Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(13)
Author
Chłodnicki Marcin
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Czupryna Krzysztof
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Doligalski Tymoteusz
(1)
Fuchs Gerhard
(1)
Kumar V
(1)
Kwiatek Piotr
(1)
Milic-Czerniak Róża
(1)
Płonka Michał
(1)
Rogoziński Kazimierz
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Rudawska Edyta
(1)
Schuller Anne M
(1)
Skwara Marian
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Tuszyński Jerzy
(1)
Wilmańska-Sosnowska Stanisława
(1)
Śliwińska Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Lojalność konsumentów
(13)
Konsumenci (ekon.)
(5)
Marketing
(5)
Obsługa klienta
(4)
Usługi
(4)
Marketing partnerski
(3)
Techniki sprzedaży
(3)
Lojalność
(2)
Reklama
(2)
Ankieta
(1)
Internet
(1)
Jakość produktu
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kultura
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Młodzież
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Przemysł
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Subject: time
1989-
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-553-5
1. Lojalność konsumentów na rynku; 2. Zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych jako podstawa działalności lojalnościowej firm; 3. Lojalność na rynku usług bankowych; 4. Marketing w kształtowaniu lojalności klientów przedsiębiorstw handlowych; 5. Marka w kreowaniu lojalności konsumentów na rynku produktów żywnościowym; 6. Wizerunek organizacji non profit w kształtowaniu lojalności donatorów i wolontariuszy; 7. Lojalność na rynku usług artystycznych; 8. Lojalność na rynku politycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI wieku / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
ISBN: 978-83-7378-509-0
1. Lojalność klienta firmy usługowej; 2. Budowanie długookresowych rentownych relacji firmy usługowej z klientami w oparciu o informacje i wiedze o kliencie; 3. Procesowe podejście do logistyki w łańcuchach dostaw firm usługowych; 4. Wykorzystanie informacji o lojalnych klientach i relacjach z nimi w zarządzaniu logistyką firmy usługowej- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Lojalność klientów / Edyta Rudawska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 172 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1558-4
Wprowadzenie; Cz.I Pozyskiwanie nowych a utrzymywanie dotychczasowych klientów: Konieczność zmiany podejścia do obsługi klienta; Pozyskanie lojalności klienta jako ważny element działalności marketingowej firm; Cz.II Od potencjalnego klienta do adwokata firmy: Proces kształtowania lojalności klientów; Etapy przemiany nabywców w lojalnych klientów; Cz.III Kształtowanie lojalnych postaw klientów w praktyce: Dbałość o jakość i obsługę klientów; Działania promocyjne kreujące lojalność; Sprawna obsługa reklamacji jako narzędzie wzrostu lojalności klientów;Od lojalnego pracownika do lojalnego klienta; Tworzenie kultury organizacyjnej firmy zorientowanej na lojalność.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 2 (32) 2003)
1.Klient jako obiekt marketingu; 2. Zarządzanie lojalnością klienta; 3. Wykorzystanie promocji on-line w kreowaniu relacji z klientami; 4. Badanie lojalności nabywców jako podstawa zarządzania kluczowymi klientami; 5. Strategie marketingu zakupów na rynku przemysłowym; 6. Marketing w działalności producentów rolnych; 7. Promocja w działalności przedsiębiorstw na polskim rynku produktów muzycznych; 8. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej na rynku farmaceutycznym; 9. Idea Corporate Relations- kierunek rozwoju public relations w Stanach Zjednoczonych; 10. Obsługa logistyczna w działalności produkcyjnej; 11. Zrzeszenia detalistów jako forma integracji gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919732-7-1
1.Marketing lojlanościowy (Total Loyalty Marketing), 2.Marketing lojalnościowy - analiza, 3.Strategiczne podstawy lojalności, 4.Segmenty lojalności, 5.Szczeble lojlaności pracowników, 6.Szczeble lojalności klientów, 7.Nareszcie cel - lojalność - osiągnięty, 8.Epilog: Sprzedaż oparta na lojlaności (Total Loyalty Sales)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 54)
1. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku: Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach; Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów; Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego; Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych; Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji; Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nie żywnościowych; Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań; Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych); Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego; Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków - ujęcie socjokulturowe; Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków - miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów; Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg; Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych; Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych; Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy; 2. Młodzi nabywcy jako ewoluujący, przyszłościowy segment: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie; Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych; Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności; Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce; Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców; Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczonych; Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców; Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych; Proces zakupowy młodych nabywców; Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów; 3. Budowanie relacji z nabywcami: Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT; Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów; Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie; Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego; Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich; Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm; Rola "twarzy" w chińskim marketingu relacji - opinie polskich menadżerów pracujących w Chinach; Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego; Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw; Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań); Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych; 4. Rola informacji i badań w analizie zachowań nabywczych: Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe; Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów; Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej; Kryteria analizy społeczności wirtualnych; Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni; Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty; Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt-człowiek; Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-484-4
Wprowadzenie; Telemetria jako podstawa badań oglądalności programów telewizyjnych i reklam; Zastosowanie metod panelowych w zakresie monitorowania wielkości sprzedaży i udziału w rynkuw sieci handlu detalicznego; Korzystanie z Internetu w świetle badan typu omnibus; Zmiany zachowań klientów banków w świetle badań typu omnibus; Badanie lojalności konsusmentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M; Wywiad osobisty i telefoniczny w badaniu specyfiki zachowań zamożnych klientów usług bankowych; Badanie skuteczności reklamy metodą posttestu; Badanie ankietowe w analizie zmian świadomości marki; Zasady i sposób analizy wyników badania przeprowadzonegometodą grupowego wywiadu zogniskowanego (FGI); Zastosowanie wywiadu pogłębionego w Internecie w poznawaniu nałogowych zachowa nabywczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-157-8
1. Lojalność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 2. Istota programu lojalnościowego. 3. Proces budowy programu lojalnościowego. 4. Ocena funkcjonowania systemu. 5.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918243-3-0
1.Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd podążamy, czyli krótka jistoria rekalmy w Polsce w latach 1989-2004, 2.Marketing bezpośredni - co to jest?, 3.Najciekawsze przypadki Marketingu Bezpośredniego czyli samo życie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-008-5
1.Wprowadzenie do wiedzy o usłgach profesjonalnych, 2.Kluczowe obszary marketingu usług profesjonalnych, 3.Lojalność klientów jako cel działań marketingowych - w usługach profesjonalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-602-2
1. Wpisanie relacji w marketingowy kontekst. 2. Etyczny i ekonomiczny wymiar lojalności w marketingu usług 3. Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi 4. Wspólnoty praktykantów jako przykład struktury relacyjnej 5. Relacje klient/klient 6. Relacje przedsiębiorstw usługowych z otoczeniem 7. Zarządzanie w usługach medycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie wartością klienta / V. Kumar ; przekł. Michał Płonka. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 229, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Marketing)
ISBN: 978-83-01-16125-5
1. Wprowadzenie: "Klient nasz pan"; 2. Maksymalizacja zyskowości; 3. Wskaźniki wyboru klienta; 4. Zarządzanie zyskowością klientów; 5. Maksymalizacja zyskowości klientów; 6. Jednoczesne zarządzanie lojalnością i zyskownościa; 7. Optymalna alokacja zasobów pomiędzy strategie marketingowe i strategie komunikacji; 8. Kierowanie właściwych produktów do właściwych klientów we właściwym czasie; 9. Zapobieganie odpływowi klientów; 10. Zarządzanie klientami wielokanałowymi; 11. Powiązanie inwestycji w budowę marki z zyskownością klientów; 12. Pozyskiwanie klientów przynoszących zyski; 13. Zarządzanie referencjami klientów; 14. Trudności organizacyjne i wdrożeniowe; 15. Przyszłość dyscypliny zarządzania klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-058-1
1. Podejścia do pomiaru wartości klienta: Istota i pomiar wartości klienta; Zastosowanie rachunku kosztów działań do oceny rentowności klientów; Metody ilościowe w badaniach klientów firmy; Wartość a rentowność klienta; Determinanty wartości klienta. Wybrane aspekty; Wartość portfela klientów w zintegrowanym planowaniu marketingowym; Pomiar rentowności w działania marketingowe przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie wiedzą o kliencie: Znaczenie informacji o kliencie; Modele zarządzania wiedzą o kliencie; Badanie wiarygodności klientów detalicznych; Satysfakcja i lojalność klienta- ujęcie modelowe i wyniki badań; Rola systemów informacyjnych marketingu w rozwoju usług; 3. Tworzenie wartości dla klienta: Wartość dla klienta a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa; Strategie innowacji w budowie kapitału klienta; Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością; Tworzenie wartości dla konsumentów na rynku dóbr luksusowych; Czas wolny jako źródło wartości dla klienta; Kreowanie wartości dla klienta w łańcuchu dostaw; Wartość dla klienta- nowy wymiar konkurencji w handlu detalicznym; 4. Społecznie odpowiedzialny marketing jako wartość dla klienta: Reputacja a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu a wartość dla klienta; Raporty społecznej odpowiedzialności w budowie relacji z klientem; Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej; 5. Budowa wartości klienta w marketingu relacji: Podwyższenie atrakcyjności klienta jako narzędzie optymalizacji portfela klientów; Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu; Wartość dodana w marketingu relacji; Zarządzanie relacjami z dostawcami jako wartością dla klienta; Marka jako źródło wartości dla klienta; Władza i umiejętności klienta źródłem jego wartości; Kategoria zaufania konsumenckiego w ekonomii; Wzrost i znaczenie wiarygodności i zaufania w gospodarowaniu; Zarządzanie doświadczeniem klienta; Społeczności internetowe w budowie wartości klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again