Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Walińska Ewa
(2)
Dobija Dorota
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Toborek-Mazur Joanna
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Sprawozdania
(9)
Finanse
(6)
Koszty
(5)
Rachunkowość
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Bilans księgowy
(2)
Holdingi
(2)
Analiza ekonomiczna
(1)
Ceny
(1)
Ceny transferowe
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Kadry
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wynik finansowy
(1)
Środki trwałe
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-472-0
1. Miejsce informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym, 2. Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową, 3. Zmiany przepisów w 2004 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-60-4
1.Holding jako podmiot działalności gospodarczej, 2.Regulacje prawne a zarządzanie holdingiem, 3.Wycena inwestycji w aktywa finansowe u inwestora i prezezntacja połączeń spółek, 4.Połączenia spółek w unormowaniach prawnych, 5.konsolidacja sprawozdań finansowych w strukturach holdingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-454-2
1.Źródła prawa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.Znaczenie regulacji pozaprawnych, 2.Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełnąna tle innych metod konsolidacji, 3.Cel konsolidacji sprawozdań finansowych - wskazanie sytuacji finansowej grupy kapitałowej, 4.Źródła obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną, 5.Zakres przedmiotowy i podmiotowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6.Założenia teorii jednostki dominującej w postaci zmodyfikowanej. Ratio legis teorii, implikacje jej założenia, 7.Skonsolidowany bilans, 8.Objęcie kontroli w drodze kilku transakcji, 9.Skonsolidowany rachunek zysków i strat, 10.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, 11.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 12.Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania. Informacja dodatkowa. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, 13.Wyjątki od obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 14.Konsolidacja sprawozdań finsowych a odroczony podatek dochodowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-55-8
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-027-7
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Sławomir Sojak, Janina Stankiewicz. - Wyd.2 uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 614 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-123-9
CZ.I Teoretyczne podstawy rachunkowości : 1.System rachunkowości, 2.Bilans majątkowy, 3.Konto księgowe (I), 4.Konto księgowe (II), 5.Konto księgowe (III). Cz.II Wybrane problemy ewidencyjne : 6.Środki trwałe i wartości niematerilane i prawne, 7.Środki pieniężne i kredyty bankowe, 8.Rozrachunki i roszczenia, 9.Materiały, 10.Towary, 11.Długoterminowe aktywa finansowe, 12.Krótko terminowe aktywa finansowe, 13.Papiery wartościowe, 14.Klasyfikacja i ewidencja kosztów, 15.Kalkulacja kosztów jednostkowych, 16.Produkty gotowe i produkcja niezakończona, 17.Rezerwy, 18.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 19.Ustalanie i podział wyniku finansowego, 20.Kapitały własne, 21.Fundusze specjalne, 22.Księgi rachunkowe i dokumentacja operacji gospodarczych. Cz.III Sprawozdania finansowe : 23.Sprawozdania finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-19-8
R.1 Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości; R.2 Bilans majątkowy; R.3 Rachunek zysków i strat; R.4 Przetwarzanie informacji księgowych; R.5 Zapisy dostosowawcze; R.6 Wycena aktywów i pasywów; R.7 Rachunek przepływów pieniężnych; R.8 Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej; R.9 Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej; R.10 Rachunkowość i sprawozdawczość firmy produkcyjnej; R.11 Analiza sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71874-62-6
R.1 Ceny transferowe -istota i model ekonomiczny, R.2 Ceny transferowe w przedsiębiorstwach zdywizjonalizowanych -przejście od modelu ekonomicznego do praktyki, R.3 Ceny transferowe w korporacjach ponadnarodowych, R.4 Ceny transferowe w sprawozdaniach finansowych, R.5 Trzy aspekty problemu cen transferowych-próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Komisja Nadzoru Finansowego; 2. Nadzór nad rynkiem finansowym i towarowym; 3. Nadzór ubezpieczeniowy; 4. Nadzór emerytalny; 5. Nadzór bankowy; 6. Działania o charakterze międzysektorowym; 7. Działania związane ze zwalczaniem nadużyć na rynku finansowym; 8. Prace legislacyjne; 9. Zaangażowanie Komisji Nadzoru Finansowego we współpracę międzynarodową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again