Form of Work
Książki
(73)
Status
only on-site
(64)
available
(43)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Czytelnia
(65)
Author
Chodyński Andrzej
(7)
Huczek Marian
(6)
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Borkowski Stanisław
(3)
Chodyńska-Kukułka Agata
(3)
Podgórska-Rykała Joanna
(3)
Skowronek-Mileczarek Anna
(3)
Bednarz Joanna
(2)
Duliniec Aleksandra
(2)
Gostomski Eugeniusz
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Jabłoński Marek Marian
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Juchnowicz Marta
(2)
Juraszek Marian
(2)
Kamińska Joanna
(2)
Klimek Jan
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Kusak Aleksander
(2)
Lipka Anna
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Regulski Lech
(2)
Skórska Anna
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Synowiec Jadwiga
(2)
Szczęsny Wiesław
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Adamiec Sabina
(1)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Chorób Roman
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Davenport Thomas H
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Evans Christina
(1)
Fijałkowska Justyna
(1)
Francik Kamila
(1)
Fronczak Iwona
(1)
Gajda Waldemar
(1)
Galata Stanisław
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Goryńska Anna
(1)
Gosik Blanka
(1)
Grzanka Izabela
(1)
Grzenkowicz Nikodem
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gugała Krzysztof
(1)
Górka-Chowanie Agnieszka
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Henriques Adrian
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Hyjek Katarzyna
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Jerzemowska Magdalena
(1)
Joachimiak Izabela
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Jędrzeja Bogusław
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Kardaszewski Jacek
(1)
Karpińska Marzena Edyta
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kobyłko Grzegorz
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Koliński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(58)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Subject
Przedsiębiorstwo
(51)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(35)
Zarządzanie wiedzą
(15)
Kapitał
(14)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(12)
Kadry
(8)
Menedżerowie
(6)
Finanse
(5)
Globalizacja
(5)
Gospodarka oparta na wiedzy
(5)
Innowacje
(5)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(5)
Organizacja
(5)
Organizacja ucząca się
(5)
Przedsiebiorstwo
(5)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Bibliotekarstwo
(4)
Inwestycje
(4)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(4)
Kapitał społeczny
(4)
Konkurencja
(4)
Kultura organizacyjna
(4)
Rynek pracy
(4)
Wartość ekonomiczna
(4)
Zarządzanie
(4)
Klastry (ekon.)
(3)
Koszty
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(3)
Rachunkowość
(3)
Siła robocza
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Banki
(2)
Emisja papierów wartościowych
(2)
Franchising
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Leasing
(2)
Motywacja pracy
(2)
Nieruchomości
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Reklama
(2)
Rynek
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki akcyjne a kapitał
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zdolności
(2)
Akcjonariusze
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Analiza wartości
(1)
Audyt zewnetrzny
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biopaliwa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Edukacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia eksperymentalna
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Factoring
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Forfaiting
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Gry komputerowe
(1)
Grywalizacja
(1)
Górnictwo
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Innowacje - organizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
88 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-75-4
1. Czym jest kapitał ludzki?, 2. Zarządzanie kapitałem ludzkim w ujęciu strategicznym, 3. Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 4. Ryzyko w inwestycjach w kapitał ludzki, 5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89250-60-8
Rozdział I: Społeczeństwo wiedzy - wyzwanie XXI wieku. 1. Zmiana społeczna - uwarunkowania i charakterystyka. 2. Społeczeństwo informacyjne - teraźniejszość i przyszłość. 3. Kapitał ludzki w zmieniającym się świecie. 4. Wiedza i jej znaczenie w uczącym się społeczeństwie. 5. Wiedza proceduralna i deklaratywna. 6. Funkcjonowanie edukacji - stan obecny i perspektywy. Miejsce edukacji dorosłych. Rozdział II: Wiedza a edukacja i organizacja, 1. Organizacja - stan obecny i perspektywy rozwoju. 2. Od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem ludzkim i wiedzą. 3. Organizacyjne uczenie się - wyjaśnienie zjawiska. 4. Ucząca się organizacja i organizacja tworząca wiedzę - wymagania wobec organizacji na miarę XXI wieku. 5. Edukacja dla gospodarki a gospodarka oparta na wiedzy - znaczenie zdobywania, przetwarzania i przekazywania wiedzy. Rozdział III: W stronę nowego wizerunku menedżera. 1. Ewolucja organizacji i zarządzania a ewolucja zadań menedżerów. 2. Charakterystyka menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacjach uczących się i tworzących wiedzę. 4. Przygotowanie menedżerów do funkcjonowania w organizacjach nowej gospodarki. Rozdział IV: Metodologia badań. 1. Temat, przedmiot i cele badań. 2. Problemy i hipotezy badawcze oraz definiowane zmiennych. 3. Metody badawcze. 4. Dobór próby. 5. Charakterystyka grupy badawczej. 6. Weryfikacja hipotez badawczych. 7. Czynniki warunkujące aktywność edukacyjną menedżerów. 8. Ocena własnych kompetencji zawodowych. 9. Aktualny stan wiedzy menedżerów na temat gospodarki opartej na wiedzy i organizacji uczących się. 10. Rozwój zawodowy oraz plany edukacyjne studentów studiów MBA w Polsce. 11. Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611 ; 110)
ISBN: 978-83-7875-012-3
Motywowanie polskich pracowników a założenia marketingu personalnego; Kapitał ludzki w koncepcji zarządzania 2.0; Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych; Walidacja kompetencji jako element holistycznego podejścia do programu long life learning; Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych; Zasoby pracy w rolnictwie oraz ich wydajność; Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia; Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia; Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych; Równowaga między praca a życiem osobistym pracowników jako istotny czynnik wpływający na kapitał ludzki; Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości pracowników; zatrudnialność – definicje, ewolucja koncepcji i ramy do analiz; Kapitał ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwój firm w fazie startowej; e-usługi na rynku pracy; Zjawisko lobbingu w organizacjach; Wpływ gospodarowania zasobami ludzkimi na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej cukrowni; Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych; Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych; Wartość oczekiwania jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy; Dyskryminacja kobiet na rynku pracy – rzeczywistość czy mit?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu , 2018. - 153 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-114-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Pojęcie i przedmiot badań ekonomii eksperymentalnej oraz ich powiązanie z problematyką HR-ową: 1.1. Nurt behawioralny w ekonomii; 1.2. Relacje pomiędzy ekonomią i psychologią; 1.3. Wybrane koncepcje ekonomii behawioralnej - heurystyki i błędy poznawcze, teoria perspektywy; 1.4. Ekonomia eksperymentalna a ekonomia behawioralna; 1.5. Eksperyment w psychologii i ekonomii - podobieństwa i różnice; 1.6. Przykłady zrealizowanych badań eksperymentalnych oraz możliwości wykorzystywania ich efektów na użytek HR; 1.7. Podsumowanie. Rozdział 2. Organizacja eksperymentu w obszarze HR: 2.1. Przedmiot i kanony eksperymentowania; 2.2. Zastosowanie podstawowych schematów badań eksperymentalnych w rozwiązaniach HR-owych; 2.2.1. Podstawowe prawdziwe schematy eksperymentalne proste; 2.2.2. Podstawowe schematy preeksperymentalne proste; 2.2.3. Podstawowe schematy quasi-eksperymentalne proste; 2.2.4. Podstawowe schematy złożone; 2.3. Podsumowanie. Rozdział 3. Ryzyko badań eksperymentalnych zorientowanych na weryfikację rozwiązań HR-owych: 3.1. Usytuowanie ryzyka eksperymentów HR-owych wśród wybranych rodzajów ryzyka; 3.2. Typologia ryzyka eksperymentowania w warunkach kreowania rozwiązań dla HR; 3.2.1. Rodzaje ryzyka determinującego trafność wewnętrzną eksperymentu; 3.2.2. Rodzaje ryzyka dotyczącego trafności zewnętrznej eksperymentu; 3.3. Wybrane metody analizy i oceny ryzyka stosowania eksperymentu dla celów HR-owych; 3.4. Przykładowe sposoby oddziaływania na ryzyko przy kreacji rozwiązań HR-owych; 3.5. Podsumowanie. Rozdział 4. Etyka eksperymentowania w projektowaniu rozwiązań HR-owych: 4.1. Zastrzeżenia etyczne wobec badań eksperymentalnych w naukach społecznych oraz sposoby ich ograniczania; 4.2. Etyka badań na użytek HR opartych na innych wybranych metodach i technikach; 4.2.1. Etyka obserwacji; 4.2.2. Etyka badań socjometrycznych; 4.2.3. Etyka analizy dokumentów; 4.2.4. Etyka metody sondażu; 4.2.5. Etyka metody dialogowej; 4.2.6. Etyka metody biograficznej; 4.3. Podsumowanie. Rozdział 5. Grywalizacja jako przykład eksperymentu w obszarze HR: 5.1. Pojęcie gry i jej wybrane rodzaje; 5.2. Grywalizacja - definicje i przykładowe zastosowania; 5.3. Koncepcja projektu eksperymentu grywalizacyjnego dotyczącego prowadzących koła naukowe; 5.3.1. Opis gry; 5.3.2. Zasady wdrożenia eksperymentu – gry; 5.4. Podsumowanie. Zakończenie. Biblio- i netografia. Spis tabel. Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.3
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-813-2
1. Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, 2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, 3. Determinanty elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, 4. Elastyczne pozyskiwanie kapitału ludzkiego, 5. Rozwój kompetencji jako kluczowy czynnik elastyczności kapitału ludzkiego, 6. Wynagradzanie kompetencji w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. Wiesław Szczęsny. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XV, 368 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-508-4
1. Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej? 2. Jak zastosować kapitał? 3. Jak ograniczyć ryzyko inwestowania? 4. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? 5. Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? 6. Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / red. nauk. Wiesław Szczęsny. - [Wyd. 3 zm.] - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 302, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3687-9
1. Podstawy decyzji inwestycyjnych: Wprowadzenie do problematyki inwestowania; Stopa procentowa w decyzjach gospodarczych; 2. Metody oceny i selekcji projektów inwestycyjnych: Preliminowanie wydatków na inwestycje rzeczowe; Finansowanie inwestycji; Wycena inwestycji metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); 3. Przesłanki optymalizacji decyzji inwestycyjnych: Zagadnienie ryzyka w decyzjach inwestycyjnych; Korzyści skali produkcji; Racjonowanie kapitału i wymagana stopa zwrotu; 4. Instrumenty transferu ryzyka na rynku kapitałowym: Organizacja i funkcjonowanie obrotu kontraktami forward; Opcje i kontrakty typu swap w transferze ryzyka; 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Terminologia i znaczenie kapitału obrotowego netto; Zarządzanie należnościami; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; 6. Standing finansowy przedsiębiorstwa- wartość poznawcza raportów finansowych: Źródła informacji i metodyka oceny standingu finansowego; Ocena rentowności działalności gospodarczej; Ocena aktywności gospodarczej; Ocena ryzyka finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2558-2
1. Zarządzanie wartością i efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw. 2. Finansowanie przedsiębiorstw. 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto. 4. Zarządzanie inwestycjami i strukturą kapitału. 5. Problemy podatkowe przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-368-3
1. Istota i formy działalności gospodarczej; 2. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw; 3. Finansowanie działalności gospodarczej; 4. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 5. Finansowanie transakcji eksportowych; 6. Pozyskiwanie środków finansowych przez emisję papierów dłużnych; 7. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 8. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Pożyczki z sektora pozabankowego i środki pomocowe jako źródło finansowania działalności gospodarczej mniejszych przedsiębiorstw; 10. Zobowiązania jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstw; 11. Finansowanie projektów inwestycyjnych typu project finance; 12. Koszty pozyskania i struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie działalności gospodarczej / Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski. - [dodruk 2007]. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - 196, [2] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-7326-368-3
1. Istota i formy działalności gospodarczej; 2. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw; 3. Finansowanie działalności gospodarczej; 4. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 5. Finansowanie transakcji eksportowych; 6. Pozyskiwanie środków finansowych przez emisję papierów dłużnych; 7. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej; 8. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Pożyczki z sektora pozabankowego i środki pomocowe jako źródło finansowania działalności gospodarczej mniejszych przedsiębiorstw; 10. Zobowiązania jako źródło finansowania majątku przedsiębiorstw; 11. Finansowanie projektów inwestycyjnych typu project finance; 12. Koszty pozyskania i struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1693-8
1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa, 2. Kapitał zainwestowany i jego rentowność, 3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, 4. Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, 5. Strategie finansowe przedsiębiorstwa, 6. Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego, 7. Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1943-4
1. Źródła finansowania przedsiębiorstwa, 2. Kapitał zainwestowany i jego rentowność, 3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, 4. Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, 5. Strategie finansowe przedsiębiorstwa, 6. Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego, 7. Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 912)
ISBN: 83-7011-588-8
Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Koszt kapitału; Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
ISBN: 978-83-60694-07-7
1. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój gospodarczy: Wiedza a rozwój gospodarczy; Gospodarka narodowa oparta na wiedzy w warunkach globalizacji i integracji; Nakłady na badania naukowe i rozwój w Polsce i na świecie; Siódmy program ramowy jako instrument budowy gospodarki opartej na wiedzy w Unii Europejskiej. 2. Gospodarka oparta na wiedzy a wymiana międzynarodowa: Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej za pośrednictwem bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Prawa własności intelektualnej w rundzie katarskiej WTO; Usługi oparte na wiedzy i ich rola w handlu międzynarodowym. 3. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój nowoczesnych technologii: Inicjatywa technologiczna: program wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw; Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Wykorzystanie nowych technologii w wydobyciu paliw kopalnianych; biotechnologia i inżynieria genetyczna. Szanse i zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-725-9
1. Istota i specyfika inwestowania w kapitał ludzki organizacji: Formy, znaczenie i cechy inwestycji w kapitał ludzki; Ekonomiczne uwarunkowania procesu inwestowania w kapitał ludzki. 2. Przebieg procesu inwestowania w kapitał ludzki organizacji: Wartościowanie kapitału ludzkiego jako podstawa decyzji inwestycyjnych; Nakłady na inwestycje w kapitał ludzki. 3. Efekty procesu inwestowania w kapitał ludzki: Skuteczność i efektywność inwestycji w kapitał ludzki; Skuteczność i efektywność inwestycji w kapitał ludzki a ryzyko; Jakość procesu inwestowania w kapitał ludzki i jej koszty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 202, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0860-9
1. Teoretyczne podstawy kapitału intelektualnego w świetle literatury przedmiotu; 2. Pomiar i analiza efektywności kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; 3. Wycena kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 4. Ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 5. Ocena możliwości wykorzystania metody KCE i VAIC w przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-356-6
1. Interpretacje kapitału społecznego i ich możliwości w zakresie jego operacjonalizacji: 1. Amerykańskie korzenie kapitału społecznego; 2. Kapitał społeczny. Zagadnienia metodologiczne; 3. Endogenne i egzogenne czynniki determinujące kształtowanie kapitału społecznego; 4. Znaczenie "religii obywatelskiej" w tworzeniu kapitału społecznego; 5. Procedura prawna jako czynnik budowy kapitału społecznego - prawo i więź społeczna w koncepcji J. Habermasa; 6. Kapitał społeczny a dobra publiczne; 7. Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne; 8. Filozofia zarządzania kapitałem społeczno-gospodarczym społeczeństwa sieci; 9. Kapitał społeczny a klastry przedsiębiorczości na przykładzie Indonezji; II. Propozycje tworzenia kapitału społecznego przez instytucje na poziomie krajowym i lokalnym: Partnerstwo lokalne jako struktura służąca budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego; Spółdzielnie socjalne- forma integracji społecznej i aktywizacji na poziomie lokalnym; 12. Rola Kościoła i religii w procesie tworzenia kapitału społecznego w Polsce- perspektywa teorii sekularyzacji; 13. Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce; 14. Uwarunkowania procesu wzmacniania kapitału społecznego; 15. Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka- społeczeństwo- Państwo w III RP; 16. Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytywny jako cel psychologii społeczności (community psychology).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again