Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(15)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(18)
Author
Antolak-Szymanski Katarzyna
(1)
Augustynek Andrzej
(1)
Bargiel-Matusiewicz Kamilla
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Benien Karl
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Borkowski Jan
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Deutsch Morton
(1)
Doherty Nora
(1)
Fisher Roger
(1)
Galata Stanisław
(1)
Glasl Friedrich
(1)
Guyler Marcelas
(1)
Hamer Hanna
(1)
Han-Ilgiewicz Natalia
(1)
Heyde Anke von der
(1)
Hilgard Ernest R
(1)
Hocker Joyce L
(1)
Höffner Marta
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Koszutska Olga
(1)
Kowalewska Barbara
(1)
Kozłowska Antonina
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Linde Boris von der
(1)
Litwińczuk Grażyna
(1)
Mandal Eugenia
(1)
Mayer Robert
(1)
Mazur Jadwiga
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Myers David G
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Patton Bruce
(1)
Płuska Katarzyna
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rządca Robert A
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Skarżyńska Krystyna
(1)
Ury William
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Wilmot William W
(1)
Wojciszke Bogdan
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(17)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Konflikt
(21)
Stosunki interpersonalne
(9)
Negocjacje
(7)
Konflikt społeczny
(6)
Psychologia społeczna
(6)
Komunikacja społeczna
(5)
Psychologia
(4)
Agresywność
(3)
Mediacja (socjol.)
(3)
Oceny pracowników
(3)
Postawy
(3)
Uprzedzenia
(3)
Autoprezentacja
(2)
Dziecko
(2)
Grupy społeczne
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Kadry
(2)
Kariera
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Miłość
(2)
Motywacja
(2)
Organizacja
(2)
Osobowość
(2)
Praca
(2)
Rodzina
(2)
Rozmowa
(2)
Stres
(2)
Uczenie się
(2)
Uczucia
(2)
Władza
(2)
Zachowanie
(2)
Zarządzanie
(2)
Alkoholizm
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko trudne
(1)
Etyka
(1)
Gniew
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Intuicja
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Kobieta
(1)
Konformizm
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja pracy
(1)
Myślenie
(1)
Mózg
(1)
Mężczyzna
(1)
Naród
(1)
Negocjajce
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pamięć
(1)
Patologia społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Polityka
(1)
Poradnictwo
(1)
Poznanie
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Płeć
(1)
Rasizm
(1)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(1)
Socjologia
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szczęście
(1)
Sądy (psychol.)
(1)
Temperament
(1)
Umysł
(1)
Walka
(1)
Więź społeczna
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawód
(1)
Świadomość narodowa
(1)
37 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-166-0
1. Osiągnąć pełną kontrolę, 2. Stwarzanie płaszczyzny porozumienia, 3. Budowanie więzi, 4. Prowadzenie rozmowy, 5. Podaj argumenty nie do odparcia, 6. wiedzieć, co powiedzieć, kiedy powiedzieć i jak to powiedzieć, 7. Zgromadź arsenał magicznych słów i zdań, 8. Sztuka zadawania precyzyjnych pytań, 9. Doprowadzenie do zgody, 10. Zmów Zdrowaśki, 11. Doskonalenie porozumienia z rodziną i przyjaciółmi, 12. Wygraj wojnę na słowa na papierze, 14. Wygraj wojną na słowa z publicznością, 13. Wygraj wojną na słowa przez telefon, 15. Wygraj wojnę na słowa podczas zebrania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Konflikt - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Konflikt - psychologia - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Konflikt - psychologia - socjologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Konflikt społeczny - psychologia (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Pedagogika Waldorfska)
ISBN: 978-83-7308-786-6
1. Pomocy- konflikty!; 2. Ja jako źródło konfliktów społecznych; 3. W jaki sposób mogę pracować nad sobą w sytuacjach konfliktowych?; 4. Co prowadzi do konfliktów?; 5. Jak może dochodzić do pogłębiania się konfliktów?; 6. Co mogę zrobić gdy zauważę konflikty?; 7. Co mogę zrobić na poszczególnych etapach eskalacji konfliktu?; 8. Profesjonalna pomoc może dokonać więcej!; Samopoznanie i samopomoc w konflikatach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2031-7
1. Problem; 2. Metoda; 3. Tak, aleů; 4. Na zakończenie; 5. Dziesięć pytań czytelników na temat Dochodząc do TAK.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159,9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , ISSN 0083-4254 ; nr 123)
ISBN: 83-232-1418-2
Zawiera: 1.Konflikt i jego miejsce w życiu człowieka: Wieloznaczność pojęcia konfliktu; Dynamika procesu konfliktowego; Konflikt w życiu społecznym; Konflikt jako przedmiot indywidualnego przeżywania; Dorośli i dzieci w sytuacjach konwiktu; Podsumowanie. 2.Konflikty pomiędzy dziećmi w ich sądach: Częstotliwość występowania oraz czas trwania konfliktów; Motywacyjne tło konfliktów międzydziecięcych; Sposoby zachowań preferowane przez dzieci w sytuacjach konfliktu; Agresja jako podstawowy przejaw konfliktów dziecięcych; Radzenie sobie dzieci w sytuacjach konfliktu; Podsumowanie. 3.WZORY ŻYCIA RODZINNEGO A KONFLIKTY WŚRÓD DZIECI: Wzory sytuacji konfliktu prezentowane przez rodziców a konflikty międzyrówieśnicze dzieci; Więzi uczuciowe w rodzinie w aspekcie konfliktów dziecięcych. 4.Reakcje dzieci na konflikt z rówieśnikami w ich interpretacjach: Konflikty interpersonalne dzieci a wzrost ich napięcia emocjonalnego; Przeżycia emocjonalne dzieci uwikłanych w konflikt z rówieśnikiem; Dezorganizujący wpływ konfliktów z rówieśnikami na zachowania dzieci; Zakres i rodzaj zmian w zachowaniach dzieci pod wpływem konfliktów z rówieśnikami; Podsumowanie. 5.Postrzeganie przez dzieci sytuacji rówieśnika w konflikcie z partnerem: Następstwa konfliktu z rówieśnikiem w sądach dzieci; Poglądy dzieci na możliwości zakończenia konfliktu; Sposób interpretacji przez dziecko przyczyn powstania konfliktu; Ocena możliwości wyjścia z konfliktu przez dziecko; Podsumowanie 6.Sytuacja konfliktu rówieśnika a jego pojęcie „ja” w oczach dzieci: Charakterystyka obrazu siebie w wyniku konfliktu; ocena siebie w związku z konfliktem; Postrzeganie siebie przez innych pod wpływem konfliktu; Podsumowanie. 7.Stosunki społeczne rówieśników pod wpływem konfliktu w sądach dzieci: Zabarwienie emocjonalne stosunków społecznych dziecka w związku z konfliktem; Cechy przypisywane przez dzieci rówieśnikom - uczestnikom konfliktu; Sytuacja konfliktu a pozycja społeczna dziecka; Dążenie dzieci do naprawy swoich stosunków z partnerem; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-89281-35-7
Cz.I Konflikty polityczne: mechanizmy powstawania i reagowania: 1. Strach i nadzieja w konfliktach międzynarodowych, zwanych nierozwiązywalnymi, 2. Wybór działań w konflikcie politycznym: rola przekonań społecznych i indywidualnej motywacji poznawczej, 3. Orientacja na dominację i autorytaryzm w spostrzeganiu konfliktów międzygrupowych. Doniesienia z badań, 4. Wpływ orientacji społecznych i orientacji kontroli na percepcję świata społecznego, 5. Społeczno-psychologiczne podstawy nierozwiązywalnych konfliktów. Cz.II Uprzedzenia i konflikty etniczne: 6. Ambiwalentna rola kultury wobec stereotypów i uprzedzeń jako podstawy konfliktów etnicznych, 7. Emocje a uprzedzenia, czyli jakie emocje wzmacniają, a jakie osłabiają silę uprzedzeń u osób autorytarnych, 8. O psychologicznej specyfice polskiego antysemityzmu, 9. Ujawnianie egoizmu i utajonych postaw za pomocą procedury "ukrytej myszki", 10. Stosunki polsko-rosyjskie z perspektywy obu nacji: rozbieżność miedzy rzeczywistością propagandową i doświadczalną a cynizm społeczny, 11. Konflikt społeczny czy konflikt kultur? Rozmowie we współczesnej Polsce, 12. Nieskuteczność redukcji uprzedzeń poprzez personalizację grupy obcej: przypadek Rosjanina. Cz.III Tożsamość i percepcja społeczna a konflikt: 13. Co to znaczy "my" we współczesnej Polsce?, 14. Kim jest "inny" współczesnej europy?, 15. Mechanizmy wykluczenia społecznego, 16. Preferencje polityczne i mity komplementarne a legitymizacja status-quo. Cz.IV Deliberacje i dialog jako metody rozwiązywania konfliktów: 17. Demokracja deliberatywna: stanowiska i nadzieje, 18. Deliberatywna debata jako metoda demokratycznego rozwiązywania problemów - podejście empiryczne, 19. Deliberatywne mechanizmy zmian w nastawieniu do konfliktów, 20. Dialog społeczny, mediacje w dużych grupach między osobami o różnej tożsamości grupowej, 21. Przełom komunikacyjny w filozofii języka a psychologia społeczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1892-1
Część I: Procesy interpersonalne i międzygrupowe. 1. Współpraca i rywalizacja. 2. Sprawiedliwość i konflikt. 3. Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji. 4. Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie. 5. Konflikt a władza. 6. Konflikt a komunikacja. 7. Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych. 8. Konflikt międzygrupowy. 9. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów. Część II: Procesy intrapsychiczne. 10. Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. 11. Złość i odwet w konflikcie: znaczenie atrybucji. 12. Samoregulacja jako narzędzie w procesie rozwiązywania konfliktów. Część II: Indywidualne różnice. 13. Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych. Znaczenie ram. 14. Osobowość a konflikt. 15. Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie. Część IV: Twórczość i zmiana. 16. Rozwiązywanie konfliktów a twórczość: rola punktu widzenia. 17. Kilka wskazówek, jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu. 18. Konflikt i procesy zmiany. 19. Uczenie się przez refleksję. Część V: Trudne konflikty. 20. Agresja i przemoc. 21. Konflikt trudno rozwiązywalny. Część VI: Konflikt a kultura. 22. Konflikt a kultura. 23. Współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów w Chinach. Część VII: Modele praktyki. 24. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu podczas szkoleń. 25. Mediacje. 26. Zarządzanie konfliktem w dużych grupach. Część VIII: Patrząc w przyszłość. 27. Ramy teoretyczne badań nad szkoleniami poświęconymi rozwiązywaniu konfliktów. Uwagi na zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Zawiera: Psychologia jako nauka: 1. Psychologia jako nauka o zachowaniu; 2. Funkcje organizmu; Wzrastanie i rozwój: 3. Wiek niemowlęcy i dziecięctwo; 4. Dorastanie i wiek dojrzały; Motywacja i emocje: 5. Motywacja; 6. Emocje; Spostrzeganie: 7. Spostrzeganie przedmiotów i zdarzeń; 8. Zmysłowe podłoże spostrzegania; Uczenie się i myślenie: 9. Natura uczenia się; 10. Pamięć i zapomnienie; 11. Organizacja procesu uczenia się; 12. Myślenie, mowa i rozwiązywanie problemów; Indywidualność i osobowość: 12. Metody statystyczne i pomiar w psychologii; 13. Badanie uzdolnień i inteligencji; 15. Dziedziczność a środowisko; 16. Metody badan osobowości; Teorie osobowości; Konflikt, przystosowanie i zdrowie psychiczne: 18. Konflikt i przystosowanie; 19. Zdrowie psychiczne i psychoterapia; Zachowanie społeczne: 20. Psychologia społeczna; 21. Zawodowe zastosowanie psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zabawa dziecka; 2. Bolesne zaskoczenie; 3. Dążenie do uniezależnienia się; 4. Zmiana roli w rodzinie; 5. Poczucie godności dziecka; 6. Problem niepowodzenia; 7. Potrzeba oparcia; 8. Problem przyjaźni; 9. Stan zagrożenia; 10. Problem rekonstrukcji rodziny; 11. Modele własnego wyglądu; 12. Z problematyki seksualnej; 13. Etyka a popęd; 14. Z zagadnień adopcji; 15. Sieroctwo społeczne; 16. Zerwanie z rodzina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-05-5
1. Pomoc społeczna w Polsce- modele polityki społecznej, zasady i regulacje prawne oraz zadania pracownika socjalnego; 2. Konflikty i polubowne formy ich rozwiązywania; 3. Komunikacyjne i psychologiczne aspekty konfliktu; 4. Negocjacje0 zagadnienia ogólne; 5. Mediacja - zagadnienia uniwersalne; 6. Postępowanie mediacyjne- przebieg, rola mediatora, relacje stron; 7. Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; 8. Zastosowanie mediacji w zawodzie pracownika socjalnego; 9. Prawne regulacje negocjacji i mediacji w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again