Form of Work
Książki
(54)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(41)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(41)
Author
Promińska Urszula
(6)
Skubisz Ryszard (1950- )
(5)
Nowińska Ewa (1948- )
(4)
Golat Rafał
(3)
Nowińska Ewa
(3)
Szewc Andrzej
(3)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(2)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna D
(2)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna (1965- )
(2)
Vall Michał du
(2)
Vall Michał du (1952-2012)
(2)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(2)
Załucki Mariusz
(2)
Łazowski Adam
(2)
Żelechowski Łukasz
(2)
Adamczak Alicja
(1)
Adamczyk Alicja
(1)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Balicki Marcin
(1)
Baran Arkadiusz
(1)
Barańczyk Izabela
(1)
Barć-Krupińska Anna
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Brancusi Lavinia
(1)
Byczko Szymon (1967- )
(1)
Bystrzyńska Magdalena
(1)
Błotnicki Maciej
(1)
Chlebny Julia
(1)
Chodorowski Maciej
(1)
Chudzikiewicz Magdalena
(1)
Conde Pablo Llareba
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Grzegorczyk Paweł
(1)
Grzybczyk Katarzyna
(1)
Gęba Karolina
(1)
Horosz Piotr
(1)
Jakimczuk Ewa
(1)
Jakubiec Andrzej
(1)
Janeta Jakub
(1)
Jankowska Katarzyna
(1)
Juściński Paweł
(1)
Juściński Przemysław
(1)
Jyż Gabriela
(1)
Kappes Aleksander
(1)
Katner Przemysław
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
(1)
Klapczyńska Małgorzata
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Kostański Piotr
(1)
Kostański Piotr (1979-2018)
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Krzyżowska Katarzyna
(1)
Kucharski Bartosz
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kurzępa Elżbieta
(1)
Kępiński Jakub
(1)
Michał Vall du
(1)
Miksza Paulina
(1)
Niewęgłowska Klaudia
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowak Iwona
(1)
Nowak-Gruca Aleksandra
(1)
Nowikowska Monika
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Rzetelska Anna
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna
(1)
Sikorski Rafał
(1)
Smoczyńska Joanna
(1)
Sołtys Bogusław
(1)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szwaja Janusz (1934- )
(1)
Szwed Małgorzata
(1)
Szymanek Tadeusz
(1)
Tomasiak Natalia
(1)
Vall du Michał
(1)
Waliszko Eugeniusz
(1)
Wolska-Bagińska Anna
(1)
Wójcik Kamil
(1)
Węgierski Maciej
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zinkiewicz-Będźmirowska Olga
(1)
Łukaszuk Leonard
(1)
Ściuba Natalia
(1)
Żywicka Alicja
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Własność przemysłowa
(48)
Prawo autorskie
(18)
Znaki towarowe
(16)
Patenty
(13)
Wzornictwo przemysłowe
(10)
Prawo gospodarcze
(7)
Wynalazki
(6)
Konkurencja
(5)
Prawo cywilne
(4)
Prawo handlowe
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Prawo własności przemysłowej
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Autorskie prawa osobiste
(3)
Baza danych
(3)
Dane osobowe
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Reklama
(3)
Unia Europejska
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Monopol
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Oznaczenia geograficzne
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Swobodny przepływ usług
(2)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(2)
Umowa
(2)
Upadłość
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Własność przemysłowa -- ochrona -- prawo -- Polska
(2)
Znak towarowy
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Artyści
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dobra osobiste pracowników
(1)
Domeny internetowe
(1)
Dumping
(1)
Działa osierocone
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Konkurencja -- prawo -- Polska
(1)
Konosament
(1)
Legislacja
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo -- Polska -- stan na 2004r
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo międzynarodowe -- stan na 2004 r.
(1)
Oznaczenia geograficzne -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2004 r.
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Patenty -- dokumentacja
(1)
Patenty -- prawo -- Polska
(1)
Patenty -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Plagiat
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo patentowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo telekomunikacyjne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo -- prawo -- Polska
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Radiofonia
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółki
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
(Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich ; 8)
ISBN: 83-87913-49-9
Zawiera: Cz. I. Problematyka ogólna harmonizacji prawa oraz podsumowanie wyników badań: Harmonizacja prawa polskiego z europejskim prawem wspólnotowym; Dostosowanie ustawodawstwa polskiego do prawa wspólnotowego i standardów europejskich. Cz. II. Prawo patentowe. Dział I. Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejskich a polskie prawo patentowe (wynalazcze): Źródła praw przedmiotowego w zakresie wynalazków; Organy właściwe w sprawach ochrony wynalazków; Przedmiot ochrony; Zdolność patentowa; Ochrona patentowa biotechnologii; Patent; Podsumowanie. Dział II. Konwencja luksemburska o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku a polskie prawo patentowe (wynalazcze): Zawarcie Konwencji luksemburskiej; Prawo z patentu; Wyczerpanie prawa z patentu; Rozporządzanie prawem z patentu w przepisach Konwencji luksemburskiej; Naruszenie patentu; Wygaśnięcie i unieważnienie patentu; Jurysdykcja. Cz. III. Prawo znaków towarowych: Źródła prawa przedmiotowego w zakresie znaków towarowych; Organy do spraw ochrony znaków towarowych; Zdolność rejestrowa znaków; Prawo z rejestracji znaku towarowego; Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego; Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego; Utrata prawa z rejestracji znaku towarowego; Znaki towarowe wspólne (kolektywne). Cz. IV. Ochrona wzorów patentowych: Prawo polskie na tle porozumień międzynarodowych i organizacja ochrony wzorów przemysłowych; Zdolność ochronna wzory przemysłowego; Ochrona prawa wzorów; Ustanie prawa z rejestracji. Cz. V. Ochrona topografii układów scalonych: Źródła prawa przedmiotowego; Oznaczenie przedmiotu ochrony; Przesłanki ochrony; Podmioty uprawnione; Treść prawa wyłącznego do topografii; Ograniczenia prawnej wyłączności korzystania z topografii; Okres ochrony; Ochrona prawa do rejestracji topografii oraz prawa z rejestracji topografii; Postępowanie rejestracyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4062-3
1. Rozwój regulacji prawnych o ochronie wzorów; 2. Normatywna definicja chronionego wzoru wspólnotowego; 3. Ustawowe wyłączania cech wzoru niepodlegających ochronie; 4. Pojęcie zorientowanego użytkownika oraz swobody twórczej- jako narzędzia wykładnicze służące do ustalania ogólnego wrażenia wzoru; 5. Zasady ustalania odmienności badanych wzorów; 6. Specyficzność prawa ze wzoru niezarejestrowanego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-198-6
Wprowadzenie: Pojęcie własności przemysłowej oraz jej ogólna ch-ka; Podstawy prawne ochrony własności przemy słowej; System ochrony własności przemysłowej- założenia i zasady ogólne. Cz.I Naruszenie własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji: Ogólna ch-ka naruszenia własności przemysłowej; Naruszenie praw wyłącznych oraz praw słu żących do uzyskania prawa wyłącznego; Ogólna ch-ka nieuczciwej konkurencji; Czyny mieuczciwej konkurencji. Cz.II Prawne środki ochrony własności przemysłowej: Roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych oraz praw służących do uzyskania praw wyłącznych; Odpowie dzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji; Administracyjnoprawna ochrona własności przemysłowej; Karnoprawna ochrona własności przemysłowej. Cz.III Zagadnienia procesowe związane z ochroną własności przemysłowej: Organy właściwe w sprawach orchrony własności przemysłowej; Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym; Ochrona własności przemysłowej w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym; Procedury celnoprawne; Ochrona własności przemysłowej w postępo waniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; Postępowanie karne w sprawach własności przemysłowej; Kasacje w sprawach własności przemysłowej; Postępowanie polubowne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-499-2
Część I. Patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, dodatkowe świadectwo ochronne. Wstęp – Prawo własności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych. Rozdział I. Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu. 1. Wprowadzenie. 2. Wynalazek posiadający zdolność patentową. 3. Techniczny charakter rozwiązania. 4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p. 4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne. 4.2. Wytwory o charakterze estetycznym. 4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej. 4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania. 4.5. Programy komputerowe. 4.6. Przedstawienie informacji. 5. Nowość wynalazku. 6. Poziom wynalazczy. 7. Przemysłowa stosowalność. 8. Wyłączenia od patentowania. 8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. 8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli. 8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne. Rozdział II. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony prawa ochronnego na wzór użytkowy. 1. Definicja wzoru użytkowego. 2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej. Rozdział III. Projekt racjonalizatorski. 1. Definicja projektu racjonalizatorskiego. 2. Regulamin racjonalizacji. 3. Skutki prawne przyjęcia projektu racjonalizatorskiego przez przedsiębiorcę. Rozdział IV. Wzory przemysłowe. 1. Uwagi wstępne. 2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych. 2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS. 2.2. Prawo Unii Europejskiej. 2.2.1. Wzór podlegający rejestracji. 2.2.2. Prawo z rejestracji. 2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia. 3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim. 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie – Prawo własności przemysłowej. 3.2.1. Przedmiot ochrony, postać wytworu, wytwór. 3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru. 3.2.3. Części składowe wytworu złożonego. 3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru. 4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym. 4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony. 4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym. 4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej, decyzje Urzędu Patentowego. 4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji. 4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego. 4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji. 5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. 5.1. Prawa twórcy. 5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego. 5.1.2. Majątkowe prawa twórcy i innych podmiotów uprawnionych do wzoru przemysłowego. 5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji. 5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji. 5.3.1. „Dozwolony użytek” chronionych wzorów przemysłowych. 5.3.2. Przywilej komunikacyjny i klauzula napraw. 5.3.3. Uprawnienia używacza uprzedniego. 5.4. Ustanie prawa – unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji. 5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji. 5.4.2. Tryb postępowania; decyzja. 5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru. 6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozdział V. Topografia układów scalonych. 1. Uwagi wstępne. 2. Ochrona topografii układów scalonych. Rozdział VI. Zagadnienia podmiotowe. 1. Tryb postępowania. 2. Twórca jako uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 3. Nabycie pierwotne prawa. 4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 5. Wynagrodzenie twórcy. Rozdział VII. Patent. 1. Charakterystyka patentu jako prawa podmiotowego. 2. Rodzaje patentów. 2.1. Uwagi ogólne. 2.2. Patenty wyróżniane ze względu na przedmiot chronionego wynalazku. 2.3. Patenty wyróżniane ze względu na zachodzące pomiędzy nimi relacje. 3. Treść patentu. 3.1. Zagadnienia wstępne. 3.2. Korzystanie zawodowe/zarobkowe. 3.3. Formy korzystania objęte wyłącznością patentową. Rozdział VIII. Naruszenie patentu. 1. Naruszenie a zakres prawa z patentu. 1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa. 1.2. Terytorialny zakres prawa. 1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa. 2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu. 2.1. Przywilej komunikacyjny. 2.2. Przywilej państwowy. 2.3. Przywilej badawczy. 2.4. Wyjątek Bolara. 2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej. 2.6. Korzystanie z materiału biologicznego. 2.7. Wcześniejsze używanie. 2.8. Przywilej farmerski. 3. Wyczerpanie patentu. 3.1. Wprowadzenie. 3.2. Wprowadzenie do obrotu. 3.3. Zakres wyczerpania prawa. 3.4. Wyczerpanie patentu na wynalazek biotechnologiczny. 3.5. Szczególny mechanizm. Rozdział IX. Dodatkowe świadectwo ochronne. 1. Wprowadzenie. 2. Warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego. 3. Pojęcie produktu. 4. Produkt leczniczy. 5. Patent podstawowy. 6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu. 7. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa. 8. Przedmiot i zakres ochrony. 9. Czas ochrony. 10. Podmiot uprawniony do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego. 11. Obrót prawami ze świadectwa. 12. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Rozdział X. Prawo ochronne na wzór użytkowy. 1. Prawo ochronne na wzór użytkowy jako prawo podmiotowe. 2. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy. Rozdział XI. Umowy licencyjne. 1. Wprowadzenie. 2. Ustawowy model umowy licencyjnej. 3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej. 4. Przejście praw i obowiązków. 5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej. 6. Szczególne rodzaje licencji. 6.1. Licencja dorozumiana. 6.2. Licencja otwarta. 6.3. Licencja przymusowa. Rozdział XII. Rozporządzanie prawem wyłącznym. 1. Umowy przeniesienia praw wyłącznych. 2. Obciążenie praw. Rozdział XIII. Ustanie praw wyłącznych. 1. Wprowadzenie. 2. Unieważnienie. 2.1. Postępowanie sprzeciwowe a postępowanie unieważnieniowe. 2.2. Podstawy unieważnienia. 2.3. Legitymacja czynna w postępowaniach prowadzących do unieważnienia. 3. Wygaśnięcie. 3.1. Podstawy wygaśnięcia. 3.2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa wyłącznego. 4. Wpis do rejestru. 5. Postępowanie sporne. 6. Ograniczenie praw wyłącznych. Rozdział XIV. Środki ochrony. 1. Roszczenia i środki pomocnicze. 1.1. Roszczenie zapobiegawcze. 1.2. Roszczenie o ustalenie braku naruszenia. 1.3. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów. 1.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego. 1.5. Wezwanie do udzielenia informacji. 2. Roszczenia z tytułu naruszenia. 2.1. Wprowadzenie. 2.2. Legitymacja czynna. 2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia. 2.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. 2.5. Roszczenie odszkodowawcze. 2.6. Roszczenie publikacyjne. 2.7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. 2.8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej. 2.9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia. 2.10. Przedawnienie roszczeń. Część II. Prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego. Rozdział XV. Znaki towarowe i prawo ochronne. 1. Znak towarowy jako dobro niematerialne. 1.1. Natura prawna znaku towarowego. 1.2. Funkcje znaku towarowego. 1.2.1. Uwagi wstępne. 1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca). 1.2.3. Funkcja gwarancyjna. 1.2.4. Funkcja reklamowa. 1.2.5. Inne funkcje znaku towarowego. 1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony. 2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. 2.1. Normatywna definicja znaku towarowego. 2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych do odróżniania. 2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących kształt towaru lub opakowania, koloru perse, oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego. 3.1. Uwagi wstępne. 3.2. Przeszkody bezwzględne. 3.3. Przeszkody względne. 4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe. 4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych. Kryteria wyodrębnienia. 4.2. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne. 4.3. Znak powszechnie znany. 4.4. Znak renomowany. 4.5. Znak usługowy. 5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne. 5.1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego. 5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia. 5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Wzmianka. 6. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna. 6.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako podmiotowe prawo bezwzględne. 6.2. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo formalne. Ograniczenie terytorialne i czasowe. 6.3. Zasada specjalizacji. 6.4. Majątkowy charakter prawa. 7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy. 7.1. Używanie znaku towarowego. Charakterystyka regulacji. 7.2. Charakterystyka używania jako wykonywania prawa ochronnego. 7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego. 8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy. Unieważnienie i wygaśnięcie. 8.1. Unieważnienie prawa ochronnego. 8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego. 9. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. 9.1. Uwagi wstępne. 9.2. Bezprawność używania. 9.3. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.). 9.4. Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.). 9.5. Środki ochrony. Rozdział XVI. Oznaczenia geograficzne. 1. Uwagi wstępne. 2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych. 2.1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie. 2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS). 2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych. 2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej. 2.5. Ochrona oznaczeń win. 2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych. 2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych. 3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego. 3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe. 3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej. 4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, 5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych. 5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych i stołowych. 5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych. 5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 14b)
ISBN: 978-83-255-3050-1
1. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej; 2. Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego; 3. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 4. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 5. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 6. Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; 7. Ochrona kumulatywna wzorów przemysłowych; 8. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie UE; 9. Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych; 10. Uprawniony do znaku towarowego; 11. Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy; 12. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy; 13. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego; 14. Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy; 15. Praw ochronne na znak towarowy; 16. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy; 17. Obowiązek używania znaku towarowego; 18. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy; 19. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy; 20. Przejście prawa ochronnego na znak towarowy; 21. Licencja znaków towarowych; 22. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy; 23. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy; 24. Znaki towarowe wspólne; 25. Geograficzne oznaczenia pochodzenia; 26. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej; 27. Ochrona celna praw własności przemysłowej; 28. Kolizyjnoprawna problematyka praw własności przemysłowej; 29. Jurysdykcja w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach; 30. Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347,7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-409-8
Cz. I Omówienie ustawy - prawo własności przemysłowej: Zakres ustawy - prawo własności przemysłowej; Wynalazki; Wzory użytkowe; Wzory przemysłowe; Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych; Projekt racjonalizatorski; Znaki towarowe i prawa ochronne; Oznaczenia geograficzne; Topografia układów scalonych. Cz. II Akty prawne: -Ustawa z dn. 30 czerwca 2000r. - prawo własności przemysłowej; -Ustawa z dn. 6 czerwca 2002r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-203-6
Cz. I Omówienie ustawy - prawo własności przemysłowej: Zakres ustawy - prawo własności przemysłowej; Wynalazki; Wzory użytkowe; Wzory przemysłowe; Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych; Projekt racjonalizatorski; Znaki towarowe i prawa ochronne; Oznaczenia geograficzne; Topografia układów scalonych. Cz. II Akty prawne: -Ustawa z dn. 30 czerwca 2000r. - prawo własności przemysłowej; -Ustawa z dn. 6 czerwca 2002r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-409-8
Cz. I Omówienie ustawy - prawo własności przemysłowej: Zakres ustawy - prawo własności przemysłowej; Wynalazki; Wzory użytkowe; Wzory przemysłowe; Zasady wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych; Projekt racjonalizatorski; Znaki towarowe i prawa ochronne; Oznaczenia geograficzne; Topografia układów scalonych. Cz. II Akty prawne: -Ustawa z dn. 30 czerwca 2000r. - prawo własności przemysłowej; -Ustawa z dn. 6 czerwca 2002r. o zmianie ustawy - prawo własności przemysłowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-427-2
Cz.I Własność przemysłowa jako przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym : 1. Pojęcie własności przemysłowej, 2. Powstanie i ustanie praw wyłącznych, 3. Treść praw wyłącznych, typowe postarci ich naruszeń oraz ich materialnoprawna ochrona, 4. Umowy w dziedzinie prawa własności przemysłowej, 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Cz.II Ogólne zagadnienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. O jurysdykcji krajowej w ogólności, 2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, 3. Kolizyjnoprawna problemtyka prawa własności przemysłowej a jurysdykcja krajowa w sprawach z zzakresu prawa własności przemysłowej, 4. Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Cz.III Podstawy jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej: 1. Podstawy jurysdykcji krajowej w prawie wspólnotowym (rozporządzenie Bruksela I), 2. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie właściwości sądowej i uznawania decyzji dotyczących prawa do udzielenia patentu europejskiego (protokół w sprawie uznawania), 3. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych oraz rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin, 4. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według zawartych przez Polskę umów dwustronnych, 5. Podstawy jurysdykcji krajowej według protokołu według kodeksu postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-854-5
Zawiera: Wstęp; R. 1 Oznaczenia geograficzne jako przedmiot ochrony - zagadnienia podstawowe; R.2 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej; R.3 Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w ramach regulacji znaków towarowych; R.4 Oznaczenia geograficzne w prawie europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-324-5
Wprowadzenie. R.1 Pojęcie firmy i jej funkcje ekonomiczne: Źródła prawa; Pojęcie firmy; Funkcje ekonomiczne firmy; Prawo do firmy; Firma a renoma spółki; Firma a inne oznacze nia przedsiębiorców; Firma i jej ochrona w prawie międzynarodowym. R.2 Firma jako element składowy przedsiębiorstwa i jej wartość: Firma jako element składowy przesiębiortwa; Istota wartości niematerialnych i prawnych; Definicja goodwill; Firma (nazwa) a wartość przedsiębiorstwa; Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników niematerialnych; Metody majątkowe wyceny przedsiębior stwa i jego składników; Metoda rynkowa; Metody dochodo we wyceny przedsiębiorstwa i jego składników; Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa i jego składników; Metoda bezpośrednia szacowania firmy. R.3 Zasady prawa firmowego: Uwagi ogólne; Zasada praw dziwości firmy; Zasada wyłączności firmy; Zasada jawności firmy; Zasada ciągłości (kontynuacji) firmy; Zasada jedności firmy. R.4 Konstrukcja firmy: Konstrukcja i elementy firmy; Firma ozoby fizycznej; Firma spółki jawnej; Firma spółki partnerskiej; firma spółki komandytowej; Firma spółki komandytowo-akcyjnej; Firma przedsiębiorscy - osoby prawnej; Firma oddziału. R.5 Ochrona prawa do firmy: Uwagi ogólne; Ochrona prawa do firmy realizowana na podstawie art.43/10 k.c. Ochrona prawa do firmy na podstawie przepisów o ochro nie dóbr osobistych; Ochrona prawa do firmy w trybie postępowania rejestrowego; Ochrona firmy na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie własności przemysło wej; Kumulatywna ochrona prawa do firmy. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-254-9
1.Prawo autorskie: Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych; Utwór jako przedmiot prawa autorskiego; Podmiot prawa autorskiego; Rodzaje utworów; Autorskie prawa majątkowe; Dozwolony użytek osobisty i publiczny; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; Umowy prawno autorskie; Autorskie prawa osobiste; Plagiat; Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich prawa majątkowych i osobistych; Odpowiedzialność karna; Utwory audiowizualne i programy komputerowe; Ochrona wizerunku i adresata korespondencji; Prawa pokrewne. 2. Prawo własności przemysłowej: Ogólna charakterystyka własności przemysłowej; Prawo patentowe; Prawo znaków towarowych; Prawo wzorów przemysłowych; Oznaczenia geograficzne; Wzory użytkowe i topografie układów scalonych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 14a.)
ISBN: 978-83-255-2047-2
R.1 Własność przemysłowa w systemie prawa: Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej; Podstawy prawa; Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej; Wzajemny stosunek tytułów ochronnych w prawie własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej a ochrona przedmiotów własności przemysłowej na podstawie ustaw pokrewnych; Stosunek prawa własności przemysłowej do ogólnych regulacji prawnych; Uzasadnienie systemu ochrony własności przemysłowej; R.2 Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii europejskiej: Wprowadzenie. Normy prawa międzynarodowego i unijnego w systemie prawa polskiego; Ochrona wynalazków; Ochrona wzorów użytkowych; R.3 Patenty europejskie i ich skutki w Polsce: Ogólne informacje na temat konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE); Prawo do uzyskania patenty europejskiego i ochrona tego prawa; Treść praw wyłącznych wynikających z patenty europejskiego skutecznego na terytorium RP; Zakres ochrony przyznanej patentem europejskim (zakres przedmiotowy patentu europejskiego); Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w RP; Środki prawne zmierzające do uchylenia skutków udzielenia patentu europejskiego (sprzeciw, unieważnienie); Niepowodzenie prób ustanowienia patentu UE. Kontrowersje dot. Wprowadzenia wzmocnionej współpracy grupy państw członkowskich w dziedzinie tworzenia jednolitej ochrony patentowej; R.4 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem: Urząd Patentowy RP; Postępowanie przed Urzędem Patentowym - zagadnienia ogólne; Postępowanie przed Urzędem Patentowym - zagadnienia szczególne; Rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe; Opłaty za ochronę własności przemysłowej; R.5 Wynalazek: Pojęcie wynalazku; Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym; Wynalazki biotechnologiczne; Wynalazki niepodlegające opatentowaniu; Przesłanki zdolności patentowej; R.6 Twórcy i ich prawa osobiste: Uwagi ogólne; Źródła prawa w zakresie dóbr i praw osobistych twórców; Twórcy projektów wynalazczych; Konstrukcja praw osobistych twórcy projektu wynalazczego; Ochrona praw osobistych twórcy projektu wynalazczego; Ochrona dóbr osobistych po śmierci twórcy projektu wynalazczego; R.7 Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona: Wprowadzenie; Charakter prawa do uzyskania patentu; Treść prawa do uzyskania patentu; Podmiot prawa do patentu; Ochrona prawa do patentu; R.8 Udzielanie patentu: Uwagi wstępne; Ogólna ch-ka postępowania zgłoszeniowego; System badania wynalazków w światowej praktyce patentowej; Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym; Rejestracja i wstępne badanie zgłoszenia; Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku; Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki; Decyzja w sprawie udzielenia patentu; Wykonanie decyzji o udzieleniu patentu; Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu; Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu patentu; R.9 Pierwszeństwo do uzyskania patentu: Uwagi wstępne; Jednolita regulacja pierwszeństwa; Pierwszeństwo konwencyjne; Pierwszeństwo wystawienia; Charakter pierwszeństwa do uzyskania patentu; R.10 Patentu: Wprowadzenie; Treść patentu; Zakres patentu; Ograniczenia patentu; Rodzaje patentów; Charakter uprawnień wynikających z patentu; R.11 Wspólność prawa do wynalazku: Uwagi wstępne; Źródła wspólności; Udziały współuprawnionych; Treść i wykonywanie uprawnień wobec przedmiotu wspólności przez jej uczestników; Ustalenie wspólności; R.12 Prawa użyczy: Uwagi ogólne; Prawo używacza uprzedniego; Prawo używacza późniejszego; Charakter praw używczy; R.13 Wyczerpanie patentu: Zagadnienia wstępne; Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych i w prawie UE; Przesłanki wyczerpania; Zakres wyczerpania; Szczególny mechanizm; Skutek i charakter prawny wyczerpania; Ocena regulacji prawnej; R.14 Umowy licencyjne: Pojęcie i funkcja gospodarcza licencji patentowych; Typologia i ogólna ch-ka licencji patentowych; Charakter prawny licencji; Istotne składniki, forma i wpis umowy do rejestru; Prawa i obowiązki stron; Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej; Usatnie i modyfikacja stosunku licencyjnego; Przejście praw i obowiązków z umowy licencyjnej; Szczególne rodzaje licencji; R. 15 Umowy know-how: Uwagi ogólne; Sytuacja prawna dysponenta poufnego know-how; Ogólna ch-ka umów know-how. Kryteria wyróżniające typ czynności prawnej; Zawarcie i forma umowy; Obowiązki stron; Odpowiedzialność stron; Zakończenie umowy know-how; Klauzule ograniczające konkurencję; R.16 Przejście i obciążenie praw; Uwagi ogólne; Umowy o przeniesienie prawa; Użytkowanie i zastaw na prawach własności przemysłowej; Czynności prawne mortis causa i dziedziczenie praw; Przejście praw w wyniku zbycia, likwidacji, połączenia i podziału osoby prawnej; R.17 Nadużycie patentu: Wprowadzenie; Nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem; Nadużycie patentu w świetle art. 5 KC; Nadużycie patentu przez uniemożliwienie osobom trzecim korzystania z wynalazku a nadużycie pozycji dominującej przez uprawnionego z patentu; R.18 Naruszenie patentu: Negatywna strona prawa z patentu; Postaci naruszenia patentu; Naruszenie bezpośrednie i pośrednie; Naruszenie a zakres prawa z patentu; Naruszenie wszystkich lub części zastrzeżeń; Działania, które nie stanowią naruszenia patentu; R.19 Ustanie patentu: Uwagi ogólne; Wygaśnięcie patentu; Inne przypadki ustania patentu; R.20 Wzory użytkowe i ich ochrona: Wprowadzenie; Przedmiot prawa; Podmioty i prawa podmiotowe; Powstanie i ustanie praw wyłącznych; R.21 Dodatkowe prawo ochronne: Wprowadzenie; Zakres zastosowania. Przedmiot ochrony; Przesłanki udzielenia; Podmiot uprawniony; Treść i czas trwania; Wniosek o udzielenie SPC. Właściwość organów krajowych. Postępowanie; Wygaśnięcie i unieważnienie; R.22 Typografie układów scalonych i ich ochrona: Uwagi wstępne. Międzynarodowe ramy ochrony; Ochrona typografii układów scalonych w Polsce; R.23 Wynalazczość pracownicza: Pracownicze projekty wynalazcze i projekty racjonalizatorskie; Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji u przedsiębiorców; Prawa i obowiązki twórców pracowniczych projektów wynalazczych i projektów racjonalizatorskich; Umowy w sprawach wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji; R.24 Ochrona prawna odmian roślin: Geneza wyodrębnienia wyłącznego prawa do odmian; Wyłączne prawo do odmiany w prawie międzynarodowym; Wyłączne prawo od odmiany roślin w polskim porządku prawnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo własności przemysłowej / Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski. - Wyd. 2 Stan prawny na 30.04.2020 r., z uwzględnieniem wchodzącej w życie w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postepowania cywilnego / aktualizacja Łukasza Żelechowskiego. - Warszawa : C.H.Beck , 2020. - XXVIII, [4], 624, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-247-4
1.Pojęcie własności przemysłowej; 2. Ochrona rozwiązać; 3. Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych; 4. Obrót prawami własności przemysłowej; 5. Ochrona praw własności przemysłowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa)
ISBN: 83-7247-607-1
R.1 Pojecie własności przemysłowej i ogólna ch-ka prawa własności przemysłowej: Pojęcie własności przemysłowej; Ogólna ch-ka polskiego prawa własności przemysłowej; Domniemania i terminy w prawie własności przemysłowej; Przepisy przejściowe (intertemporalne); Między narodowe prawo własności przemysłowej. R.2 Przedmioty własności przemysłowej (przedmioty ochrony): Projekty wynalazcze; Oznaczenia towarów i usług. R.3 Podmioty i prawa podmiotowe własności przemysłowej Podmioty uprawnione; Prawa podmiotowe własności przemysłowej; Nadużycie praw wyłącznych; Ustanie praw wyłącznych. R.4 Obrót własnością przemysłową: Ogólna ch-ka form i narzędzi obrotu własnością przemysłową; Umowy o wykona nie prac z zakresu wynalazczości; Licencje na korzysta nie z cudzej własności przemysłowej; Umowy o przeniesienie prawa; Obciążenie praw własności przemysłowej zastawem lub użytkowaniem; Umowy o wspólności praw; Inne umowy w zakresie własności przemysłowej. R.5 Naruszenie cudzej własności przemysłowej: Ogólna ch-ka systemu ochrony własności przemysłowej; Ch-ka czynów naruszających cudzą własność przemysłową; Odpowiedzialność cywilna sprawcy naruszenia. R.6 Prawa twórców projektów wynalazczych: Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych; Prawo do wynagrodzenia. R.7 Organizacja i postępowanie w sprawach ochrony własności przemysłowej: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UP); Postępowania przed Urzędem Patentowym; Wynalazczość i racjonalizacja w zakładzie pracy; Dochodzenie roszczeń wynalazków w postępowaniu cywilnym. R.8 Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom twórców i cudzej własności przemysłowej: Ogólna ch-ka czynów zabronionych przez PWPU oraz przewidzianych za nie sankcji karnych; Poszczególne przestępstwa i wykroczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim / Bogusław Sołtys. - Stan prawny na 1.01.2003r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2003. - 441,[1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7333-188-3
R.1 Nazwy handlowe w systemie prawa: Geneza instytucji oraz zarys rozwoju jej ochrony prawnej; Źródła regulacji i ochrony prawnej nazw handlowych; Pojęcie i rodzaje nazw handlowych; Nazwa handlowa na tle instytucji o zbliżonym charakterze; Funkcje nazw handlowych i ich ogólnogospodarcze znaczenie; Klasyfikacja i charakter prawa do nazw handlowych. R.2 Konstrukcja i treść prawa do nazwy handlowej: Zasady obierania oraz używania nazw handlowych; Powstanie prawa do nazwy handlowej; Zakres wyłączności prawa do nazwy handlowej; Treść prawa do nazwy handlowej; Obrót prawem do nazwy handlowej; Ustanie prawa do nazwy handlowej. R.3 Ochrona nazw handlowych; Umowy międzynarodowe; Kodeks handlowy; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego; Ustawa - Prawo własności przemysłowej; Kumulacja i zabezpieczenie roszczeń. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-025-0
Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. 1. Własność przemysłowa. Związek Paryski. 2. Zasada asymilacji. 3. Rozciągnięcie przepisów konwencji paryskiej na osoby niebędące przynależnymi państw związkowych. 4. Pierwszeństwo konwencyjne. 4 bis. Zasada niezależności patentów krajowych na ten sam wynalazek. 4 ter. Osobiste uprawnienia wynalazców. 4 quater. Zdolność patentowa wynalazku dotyczącego produktu, którego sprzedaż podlega zakazom lub organiczeniom wynikającym z ustawodawstwa krajowego. 5. Wygaśnięcie ochrony patentowej (dopuszxczalnośc i zakazy); przeciwdziałanie nadużyciom prawa wyłącznego. 5 bis. Dodatkowe terminy wnoszenia opłat za ochronę własności przemysłowej. Dopuszczalność przywrócenia patentu wygasłego wskutek nieuiszczenia opłaty w terminie. 5 ter. Przywilej komunikacyjny. 5 quater. Uprawnienia właściciela patentu na sposób wytwarzania produktu wobec produktów importowanych do kraju związkowego. 5 quinquies. Obowiązek ochrony wzorów przemysłowych w krajach Związku Paryskiego. 6. Warunki zgłaszania i rejestracji znaków towarowych. Niezależność krajowych rejestracji znaku. 6 bis. Znaki towarowe prowadzące do konfuzji ze znakiem powszechnie znanym ("znaki mylące"). 6. ter. Przeszkody rejestracji i przesłanki unieważnienia znaków zawierających herby, flagi, godła itp. 6 quater. Ograniczenie cesji znaku. 6 quinquies. Zgłaszanie i ochrona znaku towarowego poza krajem pochodzenia. 6 sexies. Obowiązek ochrony znaków usługowych. 7. Brak związku między rodzajem produktu a rejestracją znaku. 7 bis. Obowiązek ochrony znaków wspólnych. 8. Obowiązek ochrony nazw handlowych. 9. Środki prawne stosowane wobec towarów importowanych opatrzonych bezprawnie znakiem towarowym lub nazwą handlową. 10 . Środki prawne stosowane w razie używania fałszywego oznaczenia dotyczącego pochodzenia produktu lub tożsamości procudenta, wytwórcy lub kupca. 10 bis. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 10 ter. Obowiązki państw związkowych w zakresie ochrony cudzoziemców. 11. Tymczasowa ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych wystawianych na wystawach międzynarodowych. 12. Specjalne służby krajowe do spraw własności przemysłowej. 13. Zgromadzenie Związku, uwagi ogólne, skład Związku, reprezentacja państw członkowskich, ponoszenie wydatków związanych z udziałem w Zgromadzeniu. 14. Komitet Wykonawczy. 15. Międzynarodowe Biuro i Dyrektor Generalny. 16. Budżet Związku. 17. Zmiana art. 13-17 konwencji. 18. Rewizje konwencji. 19. Porozumienia szczeólne. 20. Ratyfikacja i przystąpienie do aktu sztokholmskiego. 21. Przystąpienie do aktu sztokholmskiego państw niebędących członkami Związku. 22. Skutki ratyfikacji aktu sztokholmskiego bądź przystąpienia do niego. 23. Niemożność przystąpienia do wcześniejszych aktów konwencji paryskiej po wejściu w życie aktu sztokholmskiego. 24. Stosowanie konwencji na terytorium, za którego stosunki międzynarodowe państwo związkowe ponosi odpowiedzialność. 25. Zobowiązanie państw związkowych do podjęcia środków niezbędnych do stosowania postanowień konwencji. 26. Czas trwania konwencji i wypowiedzenie aktu sztokholmskiego przez państwo związkowe. 27. Skutki sporządzenia aktu sztokholmskiego. 28. Rozstrzyganie sporów o interpretację lub stosowanie konwencji. 29. Teksty i języki aktu sztokholmskiego, podpisanie i rejestracja aktu, notyfikacje. 30. Postanowienia przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-49-9
Wstęp; Klasyfikacja dóbr niematerialnych; Przedmioty chronionych dóbr niematerialnych; Procedury udzielania ochrony dla wynalazków i znaków towarowych; Wyłączność na dobra niematerialne; Ograniczenia wyłączności na dobra niematerialne; Obrót dobrami niematerialnymi; Zapłata, wynagrodzenie za korzystanie; Efekty korzy- stania z dóbr niematerialnych; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń dóbr niematerialnych; Odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr niematerialnych; Źródła info- rmacji o dobrach niematerialnych; Rzecznicy patentowi; Zadania i organizacja Urzędu Patentowego R.P.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 30)
ISBN: 83-87091-46-4
Zawiera: 1.Wprowadzenie; 2. Sytuacja prawna oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej); 3. Pojęcie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 4. Pojecie i ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w prawie polskim; 5. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925654-6-8
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne; 2. Prawo własności przemysłowej: Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych; Ochrona znaków towarowych; ochrona wzorów przemysłowych; Ochrona topografii układów scalonych; Ochrona oznaczeń geograficznych; Ochrona prawna odmian roślin: wyłączne prawo hodowcy; Organy udzielające praw wyłącznych obejmujących terytorium Polski (Urząd patentowy RP. OHIM, EUP); Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3. Zarządzanie własnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again