Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(19)
available
(17)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(20)
Author
Kożusznik Barbara
(4)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Armstrong Michael
(2)
Rybak Mirosława
(2)
Bieda Jolanta
(1)
Budzisz Bolesław
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Faerman Sue R
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Goriszowski Włodzimierz
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kieżun Witold
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Król Magdalena B
(1)
McGrath Michael R
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Morawski Mieczysław
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Przytuła Sylwia
(1)
Quinn Robert E
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Stańczyk-Hugiet Ewa
(1)
Thompson Michael P
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Urban Wiesław
(1)
Wasiluk Anna
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Śnadecki Janusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Menedżerowie
(27)
Zarządzanie
(12)
Kadry
(8)
Praca
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Etyka biznesu
(4)
Przywództwo
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Decyzje
(3)
Innowacje
(3)
Motywacja pracy
(3)
Organizacje
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Płaca
(3)
Zachowanie
(3)
Organizacja
(2)
Zawód
(2)
Bhp
(1)
Czas
(1)
Dyrektor
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Praca zespołowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płynność kadr
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Stres
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
27 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak. - Wyd. 1 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., [2020]. - 244 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16661-8
1. Społeczna odpowiedzialność korporacji : aspekt historyczny i teoretyczny, 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności, 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie, 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy, 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu, 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika, 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
Book
In basket
ISBN: 83-01-14314-2
1. Społeczna odpowiedzialność korporacji : aspekt historyczny i teoretyczny, 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności, 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie, 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy, 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu, 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika, 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1589-4
1.Grupa - zespół pracowniczy, 2.Kierownik jako wyróżniony członek zespołu pracowniczego, 3.Nowe wyzwania wobec kierowania zespołem pracowniczym, 4.Zwiększanie efektywności kierowania zespołem pracowniczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-15-4
1. Instytucjonalizacja edukacji 2. Podstawy dydaktyki menadżerskiej 3. Metody kształcenia menedżerów 4. Podnoszenie efektywności edukacji menedżerskiej 5. Rola nauczyciela akademickiego 6. Praca dydaktyczno- wychowawcza 7. Pomoce dydaktyczne wspomagające efektywność nauczyciela 8. Łączenie procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym 9. Funkcje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kształceniu menedżerów 10. Narzędzia wirtualne - infostrady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 187)
ISBN: 978-83-7417-184-7
R. 1. Menedżer w świetle literatury: Geneza i rodowody menedżera, Role menedżera i skuteczność jego pracy, Współczesne wymagania wobec menedżera, Sylwetka menedżera przyszłości. R.2. Style zarządzania menedżerskiego: Klasyczne style zarządzania, Inne style zarządzania, Relatywizm stylów kierowania. R. 3. Elementy skutecznego działania menedżera: Pożądane umiejętności menedżerskie, Kluczowe umiejętności w kierowaniu ludźmi, Zarządzanie czasem menedżera, Umiejętności negocjacyjne menedżera, Atrybuty menedżerskiej przedsiębiorczości. R. 4. Kreowanie sukcesu firmy: Czynniki sukcesu, Menedżer sukcesu, Kontrakty menedżerskie. R. 5. Wykorzystanie czasu pracy menedżera: Znaczenie czasu w życiu i działaniu menedżerów, Gospodarowanie czasem jako element efektywnego działania, Organizacja czasu pracy menedżera. R. 6. Menedżerski potencjał umiejętności negocjacyjnych: Geneza i pojęcie negocjacji, Etapy procesu negocjacji, Strategie i taktyki negocjacyjne, Typologia negocjatorów, Proces komunikacji i jego rola podczas negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-1-8
Menedżer - identyfikacja profesji, Role menedżerskie, Treść pracy, Planowanie pracy własnej, Zasady organizacji czasu pracy, Motywowanie, Przywództwo menedżerskie, Kontrola i ocena wyników, Model idealnego menedżera, Etyka menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-997-0
1. Założenia menedżeryzmu w oświacie w XXI wieku, 2. Zarządzanie oświatą w warunkach wytycznych Unii Europejskiej, 3. Metodologiczne aspekty teorii organizacji i zarządzanie oświatą w koncepcji menedżerskiej, 4. Podstawowe kryteria klasyfikacji funkcji kierowniczych i ich klasyfikacja we współczesnej literaturze polskiej, 5. Osobowość menedżera oświatowego, 6. Kształcenie menedzerów. Elementy polityki kadrowej w aspekcie założeń Unii Europejskiej, 7. Podstawowe koncepcje zarządzania w oświacie ich zmienność i uwarunkowania na tle współczesnej literatury, 8. Style kierowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3924-7
1. Istota procesu zarządzania; 2. Organizacja i jej miejsce w otoczeniu; 3. Ewolucja nauk o zarządzaniu; 4. Role i kompetencje menedżerskie; 5. Planowanie w organizacji; 6. Strategia przedsiębiorstwa; 7. Podejmowanie decyzji; 8. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa; 9. Typy struktur organizacyjnych; 10. Podstawy motywowania pracowników; 11. Metody i narzędzia motywowania personelu; 12. Przywództwo i style kierowania; 13. Kontrola w organizacji; 14. Komunikacja w zarządzaniu; 15. Kulturowy kontekst zarządzania; 16. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-25-8
1. Menedżerowie współczesnych organizacji; 2. Miejsce kadry kierowniczej we współczesnych firmach; 3. Menedżerowie w strukturach organizacji; 4. Działania menedżerów i ich kształcenie; 5. Praca własna menedżerów; 6. Organizacja i doskonalenie pracy menedżerów; 7. Profesjonalizm i rozwój menedżerów; 8. Kierowanie i przywództwo; 9. Menedżerowie w zespołach; 10. Spotkanie - praca zespołowa kierowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1687-7
1. Ewolucja modeli zarządzania: nowe podejście. 2. Funkcja mentora. 3. Funkcja moderatora. 4. Funkcja monitorującego. 5. Funkcja koordynatora. 6. Funkcja kierującego. 7. Funkcja realizatora. 8. Funkcja pośrednika. 9. Funkcja innowatora. 10. Integracja i droga do mistrzostwa: zrozumienie procesu rozwojowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008. - 209, [2] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / przewodniczący komitetu red. Andrzej Matysiak)
ISBN: 978-83-7011-929-4
1. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania. 2. Psychologiczne koncepcje osobowości. 3. Profil kwalifikacyjny współczesnego menedżera. 4. Determinanty zachowań ludzi w organizacji. 5. Manipulacje w biznesie i sposoby obrony przed nimi. 6. Ekspresja emocji i manipulowanie nimi. 7. Relacje interpersonalne utrudniające i wspierające wzajemne porozumiewanie się. 8. Teoria stresu psychologicznego i wypalenie zawodowe. 9. Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-961-2
Zawiera: Rozdział 1. Skuteczność w zarządzaniu projektami: 1.1. Projekt jako podstawa zarządzania projektami; 1.1.1. Geneza pojęcia „projekt”; 1.1.2. Określenie znaczenia projektu w zarządzaniu projektami; 1.1.3. Cechy charakterystyczne projektów; 1.1.4. Typologie i podziały projektów; 1.2. Istota zarządzania projektami; 1.2.1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami; 1.2.2. Znaczenie pojęcia „zarządzania projektami”; 1.2.3. Specyfika pracy projektowej; 1.2.4. Tendencje rozwoju w zarządzaniu projektami; 1.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami; 1.3.1. Menedżer projektu; 1.3.2. Style zarządzania zespołem projektowym; 1.3.3. Skuteczność pracy menedżera projektu. Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami menedżera projektu: 2.1. Znaczenie terminu „kompetencje”; 2.1.1. Wieloznaczność pojęcia; 2.1.2. Kompetencje – kwalifikacje – umiejętności; 2.1.3. Typologie kompetencji; 2.1.4. Model KSA a model góry lodowej; 2.2. Kompetencje menedżerskie; 2.2.1. Zakres pojęcia kompetencji kierowniczych; 2.2.2. Role i umiejętności menedżerskie; 2.2.3. Cechy skutecznego menedżera; 2.3. Specyfika kompetencji interpersonalnych menedżera projektu; 2.3.1. Kompetencje menedżera projektu; 2.3.2. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu; 2.3.3. Modele kompetencji menedżera projektu. Rozdział 3. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu społecznego – wprowadzenie do własnych badań empirycznych: 3.1. Metodyczne zagadnienia własnych badań empirycznych; 3.1.1. Cel, zakres i sposób prowadzenia badań; 3.1.2. Uzasadnienie wyboru metody badań; 3.1.3. Teoretyczne podstawy metod badawczych; 3.1.4. Charakterystyka grup badawczych; 3.2. Specyfika Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 3.2.1. Istota Funduszy Szwajcarskich; 3.2.2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – cel i obszary tematyczne; 3.2.3. Skuteczność działań Operatora i Partnera Funduszu; 3.2.4. Rodzaje projektów i nabory wniosków; 3.3. Opinie badanych o kompetencjach interpersonalnych skutecznych menedżerów projektów w świetle badań pilotażowych; 3.3.1. Charakterystyka badanej grupy i metodyka badań; 3.3.2. Specyfika pracy projektowej w opinii studentów; 3.3.3. Kluczowe kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle badań pilotażowych. Rozdział 4. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle własnych badań empirycznych: 4.1. Perspektywa kierownika projektu – wstęp do badań; 4.2. Samoocena kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.1. Wiedza i umiejętności praktyczne menedżerów projektów społecznych; 4.2.2. Cechy osobowe i umiejętności interpersonalne menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.3. Doświadczenie menedżerów projektów i doświadczenie organizacyjne; 4.3. Kompetencje interpersonalne menedżerów projektów w ocenie ekspertów; 4.3.1. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.3.2. Niedobory kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rozdział 5. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów: 5.1. Ograniczenia w zakresie badania i pomiaru kompetencji; 5.2. Ocena stanu kompetencji menedżerów projektów; 5.2.1. Profil społeczno-demograficzny kierownika projektu społecznego; 5.2.2. Stan wiedzy i opanowanych umiejętności; 5.2.3. Potencjał kierowników projektów i dojrzałość organizacyjna; 5.3. Propozycja modelu kompetencji interpersonalnych; 5.3.1. Zasadność tworzenia modeli; 5.3.2. Profil kompetencji interpersonalnych menedżera projektu społecznego; 5.4. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów; 5.4.1. Istota doskonalenia kompetencji menedżerskich; 5.4.2. Warsztaty „szyte na miarę” dla menedżerów projektów społecznych. Zakończenie. Bibliografia. Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-676-6
R.1 Sternicy w firmach, czyli o liderach i menedżerach przyszłości; R.2 Dobrze wiedzieć, co się dzieje; R.3 Panta rhei w biznesie; R.4 Ucz się od innych; R.5 Pomysłowy Dobromir, czyli o pobudzeniu kreatywności pracowników; R.6 Niezbędnik szefa produkcji, czyli o GHP; R.7 W usługach jakość też jest ważna; R.8 Matematycznie udowodniona doskonałość, czyli o Six Sigma; R.9 Kontroling - system wczesnego ostrzegania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 206/2001)
ISBN: 83-7291-027-8
R.1 Biznes i menedżer w zachodzących przemianach społeczno-gospodarczych na przełomie wieku: Biznes i menedżer kategoriami ponadczasowymi; Menedżer i jego współczesne konotacje; Menedżer w zachodnim i polskim biznesie; Obszar penetracji menedżerskich; Współczesność, a nowoczesność w biznesie. R.2 Funkcje i role menedżera w nowoczesnym przedsiębiorstwie; Nowoczesny menedżer pilnie poszukiwany; Menedżer w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem; Menedżerowie i ich role. R.3 Predyspozycje psychofizyczne menedżera: Czynniki wyznaczające indywidualny poziom zachowań organizacyjnych menedżera; Cechy fizyczne i środowiskowe preferowane w zawodzie menedżera; Władza i autorytet, jako wypadkowa predyspozycji psychofizycznych, cech fizycznych i środowiskowych menedżera; Osobowościowe wyznaczniki menedżerskich stylów kierowania. R.4 W kręgu poszukiwań uniwersalnych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Kompetencje a umiejętności menedżera- próba definicji i praktycznych konotacji; Umiejętności menedżerskie- geneza, źródła oraz aktualny stan i potrzeby ich doskonalenia; Rodzaje umiejętności menedżerskich; Próba uniwersalizacji umiejętności menedżerskich. R.5 Kształtowanie umiejętność menedżerskich w światowym i polskim biznesie na tle przemian cywilizacyjnych: Wpływ wzorców kulturowych współczesnego świata na wy bór umiejętności menedżerskich i potrzeby ich kształtowania; Wpływ stereotypów funkcjonujących w światowym i polskim biznesie na kształtowanie umiejętności menedżerskich; Postawy, zachowania i umiejętności menedżerów, gł. kryterium w podziale światowego i polskiego biznesu. R.6 Jak kształtować umiejętności potrzebne dziś menedżerom w zarządzaniu przedsiębiorstwem?: Menedżer kreatorem pożądanych postaw, zachowań i aspiracji w biznesie; Menedżer znawcą "sztuki motywacji"; Menedżer skutecznym negocjatorem; Przedsiębiorczość menedżera jako kształtowanie umiejętności wobec celów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 269, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 315, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 317, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2100-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again