Form of Work
Książki
(17)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(15)
Author
Begg David
(3)
Dornbusch Rudiger
(3)
Fischer Stanley
(3)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bickerton Matthew
(1)
Bickerton Pauline
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Dach Zofia
(1)
Dziuba Dariusz Tadeusz
(1)
Gawrońska-Nowak Bogna
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kania Aleksandra
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Pardesi Upkar
(1)
Pawlak Marek
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Walerysiak Grzegorz
(1)
Wrzosek Wojciech
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
English
(1)
Subject
Rynek
(6)
Gospodarka
(4)
Informacja
(4)
Informacja gospodarcza
(4)
Konkurencja
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Rynek pracy
(4)
Gospodarka narodowa
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Mikroekonomia
(3)
Polska
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Siła robocza
(3)
Administracja
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Marketing
(2)
Podatek
(2)
Prywatyzacja
(2)
Rynek finansowy
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Decyzje
(1)
Demografia
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dokumenty
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informacja publiczna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jakość
(1)
Kadry
(1)
Kadry - polityka
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Matematyka
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol państwowy
(1)
Motywacja
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Popyt
(1)
Postęp
(1)
Praca zdalna*
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Produkcja
(1)
Promocja
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek elektroniczny*
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spólki giełdowe
(1)
Spółki
(1)
Spółki giełdowe
(1)
Strony WWW
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Telepraca
(1)
Towar
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-230-9959-6
Cz. I Informacja i sektor informacyjny w gospodarce : 1.Informacja w gospodarce, 2.Sektor informacyjny w gospodarce. Cz. II Sektor informacyjny - metodologia wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego : 3.Metodologia wydzielania i pomiaru wielkości sektora informacyjnego, 4.Inne podejście badawcze. Cz. III Sektor informacyjny w Polsce : 6.Sektor informacyjny gospodarki polskiej, 7.Struktura sektora informacyjnego, 8.Sektor informacyjny - aspekty porównawcze, 9.Metodyka określania wielkości sektora informacyjnego w Polsce na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Cz. IV Na drodze ku globalnemu rynkowi elektronicznemu : 10.Społeczeństwo informacyjne i metody oceny jego rozwoju, 11.Nowe formy pracy na rynku elektronicznym, 12.Elektronizacja rynku ekonomicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-208-1557-6
1.Modelowanie zależności ekonomicznych, 2.Rynek jako źródło informacji, 3.Decyzje podmiotów gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 4)
ISBN: 83-87611-85-9
1. Krajowa administracja rządowa a Unią Europejska. Strefy relacyjne i podstawowe aspekty ich funkcjonowania, 2. Zadania Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa jako agencji płatniczych, 3. Legitymacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności Administracji publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1563-0
1.Podstawy efektywności marketingu, 2.Efektywność marketingu-mix, 3.Wpływ orientacji rynkowej na efektywność marketingu, 4.Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu, 5.Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, 6.Wpływ przepływów informacji na efektywność marketingu, 7.Wpływ zasobów i umiejętności na efektywność marketingu, 8.Wpływ konkurentów na efektywność marketingu, 9.Wpływ dostawców i pośredników na efektywność marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1436-7
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33O, 330 (4 egz.)
Book
In basket
Ekonomia: mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 570 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1134-1
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-58-1
Zawiera: Modele zarządzania w administracji publicznej; Rola klimatu organizacyjnego w zarządzaniu pracownikami na przykładzie wybranej jednostki administracji publicznej; Opłaty lokalne w dużych miastach Polski; Problem nadmiernej administracji publicznej w Polsce; Logistyka informacji publicznej w jednostce samorządu terytorialnego; Praktyka badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej; Zintegrowany System Zarządzania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim; Wybrane aspekty zarządzania jakością procesów innowacyjnych w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jako narzędzie ewaluacji i budowania marki rynkowej firm z wykorzystaniem atrybutów jakościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919127-3-6
1. Rola procesów informacyjnych w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, 2. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw a potrzeby informacyjne nabywców, 3. Budowa systemu kształtowania więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89574-95-4
1. Marketing w Internecie. 2. Poznanwanie świata i rynku. 3. Badania rynku przez Internet. 4. Jak stworzyć skuteczny system informacyjny. 5. Segmentacja, czyli tworzenie nisz w rynku globalnym. 6. Wykorzystanie niszy globalnej - najlepszy miks marketingowy. 7. Promowanie się w Internecie. 8. Opracowywanie własnych internetowych materiałów promocyjnych. 9. Handel elektroniczny - sprzedaż w sieci. 10. Dokąd zmierzamy?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 978-83-7601-033-5
1. Funkcja obowiazków informacyjnych spółek publicznych, 2. Rodzaje i treść obowiązków informacyjnych spółek publicznych, 3. Odpowiedzialnośc cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, 4. Artykuł 98 ustawy o ofercie jako próba wzmocnienia uprawnień inwestorów poszkodowanych w rezultacie naruszenia obowiazków informacyjnych spółek publicznych, 5. Szkoda i związek przyczynowo jako przesłanki odpowiedzialności odszodowawczej za naruszenia obowiązków informacyjnych spólek publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-908535-7-4
1.Główne kategorie makroekonomiczne, 2.Współczesne teorie makroekonomiczne, 3.Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej, 4.Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinany, 5.Polityka fiskalna, 6.Model IS-LM, 7.Rynek pracy i bezrobocie, 8.Procesy inflacyjne we współczesnym świecie, 9.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej, 10.Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych, 11.Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie, 12.Globalizacja gospodarki światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania operacyjnego / pod red. Zdzisława Jasińskiego. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 420 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1098-7
1. Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej, 2. Warunki i mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych, 3. Decyzje strategiczne dotyczące działalności operacyjnej, 4. Kształtowanie przestrzeni pracy, 5. Analiza, pomiar i kompresja czasu w łańcuchu dostaw, 6. Planowanie zadań i zasobów, 7. Transport i magazynowanie w łańcuchu dostaw, 8. Dobór ludzi i organizacja pracy, 9. Szkolenie pracowników, 10. Motywowanie pracowników, 11. Ocenianie pracowników, 12. Materialne środowisko pracy, 13. Stosunki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników, 14. Kształtowanie jakości w procesach wytwarzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13758-4
1. Istota procesu ujawniania informacji przez spółki giełdowe: Ryzyko inwestorów a efektywność rynków; Przedmiot i zakres informacji niezbędnych w ogranicza niu ryzyka inwestorów; Źródła informacji ujawnianych przez spółki giełdowe; Obligatoryjne i dobrowolne uja wnianie informcji przez spółki giełdowe. 2. Ujawnianie informacji przez społki giełdowe w gospo darkach o anglosaskim kontynentalnym modelu rachunko wości: Przyczyny różnic między systemami rachunkowości w świecie; Informacje ujaniane przez spółki giełdowe w USA i Wielkiej Brytanii; Raporty roczne spółek gieł dowych z Francji i Niemiec; Podobieństwa i różnice w zakresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w wybranych krajach. 3. Ch-ka polskiego rynku kapitałowego: Struktura insty tucjonalna polskiego rynku kapitałowego; Specyfika polskich spółek giełdowych na tle innych podmiotów gospodarczych; Podstawy prawne ujawniania informacji przez spółki notowane na GWP w Warszawie. 4. Obowiązki informacyjne spółek giełdowychw Polsce oraz problemy związane z ich wypełnianiem: Ujawnianie informacji przez spółki giełdowe w warunkach polskiego rynku kapitałowego; Analiza struktury sprawozdań finansowych ujawnianych przez polskie spółki giełdowe; Problemy i nieprawidłowości w ujawnianiu informacji przez polskie spółki giełdowe. 5. Próba wskazania kierunków modyfikacji wymagań w za kresie ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce: Przesłanki ewentualnych zmian dot. ujawnia nia inf. przez spółki giełdowe w Polsce; Próba modyfi kacji wymagań dot. inf. przez polskie spółki giełdowe; Wpływ proponowanych zmian na ostateczny kształt inf. ujawnianych przez spółki giełdowe. Wnisoki końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
ISBN: 83-7363-172-0
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Rynek - informacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 130 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(8) 2004)
1.Demograficzne wyzwania dla gospodarki, 2.Model miękki finansowania rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach integracji europejskiej, 3.Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w ograniczaniu bezrobocia popegeerowskiego, 4.Kapitał ludzki a konkurencyjność regionu (na przykładzie województwa podlaskiego), 5.Nowy wymiar ekonomiczny wschodniej granicy Polskie dla przepływu towarów. Wybrane problemy, 6.Delimitacja granicy białorusko-polskiej (1945-1950) w materiałach archiwalnych Polski i Białorusi, 7.Polityka innowacyjna w Polsce na tle Unii Europejskiej, 8.Modernizacja oferty kształcenia zawodowego na tle potrzeb podlaskiego rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again