Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(13)
Author
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(2)
Gredka-Ligarska Iwona
(2)
Nowak Krystian
(2)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bucińska Jolanta
(1)
Cupryś Katarzyna
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Górski Marek
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagodziński Waldemar
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisiak-Mędelska Magdalena
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Konieczny Małgorzata
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Krawczyk Wojciech
(1)
Król Marcin
(1)
Król Piotr
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lis Marta
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamil
(1)
Miller Agnieszka
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nazaruk Jerzy
(1)
Niedziółka Monika
(1)
Niżnik-Dobosz Iwona
(1)
Nowak Paweł A
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Nurzyńska Anna
(1)
Osiński Joachim
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Płażek Stefan
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rekłajtis Agnieszka
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rzepka Michał
(1)
Seredocha Izabela
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stec Mirosław
(1)
Stec Roman
(1)
Strus Dorota
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Warmiński Andrzej
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wesołek Beata
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Ćwik Władysław
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Administracja
(8)
Polska
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Kadry
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Urzędnicy
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Absolutorium (prawo)
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Górnictwo
(1)
Głusi
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Internet
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Korupcja
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Mandat radnego
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Obsługa klienta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Uber
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
2001-0
(11)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(2)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Irlandia
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Mołdawia
(1)
Norwegia
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Ukraina
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-208-7
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 2. Naczelny organ rządowej administracji spraw wewnętrznych; 3. Zadania i organizacja działania Policji; 4. Zadania i organizacja oraz działania Straży Granicznej; 5. Zadania i organizacja oraz działania Państwowej Straży Pożarnej; 6. Zadania i organizacja oraz środki działania Obrony Cywilnej; 7. Zadania i organizacja oraz środki działania Biura Ochrony Rządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0660-7
1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w działalności administracji publicznej; 2. Wybrane administracyjne instrumenty prawne ochrony powierzchni ziemi; 3. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zakazu promocji propagującej model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 4. Działalność administracji publicznej w świetle zasad prawa ochrony środowiska; 5. Ochrona środowiska w świetle założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 6. Prawne uwarunkowania ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami płynnymi jako ważny czynnik zachowania przyrody w Polsce; 7. Propozycja reformy instytucjonalnej ochrony środowiska; 8. Uprawnienia kontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska wobec jednostek samorządu terytorialnego; 9. Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności przy ubieganiu się przez rolników o płatności bezpośrednie jako poszanowanie środowiska naturalnego; 10. Ochrona środowiska w regulacji kodeksu karnego; 11. Ochrona przyrody a wydobywanie kopalin; 12. Podstawy prawne wobec funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce; 13. Nowe wyzwania ekologiczne w dobie globalizacji; 14. Wzrost konkurencyjności regionu a społeczno-prawne uwarunkowania ochrony środowiska poprzez rozwój klastrów- zagrożenia i szanse na przykładzie regionu ciechanowsko-płockiego; 15. Węgiel - stop? Jaką politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych wybrać?; 16. "Zielone" zamówienia publiczne; 17. Wybrane aspekty ochrony prawnej ryb śródlądowych; 18. Koncepcja udostępniania lasów w prawie polskich i prawie włoskim; 19. Ochrona środowiska we współczesnej polityce władz publicznych; 20. Ochrona wód w prawie administracyjnym Republiki Czeskiej; 21. Gospodarka przestrzenna w obszarach metropolitarnych; 22. Zasady gospodarki łowieckiej, działalność gospodarcza na podstawie przepisów ustawy- Prawo łowieckie; 23. Pozycja ustrojowa i wybrane kompetencje w zakresie ochrony przyrody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska; 24. System wsparcia projektów infrastrukturalnych w gospodarce wodno-ściekowej na tle krajowej i unijnej polityki ochrony środowiska; 25. Uwarunkowania prawne pozwoleń na budowę elektrowni i farm wiatrowych; 26. Prawno-środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-377-5
1. Administracja publiczna na tle zmian instytucji państwa w XXI wieku, 2. Prawo jednostki do dobrej adminsitracji publicznej, 3. Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu adminsitracją publiczną, 4. Administracja publiczna jako organizacja ucząca się, 5. Polityczne kryteria doboru urzędników w rządowej adminsitracji publicznej, 6. Doskonalenie procedur administracyjnych jako wyzwanie dla administracji publicznej, 7. Finansowanie funkcji gospodarczej administracji publicznej z wykorzystaniem funduszy unijnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-76-4
1. Początki administracji nowożytnej: Administracja doby Oświecenia; Administracja w Polsce do okresu reform. 2. Polska w okresie reform (1764-1795): Uwagi wstępne, Król i parlament, Administracja, Sądownictwo. 3. Od rozbiorów do 1918 roku: Wprowadzenie, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Rzeczpospolita Krakowska, Królestwo Polskie (1815-1915), Galicja, Zabór pruski (1815-1914). 4. Okres międzywojenny (1918-1939): Lata ładu wersalskiego - sąsiedzi II Rzeczypospolitej, II Rzeczpospolita (1918-1939), Zasady organizacji i działania administracji oraz sadownictwa administracyjnego. 5. W latach 1939-2004: W okresie II wojny światowej, Polska Ludowa i III Rzeczpospolita (1944-2004).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-926955-0-9
Zawiera: I. Psychologiczne aspekty zakładania działalności gospodarczej: 1. Motywacja do podjęcia własnej działalności gospodarczej; Predyspozycje osobowościowe a pomysł na firmę i rodzaj działalności, w której można się spełnić; Własna firma a mentalny tor przeszkód - bariery psychologiczne związane z pracą na własny rachunek; Kiedy kobieta zakłada własną firmę. II. Pasja, region, tradycja - pomysły na działalność: 1. Społeczność lokalna - czynniki powodujące rozwój regionalny. III. Zakładam firmę: 1. Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa; Wybór formy opodatkowania; Rejestracja firmy; Księgowość twojej firmy; Co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca; Reglamentacja działalności gospodarczej; Wsparcie finansowe działalności gospodarczej; 8. Likwidacja firmy. IV. Fundusze unijne a własna działalność: 1. Przedsiębiorczość; 2. Biznesplan, czyli zasady tworzenia planu własnej działalności; 3. Co to znaczy stworzyć i zrealizować projekt. Cykl życia projektu; 4. Pieniądze do wzięcia - możliwości ubiegania się o dotacje; 5. Kredyty, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; 6. Bezpłatna pomoc informacyjna. V. Komunikacja, reklama i zarządzanie zasobami ludzkimi: 1. Komunikacja; 2. Reklama; 3. Jestem pracodawcą. VI. Prawa, ulgi i obowiązki prowadzącego działalność: 1. Obowiązki wobec ZUS osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą; 2. Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczenia z tego tytułu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Samorządowa)
ISBN: 978-83-8088-891-3
Zawiera: 1. Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym: 1.1. Samorząd terytorialny – na czym polega; 1.2. Po pierwsze prawo. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym; 1.3. Relacje wspólnoty – wspólnota relacji; 1.4. Marketing terytorialny. 2. Wirtualny samorząd: 2.1. W drodze do Matrixa; 2.2. Społeczeństwo informacyjne a zadania administracji publicznej; 2.3. Okna samorządu terytorialnego do wirtualnego świata; 2.4. Real na dziś – samorząd terytorialny w Internecie: 2.4.1. Dobór próby; 2.4.2. Zakres badania; 2.4.3. Termin prowadzenia badania; 2.4.4. Wyniki badania; 2.4.5. Podsumowanie wyników; 2.4.6. Pytania badawcze; 2.4.7. Wyniki badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.4.8. Udogodnienia zwiększające dostępność serwisów BIP jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego; 2.4.9. Spełnianie niektórych wymogów Rozporządzenia o BIP; 2.4.10. Podsumowanie badania „e-Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego” w obszarze serwisów BIP; 2.5. Interwencja, inwestycja i… problemy; 2.6. I co dalej? 3. Sprawozdanie z Matrixa: 3.1. Media społecznościowe – wejście do Matrixa; 3.2. Samorząd terytorialny w media społecznościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65357-35-9
Zawiera: I. Coaching interkulturowy jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji pracowniczych niezbędnych w otoczeniu międzynarodowym: 1. Kontekst kulturowy; 2. Coaching interkulturowy - zagadnienia terminologiczne: 2.1. Kompetencja interkulturowa; 2.2. Coaching interkulturowy: 2.2.1. Ujęcie znaczeniowe wąskie i szerokie; 2.2.2. Uwarunkowany kontekstualnie i kulturowo; 2.3. Coaching inter-, multi i transkulturowy. 3. Psychologia coachingu interkulturowego. 4. Propozycje narzędzi coachingu interkulturowego: 4.1. Malarstwo; 4.2. Literatura; 4.3. Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej; 4.4. Siatka orientacji kulturowej; 4.5. Interkulturowa zmiana perspektywy. II. System komunikacji miejskiej w wybranych miastach aglomeracji śląskiej na przykładzie komunikacyjnego związku komunalnego górnośląskiego okręgu przemysłowego: 1. Specyfikacja obszarów miejskich pod kątem logistyki; 2. Komunikacyjny związek komunalny górnośląskiego okręgu przemysłowego; 3. Komunikacja miejska. III. Bezpieczeństwo obsługi klientów e-urzędu. Analiza potrzeb i propozycja rozwiązań na wybranych przykładach: 1. Inicjatywa bezpiecznego programowania komunikacji. 2. Bezpieczeństwo informatyczne w procesie komunikacji. 3. Efektywność komunikacji, a bezpieczeństwo. 4. Bezpieczeństwo danych w aspekcie ustawy o ochronie danych osobowych: 4.1. Postępowanie administracyjne; 4.2. Propozycja rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo obsługi klientów w badanym e-urzędzie; 4.3. Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej; 4.4. Etymologia terminu komunikacja oraz modelowe ujęcia procesu komunikowania; 4.5. Informowanie a komunikowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; 2014, nr 5)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 13)
Wstęp; Słownik pojęć użytych w raporcie; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o języku migowym; 3. Metodologia badań; 4. Korzystanie z pomocy osoby przybranej; 5. Korzystanie z pomocy tłumacza lub przeszkolonego pracownika administracji publicznej; 6. Dostępność innych form komunikacji; 7. Dostępność tłumaczenia dokumentów; 8. Dostępność informacji o formie obsługi; 9. Opinie osób głuchych na temat realizacji ustawy o języku migowym; 10. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych w urzędach administracji publicznej - najważniejsze pytania; Wybrane wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dot. praw osób głuchych oraz głuchoniemych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63962-56-2
Rozdział I. Wprowadzenie: 1.1. Problem społecznej odpowiedzialności organizacji; 1.2. Korupcja jako przejaw nieetycznego działania; 1.3. Patologie w relacjach międzyludzkich. Rozdział II. Organy władzy, urzędy centralne i samorządowe: 2.1. Rodzaje patologii w administracji publicznej; 2.2. Nieprawidłowości i nadużycia przy stanowieniu prawa; 2.3. Niegospodarność i afery finansowe; 2.4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych; 2.5. Patologie w samorządzie terytorialnym. Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości: 3.1. Niesłuszne aresztowania i kontrowersyjne wyroki; 3.2. Korupcja w służbach mundurowych; 3.3. Patologiczne stosunki międzyludzkie; 3.4. Błędy i przekroczenie uprawnień podczas akcji. Rozdział IV. Nadużycia w sektorze finansowym: 4.1. Sektor bankowy; 4.2. Nadużycia w innych instytucjach związanych z sektorem finansowym. Rozdział V. Nieprawidłowości w służbie zdrowia: 5.1. Uwarunkowania systemowe; 5.2. Korupcja i łapownictwo; 5.3. Błędy medyczne; 5.4. Mobbing i molestowanie; 5.5. Inne nieprawidłowości w służbie zdrowia; 5.6. Nieprawidłowości w pracy pogotowia ratunkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer)
ISBN: 978-830264-4467-8
1. Formalne i nieformalne przesłanki zatrudnienia na stanowisku kierowniczym (awansowanie na wyższe stanowisko służbowe) a administracji publicznej; 2. Model służby publicznej w III RP; 3. Dualizm sądowej kontroli powoływania i odwoływania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych; 4. Służba publiczna w samorządzie terytorialnym; 5. Etos służby i jego oblicza; 6. Działalność Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej w latach 2008-2011; 7. Zatrudnienie w służbie cywilnej w świetle standardów międzynarodowych i konstytucyjnych; 8. Etyka służby publicznej; 9. Kodeks etyczny służb i formacji mundurowych (wybrane zagadnienia); 10. Wstępna ocena ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw; 11. Prawo do sądu w służbie publicznej - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda; 12. Nietypowe formy zatrudnienia a zatrudnienie pracowników samorządowych; 13. Kilka refleksji na temat tzw. Racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej; 14. O odpowiedzialności służby publicznej, a zwłaszcza o odpowiedzialności subiektywnej, czyli o poczuciu odpowiedzialności; 15. Kwalifikacje funkcjonariuszy służby publicznej; 16. Modele służby publicznej i ich przydatność dla polskiego porządku prawnego; 17. Odpowiedzialność prawna służby publicznej w administracji rządowej i samorządu terytorialnego; 18. Odpowiedzialność z tytułu nieudostępnienia informacji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-290-3
1. Pojęcie uwarunkowania jakości w administracji publicznej; 2. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie; 3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001; 4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 5. Znaczenie kultury organizacji w osiągnięciu celów jakości; 6. Przygotowanie pracowników do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością; 7. Kształtowanie postaw projakościowych urzędników; 8. Analiza wybranych elementów procesu kadrowego w kontekście systemu zarządzania jakością; 9. Kultura organizacyjna zorientowana na wartości sprzyjające doskonaleniu jakości; 10. Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-247-9
1. Podmiotowe oraz przedmiotowe aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Wojewoda jako organ rządowej administracji zespolonej właściwy w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 3. Komendanci wojewódzcy jako organy rządowej administracji zespolonej w województwie właściwe w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 4. Inspektorzy wojewódzcy jako organy rządowej administracji zespolonej w województwie właściwe w zakresie bezpieczeństwa narodowego; 5. Wojewódzka, rządowa, zespolona administracja bezpieczeństwa narodowego właściwa w zakresie ochrony zdrowia publicznego, ochrony zabytków i oświaty; 6. Rola powiatowej, zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-68-6
1. Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Zasady i procedury kadrowe w administracji publicznej; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach; 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych; 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-282-6
1. Wprowadzenie: Konteksty pojęcia governance i jego rola wobec społeczeństwa obywatelskiego; 2. Partycypacja i współdziałanie na poziomie wykonywania zadań publicznych; 3. Partycypacja, współdziałanie i niewładczość na poziomie stosowania prawa; 4. Polityka administracyjna; 5. Otwartość i e-komunikacja w administracji publicznej; 6. Efektywność i odpowiedzialność administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Polska - administracja - 21 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again