Form of Work
Książki
(26)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(26)
Author
Bartczak Anna
(1)
Bendkowski Józef
(1)
Blaik Piotr
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Bozarth Cecil
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Dolmetsch Ralph
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Fertsch Marek
(1)
Frankowska Marzena
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Gąsiorowska Elżbieta
(1)
Handfield Robert B
(1)
Jeszka Anna Maria
(1)
Kasperek Marek
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Kopańska Agnieszka
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kuriata Andrzj
(1)
Lipa Michał
(1)
Maleszyk Edward
(1)
Marconi-Mikołajczyk Patrycja
(1)
Ocicka Barbara
(1)
Pokorska Barbara
(1)
Radziejowska Grażyna
(1)
Rosell Lennart
(1)
Rutkowski Krzysztof
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Siwińska-Gorzelak Joanna
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Zięba Magda
(1)
Światowiec Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(22)
Logistyka gospodarcza
(17)
Łańcuch dostaw
(13)
Gospodarka materiałowa
(4)
Logistyka
(4)
Transport
(3)
Marketing
(2)
Produkcja
(2)
Rynek
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Baza danych relacyjna
(1)
Decyzje
(1)
Handel
(1)
Handel elektroniczny
(1)
IKEA
(1)
Kadry
(1)
Karty płatnicze
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Marketing partnerski
(1)
Merchandising -- podręcznik akademicki
(1)
Nowy produkt
(1)
Obsługa klienta
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Popyt
(1)
Produkcja -- a obrót towarowy
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie
(1)
Przedsiębiorstwo -- zaopatrzenie -- planowanie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Wieś
(1)
Woda
(1)
Zakład pracy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Środki obrotowe
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Andrzj Kuriata. - Gdynia : Akademia Morska w Gdyni, 2005. - 137 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-87438-14-6
1. Ogólna teoria systemów, 2. Pojęcie logistyki, 3. System w logistyce, 4. Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 5. Modele logistyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-137-1
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne aspekty współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw: 1.1. Perspektywa kosztów transakcyjnych; 1.2. Perspektywa sektorowa; 1.3. Perspektywa zasobowa; 1.3.1. Teoria zależności od zasobów; 1.3.2. Teoria podejścia zasobowego; 1.3.3. Podejście relacyjne; 1.3.4. Teoria organizacji uczącej się; 1.4. Perspektywa behawioralna; 1.4.1. Teoria redukcji niepewności; 1.4.2. Teoria dylematu społecznego; 1.5. Perspektywa przestrzeni relacji pomiędzy organizacjami; 1.5.1. Teoria interesariuszy; 1.5.2. Teoria instytucjonalna; 1.5.3. Zaufanie oparte na racjonalizmie; 1.6. Perspektywa sieciowa; Podsumowanie. Rozdział 2. Łańcuch dostaw jako międzyorganizacyjna forma współdziałania przedsiębiorstw: 2.1. Istota łańcucha dostaw – przegląd podejść definicyjnych; 2.2. Wielopostaciowość układów konfiguracyjnych łańcuchów dostaw; 2.2.1. Polimorfizm strukturalny; 2.2.2. Polimorfizm funkcjonalny łańcuchów dostaw; 2.3. Problematyka integracji i koordynacji przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw; Podsumowanie. Rozdział 3. Współdziałanie w klastrze jako sieci międzyorganizacyjnej: 3.1. Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu; 3.1.1. Sieć jako podmiot badań; 3.1.2. Sieć jako forma organizacyjna; 3.1.3. Sieć jako układ relacji społecznych; 3.1.4. Sieć jako sposób koordynacji; 3.2. Przegląd dorobku teoretycznego koncepcji klastrów; 3.2.1. Dystrykt przemysłowy; 3.2.2. Źródło przewagi konkurencyjnej – koncepcja gron; 3.2.3. Model kompleksu przemysłowego; 3.2.4. Współdziałanie osadzone w sieci społecznej; 3.3. Modele klastrów objaśniające strukturę powiązań przedsiębiorstw; 3.4. Klaster a organizacja klastrowa; 3.4.1. Istota inicjatyw klastrowych; 3.4.2. Rola koordynatora klastra we współdziałaniu przedsiębiorstw; 3.4.3. Inicjatywy klastrowe w Polsce i na świecie; Podsumowanie. Rozdział 4. Znaczenie osadzenia w klastrze dla współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw: 4.1. Koncepcja osadzenia współdziałających przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych; 4.1.1. Istota i wymiary osadzenia współdziałających przedsiębiorstw; 4.1.2. Wpływ osadzenia w klastrze na jego uczestników; 4.1.3. Kierunki badań nad osadzeniem łańcuchów dostaw; 4.2. Klastrowe łańcuchy dostaw – aspekty definicyjne; 4.2.1. Osadzenie strukturalne łańcuchów dostaw w klastrze; 4.2.2. Osadzenie geograficzne łańcuchów dostaw w klastrze; 4.2.3. Osadzenie instytucjonalne łańcuchów dostaw w klastrze; 4.2.4. Osadzenie relacyjne łańcuchów dostaw w klastrze; 4.3. Współpraca w klastrze oraz rola koordynatora klastra w inicjowaniu współdziałania przedsiębiorstw – wyniki badań opinii koordynatorów klastrów europejskich; Podsumowanie. Rozdział 5. Operacyjne problemy pomiaru oraz oceny współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw; 5.1. Hipotezy badawcze i model badawczy; 5.2. Charakterystyka zmiennych w modelu badawczym; 5.2.1. Funkcjonowanie klastra – operacjonalizacja konstruktu; 5.2.2. Współdziałanie przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw – operacjonalizacja konstruktu; 5.2.3. Osiąganie korzyści przez przedsiębiorstwa ze współdziałania w klastrowych łańcuchach dostaw – operacjonalizacja konstruktu; 5.3. Zastosowana metoda badawcza oraz dobór i opis próby badawczej; Podsumowanie. Rozdział 6. Ocena i związki współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw – wyniki badań empirycznych: 6.1. Ocena współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw; 6.1.1. Ocena uwarunkowań współdziałania w klastrze w układzie podmiotowym; 6.1.2. Ocena funkcjonowania klastra; 6.1.3. Ocena współdziałania przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw; 6.1.4. Ocena korzyści ze współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw; 6.2. Badanie związku partycypacji w klastrze ze współdziałaniem przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw; 6.3. Badania związku współdziałania przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw z osiąganiem korzyści. Podsumowanie. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89537-45-1
1.Przedmowa, 2.Techniki zakupu - co to takiego?, 3.Rozwijaj techniki zakupu, 4.Wybór dostawcy, 5.Proces zakupu, 6.Techniki negocjacji, 7.Logistyka, 8.Jakość, 9.Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna, 10.Import, 11.Co mówi prawo?, 12.Skorowidz
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7335-289-9
1. Miejsce zaopatrzenia w łańcuchu dostaw, 2. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie, 3. Zakupy zaopatrzeniowe, 4. Magazynowanie, 5. Koszty logistyczne zaopatrzenia, 6. Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu, 7. Centrum logistyczne - element łańcuchów zaopatrzeniowych, 8. Studia przypadku - logistyka zaopatrzenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-066-1
1. Wybrane zagadnienia teoretyczne. 2. Stan obecny i kierunki rozwoju sektora usług logistycznych. 3. Warunki rozwoju sektora usług logistycznych. 4. Relacje i strategie. 5. Zarządzanie operacjami w sektorze usług logistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-908-3
1. Teoretyczne założenia pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw 2. Metodologia pomiaru funkcjonowania łańcucha dostaw 3. Praktyczne problemy pomiaru i projektowania systemów pomiaru łańcuchów dostaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7207-611-1
1. Wprowadzenia 2. Zarys rozwoju logistyki 3.Ogólna charakterystyka logistyki 4. Logistyka przedsiębiorstwa 5. Logistyka zaopatrywania przedsiębiorstwa 6. Logistyka w przygotowaniu wytwarzania i w wytwarzaniu 7. Logistyka dystrybucji wyrobów 8. Logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw 9 . Logistyka w marketingu, obsłudze klientów i serwisowej opiece nad wyrobami 10. Logistyka w gospodarowaniu opakowaniami. Odpadami i zwracanymi wyrobami 11. Perspektywy rozwoju logistyki w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-268-3
1. Orientacja rynkowa jako koncepcja integrujaca procesy w przedsiębiorstwie, 2. Struktura i efektywnosć zarządzania logistyczno-marketingowego, 3. Procesy i systemy planistyczne w zarządzaniu logistyczno-marketingowym, 4. System operacyjnego zarządzania logistyczno-marketingowego, 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw w aspekcie integracji logistyki i marketingu, 6. Kluczowe procesy logistyczno-marketingowe determinujące rozwój wiedzy przedsiębiorstwa o rynku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obsługa logistyczna / Danuta Kempny. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008. - 120 [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7246-561-0
1. Definicja i istota obsługi logistycznej 2. Podmioty obsługi logistycznej. Klienci i usługodawcy. 3. Przedmioty obsługi. Produkty fizyczne i ich opakowania, ładunki i jednostki ładunkowe. 4. Kompleksowa obsługa ładunków. Usługi standardowe i dodatkowe. 5. Obsługa logistyczna w cyklu zamawiania. 6. Poziomy obsługi logistycznej i polityka jej kształtowania 7. Pomiar poziomu obsługi logistycznej 8. Pomiar kosztów obsługi logistycznej 9. Projektowanie obsługi logistycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Elżbieta Gąsiorowska. - Warszawa : Difin, 2007. - 228 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-719-7
1. Cechy wyróżniające rynek business to business na tle dokonywanych transakcji zakupu 1.1 Specyfika rynku instytucjonalnego i jej wpływ na odmienność zachowań nabywczych przedsiębiorstw 1.2 Produkty i usługi będące przedmiotem wymiany na rynku business to business 1.3 Uczestnicy rynku instytucjonalnego stronami dokonujących się transakcji 1.4. Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania zakupowe przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku instytucjonalnym 1.5 Małe przedsiębiorstwa jako nabywcy na rynku B2B i ich decyzje w dziedzinie zakupu 2. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe w małych przedsiębiorstwach na rynku instytucjonalnym 2.1. Rodzaje sytuacji zakupowych na rynku business to business 2.2 Siły wywierające wpływ na zakup na rynku instytucjonalnym 2.3 Orientacje zakupowe przedsiębiorstw w sferze zaopatrzenia na rynku B2B 2.4 Typy transakcji na rynku dóbr kapitałowo-zaopatrzeniowych 3. Przebieg procesu zakupu w małym przedsiębiorstwie na rynku instytucjonalnym 3.1 Analiza rynków jako podstawowe źródło uzyskania informacji 3.2 Planowanie zakupów celem zapewnienia płynności działania 3.3 Fazy procesu zakupu jako okres między zainicjowaniem a zakończeniem transakcji 3.4 Strategie zakupowe przedsiębiorstw na rynku B2B 4. Preferencje zachowań małych banywców na rynku business to business 4.1 Ekonomiczne preferencje zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw 4.2 Personalne preferencje zachowań nabywców na rynku B2B 5. Działania zakupowe małych przedsiębiorstw na rynku instytucjonalnym w świetle wyników badań empirycznych 5.1 Przyczyny podejmowania decyzji o wyborze dostawcy w małych przedsiębiorstwach na rynku business to business 5.2 Umiejscowienie funckji zakupów w małych firmach na rynku B2B 5.3 Czynniki wpływające na decyzje zakupowe w małych przedsiębiorstwach 5.4 Działania przedsiebiorstw związane z procesem zakupu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1681-5
1. Integracja a proces konkurowania, 2. Potencjalne, specyficzne źródła konkurowania zintegrowanych sieci handlowych, 3. Zarządzanie zakupami, dostawami i zapasami, 4. Kształtowanie oferty asortymentowo-cenowej i standardów obsługi, 5. Relacje sieci zintegrowanych z nabywcami i otoczeniem rynkowym, 6. Kształtowanie zasobów i działalność inwestycyjna, 7. Uwarunkowania i bariery podwyższania konkurencyjności sieci zintegrowanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Elżbieta Gołembska. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2006. - 151, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-89808-15-3
1. Istota logistyki, 2. Infrastruktura logistyczna, 3. Łańcuch logistyczny, jako łańcuch dostaw, 4. Konfiguracja sieci logistycznej, 5. Logistyka w usługach, 6. Logistyka międzynarodowa, eurologistyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy logistyki / Leszek Kupiec. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2010. - 287, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60432-59-4
1. Podstawy teoretyczne logistyki; 2. Infrastruktura procesów logistycznych; 3. Otoczenie podmiotów gospodarczych; 4. Logistyczna obsługa klienta; 5. Logistyka w produkcji; 6. Zintegrowana gospodarka materiałowa; 7. Logika dystrybucji; 8. Współczesne tendencje w logistyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/,5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI wieku / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
ISBN: 978-83-7378-412-3
Cz. I. Zrozumieć istotę i fenomen najlepszych praktyk w zarządzaniu łańcuchem dostaw: 1. Najlepsze praktyki w biznesie- między młotem wymagań ekonomicznych a kowadłem społecznej odpowiedzialności biznesu; 2. Charakterystyka najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw- wnioski z kwerendy źródeł; Cz. II. Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw w Polsce- studia przypadków: 3. Wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania obiektu składowego. Studium przypadku Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach; 4. Wpływ zastosowania nowej technologii w produkcji soków na zwiekszenie efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Przypadek najlepszej praktyki Grupy Maspex Wadowice; 5. Wdrożenie Flow Logistics- rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarzadzania siecią transportową. Studium przypadku DB Schenker w Polsce; 6. Zastosowanie koncepcji Six Sigma w zarządzaniu przepływami materiałowymi. Studium przypadku Power Controls
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-414-0
1. Zarządzanie łańcuchem dostaw- metody, narzedzia, wskaźniki, kryteria oceny; 2. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchy dostaw; 3. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce; 4. Technologie informatyczne wspierające i integrujące rpzepływ informacji w łańcuchu dostaw; 5. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw; 6. Model zintegrowanego łańcucha dostaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1618-1
1. Partnerstwo w relacjach gospodarczych. 2. Analiza zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw. 3. Polityka zaopatrzenia. 4. Kształtowanie długookresowej orientacji w relacjach partnerskich. 5. Zarządzanie partnerstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Merchandising / Barbara Borusiak. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005. - 103 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7417-080-8
1.Pojęcie merchandisingu, 2.Zachowania zakupowe nabywców indywidualnych w punkatach sprzedaży detalicznej jako przesłanka stosowania merchandisingu, 3.Techniki merchandisingu handlowego, 4.Merchandising w systemie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 5.Elementy merachandisingu producenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 5/1999)
ISBN: 83-87444-25-1
1. Geneza mechanizmu rynkowego i jego ewolucja. Kilka refleksji, 2. Informatyzacyjne podstawy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Informacja rynkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 4. Marketing w zaopatrzeniu jednostek budżetowych, 5. Infrastruktura terenów wiejskich - pomost w integracji z Unią Europejską, 6. Model regionalizacji w Unii Europejskiej, 7. Historia, rodzaje i systemy kart płatniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(RUBINUM)
ISBN: 978-83-7556-074-9
1. Przedsięwzięcia PPP - korzyści i zagrożenia; 2. Sposoby oceny inwestycji publicznych - efektywność PPP; 3. Ryzyko w projektach PPP; 4. PPP na świcie; 5. Czynniki rozwoju PPP w Polsce; 6. Woda w wymiarze społeczno-politycznym; 7. Podmioty prywatne w usługach wodno-kanalizacyjnych. Teoria i praktyka międzynarodowa. 8. Organizacja i efektywność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce; 10. Wycena korzyści z poprawy jakości wody kranowej i powierzchniowej w Polsce; 11. Analiza popytu na wodę w Polsce; 12. Ryzyko dostępności cenowej w sektorze wodnokanalizacyjnym w Polsce; PPP w sektorze wodnokanalizacyjnym w Polsce - podstawowe bariery
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-962-8
1. Istota i podstawowe cechy projektów logistycznych; 2. Miejsce projektu logistycznego w przedsiębiorstwie i organizacja prac zespołów projektowych;3. Inicjalizacja projektu; 4. Planowanie w projekcie; 5. Planowanie kosztów i budżetowanie projektu; 6. Planowanie ryzyka w projekcie logistycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again