Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Dyoniziak Ryszard
(2)
Grzybczyk Katarzyna
(2)
Albigowski Marek
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Hermanowski Marcin
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kasztelan Ewa
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kubaczewska Wiesława
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Myśliwiec Grzegorz
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Sareło Zbigniew
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Święch Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Reklama
(10)
Etyka społeczna
(4)
Środki masowego przekazu
(3)
Dane osobowe
(2)
Etyka
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Prawo autorskie
(2)
Public relations
(2)
Rynek
(2)
Socjotechnika
(2)
Wywiad socjologiczny
(2)
Bioetyka
(1)
Decyzje
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Ekologia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Eutanazja
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Gospodarka
(1)
Homoseksualizm
(1)
Internet
(1)
Kara śmierci
(1)
Klonowanie
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korupcja
(1)
Marketing
(1)
Narkomania
(1)
Obsługa klienta
(1)
Opinia publiczna
(1)
Pedofilia
(1)
Polityka
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prostytucja
(1)
Radiofonia
(1)
Reklama radiowa
(1)
Transplantacja
(1)
Wolność słowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2008. - 263, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-917-7
Etyka: cele, zadania i funkcje; Bioetyka; Aborcja; Klonowanie; Etyka lekarska; Manipulacje genetyczne; Zapłodnienie in vitro; Transplantacje organów; Eutanazja; Homoseksualizm; Pedofilia; Prostytucja; Pornografia; Narkomania i narkotyki; Polityka; Kara śmierci; Korupcja; Biznes; Reklama; Ekologia; Wolność słowa i myśli; Ludzie i maszyny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-250-2
1. Sens społecznego komunikowani, 2. Z problematyki metafizycznej mass mediów, 3. Podstawowe zasady etyczne odnoszące się do nadawców, 4. Zasady dotyczące odbiorców, 5. Etyczne ocena reklamy, 6. Morlane aspekty Internetu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 228, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 3 rozszerz. i uzupeł. Stan prawny na 1.09.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 330 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-58-7
1.Psychologiczne aspekty kontaktu sprzedawcy z klientem, 2.Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich, 3.Psychologia oddziaływania reklamy, 4.Negocjacje handlowe, 5.Dziecko jako konsument, 6.Etyka w marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-21-1
Cz.I Ewolucja: 1.Czym są public relations?; 2.Ewolucja public relations. Cz.II Walidacja: 3.Opinia publiczna; 4.Etyka; 5.Bada nia; 6.Prawo. Cz.III Aktywacja: 7.Komunikacja; 8.Zarządzanie; 9.Za rządzanie kryzysami; 10.Zintegrowana komunikacja mar ketingowa. Cz.IV Realizacja: 11.Pisanie w public relations; 12.Pisanie "dla oka" i "dla ducha"; 13.Public rela tions a Internet. Cz.V Publiczność: 14.Media drukowane; 15.Media elektro niczne; 16.Pracownicy; 17.Wielokulturowe społeczności a public relations; 18.Rząd; 19.Konsumenci i inwesto rzy. Cz.VI Przyszłość: 20.Złoty wiek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89430-13-7
1. Radio- źródło informacji i "teatr wyobraźni": Radio jako środek komunikacji; Radio w Polsce; Przyszłość radia; Codzienne życie radia; 2. Reklama w radiu: Radio jako medium reklamowe; Reklama radiowa; 3. Etyka i prawo w radiu: Etyka dziennikarska; Najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie mediów; Prawne uregulowania reklamy radiowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-224-3
Uwagi wstępne, Podstawy teoretyczne badań nad opinią publiczną, Sondaże a manipulacja, diagnozy i prognozy na temat roli Kościoła w społeczeństwie, Najczęstsze błędy w sondażach, Kilka refleksji na temat antysemityzmu w badaniach sondażowych, rynek i reklama, Sondaże a prawidłowość życia politycznego, Sondaże zagraniczne, Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-224-3
Uwagi wstępne, Podstawy teoretyczne badań nad opinią publiczną, Sondaże a manipulacja, diagnozy i prognozy na temat roli Kościoła w społeczeństwie, Najczęstsze błędy w sondażach, Kilka refleksji na temat antysemityzmu w badaniach sondażowych, rynek i reklama, Sondaże a prawidłowość życia politycznego, Sondaże zagraniczne, Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86882-48-4
Cz.I Prawno-etyczne aspekty "reklamy dziecięcej": 1. Akty prawa międzynarodowego; regulacje prawne w innych państwach, 2. Granice prawne reklamy w Polsce, 3. Etyczne kanony reklamy. Cz.II "Reklama dziecięca" - aspekt praktyczny: 1. Nieletni jako odbiorcy reklamy, 2. Dzieci uczestnikami działań reklamowych, 3. "Reklamowanie" postaw i zachowań przez media - reklama bez reklamy. Cz.III Reklama dziecięca model postulowany: 1. Dziecko jako odbiorca kompleksowego przekazu medialnego, 2. Konieczne zmiany w podejściu prawnym i etycznym, 3. Rola działań pozainstytucjonalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-36-3
1. Metodologia etyki gospodarczej i zawodowej, 2. Relacja firma - organy władzy, 3. Relacja pracownik - firma, 4. Relacja pracownik - przełożony, 5. Relacja firma - klient, 6. Relacja firma - otoczenie, 7. Relacje między partnerami -etyka konfliktu i negocjacji, 8. Relacja mistrz - uczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again