Form of Work
Książki
(24)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(14)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(23)
Author
Bednarski Lech
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Duraj Jan
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bangs David H. Jr
(1)
Bidnenko Nataliya
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brdulak Halina
(1)
Budzik Ryszard
(1)
Butor-Keler Agnieszka
(1)
Celej Piotr (1981- )
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Cygan Zdzisław
(1)
Dendera-Gruszka Małgorzata
(1)
Fertsch Marek
(1)
Garmider Larysa
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Góralczyk Andrzej
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Klimek Jan
(1)
Knecht Zdzisław
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Komorowski Jan
(1)
Korczak Anna
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Krzos Grzegorz
(1)
Kulikowski Roman
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Ljudvigová Ivana
(1)
Lorimer Sally E
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Michalski Krzysztof
(1)
Myjak Teresa
(1)
Ogrodnik Tomasz
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Piłka Marta
(1)
Porvazník Ján
(1)
Regulski Lech
(1)
Sinha Prabhakant
(1)
Skorková Zuzana
(1)
Skórska Anna
(1)
Sroka Henryk
(1)
Stefaniuk Katarzyna
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Tuszyński Łukasz
(1)
Vaškovič Ladislav
(1)
Walczak Marian
(1)
Wojtynek Lilianna
(1)
Zoltners Andris A
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Śnieżek Ewa
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Żur Marek Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Przedsiębiorstwo
(18)
Efektywność ekonomiczna
(6)
Zarządzanie
(5)
Informacja dla zarządzania
(3)
Innowacje
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Gospodarka materiałowa
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kadry
(2)
Logistyka
(2)
Menedżerowie
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Strony WWW
(2)
Analiza ekonomiczna
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka społeczna
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel detaliczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kształcenie
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Majątek trwały
(1)
Marka*
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Motywacja pracy
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Poczta
(1)
Polska
(1)
Popyt
(1)
Produkcja -- a obrót towarowy
(1)
Produkt*
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie -- planowanie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemysł
(1)
Reengineering*
(1)
Regiony
(1)
Reklama
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Sprawozdania
(1)
Spółki handlowe
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Targi i wystawy
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Upadłość
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współdziałanie
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łomża (woj. podlaskie)
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
27 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-511-9
1. Zasady zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach. 2. Zarządzanie efektywnością finansową w przedsiębiorstwach. 3. Narzędzia zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978-83-7483-959-4
1. Organizacja handlowa w gospodarce rynkowej; 2. Powstanie i działalność spółki handlowej; 3. Kierowanie handlem i marketingiem; 4. Efektywność rynkowa spółek handlowych; 5. System mierników efektywności spółek handlowych; 6. System pozakapitałowych mierników efektywności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-46-1
Wprowadzenie; Określ swoje potrzeby finansowe; Przygotuj prognozy sprzedaży i wydatków; Przygotuj prognozy dochodów; Przygotuj prognozy przepływu środków pieniężnych; Wykorzystanie budżetu przepływu gotówki i analizy odchyleń; Kontroluj należności i zapasy; Zarządza nie dodatnim przepływem środków pieniężnych; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-72-8
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, jako integralny element sprawozdawczości finansowej; Podstawowe zasady sporządzania - zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych oraz wykorzystanie ich w analizie wskaźnikowej; Analiza informacji zawartych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych - analiza przypadków; Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym - sporządzanie, interpretacja i analiza - wybrany przykład praktyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-08-3
Zawiera: The holistic management model in global environment; Prosumpcja jako proces optymalizowania konsumpcji i trend implikujący gospodarkę współdzieloną; The development of personnel potential of the enterprise as a social and economic process; Różnorodność pokoleniowa pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie; Organizational and human resource strategy in Slovak and Hungarian companies; Inner motivation, autonomy, human relations and ethics as basic elements of current leadership in organizations; Droga od tożsamości do wizerunku; Rada nadzorcza a rozwój innowacyjności korporacji; Ochrona konsumentów w sektorze bankowym jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu; Skarbnik korporacyjny - jak skutecznie zarządzać działem finansowym; Zarządzanie jakością - ujęcie retrospektywne; Informacja rynkowa wpływająca na zarządzanie łańcuchami dostaw; Zarządzanie bezpieczeństwem zwierząt w procesie transportu drogą powietrzną; Stan i perspektywy słowackich przedsiębiorstw w opinii biznesu. Raport z badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-856-9
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem: Instrumenty stosowane w zarządzaniu; Partycypacyjny system zarządzania. Projekt zmiany paradygmatu zarządzania; Wpływ nowych koncepcji zarządzania na działania marketingowe i logistyczne przedsiębiorstw; Współcześni menedżerowie i przywódcy; Turbulentne otoczenie wyzwaniem dla dynamiki zarządzania organizacja; Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego; Zastosowanie analizy transakcyjnej w zarządzaniu; Wirtualizacja procesów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; Pozapłacowe narzędzie motywowania (w świetle przeprowadzonych badań); Zastosowaniu outsourcingu w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 2. Konkurencyjność i zarządzanie wiedzą: Metodologiczne aspekty oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa budowlanego; Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych; Wpływ zastosowania zasad etycznych Jana Pawła II na konkurencyjność firm; Elastyczność jak źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowo- usługowego branży budowlanej; Proces zachowywania wiedzy; Wiedza jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Znaczenie procesu komunikacji dla efektywności procesu wprowadzania zmian; Modele biznesu tradycyjnego i internetowego na przykładzie handlu detalicznego; 3. Jakość i ekologia w zarządzaniu: Jakość zarządzania w instytucjach samorządowych; Model doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM); Metoda ELMA-C wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu ekologicznym; Problemy zarządzania środowiskiem w aspekcie sanitacji obszarów wiejskich; ; Inwestycje i budownictwo: Bariery zarządzania inwestycjami rzeczowymi; Zastosowanie analizy wielokryterialnej do identyfikacji stanu użytkowania obiektu budowlanego; Deficyt zasobów kadrowych branży budowlanej w warunkach dynamicznego wzrostu budownictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89224-52-6
Cz.1 Logistyka na tle współczesnej wiedzy o zarządzani u; Cz.2 Relacje miedzy logistyką a koncepcjami zarządzania; Cz.3 Strategiczny wymiar logistyki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 978-83-7251-828-6
1. Potrzeby informacyjne zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2. Znaczenie analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustaleanie wyniku finanoswego w ustawie o rachunkowości, 5. Wycena aktywów i zobowiązań według międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 6. Tradycyjne metody analizy finansowej, 7. Nowoczesne metody analizy dokonań przedsiębiorstwa, 8. Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania, 9. Analiz efektywności inwestycji, 10. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, 12. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, 13. Analiza finansowa w procesie budżetowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Myślenie strategiczne w zarządzaniu / Andrzej Góralczyk. - Warszawa : INFOR, 1999. - 99 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-87936-12-X
Wprowadzenie; Normalny biznes; Praktyczne zagadnie- nia zarządzania strategicznego; zarządzanie niepewno- ścią; Ocena procesów i systemów produkcyjnych pod kątem produktywności; Biznes finezyjny; Gorący miesiąc w Japonii; Produktywność i konkurencyjność polskiej gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-60-4
Kształtowanie wizerunku urzędu jako element zarządzania jakością relacji z klientem; Kompozytowy indeks satysfakcji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Kategoria jakości życia a satysfakcja z usług publicznych - uwagi teoretyczne i praktyka badań na poziomie lokalnym; Satysfakcja klienta w zarządzaniu jakością; Stosowanie koncepcji User-Driven Innovation w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Analiza skuteczności reklamy z wykorzystaniem metody Ishikawy; Inherentne ograniczenia uczelnianych systemów jakości kształcenia; Aspekty jakości produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-810-0
Wstęp. 1. Charaketrystyka koncepcji business process reengineering (BPR): 1.1.Istota i znaczenie BPR. 1.2. Charakterystyka zmian w przedsiębiorstwie podczas stosowania reengineeringu. 1.3. Związek BPR z nowoczesnymi metodami zarządzania: clientingiem, outsourcingiem, benchmarkingiem, organizacją opartą na wiedzy, total quality management, lean management. 2.Metodyki reengineeringu: 2.1. Metodyka projektowania i wdrażania reengineeringu w przedsiębiorstwie według M.Hammera i J.Champy`ego. 2.2. Metodyka projektowania i wdrażania reengineeringu w przedsiębiorstwie według R.L. Manganellego i M.M. Kleina. 2.3. Metodyka projektowania i wdrażania BPR w przedsiębiorstwie według N.Obolensky`ego. 2.4. Metodyka stopniowego usprawniania procesów i zarządzania nimi według Rummlera-Brachego. 2.5. Podobieństwa i różnice w podejściu metodycznym do koncepcji reengineeringu. 3. Narzędzia stosowane podczas wdrażania reengineeringu w przedsiębiorstwach: 3. Narzędzia stosowane podczas wdrażania reengeeringu w przedsiębiorstwach: 3.1. Technologia informatyczna jako podstawowe narzędzie wspomagające reengineering. 3.2. "Czysta kartka" M. Hammera jako narzędzie służące poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych. 3.3. Mapa relacji jako narzędzie identyfikujące relacje między podmiotami procesu zmian. 3.4. Mapa procesu jako główne narzędzie reengineeringu. 3.5. Tabela miar i standardów jako narzędzie parametryzacji i standaryzacji procesu. 3.6. Narzędzia planowania i harmonogramowania. 4. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem BPR: 4.1. Strategia przedsiębiorstwa jako czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną. 4.2. Identyfikacja pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa a reengineeringu. 4.3. Identyfikacja głównych czynników wpływających na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa wdrażającego reengineering. 5. Przykłady i skutki implementacji BPR w przedsiębiorstwach: 5.1. Przykłady literaturowe przedsiębiorstw, które wzmocniły swoją pozycję konkurencyjną dzięki zastosowaniu reengineeringu. 5.2. Charakterystyka eksperymentu badawczego w przedsiębiorstwie XYZ SA. 5.3. Charakterystyka i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które zastosowały koncepcję reengineeringu. 5.4. Podsumowaniu badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-974-1
1. Znaczenie personelu w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 2. oczekiwania pracowników wobec pracodawcy; 3. Podstawowe kwestie związane z motywacją; 4. znaczenie sytemu motywacyjnego; 5. Pobocza efektywności; 6. Ocena efektywności pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-87-6
1.Projektowanie działu sprzedaży i wprowadzenie zmian do projektu w szybko zmieniającym się świecie współczenym, 2.Proces projektowania działu sprzedaży zapewniającego przewagę nad konkurencją, 3.Strategia sprzedaży, 4.Strategia dojścia do rynku, 5.Projektowanie struktury działu sprzedaży, 6.Role sprzedawców, 7.Ustalanie wielkości działu sprzedaży, 9.Utrzyamnie sprawności działu sprzedaży, 10.Zarzadzanie zmianą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0239-3
1. Istota i przesłanki wykorzystania przepływów pieniężnych; 2. Ograniczenia tradycyjnej analizy finansowej; 3. Przepływy pieniężne w analizie finansowej; 4. Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości, wycenie oraz ocenie efektywności inwestycji; 5. Wykorzystanie przepływów pieniężnych we wstępnej ocenie przedsiębiorstwa- wyniki badań empirycznych; 6. Przepływy w ocenie płynności, rentowności oraz wypłacalności polskich przedsiębiorstw; 7. Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-303-4
1. Idea nowego przedsiębiorstwa, 2. Zarys koncepcji systemów e-biznesu, 3. Analiza potrzeb informacyjnych i wybór obszarów zastosowania systemów e-biznesu, 4. Miejsce przepływu pracy w systemach e-biznesu, 5. Technologia informatyczna w e-biznesie, 6. Determinanty i bariery sukcesu wdrożenia systemów e-biznesu, 7. Realizacja systemów e-biznesu, 8. Bezpieczeństwo w systemach e-biznesu, 9. Efektywność systemów informatycznych e-biznesu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-632-9
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again