Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(19)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(19)
Author
Barta Janusz
(2)
Hess Agnieszka
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Markiewicz Ryszard
(2)
Matlak Andrzej
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dobosz Izabela
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Doktorowicz Krystyna
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Gierula Marian
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Horolets Anna
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jabłońska Barbara
(1)
Jakubowicz Karol
(1)
Jas-Koziarkiewicz Marta
(1)
Jaskiernia Alicja
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kucharczyk Jacek
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Molęda-Zdziech Małgorzata
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Piwnicka Anna
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rott Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Stasiak-Jazukiewicz Ewa
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szewczyk Marcin K
(1)
Szymańska Agnieszka
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Tenerowicz Krzysztof
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Wachowski Jacek
(1)
Williams Kevin
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zając Beata
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Środki masowego przekazu
(18)
Dziennikarze
(5)
Reklama
(4)
Telewizja
(4)
Unia Europejska
(4)
Dziennikarstwo
(3)
Integracja europejska
(3)
Opinia publiczna
(3)
Prasa (wydawnictwa)
(3)
Dobra osobiste
(2)
Globalizacja
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo prasowe
(2)
Radiofonia
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Administracja
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Film europejski
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Internet
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Mandat radnego
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Osobowość
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka a środki masowego przekazu
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka
(1)
Rada Europy
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama internetowa
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Symbole
(1)
Teatr
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Wolność prasy
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Śląsk
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 34)
Cz.I Kultura i wartości a administracje publiczne w Europie: 1. Unia Europejska, jej wartości, jej wyzwania, 2. Administracje publiczne a kwestia różnic kulturowych w Europie: kwestie polityczne i społeczne, 3. System wartości: Polska na tle Europy. Cz.II Administracje publiczna a instytucje europejskie: 1. Sektor publiczny w warunkach integracji politycznej Unii Europejskiej. Rozważania ramowe, 2. Instytucje Unii Europejskiej wobec wyzwań budowania społeczeństwa obywatelskiego. Cz.III Media i informacja a działalność administracji publicznych: 1. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako narzędzie zwiększenia przejrzystości i efektywności adminsitracji publicznej w Polsce, 2. Modele relacji pomiedzy administracjami publicznymi a narodowymi agencjami prasowymi w Europie. Cz.IV Nowe zarządzanie publiczne: teoria i praktyka: 1. Klasyczne źródła nowego zarządzania publicznego, 2. Kierunki zmian w zarządzaniu środkami publicznymi - pomoc państwa dla przedsiębiorstw, 3. Samorządowe wydatki inwestycyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, 4. Strategiczno-marketingowe podejście do zarządzania gminą (zaryz problematyki). Cz.V Otwartość i przejrzystośc administracji publicznych: 1. Otwartość i przejrzystość administracji publicznych. Wprowadzenie do panelu, 2. Administracja publiczna III RP - zmiany i wyzwania, 3. Jakość i przejrzystość administracji publicznej a prawo dostępu obywateli do informacji,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2388)
ISBN: 83-226-1446-2
Część I: Istota społeczeństwa informacyjnego. Teoria i polityka. 1. Problematyka społeczeństwa informacyjnego. 2. Rozwój teorii społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne jako przedmiot badań na potrzeby strategii politycznych. Część II: Problemy społeczeństw informacyjnych w wieku globalnych sieci. 1. Konwergencja technologiczna i sektorowa - nowa jakość w technologii i gospodarce. 2. Globalizacja - proces wieku informacji. 3. Gospodarka informacyjna - oparta na wiedzy. 4. Praca i problemy zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym. 5. Struktura społeczeństwa informacyjnego. 6. Państwo, polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Część III: Europejska strategia budowania społeczeństwa informacyjnego. 1. Unia Europejska po traktacie z Maastricht - między globalizacją a siłą tożsamości. 2. Europejska polityczna koncepcja społeczeństwa informacyjnego. 3. Europejskie społeczeństwo informacyjne w strategiach korporacji i użytkowników nowych mediów. 4. Informatyzacja Unii Europejskiej - implementacja Strategii Lizbońskiej. 5. Europejska strategia zatrudnienia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. 6. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej wobec strategii budowania społeczeństwa informacyjnego. 7. Europejskie społeczeństwo informacyjne w politycznej koncepcji spójności społecznej i regionalnej. 8. Strategie narodowe budowania społeczeństwa informacyjnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 9. Polska wobec problemów globalnego i europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zakończenie. Przyszłość europejskiego społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1785-2
1. Polska chata w globalnej wiosce, 2. Rola komunikowania masowego. Cz.I Systemy medialne wybranych państw europejskich, Cz.II Opinia publiczna i rola mediów w procesie integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-723-0
Zawiera: 1. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju mediów – podstawy teoretyczne: 1.1. Rola państwa w gospodarce – instytucjonalizm; 1.2. Teoretyczne podstawy usług medialnych a potrzeby zbiorowe; 1.3. Media w Polsce jako przykład dobra społecznego; 1.4. Funkcja mediów w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym. 2. Media jako przedmiot finansowania: 2.1. Wpływ państwa na kształtowanie systemu medialnego; 2.2. Media publiczne a media komercyjne – różnice i podobieństwa; 2.3. Źródła finansowania mediów; 2.4. Efektywność ekonomiczna podmiotów systemu medialnego. 3. Finansowanie mediów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej: 3.1. Model brytyjski jako przykład klasycznego systemu finansowania mediów publicznych; 3.2. Model niemiecki jako przykład mieszanego systemu finansowania mediów publicznych; 3.3. Modele włoski i hiszpański jako przykłady systemu śródziemnomorskiego; 3.4. Inne wybrane rozwiązania w państwach Unii Europejskiej. 4. Organizacja i finansowanie mediów publicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej: 4.1. Organizacja i status nadawców publicznych w Polsce; 4.2. Model finansowania mediów publicznych w Polsce po 1989 r.; 4.3. Finansowanie mediów publicznych w Polsce na tle uregulowań obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej; 4.4. Analiza przychodów i kosztów polskich nadawców publicznych. 5. Koncepcje rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych w Polsce: 5.1. Uwarunkowania finansowania mediów publicznych w Polsce; 5.2. Finansowanie mediów publicznych na przykładzie wybranych podmiotów; 5.3. Finansowanie działalności mediów ze środków publicznych a misyjność programu; 5.4. Finansowanie mediów publicznych na podstawie badań własnych; 5.5. Propozycja finansowania nadawców publicznych w Polsce w oparciu o opłatę licencyjną i wnioski z rozprawy. Postscriptum: Konsekwencje kryzysu finansowania nadawców publicznych w Polsce w okresie 2012-2018 i perspektywy na przyszłość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60807-46-0
1. Obraz mediów w Europie, 2. Europejska prasa drukowana, 3. Media publiczne i deregulacja rynku mediów elektronicznych, 4. Charakterystyka europejskiego dziennikarstwa, 5. Film europejski - Hollywood, GATT i cała reszta, 6. Media w Europie Wschodniej, 7. Polityka medialna i Unia Europejska, 8. " Europeizacja" mediów?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna)
ISBN: 978-83-233-3753-9
1. Znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej; 2. Tradycja badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi i zjawiskiem migracji. Zakres definicyjny wybranych pojęć i obowiązujący stan prawny dotyczący kwestii mniejszości; 3. Metodologia badań przekazu mediów na temat mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w międzynarodowych analizach porównawczych; 4. Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach porównawczych posługujących się analizą zawartości- studium przypadku Pilot Media Project- experts and research groups for the analysys of media kontent Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA- European Union Agency for Fundamental Rights).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-840-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wolność mediów oraz jej monitorowanie – kwestie prawne, definicyjne i metodologiczne: 1.1. Pojęcie wolności mediów; 1.2. Wolność mediów a demokracja; 1.3. Gwarancje wolności mediów: wymiar krajowy i międzynarodowy; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze krajowym; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze międzynarodowym; 1.4. Istota monitorowania wolności mediów; 1.5. Geneza i rozwój monitorowania wolności mediów; 1.6. Problemy metodologiczne monitorowania wolności mediów. Rozdział 2. Monitoring wolności mediów w systemie Rady Europy: 2.1. Ogólna charakterystyka Rady Europy; 2.2. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii Rady Europy; 2.2.1. Standardy o charakterze „twardego prawa” Artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencje Rady Europy mające znaczenie dla wolności i pluralizmu mediów w Europie; 2.2.2. Standardy o charakterze tzw. miękkiego prawa; 2.3. Mechanizmy monitorowania wolności mediów w Radzie Europy; 2.3.1. Komitet Ministrów Rady Europy i organy współpracy międzyrządowej; 2.3.2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; 2.3.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2.3.4. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; 2.3.5. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Rozdział 3. Monitoring wolności mediów w systemie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: 3.1. Ogólna charakterystyka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 3.2. „Ludzki wymiar” w systemie aksjologicznym OBWE oraz monitorowanie jego realizacji; 3.3. Przedstawiciel OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.1. Zakres monitoringu wolności mediów w systemie OBWE; 3.3.2. Geneza urzędu Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.3. Status prawny i kompetencje Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.4. Obszary monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; Prześladowanie dziennikarzy; Ochrona praw dziennikarzy oraz siedzib redakcji Monitoring regulacji prawnych działalności mediów i pomoc prawna dla władz krajowych; 3.4. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE jako instytucja monitorująca wolność mediów w procesach wyborczych; 3.4.1. Monitorowanie wolności mediów w procesach wyborczych przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.2. Obserwowanie medialnego krajobrazu wyborczego przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.3. Monitorowanie skarg na naruszenie wolności słowa w procesie wyborczym; 3.4.4. Interpretacja wyników monitoringu wyborczego przekazu medialnego; 3.4.5. Wykorzystanie wyników monitorowania przekazu medialnego procesu wyborczego; 3.5. Ocena efektywności monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Rozdział 4. Monitoring wolności mediów w Unii Europejskiej: 4.1. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej oraz unijnej polityki medialnej; 4.2. Media w prawie pierwotnym i wtórnym UE; 4.3. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii UE; 4.4. Podmioty biorące udział w monitorowaniu mediów w UE; 4.4.1. Komisja Europejska; 4.4.2. Parlament Europejski; 4.4.3. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej; 4.4.4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4.5. Monitoring wdrażania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.1. Główne przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.2. Rola Komitetu Kontraktowego w monitorowaniu wdrażania dyrektywy; 4.5.3. Wnioski ze sprawozdań z wdrażania przepisów dyrektywy; 4.6. Monitoring nadawców publicznych; 4.7. Monitoring pluralizmu mediów; Wnioski z raportów Monitora Pluralizmu Mediów dotyczące kwestii koncentracji; 4.8. Monitoring mediów w środowisku cyfrowym; Ochrona danych osobowych i prywatności; Monitorowanie i zwalczanie nielegalnych treści w sieci; 4.9. Edukacja medialna. Rozdział 5. Monitoring wolności mediów prowadzony w Europie przez organizacje pozarządowe oraz branżowe. Globalne indeksy wolności mediów: 5.1. Monitoring instytucjonalny: europejskie organizacje branżowe dziennikarzy i mediów; 5.1.1. Monitoring prowadzony przez organizacje sektora prasy, telewizji i radia; 5.1.2. Monitoring prowadzony przez paneuropejskie stowarzyszenia dziennikarskie; 5.1.3. Monitoring prowadzony przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych; 5.2. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne; 5.3. Monitoring prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz platformy alertowe; 5.4. Monitor Pluralizmu Mediów; 5.5. Globalny monitoring wolności mediów; 5.5.1. Monitoring wolności mediów prowadzony przez UNESCO; 5.5.2. Globalny monitoring mediów – indeksy poziomu regulacji prawnych oraz rozwoju demokracji i technologii; Indeks demokracji tygodnika „The Economist”; International Press Institute; Digital News Report Instytutu Reutersa; 5.5.3. Globalny ranking dostępu do informacji (RTI); 5.5.4. Globalne indeksy wolności mediów „Wielkiej Trójki”: Freedom of the Press – indeks wolności mediów Freedom House; Media Sustainability Index (MSI) – indeks IREX-u; Press Freedom Index Reporterów bez Granic; Korelacje indeksów Freedom House i Reporterów bez Granic – państwa europejskie. Zakończenie: pytania o przyszłość monitoringu jako narzędzia ochrony wolności mediów. Wykaz tabel. Wykaz wykresów. Wykaz skrótów i skrótowców. Bibliografia. Indeks rzeczowy. Contents. Summary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-2632-8
1. Problematyka badań nad dyskursem; 2. Dwa modele dyskursu; 3. Debata nicejsko-konstytucyjna w polskiej prasie; 4. Otwartość komunikacyjna na przykładzie "Rzeczypospolitej"; 5. Zamknięte wspólnoty retoryczne "Naszego Dziennika" i "Trybuny"; 6. Quasi-otwartość komunikacyjna "Gazety wyborczej" i "Faktu"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0666-3
Część pierwsza. Rozdział pierwszy: Idea Europy. Rozdział drugi: Inspiracje teoretyczne. Rozdział trzeci: Metody analizy. Część druga. Rozdział czwarty: Dynamika obaw i nadziei: negocjacje akcesyjne w prasie. Rozdział piąty: Która Europa? Przedmiot obaw i nadziei. Rozdział szósty: Debata o " czerwonej Europie": socjalizm czy kapitalizm? Rozdział siódmy: " Strach" i " wstyd" jako czynniki budujące wizerunki Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-74-5
1.Ewolucja dyskursu politycznego na temat integracji Polski z UE, 2.Opinia publiczna, Polacy wobec integracji europejskiej, 3.Kampania rządowa, kampania społeczna. Organizacje pozarządowe w kampanii informacyjnej na temat integracji europejskiej, 4.Frekwencja w referendum europejskim-inicjatywa dwudniowego referndum, 5.Kampania referendalna w publicznej telewizji i w radio, 6.Doświadczenia organizacji pozarządowych zebrane w kampanii referendalnej, 6.Po referendum-nowa jakość polskiej debaty europejskiej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 25)
ISBN: 83-89218-70-4
Europejski system audiowizualny - zagadnienia ogólne; System audiowizualny Unii Europejskiej; Wspieranie mediów europejskich; Polski system audiowizualny - zagadnienia prawno-międzynarodowe; Polski system telewizyjny - zagadnienia zewnątrz i wewnątrz programowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
(Europeistyka)
ISBN: 978-83-7561-125-0
Cz. I.: Polityka medialna: 1. Nowy obszar działalności?; 2. Po co nam polityka medialna?; 3. Kto kreuje politykę medialną?; 4. Czy tylko pieniądze?; Cz. II.: Polityki medialne państw członkowskich UE. Raporty: Austria; Belgia; Bułgaria; Cypr; Czechy; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Litwa; Luksemburg; Łotwa; Malta; Niemcy; Polska; Portugalia; Rumunia; Słowacja; Słowenia; Szwecja; Węgry; Wielka Brytania; Włochy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0578-0
Część I: Prawne aspekty transformacji w mediach. Prawne aspekty transformacji w mediach; Odpowiedzialność karna dziennikarza za zniesławienie; Polskie prawo prasowe wobec wyzwań europejskich; Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania prawa do standardów wspólnotowych; Finansowanie radiofonii i telewizji publicznej w Polsce a wspólnotowe zakazy pomocy państwa. Część II: Media a integracja europejska. Europa - sposoby definiowania pojęcia w tekstach zwolenników i przeciwników integracji; Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego; Demokracja sontażowa? O znaczeniu " opinii publicznej" w medialnej debacie o integracji; Dziesięciolecie działalności wydawniczej koncernu Axel Springer Polska. Część III: Wybrane problemy zawodu dziennikarskiego. Kobieta w prasie (1818-1918) (redaktorki, dziennikarki, publicystki); Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie; Dostęp do zawodu dziennikarza w praktyce na przykładzie mediów lubelskich; Prasa o sądowych procesach dziennikarzy - relacje, opinie, komentarze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-442-X
1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 3. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, 4. Prasa drukowana, 5. Radiofonia i telewizja, 6. Postęp techniczny w mediach, 7. Prawa i obowiązki dziennikarzy, 8. Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu, 9. Sprostowania w mass mediach, 10. Komunikaty i ogłoszenia, 11. Szczególne obowiązki mediów, 12. Praw własności intelektualnej, 13. Media w świetle prawa konkurencji, 14. Odpowiedzialność prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-442-X
1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Media w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 3. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej, 4. Prasa drukowana, 5. Radiofonia i telewizja, 6. Postęp techniczny w mediach, 7. Prawa i obowiązki dziennikarzy, 8. Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu, 9. Sprostowania w mass mediach, 10. Komunikaty i ogłoszenia, 11. Szczególne obowiązki mediów, 12. Praw własności intelektualnej, 13. Media w świetle prawa konkurencji, 14. Odpowiedzialność prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 5)
1. Przemówienie rektora WSEiA, dr Andrzeja Juszczyka, z okazji pięciolecia Uczelni 2. Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia (wykład inauguracyjny, wygłoszony w dniu 5 października 2002 r.). 3. Polska droga do Unii (za i przeciw integracji). 4. Unia Europejska, a korzyści w skali lokalnej - doświadczenia szwedzkie na przykładzie powiatu Ostersund w prowincji Jamtland. 5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. 6. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 7. Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej. 8. Regulacja u ochrona konkurencji w dziedzinie środków masowego przekazu w europejskim prawie wspólnotowym. 9. Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. 10. Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 11. System kart płatniczych i instrumentów pieniądza elektronicznego wobec wymagań Unii Europejskiej. 12. Polska na tle państw Unii Europejskiej w świetle syntetycznych miar potęgi. 13. Badanie za pomocą metod analizy wielowymiarowej regionalnego zróżnicowania pod względem potencjału demograficznego Unii Europejskiej i krajów z nią stowarzyszonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Prasoznawczy / Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSH w Sosnowcu ; ISSN 1897-5496 ; Rok 1/2007)
1. Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej, 2. Współczesna polska prasa opinii, 3. Życie Częstochowy w latach 1983-2003, 4. Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy, 4. Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej - prezentacja i analiza wyników badań własnych, 5. Dziennikarstwo, reklama, PR- gdzie są granice?, 6. Co z tą genologią?, 7. Stefan Ślązak. Szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku, 8. Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89430-05-3
1. Koncepcje zmiany systemowych ustroju kultury w Polsce, 2. Mass media i kultura w europejskiej współpracy transgranicznej, 3. Współczense procesy globalizacyjne, 4. Nauka i kultura w zmanipulowanej rzeczywistości, 5." Czynione słowami " czyli kilka uwag o funkcji performatywnej, 6. Poznanie mitu i symbolu w odniesieniu do wewnętrznego rozwoju człowieka, 7. O (nie)konieczności sacrum w teatrze, 8.Manipulacyjne aspekty reklamy, 9. Internet: czyżby nowe medium reklamy?, 10. Prawa fizyki w reklamie telewizyjnej, 11. Determinanty kształtowania poczucia tożsamości, 12. Gdy przytłacza "wielki błękit". Konsekwencje doświadczeń traumatycznych, 13."My dotykamy życia ludzi", czyli dziennikarze lokalni w autorefleksji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-7644-014-9
1. Problematyka ogólna: Wspólnota gospodarcza wkracza na pole polityki medialnej; Zakres działalności unii Europejskiej a dziedzinie mediów. Podstawy prawne i traktatowe; Lad medialny promowany przez instytucje unijne; Deficyt demokracji, komunikowania i integracji. Rola mediów w strategiach Unii Europejskiej; 2. Dziedziny polityki medialnej i działalności Unii Europejskiej w dziedzinie mediów: Unijne prawo medialne; Wspieranie rozwoju sektora audiowizualnego i europejskiej zawartości mediów elektronicznych; Komunikacja elektroniczna a budowa społeczeństwa informacyjnego; Media w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej; 3. Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na systemy medialne: Oddziaływanie Unii Europejskiej: różne oblicza europeizacji mediów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again