Sorting
Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(4)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Drdzeń Adrian
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Guzik Paweł
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Korniłowa Jewgienija
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kucyper Ewa
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kwatera Anna
(1)
Levin Eyal
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mańka Aleksander (1966- )
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Morańska Danuta (1963- )
(1)
Nita Marek
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Remża Piotr
(1)
Roskosz Alina
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Selerzyńska-Martela Lidia
(1)
Skręt Rafał
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szpor Franciszek
(1)
Turzańska Sylwia
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Urbańska Magda
(1)
Walotek Katarzyna
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Wójtowicz Marek
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łuczyński Jurij W
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Łysek Jan
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Studenci
(9)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Nauczyciele
(3)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Metodologia
(2)
Pedagogika
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Autorytet
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Fotografia prasowa
(1)
Good Behavior Game
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kultura
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Polska
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Psychologia różnic indywidualnych
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zawody medyczne
(1)
Śliwińska, Teresa (1935-2015)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Autoedukacja - kontekst teoretyczny empirycznych eksploracji, 2. Autoedukacja studentów - koncepcja autorska, 3. Metodologia badań własnych, 4. Autoedukacja studentów w świetle opinii badanych - próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 5. Stwarzanie warunków w uniwersytecie do autoedukacji studentów w świetle opinii badanych, 6. Autoedukacja studentów wyzwaniem współczesności w świetle opinii badanych, 7. Edukacja i autoedukacja w uniwersytecie (propozycje, projekcje)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Autorytet nauczyciela: Składniki autorytetu; Poziomy rozwoju autorytetu; Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu; 2. Przewodnik skalowy do oceny i samooceny autorytetu: Autorytet intelektualny; Autorytet światopoglądowy; Autorytet naukowy; Autorytet moralny; Autorytet społeczny; Autorytet kulturalny; Autorytet polityczny; Autorytet dydaktyczny' Autorytet metodyczny; Autorytet wychowawczy; 3. Kwestionariusz do poznawania, oceny i samooceny autorytetu: Instrukcja dla wypełniającego kwestionariusz; Składniki i stopnie oceny autorytetu; Metryczka osobowa nauczyciela; "Klucz" do oceny i samooceny autorytetu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
Część I: Umiejętności komunikacyjne nauczyciela akademickiego w różnorodnych kontekstach. Pułapki komunikacyjne związane z treścią, procesem i cechami nadawcy w relacjach akademickich; Komunikacja społeczna - refleksje pedagoga na przełomie wieków; Osobowość nauczyciela akademickiego w perspektywie jego kompetencji; Autentyczność ludzi nauki a autentyzm wyznawanych przez nich wartości; Kompetencje komunikacyjne nauczyciela-uczonego; Rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela akademickiego; Socjolingwistyczne determinanty kompetencji i sprawności komunikacyjnej nauczycieli akademickich; Wieloaspektowość kompetencyjna nauczyciela w komunikowaniu interpersonalnym (przegląd teorii); Teoretyczne implikacje koncepcji człowieka założonej w proksemice i ich wpływ na proksemiczne strategie komunikowania w sytuacjach edukacji; Kompetencje komunikacyjne nauczyciela i ich przejawy w procesie kształcenia w szkole wyższej; Od kompetencji komunikacyjnych nauczyciela akademickiego ku edukacji dialogowej; Kompetencje nauczyciela akademickiego XXI wieku. Część II: Działania komunikacyjne nauczyciela w interakcjach edukacyjnych. Komunikacja interpersonalna a podmiotowość kształcenia wyższego; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w opiniach studentów animacji kultury; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w kontaktach interpersonalnych ze studentami; O kompetencjach zawodowych nauczycieli akademickich w sondażu studentek i studentów krakowskiej AWF; Bariery komunikacyjne w procesie badań empirycznych; Komunikowanie jako obszar autoedukacji studentów; Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli; Wypalenie zawodowe jako determinant zaburzonej kompetencji interpersonalnej; Przeniesienie jako przeszkoda komunikacyjna w dyskursie edukacyjnym; Wirtualne komunikowanie się jako element przygotowania zawodowego nauczycieli; Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w świetle informacji zwrotnej od studentów; Ocena kompetencji komunikacyjnych kandydatów na studentów pedagogiki, jako forma kreowania nauczyciela przyjaznego uczniowi; Znaczenie technik autoprezencyjnych w komunikacji społecznej nauczycieli języków obcych; Konflikt relacji a niewerbalna komunikacja nauczyciela z uczniami; Treść dowcipów a ocena ich zabawności w odniesieniu do komunikowania; Komunikacja w edukacji i relacjach lekarz-pacjent, błędy i możliwości; Komunikowanie społeczne w edukacji - doniesienie z prowadzenia zajęć fakultatywnych; Zamiast zakończenia - materiał do przemyślenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Charakterystyczne cechy nauki; 2. Teorie w nauce; 3. Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej; 4. Postępowanie badawcze; 5. Typy i metody badań naukowych; 6. Pisarstwo naukowe; 7. Składniki prac empirycznych; 8. Twórczy rozwój człowieka (studenta); 9. Problemy i tematy prac awansowych (przykłady); 10. Koncepcje metodologiczne prac awansowych (przykłady)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 3/2008)
Rocznik
1. Dociekania i refleksje wokół kategorii i pojęć: Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych; Jakościowe kształcenie zawodowe studentów szkół wyższych (zarys problemu); Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel-uczeń; Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole; Wychowanie dzieci jako czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia; Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego; Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej; 2. Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata: Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka; Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności; Model rodziny zastępczej- wyzwania współczesnej cywilizacji; Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej; Zrozumieć drugiego człowieka- drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych; Wykluczenie jako problem życia społecznego; Poznanie siebie i innego w dynamice dialogu; Rozumienie Innego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 3/2009)
Rocznik, 2007-
System medialny Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji. Historia i współczesność; Reklama telewizyjna w Rosji w aspekcie historyczno-teoretycznym; Od medialnego koncernu do partii politycznej; Częstochowskie mutacje "Trybuny Śląskiej" i "Dziennika Zachodniego"; System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej; Uwagi o analizie zawartości mediów. Prasa i dziennikarstwo internetowe. Wybrane praktyczne problemy na tle prawa prasowego; Etyka w dziennikarstwie - teoria a praktyka; Młodzi reklamożercy, czyli o percepcji reklamy przez studentów; Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne; Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce. Sierpień 1980-13 grudnia 1981, Universitas Kraków 2001, s. 372.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Studenci jako osoby dorosłe i ich style życia; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Biologiczne różnice indywidualne; 4. Temperamentalne różnice indywidualne; 5. Intelektualne różnice indywidualne; 6. Uczuciowe i emocjonalne różnice indywidualne; 7. Charakterologiczne i osobowościowe różnice indywidualne; 8. Indywidualne różnice w działaniu człowieka; 9. Indywidualne różnice w mądrości nauczycieli akademickich; 10. Ogólne wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Przemiany infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej: Nauczyciel jako kreator nowej rzeczywistości edukacyjnej, Europeizm w kształceniu nauczyciel wspólnej Europy, Polscy nauczyciele w procesie integracji europejskiej, Euroedukacja w działalności nauczycieli województwa śląskiego. 2. Metodologiczny i terytorialny wymiar podjętych badań: Charakterystyka badanego środowiska, Metodologia badan własnych. 3. Deskrypcja i interpretacja wyników badań empirycznych: Nauczyciele i studenci specjalności nauczycielskich wobec integracji europejskiej. 3. Uwarunkowania dotyczące przestrzeni zawodowej i osobistej w procesie integracji. 4. Wiedza nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich o Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again