Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(30)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(30)
Author
Bereźnicki Franciszek
(3)
Kupisiewicz Czesław
(2)
Okoń Wincenty
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Brown H. Douglas
(1)
Clifford Jackie
(1)
Dawidziuk Stanisław
(1)
Dykcik Władysław
(1)
Goddard Robert. J
(1)
Hyla Marek
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Kaja Barbara
(1)
Karbowniczek Jolanta
(1)
Komorowska Hanna
(1)
Koppett Kat
(1)
Kwaśniewska Małgorzata
(1)
Madejski Eligiusz
(1)
Michońska-Stadnik Anna
(1)
Miodunka Władysław T
(1)
Montessori Maria (1870-1952)
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Polańska Aurelia
(1)
Sawicka-Chrapkowicz Anna
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Smyrnova-Trybulska Eugenia
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Starr Julie
(1)
Surma Barbara
(1)
Szychowiak Barbara
(1)
Thorpe Sara
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Vityuk Alexander
(1)
Wilczyńska Weronika
(1)
Wiącek Grzegorz
(1)
Węglarz Józef
(1)
Zhaldak Mirosław
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(33)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(34)
Subject
Nauczanie
(17)
Kształcenie
(10)
Nauczyciele
(5)
Niepowodzenia szkolne
(5)
Szkolnictwo
(4)
Uczenie się
(4)
Języki
(3)
Mentoring
(3)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Pedagogika
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Wartość
(3)
Wychowanie
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko upośledzone
(2)
Informatyka
(2)
Internet
(2)
Język angielski
(2)
Menedżerowie
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Nauczanie programowane
(2)
Oceny szkolne
(2)
Oświata
(2)
Programy nauczania
(2)
Programy nauczania -- podręcznik
(2)
Samokształcenie
(2)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zarządzanie
(2)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja medialna
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Język polski
(1)
Komputery
(1)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Matematyka
(1)
Metodologia
(1)
Multimedia
(1)
Multimedia -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(1)
Nauka
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Pedeutologia
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Praca umysłowa
(1)
Prawa dziecka
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolinictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Uczniowie
(1)
Wielojęzyczność
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki szkolne
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1585-1
1. Wprowadzenie, 2. Coaching oparty na współpracy, 3. Zasady coachingu, 4. Proces i struktura coachingu, 5. Podstawowe umiejętności potrzebne do prowadzenia coachingu, 6. Bariery
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89501-32-5
1. Uwagi krytyczne 2. Rys historyczny 3. Metoda Case Dei Bambini 4. Jak nauczycielka powinna odbywać lekcję?5. Tryb życia w Case dei Bambini 6. Ćwiczenie mięśni 7. Przyroda w wychowaniu 8. Roboty ręczne 9. Kształcenie zmysłów. 10. Przyrządy do kształcenia zmysłów 9. Wykształcenie umysłowe 12. Nauka czytania i pisania 13. Początki arytmetyki 14. Wnioski i wrażenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-49-5
1. Komplementarność poznania, 2. Materiał i struktura edukacji komplementarnej, 3. Podstawowe procesy rozwoju i kształcenia, 4. Cele edukacji komplementarnej, 5. Metoda rozwoju i kształcenia komplementarnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-100-3
1. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego, 2. Wartości i cele kształcenia ogólnego, 2. Treści kształcenia ogólnego, 4. Proces kształcenia ogólnego, 5. Kształcenie wielostronne, 6.Proces samokształcenia, 7. Zasady kształcenia, 8. Metody kształcenia, 9. Formy organizacyjne kształcenia, 10. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym, 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, 12. Niepowodzenia w nauce szkolnej, 13. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia, 14. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - 493 s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-7308-100-3
1. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego, 2. Wartości i cele kształcenia ogólnego, 2. Treści kształcenia ogólnego, 4. Proces kształcenia ogólnego, 5. Kształcenie wielostronne, 6.Proces samokształcenia, 7. Zasady kształcenia, 8. Metody kształcenia, 9. Formy organizacyjne kształcenia, 10. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym, 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, 12. Niepowodzenia w nauce szkolnej, 13. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia, 14. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-68-1
1. Dydaktyka ogólna jako nauka pedagogiczna. 2. Istota i charakterystyka współczesnego procesu kształcenia. 3. Cele kształcenia. 4. Treści kształcenia. 5. Zasady kształcenia. 6. Metody kształcenia. 7. Formy organizacyjne kształcenia. 8. Infrastruktura i środki dydaktyczne. 9. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. 10. Niepowodzenia szkolne. 11. Uczeń. 12. Nauczyciel we współczesnej edukacji. 13. Główne problemy edukacyjne XX i XXI wieku. 14. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915476-3-9
Część I: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. 1. Szkoła Terapeutyczna - projekt autorski. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne. 3. Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej. 4. Edukacja terapeutyczna. 5. Dyrektor Szkoły Terapeutycznej. Część II: Działalność edukacyjna. 6. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. 7. Praktyka edukacji wczesnoszkolnej. 8. Edukacja polonistyczna. 9. Historia i społeczeństwo. 10. Przyroda. 11. Język angielski. 12. Matematyka. 13. Terapia wychowawcza. 14. Wychowanie fizyczne. 15. Edukacja techniczna. 16. Edukacja muzyczna. 17. Edukacja plastyczna. 18. Katecheza. 19. Ścieżki edukacyjne - założenia i realizacja. 20. Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Część III: Działalność terapeutyczna. 21. Terapia logopedyczna. 22. Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii. 23. Terapia matematyczna. 24. "Dziecięca matematyka" w terapii matematycznej. 25. Socjoterapia. 26. Szkoła dla rodziców. Część IV: Działalność wspomagająca rozwój i wychowanie. 27. Baza Szkoły Terapeutycznej. 28. Działalność pedagoga i psychologa szkolnego oraz opieka medyczna. 29. Szkolna świetlica terapeutyczna. 30. Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów. 31. Formy aktywności pozalekcyjnej. 32. Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 126)
ISBN: 978-83-7306-412-6
R.I. Kształcenia integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - kontekst teoretyczny i dotychczasowe dokonania badawcze: 1. Podejście systemowe w badaniu kształcenia integracyjnego, 2. Zjawisko kształcenia integracyjnego, 3. Badania nad kształćeniem integracyjnym w literaturze przedmiotu, 4. Systemowe badania powodzenia w kształceniu integracyjnym w ujęciu własnym. R.II Uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - wybrane pojdejścia badawcze: 1. Wybrane koncepcje uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska rodzinnego dziecka, 3. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska szkolnego dziecka, 4. Uwarunkowania pochodzące od osoby dziecka. R.III Metodologia badań własnych: 1. Model i problematyka badań, 2. Opis badanych grup, 3. Narzędzia pomiaru zmiennych i sposób przeprowadzania badań, 4. Metody statystycznej analizy wyników badań. R.IV Opis oraz podstawowe analizy wyników badan własnych: 1. Konstrukcja czynnikowych wskaźników powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Powodzenie w kształceniu integracyjnym w badanej grupie, 3. Zmienne psychospołeczne w badanej grupie. R.V Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - próba syntezy i wyjaśnienia oraz wnioski praktyczne: 1. Związki relacji równieśniczej ze zmiennymi psychospołecznymi, 2. Związki zadowolenia nauczyciela wspomagajacego oraz nauczyciela proawdzącego ze zmiennymi psychospołecznymi w badanej grupie, 3. związki powodzenia w kształceniu integracyjnym ze zmiennymi psychospołecznymi - próba syntezy, 4. Weryfikacja hipotez, dyskusja wyników oraz wnioski płynące z badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-61-9
R.I. Komputer na lekcjach planimetrii. Program GRAN-2D; 1. Początek pracy z programem. Korzystanie z opcji programu; 2. Płaszczyzna współrzędnych; 3. Obiekty geometryczne; 4. Przekształcenia obiektów; 5. Makrokonstrukcje; 6. Własności obiektów; 7. Obliczanie odległości oraz kątów; 8. Wielomian interpolacyjny; 9. Obliczanie wartości wyrażeń; 10. Obliczanie całek oznaczonych; 11. Obliczanie wartości pochodnej funkcji w punkcie; 12. Wyrażenia dynamiczne; 13. Obliczanie objętości oraz pól powierzchni brył obrotowych; 14. Zapisywanie, otwieranie i usuwanie tworzonych obiektów; 15. Ustawienia programu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7441-334-4
1. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna - uwagi wstępne 2. Kogniwistyka a poznanie wzrokowe. Próby kompensacji dysfunkcji narządów wzroku przy zastosowaniu narzędzi technologii informacyjnej 3. Internet jako element strategii współpracy z nauczycielami w ramach badań nad czynnikami istotnymi w nabywaniu wybranych podstawowych umiejętności szkolnych przez słabo widzące dzieci, uczące się w pierwszych klasach w ogólnodostępnych szkołach podstawowych 4. Internet a niewidomi 5. Podręczniki dla niewidomych i słabo widzących dzieci oraz młodzieży - problem edukacyjny 6. Technologia informacyjna w diagnozie i terapii sprawności ortograficznej dzieci z uszkodzeniem słuchu 7. Rozwój technologii informacyjnej szansą dla osób niepełnosprawnych 8. Praktyka komputerowej diagnostyki i terapii pedagogicznej 9. B. Michał - czyli przekraczać bariery
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-15-4
1. Instytucjonalizacja edukacji 2. Podstawy dydaktyki menadżerskiej 3. Metody kształcenia menedżerów 4. Podnoszenie efektywności edukacji menedżerskiej 5. Rola nauczyciela akademickiego 6. Praca dydaktyczno- wychowawcza 7. Pomoce dydaktyczne wspomagające efektywność nauczyciela 8. Łączenie procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym 9. Funkcje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kształceniu menedżerów 10. Narzędzia wirtualne - infostrady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3256-9
1. Pojęcie i istota meto ringu; 2. Programy mentoringowe- studia przypadków: Mentoring w firmie Nestle; Mentoring w firmie DHL Express; Mentoring w banku Citi Handlowy; Intermentoring pokoleniowy w organizacji; Mentoring jako element systemu zarządzania wiedzą w administracji publicznej; program mentoringowy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; Program mentoringowy Vital Voices Poland; "Jestem szefową". Mentoring w ramach programu dla dziewcząt z potencjałem przywódczym; Mentoring akademicki- doświadczenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie; Mentoring i tuto ring- doświadczenia Collegium Wratislaviense; Program Starszy Brat Starsza Siostra jako przykład mentoringu społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60448-06-9
1. Glottodydaktyka jako dziedzina badawcza; 2. Konceptualizacja przedmiotu badań; 3. Badania empiryczne: charakterystyka ogólna i typy badań; 4. Badania empiryczne: procedura i opracowanie wyników; 5. Redagowanie prac naukowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego / pod red. Władysław T. Miodunka ; Katedra Języka Polskiego Jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 7)
ISBN: 978-83-242-0887-6
1. Studia przypadków wielo- i dwujęzyczności: Pomiędzy językami hiszpańskim, francuskim, angielskim i polskim. Psychologiczne aspekty wielojęzyczności; Bilingwizm w sytuacji komunikacyjnej wyrażania emocji. Studium przypadków dwujęzyczności polsko-włoskiej; 2. Badania motywacji cudzoziemców uczących się języka polskiego: Motywacja studentów uczących się języka polskiego jako obcego na kursach semestralnych; 3. Teoria leksykultury Roberta Galissona a nauczania języka polskiego obcego: perspektywa kulturoznawcza nauczania kodu: teoria leksykultury Roberta Galissona; Leksykultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego; Frazeologia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1007-1
Poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji oraz społecznej integracji osób niepełnosprawnych - aktualnym wyzwaniem praktyki edukacyjnej; O procesie wyboru metod rehabilitacji; O potrzebie stosowania terapii pedagogicznej w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych; Elementy struktury diagnozy sytuacyjnej dla celów rehabilitacji; Strategii aktywizujące w diagnozie i terapii dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju; Współczesne technologie w służbie kształcenia i wychowania niepełnosprawnych dzieci i młodzieży; Podmiotowy i ekologiczny kontekst procesu rehabilitacji. Implikacje dla praktyki; Kontrowersje wokół przejścia od nauczania indywidualnego do nauczania w zespole klasowym uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym; Indywidualne i integracyjne zajęcia rehabilitacyjne z wykorzystaniem różnych modyfikacji Metody Dobrego Startu; Modyfikacja pracy rewalidacyjnej w ośrodkach leczniczo-wychowawczych w kontekście holistycznej koncepcji promocji zdrowia; Możliwości wykorzystania metod opartych na kontakcie z ciałem w pracy terapeutycznej prowadzonej w domach pomocy społecznej; Psychoemocjonalne wyznaczniki społecznej integracji dzieci przewlekle chorych; Raport o stanie placówek integracyjnych w Polsce w roku szkolnym 1996/97 - dostęp i jakość; Psychospołeczne uwarunkowania nauczania i wychowania integracyjnego; Wczesna rehabilitacja a integracyjne nauczanie a wychowanie; Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci upośledzonych umysłowo w procesie kształcenia integracyjnego; Metoda "dwuczłowieka" w rehabilitacji osób głęboko upośledzonych umysłowo; Realizacja specjalnych potrze edukacyjnych dzieci niewidomych i słabowidzących w integracji szkolnej; Działania na rzecz integracji z rówieśnikami dzieci niewidomych w wieku przedszkolnym; Jak pomagać rodzicom dzieci z autyzmem?; Empatia oraz metody psychoaktywne w procesie integracji dzieci niepełnosprawnych w edukacji wczesnoszkolnej; Warsztaty edukacji ekologicznej jako forma integracyjnego nauczania i wychowania; Problemy edukacji i młodzieży niepełnosprawnej w systemie nauczania indywidualnego; O indywidualnych formach pedagogicznego wsparcia i pomocy specjalnej w rehabilitacji i edukacji dziecka z niesprawnością ruchową w szkolnictwie ogólnodostępnym; Perspektywy i ograniczenia nauczania zintegrowanego w pracy z dzieckiem w szkole szpitalnej i sanatoryjnej; Rozwiązania metodyczne stosowane przez nauczycieli w ramach indywidualnego nauczania początkowego dzieci z dysfunkcją narządu ruchu; Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci z dysfunkcjami globalnymi; Rewalidacja dzieci z upośledzeniem sprzężonym w środowisku domowym - zadania pedagoga specjalnego; Modele terapii w rodzinach z osobami z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Metoda Felicji Affolter w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; Możliwości wykorzystania bajek relaksacyjno-wyobrażeniowych w pracy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju; Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci autystycznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Ukrainy); Rozwijanie bezpośredniej pamięci wzrokowej u dziecka niesłyszącego z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD); Zastosowanie systemu komunikacji alternatywnej w nauczaniu indywidualnym dziecka z wadą słuchu w świetle założeń surdologii; Organizacja poradnictwa dla rodziców dzieci z wada słuchu; Praca z dzieckiem dyslektycznym w gabinecie arteterapii; Lalki teatralne we wczesnej rewalidacji dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku; Mobilna rekreacja muzyczna w realizacji przedmiotu "muzyka" w grupie dzieci niepełnosprawnych; Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalnymi poprzez muzykoterapię; P.M.D. (PAMAD) - izraelski program nauczania specjalnego zintegrowanego z komputerem; LOGOS - założenia metodyczne i realizacja programu komputerowego w rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu; Wykorzystanie metodyki zuchowej w kształtowaniu autonomii; Origami jako technika rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-2-2
1. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. 2. Internet a edukacja jutra. 3. (Sub)kultura Internetu. Kultura w Internecie. 4. Ku pedagogii sieci. Internet jako nowe wyzwanie wychowawcze. 5. Technologie i zastosowania Internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7301-543-4
Cz.1 Proces coachingu: Co to jest coaching?; Teorie uczenia się; Wprowadzenie do modelu coachingu; Opis pracy, umiejętności i cech coachingu; Przygotowanie do prowadzenia coachingu; Etap 1: Określenie potrzeb i celów coachingu; Etap 2: Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych; Etap 3: Opracowywanie szczegółowego planu coachingu; Etap 4: Wykonywanie zadania bądź czynności; Etap 5: Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania; Etap 6: Zakończenie coachingu; Coachingu inicjowany przez osoby trzecie; Umiejętności. Cz.2 Studia przypadków; Cz.3 Działania i ćwiczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-09310-6
Cz. I Pojęcie i przedmiot dydaktyki; 1. Dydaktyka jako nauka, 2. Podstawowe pojęcia, 3. Metody badań. Cz. II Proces kształcenia; 4. Cele kształcenia, 5. Nowożytne systemy kształcenia, 6. Zasady i reguły nauczania, 7. Formy organizacyjne nauczania, 9. Środki kształcenia. Cz. III Składniki procesu kształcenia; 10. Uczeń, 11. Nauczyciel, 12. Treść kształcenia, 13. Szkoła. Cz. IV Dydaktyczne problemy współczesności: 14. Niepowodzenia szkolne, 15. Dydaktyczne aspekty równości szans dydaktycznych, 16. Próba dydaktycznego bilansu XX wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-537-9
1. Kształcenie ogólne i samokształcenie; 2. Cele kształcenia ogólnego a wartości; 3. Treści kształcenia ogólnego; 4. Realizacja procesu kształcenia; 5. Proces kształcenia wielostronnego; 6. Zasady kształcenia ogólnego; 7. Metody kształcenia ogólnego; 7. Organizacyjne formy kształcenia ogólnego; 9. Środki kształcenia ogólnego; 10. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej; 11. Sprawdzanie i pomiar w procesie kształcenia ogólnego; 12. Ocenianie w procesie kształcenia; 13. Kształcenie uczniów zdolnych i opóźnionych w nauce w szkole ogólnokształcącej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again