Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(21)
Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(3)
Capiga Mirosława
(2)
Niedziółka Paweł
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Andrzejuk Barbara
(1)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Janc Alfred
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Mieloszyk Janusz
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Banki
(21)
Kapitał
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Obrót pieniężny
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie portfelem
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Bancassurance
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Pośrednictwo
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Akredytywa dokumentowa / Barbara Andrzejuk. - Wyd.3 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2004. - 193 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-37-X
R.1 Akredytywa dokumentowa : 1.Wstęp, 2.Definicja, 3. Strony uczestniczące w akredytywie oraz ich role w przebiegu transakcji, 4.Rodzaje akredytyw, 5.Opis przebiegu transakcji, 6.Korzyści i niedogodności akredytywy dokumentowej, 7.Podstawy prawne dotyczące akredytywy dokumentowej, 8.Schematy, 9.Formularze, druki i przykłady. R.2 Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych : 1.Treść w języku polskim Jednolitych Zwyczajów i Praktyk dotyczących akredytyw dokumentowych, Publikacja Nr 500, wersja 1993 r., 2.Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) wersja oryginalna, 3.Słowniczek podstawowych pojęć występujących
przy akredytywie dokumentowej, 4.Wykaz krajów i obszarów, których banki przystapiły do Jednolitych zwyczajów i Praktyki dotyczących akredytyw domukemtowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-42-6
1. Bankowość rynkowa, 2. Tradycja bankowości publicznej, 3. Globalizacja bankowości międzynarodowej, 4. Konglomeraty finansowe jako podstawowa forma bankowości międzynarodowej, 5. Standardy bankowości międzynarodowej, 6. Instrumenty finansowe bankowości międzynarodowej, 7. Corporte governance w bankowości międzynarodowej, 8. Zarządzanie ryzykiem systemowym bankowości międzynarodowej, 9. Międzynarodowe rynki finansowe, 10. Perspektywy bankowości międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse banków / Mirosława Capiga. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 316 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1312-4
1. Specyfika systemu bankowego w Polsce: System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego; 2. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym; Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym; Sieć bezpieczeństwa finansowego; Banki e dwuszczeblowym systemie bankowym; 2. Zarządzanie finansami banku: Identyfikacja zarządzania finansami banku; Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku; Zasoby finansowe banku; Zagospodarowanie zasobów finansowych banku; Ryzyko w działalności banku; Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej banku: Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej; Analiza finansowa banku; Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-60-4
1.Zarządzanie kapitałem klienta, 2.Uwarunkowania zarządzania kapitałem klienta, 3.Analiza i ocena kapitału klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody oceny działalności banku / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Poltext, 1999. - 167 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-71-1
Cele oceny i źródła danych, Analiza kondycji finansowej banku, Instrumenty analityczne w ocenie kondycji banku, Czynniki niemierzalne i ich znaczenie, rachunek efektywności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-365-6
Wstęp; Banki w systemie finansowym państwa; System bankowy i jego funkcje; Zarządzanie bankiem komercyjnym- aspekty ogólne; Depozyty i kapitał własny jako zasoby finansowe banku; działalność kredytowa - główny element inwestowania pozyskanych funduszy; Strategie zarządzania aktywami i pasywami banku; Analiza bilansu banku i ocena rezultatów zarządzania; Organizacja i czynnik ludzki jako elementy zabezpieczenia systemowego zarządzania finansami banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-292-2
Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, Rynek giełdowy, Transakcje giełdowe, Rynek pozagiełdowy, Cena akcji, Cena obligacji, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce, Rentowność - metody pomiaru, Stopy procentowe w gospodarce oraz wartość pieniądza w czasie, Zarządzanie portfelem obligacji, Zabezpieczenie wartości portfela papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-14-6
1. Zarządzanie finansami gminy, 2. Przesłanki i obszary współdziałania gmin z bankami, 3. Gmina jako kredytobiorca, 4. Gmina jako depozytariusz, 5. Bank w systemie rozliczeń pieniężnych gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-151-7
1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej; 2. Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej; 3. Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (IPO); 4. Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej; 5. Sekurytyzacja aktywów; 6. Transakcje fuzji i przejęć; 7. Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej; 8. Tradycyjne fundusze inwestycyjne; 9. Alternatywne fundusze inwestycyjne; 10. Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short; 11. Azjatyckie opcje finansowe jako instrument skutecznego hedgingu; 12. Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych; 13. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej- rynek dzieł sztuki; 14. Współczesne światowe tendencje w bankowości inwestycyjnej; 15. Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym; 16. Upadłość Lehman Holding Inc. Jako punkt zwrotny we współczesnej bankowości inwestycyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-32-9
R.1 Zewnętrzne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce i ich wpływ na wyniki finansowe, R.2 Elementy zarządzania wybranymi pozycjami bilansu banku spółdzielczego, R.3 Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej banku spółdzielczego, R.4 Ryzyko w działalności banku spółdzielczego - wybrane aspekty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1595-9
1.Wprowadzenie do zarządzania finansowego, 2.Sprawozdania finansowe banku, 3.Zarządzanie efektywnością, 4.Zarządzanie ryzykiem, 5.Zarządzanie kapitałem, 6.Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansowe bankiem / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 263, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2033-1
1.Wprowadzenie do zarządzania finansowego, 2.Sprawozdania finansowe banku, 3.Zarządzanie efektywnością, 4.Zarządzanie ryzykiem, 5.Zarządzanie kapitałem, 6.Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 54)
ISBN: 83-7417-063-8
1.Kierunki doskonalenia jakości w bankach, 2.Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń, 3.Przygotowanie i realizacja systemu zarządzania jakością w bankach i zakładach ubezpieczeń, 4.Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność - doświadczenia światowe w sektorze bankowym, 5.Zmiany poziomu jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1999-2003 w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń, 6.Informacja o kliencie - główny czynnik kształtownia jakości usług ubezpieczeniowych, 7.Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, 8.Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polce, 9.Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych, 10.Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce, 11.Wybrane metodyczne aspekty oceny jakości usług (na przykłądzie usług telekomunikacyjnych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku / Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2002. - 258 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-291-4
Struktura stóp procentowych, Ryzyko w działalności bankowej, System zarządzania ryzykiem w banku, Ryzyko stopy procentowej w banku - definicja zjawiska, Zewnetrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Tradycyjne instrumenty zarzadzania ryzykiem stopy procentowej, Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji termionowych typy FRA oraz kontraktów terminowych futures, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji opcyjnych, Transakcje typu interest rate swap.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again