Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(25)
available
(17)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(26)
Author
Chodyński Andrzej
(2)
Huczek Marian
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Kramer Matthias
(2)
Penc Józef
(2)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Adamiec Sabina
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Bernaciak Arnold
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Cichy Janusz
(1)
Czajka Kamil
(1)
Dudek Marek
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Fila Joanna
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Galata Stanisław
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Johnson Steven
(1)
Juraszek Marian
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kondak Anna
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kroik Janusz
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lech Aleksandra
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Leśniak-Łebkowska Grażyna
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Maliszewski Edward
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Mruk Henryk
(1)
Myjak Teresa
(1)
Nagora Inna
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nitkiewicz Tomasz
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Petrov Alexander
(1)
Piasecki Bogdan
(1)
Piontek Franciszek
(1)
Primus Arkadiusz
(1)
Rogut Anna
(1)
Rosa Kacper
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rutkowska-Podołowska Małgorzata
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Smallbone David
(1)
Spytkowska Magdalena
(1)
Stawasz Edward
(1)
Strebel Heinz
(1)
Sulich Adam
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Tylec Agnieszka
(1)
Ulewicz Robert
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wielgus Aneta
(1)
Zdunkiewicz Anna
(1)
Żylicz Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Ochrona środowiska
(22)
Przedsiębiorstwo
(22)
Ekorozwój
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Unia Europejska
(5)
Globalizacja
(4)
Integracja europejska
(4)
Polska
(4)
Gospodarka
(3)
Innowacje
(3)
Kadry
(3)
Menedżerowie
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Degradacja środowiska
(2)
Ekologia
(2)
Energia
(2)
Konkurencja
(2)
Odpady
(2)
Rolnictwo
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Technologie czyste
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
przedsiębiorstwo
(2)
Alokacja
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biopaliwa
(1)
Blogi
(1)
Controlling
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje
(1)
EMAS
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Energia jądrowa
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Hotelarstwo
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Intuicja
(1)
Koszty
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Markieting
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ochrona środowiska -- zarządzanie
(1)
Odlewnictwo
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacja
(1)
Osobowość
(1)
Parki technologiczne
(1)
Podatki
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- a ochrona środowiska
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przemysł
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Public relations -- badanie -- Polska
(1)
Recykling
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rybołóstwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spółki
(1)
Surowce
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia ekologiczne
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Woda
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
40 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1705-8
1. Geneza i założenia zrównoważonego rozwoju, 2. Przedsiębiorstwo jako obiekt programowanie rozwoju, 3. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa, 4. Zastosowanie programowania liniowego w ocenie efektywności zrównoważonego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7283-010-X
Problematyka środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Zagrożenia makro i mikrośrodowiska; Zarządzanie środowiskiem; Technologie produkcyjne a odpowiedzialność za środowisko; Projektowanie strategii z uwzględnieniem ochrony środowiska; Aspekty prawne ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-679-0
R.I Instrumenty analizy wewnętrznej oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko: 1.Listy kontrolne i analiza input-output jako instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem, 2.Rozwój koncepcji audytu środowiskowego, 3.Ocena Oddziaływania na środowisko (OOŚ), 4.Globalne systemy informacji środowiskowej, 5.Funkcje systemów informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie, 6.Możliwości i zastosowanie analityki w ochronie środowiska. R.II Koncepcje kompleksowego zarządzania środowiskiem: 1.Zasadnicze właściwości systemów zarządzania środowiskowego, 2.Wymagania systemów zarządzania środowiskowego wg rozporządzenia EMAS i normy ISO 140001, 3.Efekty stosowania systemów zarządzania środowiskowego. R.III Zarządzanie środowiskiem w Republice czeskiej i w Polsce : 1.Globalny Przegląd Zarządzania Środowiskowego - przykład Republiki Czeskiej, 2.Zastoswoanie EMAS i ISO 140001 w Republice Czeskiej, 3.Program Czystszej Produkcji w Republice Czeskiej i jego wyniki, 4.Globalny Przegląd Zarządzania Środowiskiem - przykład Polski, 5.Systemy zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 140001, 6.Koncepcja Czystszej Produkcji jako strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, 7.Rezultaty i osiągnięcia Polskiego Programu Czystszej Produkcji. R.IV Inne aspekty zarządzania: 1.Integracja systemów zarządzania, 2.Zarządzanie ryzykiem i jego wpływ na proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. R.V Integracja proekologicznych wymagań na szczeblu normatywnym: 1.Cechy i funkcje wyznaczania celów, 2.Geneza celów w ramach strategicznych koncepcji przedsiębiorstw, 3.Elementy celów, 4.Wymagania dotyczące mierzalnego i wykonalnego formułowania celów, 5.Możliwości precyzyjnego i mierzalnego wyznaczania celów środowiskowych w przedsiębiorstwach. R.VI Integracja proekologicznych wymagań na szczeblu strategicznym: 1.Cele i systemy celów jako przesłanki strategii środowiskowej, 2.Strategiczne koncepcje przedsiębiorstw, 3.Przesłanki wdrożenia strategii na szczeblu operacyjnym, 4.Role celów w ramach strategicznych koncepcji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 219)
ISBN: 83-7291-037-5
1. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie: Zasoby w przedsiębiorstwie; Procesy w przedsiębiorstwie; Go spodarka okrężna - aspekt ekologiczny; Systemy produkcji przemysłowej; Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa; Otoczenie przedsiębiorstwa; Skutki ekologiczne działalności gospodarczej; Tradycyjne zachowania przedsiębiorstwa. 2. Teoretyczne podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: Zarys rozwoju myśli ekologicznej; Definicje podstawowych pojęć; Model rozwoju; Degradacja i dewastacja środowiska; Koncepcja ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; Instrumenty ekonomiczne zarządzania. 3. Modele ekonomiczne w zarządzaniu ekologicznym: Model klasyczny- opłaty i kary; Model Pareto; Modele optymalizacyjne; Modele internalizacji efektów; Modele diagnostyczne; Model podatkowy; Model rynkowy; Model cyklu życia produktu; Modele oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisku. 4. System zarządzania środowiskowego w Polsce: Regulacje prawne; Elementy systemu; Finansowanie ochrony środowiska; Podstawowe relacje ekonomiczne; Analiza i ocena systemu. 5. Systemy zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej: Dyrektywy unijne; Standardy unijne; Zasady unijne; Programy unijne; Ekonomiczne instrumenty unijne. 6. Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wg norm ISO 14000: System zarządzania jakością; Zarządzanie środowiskowe wg norm ISO 14000; Przykład zarządzania wg norm ISO; Analiza cyklu życia; Program zarządzania środowiskowego; System zarządzania bezpieczeństwem; Korzyści systemowe. 7. Studium przypadków zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem: -przypadek 1: efektywność ekonomiczna modernizacji dużych jednostek energetycznych; -przypadek 2: efektywność ekonomiczna budowy kotłowni olejowych i na gaz przewodowy; -przypadek 3: efektywność renowacji taboru samochodowego; -przypadek 4: efektywność zmiany technologii; -przypadek 5: symulacja w sztucznej sieci neuronowej. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-755-5
1. Przegląd koncepcji gospodarowania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska. 2. Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska. 3. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych w predsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 578)
ISBN: 978-83-7378-612-7
1. Stan i kierunki zmian perspektywy zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie: Idea zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa; Perspektywa konkurencyjna zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Perspektywa środowiska zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Perspektywa społeczna zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; 2. Zewnętrzne uwarunkowania realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie: Rodzaje zewnętrznych uwarunkowań realizacji idei zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie; Proces instytucjonalizacji wpływu na przedsiębiorstwa; 3. Arządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie- przegląd badań i synteza zintegrowanej perspektywy: Badania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Unii Europejskiej po 2000 roku; "Wzmocnienie udziału biznesu w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej"- badania własne; Synteza procesu realizacji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie- ujęcie zintegrowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
1. Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu; 2. Wykaz wybranych dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialności ekologicznej firm i gmin biorących udział w konkursach "Firma bliska środowisku" oraz "Gmina bliska środowisku" w edycjach 2006, 2007 i 2008; 3. Informacje dodatkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-680-4
1.Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, 2.Proekologiczne ukierunkowanie w obszarach funkcyjnych przedsiębiorstwa: Ekologiczne projektowanie produktu, Proekologiczne zaopatrzenie i logistyka, Proekologiczne zarządzanie produkcją i gospodarka cyrkulacyjna 3.Technicze aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie: Stan techniki i potencjały innowacji na przykładzie Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej, Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Podstawy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w przedsiębiorstwie, Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie strumieniem materiałów i odpadami w przedsiębiorstwie, Wykorzystanie gleby i terenów. 4.Proekologicznie ukierunkowanie w obszarach przekrojowych przedsiębiorstwa : Ekobilansowanie, Rachunek kosztów środowiskowych, Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, Organizacja ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 123)
(Materiały Dydaktyczne, 123)
ISBN: 83-88760-95-5
Część I: Podstawy ekonomii środowiskowej; Środowisko w teorii ekonomii; Ekologiczne problemy współczesnej teorii wzrostu; Problemy wyceny wartości i własność środowiska; Ekonomika zasobów środowiska; Koncepcje wykorzystania i ochrony środowiska w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; Straty i korzyści ekologiczne; Ekonomiczne trudności gospodarowania zasobami środowiska; Globalne i regionalne zagrożenia środowiska przyrodniczego; Globalne zagrożenia środowiska i perspektywy ich rozwiązywania; Część III Polityka ekologiczna i jej instrumenty; Podstawy polityki ekologicznej; Polityka ekologiczna w Polsce; Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce; Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w Polsce; Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Polityka ekologiczna i instrumenty ochrony środowiska w Unii Europejskiej; Część IV: zarządzanie środowiskowe; Przedsiębiorstwo w otoczeniu społeczno-przyrodniczym; Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa; Program czystszej Produkcji; Ekoetykietowanie produktów; Ekomarketing; Ochrona środowiska w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911077-1-X
Wybrane aspekty realizacji polityki ekologicznej państwa w kontekście systemu zarządzania środowiskowego i integracji z Unią Europejską; Systemy zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej państwa; Warunki efektywności systemu zarządzania środowiskowegosterowanie operacyjne; Przesłanki wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach; Certyfikat ISO 14001 i co dalej?; Od ISO 14001 do 14040 - doświadczenia ABB; Rola auditora w SZŚ. Prezentacje firm: -Philips Lichting Poland; -Prezentacja doświadczeń ABB Alstom Power Sp. z o.o. przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001; -Wdrażanie i rozwój systemu zarządzania w Amice Wronki S.A.; -Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w Delphi Automotive Systems Poland o/Ostrów Wlkp.; -Wdrożenioe systemu zarządzania środowiskowego w Zakładach Oponiarskich Dębica S.A.; -System zarządzania środowiskiem Polskiego Koncernu Naftowego S.A.; -System zarządzania środowiskiem Fabryki Wodomierzy Po-Wo-Gaz S.A.; ISO 14001 "Zrozumieć nasze środowisko". Oferta firm; Usługi szkoleniowe doradcze: Bureau Veritas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60956-06-9
Cz. 1. Wprowadzenie; Cz. II. Podstawowe regulacje prawne; 1. Podstawowe aktyw prawne dotyczące analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 2. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony zabytków; 3. Analiza realizacji Obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, a przegląd ekologiczny i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Cz. III. Zakres analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska; 1. Uwagi ogólne; 2. Wstęp; 3. Lokalizacja i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; 4. Syntetyczny opis technologii; 5. Gospodarka wodno-ściekowa i opis zanieczyszczeń wód; 6. Opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza; 7. Gospodarka odpadami; 8. Substancje stwarzające szczególne zagrozenie dla środowiska; 9. Zagrożenia przed hałasem; 10. Ochrona powierzchni ziemi; 11. Awarie przemysłowe; 12. Odpowiedzialność za szkody w środowisku; 13. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska; 14. Ocena zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń; 15. Stan prawny; 16. Niezbędne działania; Cz. IV. Zakres oceny ochrony zabytków; 1. Uwagi ogólne; 2. Wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy; 3. proces zabezpieczenia zabytków; Cz. V. Metodyka sporządzania analizy realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again