - próba bilansu. 2. System polityczny Albanii. 3. System polityczny Białorusi. 4. System polityczny Bułgarii. 5. System polityczny Chorwacji. 6. System polityczny Czech. 7. System polityczny Estonii. 8. System polityczny Litwy. 9. System polityczny Łotwy. 10. System polityczny Rosji. 11. System polityczny Rumunii. 12. System polityczny Słowacji. 13. System polityczny Słowenii. 14. System polityczny Ukrainy. 15. System polityczny Węgier.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-03-X
1.Przyczyny i skutki upadku realnego socjalizmu, 2.Początki transformacji systemowej w Polsce, 3.Początki transformacji systemowej w wybranych krajach posocjalistycznych (1990-1997), 4.Załamanie się rozwoju gospodarczego Polski po 1997 r., 5.Meandry polskiej transformacji, 6.Świat po upadku realnego socjalizmu, 7.Transformacja a globalizacji, 8.Likwidowanie zaległości rozwojowych, 9.Zasady sprawnie funkcjonującego państwa, 10.Pojęcia, terminy i określenia ekonomiczne związane z transformacją systemową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Dialog Europejski)
ISBN: 978-83-7611-221-3
1. Bułgaria; 2. Czechy; 3. Estonia; 4. Litwa; 5. Łotwa; 6. Polska; 7. Rumunia; 8. Słowacja; 9. Słowenia; 10. Węgry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again