Form of Work
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(11)
unknown
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(23)
Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(4)
Capiga Mirosława
(2)
Niedziółka Paweł
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Andrzejuk Barbara
(1)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Janc Alfred
(1)
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kozińska Magdalena
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Mieloszyk Janusz
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Solarz Jan Krzysztof
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Banki
(23)
Zarządzanie
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(4)
Obrót pieniężny
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko bankowe
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Kapitał
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Sprawozdawczość finansowa
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Zarządzanie portfelem
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Analiza finansowa
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Bancassurance
(1)
Bank centralny
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
COVID-19
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Języki informacyjne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Klienci banków
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Nadzór makroostrożnościowy
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Pośrednictwo
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Monografia
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Zarządzanie i marketing
(2)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Akredytywa dokumentowa / Barbara Andrzejuk. - Wyd.3 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2004. - 193 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-37-X
R.1 Akredytywa dokumentowa : 1.Wstęp, 2.Definicja, 3. Strony uczestniczące w akredytywie oraz ich role w przebiegu transakcji, 4.Rodzaje akredytyw, 5.Opis przebiegu transakcji, 6.Korzyści i niedogodności akredytywy dokumentowej, 7.Podstawy prawne dotyczące akredytywy dokumentowej, 8.Schematy, 9.Formularze, druki i przykłady. R.2 Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych : 1.Treść w języku polskim Jednolitych Zwyczajów i Praktyk dotyczących akredytyw dokumentowych, Publikacja Nr 500, wersja 1993 r., 2.Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) wersja oryginalna, 3.Słowniczek podstawowych pojęć występujących
przy akredytywie dokumentowej, 4.Wykaz krajów i obszarów, których banki przystapiły do Jednolitych zwyczajów i Praktyki dotyczących akredytyw domukemtowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-526-3
Wstęp; Rozdział 1 Sieć bezpieczeństwa finansowego: 1.1. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.2. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego; 1.3. Rola banku centralnego w funkcjonowaniu sieci bezpieczeństwa finansowego; Rozdział 2 Wybrane funkcje banków centralnych: 2.1. Funkcja emisyjna oraz banku banków; 2.2. Prowadzenie polityki pieniężnej; 2.3. Działanie na rzecz stabilności finansowej i nadzór makroostrożnościowy; 2.4. Zaangażowanie w nadzorowanie działalności pojedynczych podmiotów; 2.5. Polityka informacyjna jako działanie równoległe do pełnionych przez bank centralny funkcji; Rozdział 3 Bank centralny jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe: 3.1. Rola banku centralnego w kryzysie - wczoraj i dziś 77 3.2. Modyfikacje narzędzi polityki pieniężnej w obliczu kryzysu 78 3.3. Doświadczenia banków centralnych w działaniach antykryzysowych - przegląd literatury 80 3.4. Banki centralne jako organy resolution 82 Rozdział 4 Zadania banków centralnych w ramach krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego: 4.1. Zadania banków centralnych spoza strefy euro; 4.2. Zadania banków centralnych strefy euro; Rozdział 5 Banki centralne UE spoza strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 5.1. Szybkość reagowania banków centralnych; 5.2. Kluczowe kierunki działań banków centralnych; 5.3. Działania banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej; 5.4. Działania banków centralnych w obszarze polityki mikroostrożnościowej; 5.5. Działania banków centralnych w obszarze polityki makrostrożnościowej; Rozdział 6 Banki centralne strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna: 6.1. Działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny; 6.2. Działania podejmowane przez krajowe banki centralne strefy euro; Wnioski - nowy obraz banków centralnych w UE?; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Aneks: Część I - działania banków centralnych UE spoza strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Bułgarii; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Chorwacji; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Czech; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Danii; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Polski; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Rumunii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Szwecji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Węgier; Aneks: Część II - działania banków centralnych UE strefy euro; Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez Europejski Bank Centralny; Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Austrii; Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Belgii; Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Cypru; Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Estonii; Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Finlandii; Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Francji; Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Grecji; Aneks IX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Hiszpanii; Aneks X - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Holandii; Aneks XI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Irlandii; Aneks XII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Litwy; Aneks XIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Luksemburga; Aneks XIV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Łotwy; Aneks XV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Malty; Aneks XVI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Niemiec; Aneks XVII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Portugalii; Aneks XVIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowacji; Aneks XIX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowenii; Aneks XX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Włoch.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-42-6
1. Bankowość rynkowa, 2. Tradycja bankowości publicznej, 3. Globalizacja bankowości międzynarodowej, 4. Konglomeraty finansowe jako podstawowa forma bankowości międzynarodowej, 5. Standardy bankowości międzynarodowej, 6. Instrumenty finansowe bankowości międzynarodowej, 7. Corporte governance w bankowości międzynarodowej, 8. Zarządzanie ryzykiem systemowym bankowości międzynarodowej, 9. Międzynarodowe rynki finansowe, 10. Perspektywy bankowości międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse banków / Mirosława Capiga. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 316 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1312-4
1. Specyfika systemu bankowego w Polsce: System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego; 2. Narodowy Bank Polski w dwuszczeblowym systemie bankowym; Nadzór bankowy w zintegrowanym nadzorze nad rynkiem finansowym; Sieć bezpieczeństwa finansowego; Banki e dwuszczeblowym systemie bankowym; 2. Zarządzanie finansami banku: Identyfikacja zarządzania finansami banku; Metody i instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami banku; Zasoby finansowe banku; Zagospodarowanie zasobów finansowych banku; Ryzyko w działalności banku; Regulacje nadzorcze w zakresie ryzyka bankowego; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej banku: Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji finansowej; Analiza finansowa banku; Kondycja finansowa banków w ocenie centralnych instytucji bankowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-60-4
1.Zarządzanie kapitałem klienta, 2.Uwarunkowania zarządzania kapitałem klienta, 3.Analiza i ocena kapitału klienta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody oceny działalności banku / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Warszawa : Poltext, 1999. - 167 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-71-1
Cele oceny i źródła danych, Analiza kondycji finansowej banku, Instrumenty analityczne w ocenie kondycji banku, Czynniki niemierzalne i ich znaczenie, rachunek efektywności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-365-6
Wstęp; Banki w systemie finansowym państwa; System bankowy i jego funkcje; Zarządzanie bankiem komercyjnym- aspekty ogólne; Depozyty i kapitał własny jako zasoby finansowe banku; działalność kredytowa - główny element inwestowania pozyskanych funduszy; Strategie zarządzania aktywami i pasywami banku; Analiza bilansu banku i ocena rezultatów zarządzania; Organizacja i czynnik ludzki jako elementy zabezpieczenia systemowego zarządzania finansami banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-292-2
Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, Rynek giełdowy, Transakcje giełdowe, Rynek pozagiełdowy, Cena akcji, Cena obligacji, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce, Rentowność - metody pomiaru, Stopy procentowe w gospodarce oraz wartość pieniądza w czasie, Zarządzanie portfelem obligacji, Zabezpieczenie wartości portfela papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-14-6
1. Zarządzanie finansami gminy, 2. Przesłanki i obszary współdziałania gmin z bankami, 3. Gmina jako kredytobiorca, 4. Gmina jako depozytariusz, 5. Bank w systemie rozliczeń pieniężnych gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-151-7
1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej; 2. Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej; 3. Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (IPO); 4. Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej; 5. Sekurytyzacja aktywów; 6. Transakcje fuzji i przejęć; 7. Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej; 8. Tradycyjne fundusze inwestycyjne; 9. Alternatywne fundusze inwestycyjne; 10. Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short; 11. Azjatyckie opcje finansowe jako instrument skutecznego hedgingu; 12. Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych; 13. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej- rynek dzieł sztuki; 14. Współczesne światowe tendencje w bankowości inwestycyjnej; 15. Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym; 16. Upadłość Lehman Holding Inc. Jako punkt zwrotny we współczesnej bankowości inwestycyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-32-9
R.1 Zewnętrzne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce i ich wpływ na wyniki finansowe, R.2 Elementy zarządzania wybranymi pozycjami bilansu banku spółdzielczego, R.3 Ocena sytuacji ekonomiczno- finansowej banku spółdzielczego, R.4 Ryzyko w działalności banku spółdzielczego - wybrane aspekty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1595-9
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego, 2. Sprawozdania finansowe banku, 3. Zarządzanie efektywnością, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Zarządzanie kapitałem, 6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansowe bankiem / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 263, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2033-1
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego, 2. Sprawozdania finansowe banku, 3. Zarządzanie efektywnością, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Zarządzanie kapitałem, 6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2467-4
Wstęp; 1. Uwarunkowania zarządzania finansowego 1.1. Banki jako pośrednicy finansowi i ich otoczenie 1.2. Wybrane uwarunkowania zewnętrzne 1.2.1. Sieć bezpieczeństwa finansowego i regulacje 1.2.2. Nowe technologie i ich znaczenie 1.2.3. Relacje z klientami 1.3. Wybrane uwarunkowania wewnętrzne 2. Sprawozdania finansowe banku 2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdań finansowych 2.2. Sprawozdania udostępniane szerokiej publiczności 2.3. Sprawozdania zarządcze 2.4. Raporty finansowe a cyfryzacja 3. Ocena efektywności 3.1. Zakres oceny efektywności 3.2. Wskaźniki finansowe 3.3. Model ROE 3.4. Metody wartości dodanej 3.5. Ocena efektywności transakcji 3.6. Zarządzanie efektywnością 4. Ocena ryzyka 4.1. Podstawowe definicje i klasyfikacja 4.2. Ramy regulacyjne 4.3. Metody pomiaru ryzyka bankowego 4.4. Modele wartości zagrożonej (VaR) 4.5. Zarządzanie ryzykiem 5. Kapitały i zintegrowane zarządzanie finansami banku 5.1. Kapitały własne banku 5.2. Kapitał regulacyjny 5.3. Kapitał ekonomiczny 5.4. Alokacja kapitału 5.5. Zarządzanie kapitałem 5.6. Zintegrowane zarządzanie efektywnością i ryzykiem Podsumowanie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336.71
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again