Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Author
Bartkowicz Anna
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Eco Umberto
(1)
Ehninger Douglas
(1)
German Kathleen
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gronbeck Bruce E
(1)
Hałaj Barbara Joanna
(1)
Klekot Ewa
(1)
Korycińska-Huras Agnieszka
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kunczik Michael
(1)
Martela Ina
(1)
Mikułowski Pomorski Jerzy
(1)
Monroe Alan H
(1)
Olędzki Jerzy
(1)
Pietrzak Henryk
(1)
Pisarek Walery
(1)
Próchnicka Maria
(1)
Rose Gillian
(1)
Rott Dariusz
(1)
Skałecka Natasza
(1)
Soliński Wojciech
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Warner Tony
(1)
Zipfel Astrid
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Komunikacja społeczna
(13)
Dziennikarstwo
(3)
Informacja
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Biblioteki naukowe
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Europa
(1)
Informacja wizualna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interfejs użytkownika
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna -- psychologia
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Multimedia
(1)
Organizacja
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prezentacje i wystąpienia -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public realtions
(1)
Public relations
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Public reltions
(1)
Rzecznicy prasowi
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Teoria informacji -- stosowanie
(1)
Wizualizacja (psychol.)
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Znaki graficzne
(1)
Środki masowego przekazu -- język
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej / pod red. Maria Kocójowa ; Zeszyt 7[9] 2004)
ISBN: 83-233-1874-3
1. Modele wyszukiwania informacji 2. Koncepcje interfejsu użytkownika 3. Interfejsy dialogowe 4. Modelowanie dialogu wyszukiwawczego 5. Wiedza systemu o użytkowniku jako podstawa prowadzenia dialogu wyszukiwawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego ; Z.1282)
ISBN: 83-233-2102-7
1. Z zagadnień komunikacji informacyjnej i literackiej. 1.1. Teorie komunikacji informacyjnej wobec literatury. 1.2.Problemy komunikacji literackiej. 2.Literatura w czytelniczym odbiorze. 2.1. Odbiorcza dosłowność a weryzm: źródła i przejawy. 2.1.1. Postawy werystyczne a poczucie "swojskości" świata. 2.1.2. Postawy werystyczne a edukacja literacka w szkole. 2.2. Istota odbioru dzieła literackiego. 2.2.1. Czytelnik potencjalny a czytelnik syntetyczny. 2.2.2. Charakterystyka faz interpretacji. 2.2.3. Społeczne funkcje literatury. 3. Istota komunikacji informacyjnej. 3.1. Model komunikacji informacyjnej. 3.2. Charakterystyka przebiegu interpretacji. 3.3. Funkcje komunikatów informacyjnych. 3.4. Specyfika komunikacji nieliterackiej. 4. Komunikacja informacyjna i komunikacja literacka w opiniach znawców: 4.1. Realizacja zadań empirycznych. 4.2. Opinie znawców polskich. 4.3. Opinie znawców francuskich. 4.4. Analiza porównawcza opinii znawców według dyscyplin naukowych. 5. Systemy komunikacji społecznej: literatura a informacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16249-8
1. Badanie materiałów wizualnych. Ku krytycznej metodologii badań nad wizualnością; 2. Jak posługiwać się tą książką?; 3. "Dobre oko". Analiza obrazów przy zastosowaniu interpretacji kompozycyjnej; 4. Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz; 5. Semiologia. Obnażanie przesądów pod gładką powierzchnią piękna; 6. Psychoanaliza. Kultura wizualna, przyjemność wzrokowa i wizualne zerwanie; 7. Analiza dyskursu I. Tekst, intertekstualność i kontekst; 8. Analiza dyskursu II. Instytucje i sposoby widzenia; 9. Badania widowni. Jak ludzie oglądają telewizję; 10. Podejście antropologiczne. Bezpośrednia obserwacja życia społecznego obiektów wizualnych; 11. Zdjęcia jako część projektu badawczego. Wywiad na podstawie zdjęć, dokumentacja fotograficzna oraz inne zastosowania fotografii; 12. Przegląd metod interpretacji materiałów wizualnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbara Kożusznik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - 186 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego / Uniwersytet Śląski. Zarządzanie i Technologie Informacyjne / red. Barbara Kożusznik ISSN 0208-6336 ; T.1)
1. Komunikacja w dobie Internetu - wpływ na jednostkę, organizację i otoczenie, 2. Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z Internetu - stan obecny, 3. Psychologiczne aspekty uzależnienia od Internetu, 4. Elektroniczne "ja" - podstawowe zagadnienie z autoprezentacji w Internecie, 5. Styczność on-line a problem tworzenia się grup społecznych, 6. Socjokonstruktywiczne problemy tworzenia społeczności uczących się w środowisku internetowym, 7. E-publiczność, 8. Świat ludzki, świat semiotyczny. Generowanie znaczeń w komunikowaniu interpersonalnym - medialnym, 9. Handel w Internecie na świecie oraz w Polsce - wprowadzenie, 10. Instytucje statystyczne a społeczeństwo informacyjne i internet, 11. Technologie internetowe a medycyna, 12. Uniwersytet Śląski wobec problemów informatyzacji, 13. Biblioteka naukowa w globalnym zarządzaniu informacją, 14. Edukacyjne aspekty wykorzystania technologii informacyjnej na przykładzie AGH, 15. Inżynierowie w społeczeństwie informacyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikowanie się w organizacji / Janina Stankiewicz. - Wyd.2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999. - 195 s. : rys., tab. ; 23 cm.
(Kreatywność)
ISBN: 83-87197-71-8
Zawiera: Wstęp; Ludzie - komunikowanie się - organizacja (Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi, Wzory komunikowania się); Proces komunikowania się jego komponenty, modele; Komunikowanie się werbalne (Znaczenie słuchania, Typy słuchania); Komunikowanie się niewerbalne (Formy komunikowania się niewerbalnego, Komunikowanie się pisemne; Komunikowanie się publiczne - zebrania; Bariery warunkujące skuteczne komunikowanie się, przezwyciężanie ich; Analiza transakcyjna, jej stosowanie w kierowaniu ludźmi i w negocjacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-105-4
Powstanie i rozwój mediów: Człowiek i jego media; W kręgu pisma; Światłem rysowane; Rzeźbienie dźwięków : muzyka mechaniczna; Łączność na odległość; Od abakusa do arytmometru - narzędzia cyfrowe; Podsumowanie. Cyfrowa rewolucja medialna czyli miraż komputera i mediów: Era turinga i komputera; Pożegnanie z Gutenbergiem; Nowe szaty radia i telewizji; Laser - światło, ale jakie!; Wideo w tysiącu odmian; Podsumowanie. Kalendarium ważniejszych wydarzeń; Tematy do samodzielnego przemyślenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14866-9
Część I: Podstawy public relations. 1. Public relations w komunikacji społecznej. 2. Psychospołeczne podstawy public relations. 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. 4. Relacje wewnętrzne. 5. Pomiar efektywności działań public relations. 6. Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne. Część II: Public relations w komunikacji marketingowej. 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe. 8. Marka a public relations. Część III: Public relations - implikacja w praktyce. 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna. 10. Public relations instytucji finansowych i giełdowych. 11. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. 12. Praktyka public relations. Organizacja działu public relations i biura prasowego w firmie. 13. Praktyka public relations. Budżetowanie kampanii public relations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0896-8
I. Przemiany świadomości społeczeństwa polskiego, II. Zainteresowania społeczne a sposoby ich zaspokajania, III. Postawy wobec mediów, IV. Selekcja odbiorcza mediów, V. Prasa jako informator i bieżących wydarzeń, VI. Rynek informacji prasowo- radiowo-telewizyjnej, VII. Pozaoficjalne kanały komunikacji społecznej, VIII. dziennikarze i ich rola w komunikacji społecznej, IX. Polityka redakcyjna w prasie, radiu i telewizji, X. Główne problemy polityki informacyjnej (sierpień 1980-13 grudnia 1981), XI. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rzecznik prasowy : kompetencje intepersonalne - wybrane problemy i zagrożenia / Ina Martela, Dariusz Rott. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" ; Trnava : Fakulta masmediálnej komunikacie univerzity sv. Cyrila a Metoda , 2011. - 135, [1] s. ; 17 cm.
ISBN: 978-83-61991-09-0
1. Charakterystyka funkcji rzecznika prasowego; 2. Kompetencje interpersonalne jako element warsztatu rzecznika prasowego; 3, Wybrane problemy i zagrożenia w sprawowaniu funkcji rzecznika prasowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-40-5
1.Rzecznik prasowy jako postać medialna. 2.Rzecznik prasowy jako twórca wizerunku instytucji. 3.Rzecznik a świat mediów. 4.Elementy prawa prasowego w pracy rze cznika. 5.Symptomy wypalenia w zawodzie rzecznika pras owego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Kreatywność)
ISBN: 83-87197-90-4
Zawiera: Przedmowa; Komunikacja; Grupy i ich wydaj- ność; Asertywność i negocjacja; Prezentacje ustne; Pisanie raportów; Przeprowadzanie wywiadu; Dokumenta- cja użytkownika; Szkolenie użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Tworzenie Europy)
ISBN: 83-916989-1-2
Wprowadzenie; Od Adama do confusio linguarum; Pansemiotyka kabalistyczna; Język doskonały Dantego; Ars magna Ramona Lulla; Hipoteza monogenetyczna a języki pierwotne; Kabalistyka i lullizm w kulturze nowożytnej; Język doskonały wizerunków; Język magiczny; Poligrafie Filozoficzne języki aprioryczne; George Dalgarno; John Wilkins; Francis Lodwick; Od Leibniza do Encyklopedie; Języki filozoficzne od oświecenia do naszych czasów; Międzynarodowe języki pomocnicze; Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88495-166-X
Wprowadzenie: wyjaśnienie podstawowych pojęć; Media masowe a społeczeństwo; dziennikarstwo jako zawód; Jak powstają informacje; Badania nad wpływem wywieranym; Skutki przedstawiania przemocy; Komunikowanie międzynarodowe; Informacja o wojnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-537-5
Wprowadzenie ; Cz.I Jak przemawiać publicznie i krytycznie słuchać : 1. Odpowiedzialność mówcy w czasach podziałów społecznych ; 2. Początek , czyli gdzie zaczyna się odpowiedzialność ; 3. Krytyczny odbiór wygłaszanych tekstów ; 4. Przemawianie publiczne a życie kulturalne . Cz.II Odpowiedzialność mówcy a planowanie i przygotowanie przemowy : 5. Jak zrozumieć publiczność ; 6. Szukanie materiałów ilustrujących ; 7. Wykorzystanie materiałów ilustrujących ; 8. Organizacja przemówienia i sporządzenie konspektu ; 9. Wprowadzenie i zakończenie przemówienia . Cz.III Odpowiedzialna prezentacja : 10. Jak nadać przemówieniu kształt językowy ; 11. Jak wygłaszać przemówienie ; 12. Jak posługiwać się pomocami wizualnymi . Cz.IV Rodzaje przemówień publicznych : 13. Przemówienia mające na celu informować ; 14. Przemówienia mające na celu przekonywać ; 15. Argumentacja i myślenie krytyczne .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 808.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 808.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Komunikacja społeczna - informacja (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again