Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(6)
Author
Becht Adam
(1)
Boorshtein Marc
(1)
Góralczyk Andrzej
(1)
Górczyński Robert
(1)
Gąsowska Magdalena K
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kosieradzka Anna
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krawczyk Stanisław
(1)
Lis Stanisław
(1)
Radosiński Edward
(1)
Surovich Scott
(1)
Waters Donald
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(4)
Produkcja
(3)
Logistyka gospodarcza
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zdolność produkcyjna
(2)
Docker (oprogramowanie)
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kontener (struktura danych)
(1)
Kubernetes (program komputerowy)
(1)
Obsługa klienta
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Sieć komputerowa korporacyjna
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Technologia
(1)
Usługi logistyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Transport i logistyka
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-8629-7
Zawiera: Przedmowa; O autorach; O recenzencie technicznym; Wprowadzenie; Część I. Wprowadzenie do Dockera i kontenerów: Rozdział 1. Podstawy Dockera i kontenerów: Wymagania techniczne; Zrozumienie potrzeby stosowania kontenerów; Poznajemy Dockera; Instalacja Dockera; Używanie Dockera w powłoce; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 2. Praca z danymi Dockera: Wymagania techniczne; Dlaczego w ogóle potrzebujesz mechanizmu trwałego przechowywania danych?; Woluminy Dockera; Dołączane punkty montowania w Dockerze; Tymczasowy system plików w Dockerze; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 3. Sieć w Dockerze: Wymagania techniczne; Obsługa sieci w Dockerze; Samodzielne tworzenie sieci typu most; Podsumowanie; Pytania; Część II. Tworzenie klastra programistycznego Kubernetes, poznawanie obiektów i udostępnianie usług: Rozdział 4. Wdrażanie Kubernetes za pomocą KinD: Wymagania techniczne; Wprowadzenie do obiektów i komponentów Kubernetes; Używanie klastrów programistycznych; Instalacja KinD; Tworzenie klastra KinD; Analiza utworzonego klastra KinD; Dodawanie niestandardowego mechanizmu równoważenia obciążenia dla kontrolera Ingress; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 5. Krótkie wprowadzenie do Kubernetes: Wymagania techniczne; Ogólne omówienie komponentów Kubernetes; Poznajemy warstwę sterowania; Poznajemy sposób działania komponentów węzła roboczego; Współpraca z serwerem API; Poznajemy obiekty Kubernetes; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 6. Usługi, mechanizm równoważenia obciążenia i zewnętrzny serwer DNS: Wymagania techniczne; Zapewnienie żądaniom dostępu do zadań; Wprowadzenie do mechanizmu równoważenia obciążenia; Mechanizmy równoważenia obciążenia działające na warstwie siódmej; Mechanizmy równoważenia obciążenia działające na warstwie czwartej; Udostępnianie nazw usług na zewnątrz; Podsumowanie; Pytania; Część III. Kubernetes w korporacjach: Rozdział 7. Integracja z klastrem mechanizmu uwierzytelniania: Wymagania techniczne; Jak Kubernetes rozpoznaje użytkownika?; Poznajemy protokół OpenID Connect; Konfiguracja klastra KinD dla OpenID Connect; Wprowadzenie do funkcjonalności "wcielania się w rolę" w celu integracji systemu uwierzytelniania z klastrami zarządzanymi w chmurze; Konfiguracja klastra do użycia funkcjonalności wcielania się w rolę; Konfiguracja funkcjonalności wcielania się w rolę bez użycia OpenUnison; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 8. Polityki modelu RBAC i audyt: Wymagania techniczne; Wprowadzenie do modelu RBAC; Czym jest rola?; Mapowanie tożsamości użytkowników organizacji na polityki Kubernetes w celu autoryzacji dostępu do zasobów; Implementacja wielodostępności za pomocą przestrzeni nazw; Audyt w Kubernetes; Używanie audit2rbac do debugowania polityk; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 9. Wdrażanie bezpiecznego panelu Kubernetes: Wymagania techniczne; Jak panel rozpoznaje użytkownika?; Niebezpieczeństwa związane z panelem Kubernetes; Wdrożenie panelu z użyciem odwrotnego proxy; Integracja panelu z OpenUnison; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 10. Definiowanie polityki bezpieczeństwa poda: Wymagania techniczne; Czym jest PSP?; Czy coś się zmienia?; Włączenie PSP; Alternatywy dla PSP; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 11. Poprawianie bezpieczeństwa za pomocą Open Policy Agent: Wymagania techniczne; Wprowadzenie do dynamicznych kontrolerów sterowania dopuszczeniem; Co to jest program typu OPA i na czym polega jego działanie?; Używanie Rego do definiowania polityki; Wymuszanie ograniczeń dotyczących pamięci; Wymuszanie PSP za pomocą OPA; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 12. Audyt za pomocą Falco i EFK: Wymagania techniczne; Poznajemy audyt; Wprowadzenie do Falco; Poznajemy pliki konfiguracyjne Falco; Wdrożenie Falco; Moduł jądra Falco; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 13. Tworzenie kopii zapasowej: Wymagania techniczne; Kopie zapasowe w Kubernetes; Tworzenie kopii zapasowej Etcd; Poznajemy narzędzie Velero Heptio i jego konfigurację; Używanie Velero do tworzenia kopii zapasowej; Zarządzanie Velero za pomocą narzędzia działającego w powłoce; Przywracanie z kopii zapasowej; Podsumowanie; Pytania; Rozdział 14. Przygotowywanie platformy: Wymagania techniczne; Opracowanie potoku; Przygotowanie klastra; Wdrażanie GitLab; Wdrażanie Tekton; Wdrażanie ArgoCD; Automatyzacja tworzenia projektu z użyciem OpenUnison; Podsumowanie; Pytania; Odpowiedzi na pytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-690-5
Wstęp; Rozdział 1. Ewolucja poglądów na temat konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych 1.1. Pojęcie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.2. Elementy systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.3. Uwarunkowania budowania i umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa 1.4. Efektywność a konkurencyjność przedsiębiorstwa Rozdział 2. Implikacje logistyki dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 2.1. Definicje logistyki, jej miejsce w naukach ekonomicznych i istota w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.2. Perspektywa zarządcza i badawcza systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych 2.3. Logistyczne elementy systemu konkurencyjności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych – podstawy teoretyczne 2.4. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi a konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych Rozdział 3. Metodyka badań uwarunkowań i znaczenia logistyki w budowaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 3.1. Logistyka jako determinanta konkurencyjności w polskich przedsiębiorstwach – przegląd badań empirycznych 3.2. Koncepcja przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa 3.3. Metodyka badań empirycznych służących weryfikacji przyjętego logistycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa Rozdział 4. Logistyka a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych – wyniki badań empirycznych 4.1. Wybrane uwarunkowania logistyki w zarządzaniu badanymi polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi w latach 2014–2016 4.2. Logistyczny potencjał konkurencyjności jako element potencjału konkurencyjności badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.3. Działania i rozwiązania logistyczne a źródła przewagi konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.4. Strategie i instrumenty logistyczne jako narzędzie budowania pozycji konkurencyjnej badanych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w latach 2014–2016 4.5. Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych; Podsumowanie; Bibliografia; Załącznik.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Myślenie strategiczne w zarządzaniu / Andrzej Góralczyk. - Warszawa : INFOR, 1999. - 99 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-87936-12-X
Wprowadzenie; Normalny biznes; Praktyczne zagadnie- nia zarządzania strategicznego; zarządzanie niepewno- ścią; Ocena procesów i systemów produkcyjnych pod kątem produktywności; Biznes finezyjny; Gorący miesiąc w Japonii; Produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Stanisław Krawczyk. - Wyd. 2 zm. i poszerz. (dodruk) - Warszawa : CeDeWu, 2021 - 605 s. : b. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-388-7
Wstęp; Rozdział 1. Pojęcie logistyki - wprowadzenie 1.1. Etymologia pojęcia „logistyka" 1.2. Wprowadzenie terminu logistyka do gospodarki cywilnej 1.3. Ewaluacja domeny pojęcia „logistyka" - etapy i wybrane definicje 1.4. Logistyka jako koordynacja procesów 1.5. Logistyka w naukach o zarządzaniu Rozdział 2. Teoria koordynacji 2.1. Podstawy tworzenia teorii 2.2. Formalne wymagania wobec teorii 2.3. Wymagania dobrego definiowania pojęć 2.4. Teoria w odniesieniu do świata realnego 2.5. Zasady tworzenia teorii 2.6. Domena teorii koordynacji - obiekty 2.7. Grupa obiektów 2.8. System 2.9. Zmienność obiektu - proces zmian 2.10. Działania 2.11. Transformacja, transfer, zatrzymanie w miejscu 2.12. Relacje między działaniami 2.13. Zależności między działaniami określone przez transfer wyniku 2.14. Proces przejmowania wyniku 2.15. Prezentacja zapisu procesu 2.16. System wykonawczy procesu 2.17. Prezentacja graficzna procesu 2.18. Zarządzanie procesem 2.19. Procesy niezależne i zależne 2.20. Wartościowanie procesu 2.21. Interpretacje pojęcia koordynacja Rozdział 3. Koordynacja procesów w praktyce 3.1. Identyfikacja procesu 3.2. Analiza strukturalna procesu 3.3. Tworzenie mapy procesu 3.4. Grupowanie działań w skoordynowany proces Rozdział 4. Informacja i komunikacja w koordynacji procesów 4.1. Informacja 4.2. Aspekt syntaktyczny 4.3. Aspekt semantyczny 4.4. Aspekt pragmatyczny 4.5. Komunikacja 4.6. System komunikacji Rozdział 5. Przedsiębiorstwo 5.1. Definicja przedsiębiorstwa jako podmiotu biznesowego 5.2. Przedsiębiorstwo jako obiekt 5.3. Potencjał przedsiębiorstwa 5.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 5.5. Cele i zadania zarządzania przedsiębiorstwem 5.6. Przedsiębiorstwo jako system 5.7. Kategorie przedsiębiorstw 5.8. Powiązania między przedsiębiorstwami 5.9. Powiązania z poziomu zarządzania 5.10. Koordynacja działań wewnątrz przedsiębiorstwa 5.11. Koordynacja działań między przedsiębiorstwami 5.12. Kooperacja 5.13. Powiązania prawno-biznesowe 5.14. Powiązania tworzące sieci przedsiębiorstw 5.15. Sieci przedsiębiorstw Rozdział 6. Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego - orientacja procesowa 6.1. Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.2. Produkcja z punktu widzenia tworzenia i dystrybucji produktów 6.3. Strategie produkcyjne 6.4. Orientacja procesowa w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.5. Poziom operacyjny 6.6. Segmenty procesowe w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.7. Koordynacja w transferach między dostawcami i odbiorcami Rozdział 7. System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego 7.1. Infrastruktura techniczna systemu logistycznego w przedsiębiorstwie 7.2. Magazyny 7.3. Magazyny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 7.4. Zadania magazynów 7.5. Wyposażenie magazynu 7.6. Transport wewnętrzny 7.7. Przesłanki doboru środków transportu wewnętrznego 7.8. Zarządzanie magazynem - Warehouse Management System 7.9. Infrastruktura transportowa w przedsiębiorstwie 7.10. Ogólnodostępne systemy logistyczne 7.11. Infrastruktura telekomunikacyjna Rozdział 8. Planowanie produkcji 8.1. Istota planowania 8.2. Planowanie produkcji 8.3. Pozyskiwanie informacji dla planowania produkcji 8.4. Modele przepływów produkcyjnych Rozdział 9. Zadania zaopatrzenia. Klasyfikacje surowców 9.1. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9.2. Baza wiedzy działu zaopatrzenia 9.3. Decyzje strategiczne w zaopatrzeniu 9.4. Scenariusz tworzenia strategii zaopatrzeniowej 9.5. Klasyfikacja surowców ze względu na ważność dla produkcji i dostępność nabywania 9.6. Wybór dostawcy 9.7. Relacje dostawca - odbiorca 9.8. Zakres zadań menedżerskich i operacyjnych zaopatrzenia 9.9. Klasyfikacje operacyjne produktów i materiałów wspomagające planowanie zakupów Rozdział 10. Polityki utrzymywania zapasów 10.1. Zapasy - definicje 10.2. Zapasy surowcowe (materiałów produkcyjnych) 10.3. Przesłanki ekonomiczne planowania wielkości dostaw 10.4. Parametry sterowania zapasami surowcowymi 10.5. Ekonomiczna partia zamówienia 10.6. Wielkość partii uzupełniającej wyznaczonej na podstawie parametrów ekonomicznych 10.7. Polityki utrzymywania zapasów surowcowych 10.8. Uzupełnienia skoordynowane (dla grup surowców) 10.9. Praktyka składania zamówień Rozdział 11. Proces obsługi zamówień u dostawców 11.1. Założenia operacyjne procesu składania zamówień u dostawców 11.2. Podprocesy obsługi zamówienia 11.3. Uzgodnienia logistyczne z dostawcami 11.4. Zamówienia z punktu widzenia dostawcy 11.5. Procedury operacyjne w zadaniach logistycznych zaopatrzenia 11.6. Ocena dostawcy Rozdział 12. Warianty organizacji dostaw 12.1. Kryteria logistyczne w procesie transportowym 12.2. Warianty dostaw od jednego dostawcy 12.3. Organizacja dostaw od wielu dostawców 12.4. Znaczenie czasu w realizacji dostaw 12.5. Warunki dobrej organizacji dostaw Rozdział 13. Obsługa logistyczna produkcji 13.1. Organizacja magazynu wejściowego 13.2. Proces przepływu produktów przez magazyn wejściowy 13.3. Identyfikacja i monitorowanie zapasów 13.4. Przesłanki obsługi stanowisk produkcyjnych - dostawy z magazynu 13.5. KANBAN - idea koncepcji 13.6. Supermarket - kanban magazynowy 13.7. Sterowanie przepływami między stanowiskami produkcyjnymi - kanban produkcyjny i transportowy 13.8. Reguły kanbanu 13.9. Kanban zewnętrzny Rozdział 14. Dystrybucja. Systemy magazynów dystrybucyjnych 14.1. Idea dystrybucji - podstawowe pojęcia 14.2. Strategie dystrybucji 14.3. Dystrybucja bezpośrednia i z pośrednikami 14.4. System dystrybucji wewnętrznej 14.5. Dystrybucja zewnętrzna. Powiązanie dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej 14.6. Dystrybucja z wielu miejsc produkcji 14.7. Dystrybucja do jednostek handlowych 14.8. Dystrybutorzy jako pośrednicy handlow Rozdział 15. Planowanie i proces obsługi dostaw dystrybucyjnych 15.1. Współpraca producenta i jednostek handlowych w planowaniu i realizacji dystrybucji 15.2. Koncepcja Efektywnej Obsługi Klienta (ECR) 15.3. Planowanie dystrybucji 15.4. Proces obsługi zamówienia klienta - poziom operacyjny 15.5. Warianty dostaw produktów do klientów 15.6. Techniki przygotowania wysyłek w magazynie dystrybutora 15.7. Metody dokonywania kompletacji 15.8. Podział i grupowanie zleceń kompletacji 15.9. Organizacja wydań z magazynu dystrybutora 15.10. Węzły kompletacji - cross-docking 15.11. Dystrybucja przez węzły konsolidacji - scalanie dostaw w tranzycie (merge-in-transit) Rozdział 16. Usługi logistyczne 16.1. Specyfika usługi 16.2. Zaangażowanie stron w realizację usługi 16.3. Różnica między produkcją a usługą 16.4. Definicja usługi logistycznej 16.5. Usługa logistyczna z pozycji wykonawcy usługi 16.6. Usługi transportowe 16.7. Usługi magazynowe 16.8. Magazyny kontraktowe 16.9. Centra logistyczne 16.10. Usługodawcy i ich zakresy ofertowe 16.11. Poprawność i miary wykonania usługi Rozdział 17. Usługi logistyczne świadczone przez operatora logistycznego 17.1. Operator logistyczny 17.2. Kategorie operatorów logistycznych 17.3. Planowanie działalności operatora logistycznego 17.4. Flow Logistics 17.5. Logistyka kontraktowa 17.6. Wybór operatora logistycznego 17.7. Łańcuch transportowy 17.8. Sieć transportowa 17.9. Planowanie tras przewozów; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-58-8
Wprowadzenie; Produktywność-pojęcia podstawowe; Ocena i analiza produktywności; Metody i techniki aktywizowania pracowników; Programy poprawy produkty- wności; Ruch produktywności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdawczość finansowa / Edward Radosiński - Wyd. 1 - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. ; Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2020. - 376 s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-01-20870-7
Wstęp; Rozdział 1. Podstawy sprawozdawczości finansowej: 1.1. Sprawozdawczość finansowa a koncepcje kapitału; 1.2. Definicja, cele, sporządzający, użytkownicy; 1.3. Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 1.4. Sporządzanie sprawozdania finansowego; 1.5. Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego; 1.6. Struktura sprawozdania finansowego; 1.7. Konsolidacja sprawozdań finansowych; 1.8. Pozostała sprawozdawczość przedsiębiorstwa; 1.9. Dyskusyjne aspekty teorii i praktyki MSR; 1.10. Analityczne znaczenie sprawozdawczości finansowej. Rozdział 2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych: 2.1. Podstawowe założenia; 2.2. Założenia dodatkowe; 2.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego; 2.4. Kryteria warunkujące przydatność i wiarygodność informacji; 2.5. Cechy dodatkowe warunkujące rzetelność informacji; 2.6. Zasady sprawozdawczości regulacyjnej; 2.7. Podsumowanie. Rozdział 3. Elementy sprawozdania finansowego: 3.1. Informacja dodatkowa; 3.2. Bilans / sprawozdanie z sytuacji finansowej; 3.3. Rachunek zysków i strat / sprawozdanie z zysków i strat; 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych / sprawozdanie z przepływów pieniężnych; 3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym / sprawozdanie ze zmian. Rozdział 4. Fałszerstwa sprawozdań finansowych: 4.1. Manipulacje kategoriami bilansowymi; 4.2. Kreatywne księgowanie kategorii wynikowych; 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Wprowadzenie do sprawozdawczości zinformatyzowanej: 5.1. Warunki stosowania narzędzi informatycznych w rachunkowości; 5.2. Systemy finansowo-księgowe (F_K) w sprawozdawczości; 5.3. Nowe funkcjonalności; 5.4. Przykłady programów użytkowych obsługujących sprawozdawczość finansową. Literatura.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie operacyjne : towary i usługi / Donald Waters ; przekł. Adam Becht. - Wyd. 1 - 4 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 618 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15396-0
Cz. I Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego: Definicja operacji; Czym jest zarządzanie operacyjne?; Strategia operacyjna; Ujęcie menedżerskie - Typowy dzień. Cz. II Planowanie produktu: Planowanie produktu; Zarządzanie jakością; Prognozowanie popytu; Projektowanie procesów; Ujęcie menedżerskie - Silnik TAY, RollsRoyce. Cz. III Decyzje dotyczące procesu: Rozmieszczenie urządzeń; Zarządzanie zdolnością produkcyjną; Kontrola jakości; Ujęcie menedżerskie - Derwent Doors. Cz. IV Planowanie zasobów: Planowanie zagregowane; Planowanie zapotrzebowania materiałowego; Just-in-time Planowanie krótkoterminowe; Projektowanie oraz mierni ki pracy; Zarządzanie projektami; Ujęcie menedżerskie - Witham Park. Cz. V Gospodarka materiałowa: Zarządzanie łańcuchem dostaw; System magazynowania niezależnego od zapotrzebowania; Lokalizacja zakładu; Ujęcie menedżerskie - Williams Polishes Ltd. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji / Stanisław Kasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 265,[6] s. : rys., tabele ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-215-9
R.1 Istota zarządzania operacyjnego: Operacyjne funkcje w biznesie; Zakres przedmiotowy; Krótka historia zarządzania operacyjnego; Kariery w sferze zarządzania operacyjnego; Zarządzanie operacyjne w procesie trans formacji polskiej gospodarki; Zarządzanie operacyjne w firmach globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność: Rola operacji w kształtowaniu konkurencyjności; Globalna konkurencja i jej atrybuty; Miary konkurencyjności w sferze operacyjnej; Budowanie przewagi konkurencyjnej; Konkurowanie firm globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy: Strategie operacyjne a strategie firmy; Elementy modelu strategii operacyjnej; Ewolucja operacyjnych priorytetów; Zapewnienie zgodności powiązania produktów z procesami Proces budowania strategii operacyjnej; Globalny wy miar strategii operacyjnej; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.4 Zarządzanie przez jakość: Strategiczne znaczenie jakości; Istota jakości; Tradycyjny model zarządzania jakością; Nowoczesny model zarządzania jakością; Tworzenie standardów jakości; Ocena TQM; Programy jakości w firmach globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.5 Projektowanie produktu: Współczesne wyzwania w sferze projektowania; Etapy projektowania produktu; Selekcja procesów produkcyjnych; Projektowanie usług; Projektowanie zorientowane na klienta; Projektowanie zorientowane na produkcję; Globalne aspekty projektowania produktów; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.6 Projektowanie procesu: Atrybuty procesu; Miary procesów; Narzędzia analizy procesów; Zarządzanie procesem udoskonaleń; Zarządzanie procesami w firmach globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.7 Projektowanie lokalizacji: System podaż/dystrybucja; Modele lokalizacji; Lokalizacja punktów usługowych; Przesłanki wyborów lokalizacyjnych firm globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.8 Prognozowanie: Rola prognozowania w zarządzaniu operacyjnym; Zakres przedmiotowy prognozowania; Metody prognozowania; Metody jakościowe; Metody ilościowe; Skuteczny system prognozowania; Prognozowanie w firmach globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.9 Planowanie zdolności produkcyjnej (ZP): Rola planowania ZP; Koncepcja ZP i jej miary; Planowanie ZP; Współczynniki wykorzystania ZP; Planowanie ZP w usługach; Aspekty czasowe powiększenia wolumenu ZP; Planowanie ZP przez firmy globalne; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy. R.10 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami: Etapy rozwojowe produkcji przemysłowej; Przejście z systemu produkcji tradycyjnej do systemów elastycznych; Problemy zarządzania nowymi technologiami; Przegląd najważniejszych technologii; Technologie w usługach; Zarządzanie technologiami w firmach globalnych; Zasady praktyczne; Wyniki i trendy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
W prezentowanych artykułach przedstawiono wciąż jeszcze słabo rozpoznane i nie najlepiej praktycznie rozwiązywane problemy funkcjonowania przedsiębiorstw ery postindustrialnej. Autorzy przyjęli założenie, że rozwój gospodarki postindustrialnej (w obszarze społecznym określanej jako społeczeństwo informacyjne) wnosi znaczące zmiany niemal w każdym wymiarze zarządzania i organizacji pracy. Powszechne staje się wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wymaga to zastosowania nowych zasad i metod zarządzania oraz aplikacji analizy technicznej, zarządzania przez innowacje, zarządzania projektami innowacyjnymi, współtworzenia wartości z organizacjami zewnętrznymi w zakresie logistyki, wiedzy, wspólnych usług. Jeszcze większe zmiany obserwuje się w obszarze organizacji pracy. Relację człowiek–materia zastępuje relacja człowiek–informacja lub człowiek–człowiek w sektorze usług. Informacja i wiedza stają się zasadniczym czynnikiem wytwórczym i produktem zarazem. Dematerializacja pracy powoduje, że można ją wykonać w różnych miejscach i w różnym czasie. Zmieniające się stosunki i warunki pracy, a w szczególności formy zatrudnienia i czasu pracy, systemy wynagradzania, charakter pracy, wymagają kreatywności, innowacyjności, zaangażowania, stałego uczenia się. Problematyka artykułów składających się na ten Zeszyt koncentruje się wokół kwestii metodycznych, a więc wyceny i prezentacji wartości nieruchomości gruntowych, planowania i wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców, koncepcji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, koncepcji doskonalenia i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, analizy wpływu fizycznych czynników środowiska pracy na obciążenia pracą pracownika czy sposobu wykorzystania środowiska przyrodniczego przy projektowaniu wnętrz biurowych. Warto podkreślić, że w artykułach uwzględniono rezultaty empirycznych badań własnych Autorów. Z tego powodu mogą stanowić interesującą i pożyteczną pozycję zarówno dla teoretyków, jak i studentów czy praktyków.(...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again