Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(10)
Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(9)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(9)
Autor
Bassnett Susan
(1)
Cook Guy
(1)
Cruttenden Alan
(1)
Guth David W
(1)
Holcomb Judy
(1)
Marsh Charles
(1)
Nacos Brigitte Lebens
(1)
Pizam Abraham
(1)
Poovey Short Bonnie
(1)
Pym Anthony
(1)
Stephen Moira
(1)
Voort Piet van der
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(9)
angielski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Język angielski
(3)
Prezentacje multimedialne
(3)
Przekłady
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Copywriting
(1)
Copywriting internetowy
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Excel
(1)
Hostele
(1)
Hotelarstwo
(1)
Językoznawstwo
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Literatura
(1)
Marketing
(1)
Media społecznościowe
(1)
Obiekty i urządzenia turystyczne
(1)
Organizacje terrorystyczne
(1)
PowerPoint
(1)
Programy do prezentacji multimedialnych
(1)
Programy komputerowe
(1)
Reklama
(1)
Terroryzm
(1)
Turystyka
(1)
Zamach samobójczy
(1)
Zwalczanie
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Gatunek
Monografia
(1)
Słownik terminologiczny
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Introduction. 1. The tenses of ‘be’. 2. Word Order. 3. Irregular verbs. 4. The present tense. 5. The past tense. 6. The present perfect tense. 7. The past perfect tense. 8. The future tense. 9.The passive (1). 10. The passive (2). 11. Ability, possibility and request. 12. Permission. 13. Necessity and obligation. 14. The -ing form. 15. Direct object + infinitive. 16. The noun (1). 17.The noun (2). 18. The possesive form of nouns. 19. The adjective. 20. The adverb. 21. The indefinite article. 22. The definite article. 23. Personal and possesive pronouns. 24. Interrogative pronouns. 25. Relative pronouns. 26. Indefinite pronouns (1). 27. Indefinite pronouns (2). 28. Reflexive pronouns. 29. Numbers. 30. Prepositions (1). 31. Prepositions (2). 32. Mixed grammar points. Grammar terminology used in this book. Index.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 811.111 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 811.111 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Exploring translation theories / Anthony Pym. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group , 2014. - 178 s. ; 24 cm.
Autor
Temat
1.What is a translation theory?; 2. Natural equivalence; 3. Directional equivalence; 4. Purposes; 5. Descriptions; 6. Uncertainty; 7. Localization; 8. Cultural translations; Postscript - What if they were all wrong?.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 811 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 811 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Gimson's pronunciation of English / Alan Cruttenden. - 8th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group , 2014. - 381, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
1. Language and speech; 2. The sounds of English; 3. Words and connected speech; 4. Language teaching and learning.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 811 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 811 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Giving briefings and making presentations in the workplace / Institute of Leadership & Management. - 5th edition - Lpondon, New York : Routledge, Taylor & Francis Group , 2017. - XI, [1], 84, [2] s. : rys., tab., wykresy ; 30 cm.
(Super series)
Zawiera: Series Preface. Unit specification Workbook introduction: 1. ILM Super Series study links; 2. Links to ILM qualifications; 3. Links to S/NVQs in management; 4. Workbook objectives; 5. Activity planner. Session A – Succesful briefings and presentations: 1. Introduction; 2. The purpose of briefings and presentations; 3. Which medium?; 4. Selecting information; 5. Planning and preparation; 6. Conducting the briefing or presentation; 7. When it’s all over; 8. Changing sides – being a contributor; 9. Summary. Session B – Presenting information visually: 1. Introduction; 2. Tables; 3. Line graphs; 4. Charts; 5. How to create charts in Excel; 6. Other types of visual presentation; 7. Summary. Performance Checks: 1. Quick Quiz; 2. Workbook assessment; 3. Work-based assignment. Reflect and review: 1. Reflect and review; 2. Action plan; 3. Extensions; 4. Answers to self-assessment questions; 5. Answers to activities; 6. Answers to the quick quiz; 7. Certificate.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 004 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Acknowledgements. Introduction. List of entries. Entries A-Z. Index. Contributing authors to the International Encyclopedia of Hospitality Management.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 379.85 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Preface. 1.Getting Started: What is PowerPoint?; Starting PowerPoint; The PowerPoint window; Normal view; Slide Sorter view; Slide Show view; Create a presentation; Save file; Open file; Close and Exit; Help; On-line Help; Exercises. 2.Text: Adding a new slide; Bulleted lists; Adjusting the indent; Undo and Redo; Moving text; Moving/copying slides; Font formatting; Paragraph formatting; Formatting bullets; Exercises. 3.Layout and Design: Change slide layout; Background; Slide design templates; Headers and footers; Masters; Exercises. 4.Graphics: Insert clip art.; Formatting clip art; Selecting objects; Drawing tools; AutoShapes; Rotate or Flip; Changing the order; Group and Ungroup; WordArt; Exercises. 5.Tables and charts: Tables; Working in a table; Charts; Entering your data; Chart Type; Hiding rows and columns; Chart objects; Exercises. 6.Organization Charts: Creating a Chart; Adding and editing text; Adjusting the structure; Formatting; Exercises. 7.Slide show preparation: Notes; Slide Sorter view; Hide Slide; Rehearse Timings; Summary slide; Transition; Animation schemes; Exercises. 8.Presenting a show: Print Preview; Print; Viewing a show; Slide Navigation; Pens and arrows; Blackout and Whiteout; Exercises. Index.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 004 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Introduction: How This Book Works Section 1. Strategic Writing: 1A. Introduction; 1B. The Importance of Good Writing; 1C. research, Planning and the Writing Process; 1D. Writing for the Web; 1E. Writing for Social Media; 1F. Broadcast/Podcast Writing; 1G. Strategic Design; 1H. Integrated Marketing Communications; 1I. Ethics and Strategic Writing; 1J. Diversity and Strategic Writing; 1K. Persuasion and Strategic Writing; 1L. The Law and Strategic Writing. Section 2. Strategic Writing in Public Relations: 2A. Introduction; 2B. Social Media in Public Relations; 2C. Microblogs and Status Updates; 2D. Blogs; 2E. Podcast; 2F. Websites; 2G. News Release Guidelines; 2H. Annoucement News Releases; 2I. Feature News Releases; 2J. Hybrid News Release; 2K. Social Media News Release; 2L. Media Advisories; 2M. Pitches; 2N. Video News Releases and Organizational Storytelling; 2O. Digital Newsrooms and Media Kits; 2P. Backgrounders; 2Q. Fact Sheets; 2R. Photo Opportunity Advisories; 2S. Newsletter and Magazine Stories; 2T. Annual Reports; 2U. Speeches. Section 3. Strategic Writing in Advertising: 3A. Introduction; 3B. Social Media in Advertising; 3C. Strategic Message Planners; 3D. Print Advertisements; 3E. Radio Advertisements; 3F. Television Advertisements; 3G. Web and Mobile Advertisements; 3H. Radio and TV Promotions; 3I. Radio and TV Public Service Annoucements. Section 4. Strategic in Sales and Marketing: 4A. Introduction; 4B. Social Media in Sales and Marketing; 4C. Content Marketing; 4D. Proposals and Marketing Communications Plans; 4E. Mobile Messages; 4F. Sales Letters and E-Blats; 4G. Fundraising Letters and E-Blasts; 4H. Brochures. Section 5. Strategic Writing in Business Communication: 5A. Introduction; 5B. Social Media in Business Communication; 5C. Business Correspondence; 5D. Good-News Correspondence; 5E. Bad-News Correspondence; 5F. Request Correspondence; 5G. Job-Request Correspondence; 5H. Resumes; 5I. Memoranda; 5J. Business Reports. Appendices: A. A Concise Guide to Punctuation; B. A Concise Guide to Grammar; C. A Concise Guide to Style; D. Tips for Oral Presentations.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Terrorism and counterterrorism / Brigitte L. Nacos. - Wydanie 6. - Londyn i in. : Routledge, Taylor & Francis Group , 2019. - XVII, [1], 430 s. : tabele ; 23 cm.
Zawiera: Introduction: The Terrorist Threat. PART I: Terrorism: The Perennial Debate: What Is Terrorism?; Terrorism in the Global Context; Terrorism in the American Context; Religious Terrorism: Political Violence in the Name of God; The Making of Terrorists: Causes, Conditions, Influences; Women, Children, and Terrorism; Common Threads: Goals, Targets, and Tactics; Organizational Structures and the Financing of Terror. PART II: Counterterrorism: Terrorism and America’s Post-9/11 National Security Strategy; The Utility of Hard and Soft Power in Counterterrorism; Balancing Security, Liberty, and Human Rights; The Crucial Role of Intelligence. PART III: Terrorism in the News Media and on the Internet: Terrorist Propaganda and the Mainstream Media; Terror and Hate in Cyberspace; Conclusion: Living with Terrorist Threats; APPENDIX: Major Terrorist Incidents since the Late 1970s.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 327 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: 1. Materials: Substance and surroundings; Pictures, music, speech and writing; Language and paralanguage; 2. Text: Words and phrases; Prosody, parallelism, poetry; Connected text; 3. People: Narrative voices; Ways of hearing; Conclusion: the genre of the advertisement.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 811 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 811 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Translation studies / Susan Bassnett. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group , 2014. - 190 s. ; 20 cm.
(New Accents)
Zawiera: 1. Central issues: Language and culture; Types of translation; Decoding and recoding; Problems of equivalence; Loss and gain; Untranslatability; Visibility; Science or 'secondary activity'?; 2. History of translation theory: Problems of 'period study'; The Romans; Bible translation; Education and the vernacular; Early theorist; The renaissance; The seventeenth century; The eighteenth century; Romanticism; Post-Romanticism, The Victorians; Archaizing; The twentieth century of the 1970s The coming of age of Translation Studies; 3. Specyfic problems of literary translation: Structures; Poetry and translation; Translating prose; Translating dramatic texts.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 811 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 811 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej