Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(9)
Forma i typ
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Autor
Gromek Monika
(3)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(3)
Kilbach Grażyna
(3)
Białoszewski Dariusz
(2)
Colonna-Kasjan Daniela
(2)
Dobrakowski Paweł
(2)
Grusiewicz Mirosław
(2)
Kaliszewska Małgorzata
(2)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(2)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(2)
Korabiewska Izabela
(2)
Laskowski Mirosław
(2)
Lewandowska Monika
(2)
Mateja Agnieszka
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Łabuz-Roszak Beata
(2)
Adamczyk Marta
(1)
Bobik Bogumiła
(1)
Búgelová Taťjana
(1)
Chlasta-Obłąk Dagmara
(1)
Derda Ahata
(1)
Derda Olga
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Ferdyn Emanuel
(1)
Furman Joanna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Glocková Mária
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Hallada Marek
(1)
Idem Magdalena
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Kisiel Mirosław
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kolisko-Nagły Małgorzata
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kubiak Martyna
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kuźnik Marek
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Lulek Barbara
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Mikulášková Gabriela
(1)
Mojžišová Michaela
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Obszyńska-Litwiniec Anna
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Parzęcki Ryszard
(1)
Pavluvčíková Elena
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Podolska Beatrix
(1)
Posłuszna Joanna
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Rongies Witold
(1)
Samborska Iwona
(1)
Shevchenko Svetlana
(1)
Shevchenko Wladimir
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Sontág Andrej
(1)
Strenáčiková Mária
(1)
Suchy Agnieszka
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Tomanová Mária
(1)
Urbańska Magda
(1)
Urych Ilona
(1)
Vajda Marta
(1)
Váradi Judit
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Zakrzewska Agnieszka
(1)
Łobos Anna
(1)
Špilák Peter
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Umuzykalnianie
(9)
Edukacja muzyczna
(4)
Dziecko autystyczne
(3)
Młodzież
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Depresja psychiczna
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Kształcenie
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Andragogika
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Antypedagogika
(1)
Arteterapia
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Cele życiowe
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Hipoterapia
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950)
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kodály, Zoltán (1882-1967)
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompozytorzy słowaccy
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzyka (przedmiot szkolny)
(1)
Muzyka słowacka
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oficerowie
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby w wieku średnim
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Pracowitość
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rozwój moralny
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Ruskin, John (1819-1900)
(1)
Rytmika
(1)
Samobójstwo
(1)
Sens życia
(1)
Socjalizacja
(1)
Temat: dzieło
Moda i Życie Praktyczne (czasopismo ; 1945-1951)
(1)
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Temat: czas
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Austria
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Europa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Ćwiczenia i zadania
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(8)
Kultura i sztuka
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Gatunek
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Edukacja Jutra)
Temat
Gatunek
Dziedzina i ujęcie
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Introduction; Chapter 1: Music education and history of music music and art – assumptions and reality At the beginning of the 21th century; National music in Slovakia in the 19th century; Art therapy classes as a form of creative activity development in a preschool child; Mikuláš Schneider-Trnavský in the context of the Slovak music of the 20th century; The goal of listening to music in primary school; Music and movement activity in child's world – educational contexts; Chapter 2 Musico-dramatic arts: Slovak opera production after 1989 in the international context; Fate of the first Slovak national opera; Rusalka in context of author´s artistic and pedagogical creativity; Chapter 3 Music analysis: Tadeáš Salva: ballad for two piano; Ilja Zeljenka protagonist of progressive elements of European modernism of the 2nd half of the 20th century; Abstract´s /abstrakty / streszczenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 930.85 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2378)
1. Wprowadzenie oraz kilka słów o metodologii badań własnych; 2. Uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej dziecka; 3. Edukacja muzyczna uczniów klas I-III w kontekście przemian oświatowych; 4. Różne aspekty edukacji muzycznej dziecka w kształceniu zintegrowanym; 5. Zakończenie i podsumowanie pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 18/2018)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Role pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Edukacja dorosłych w kontekście globalnego i wielokulturowego społeczeństwa; Założenia logoteorii Viktora Emila Frankla a wychowanie człowieka; Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju; Możliwości wykorzystania arteterapii w edukacji zdrowotnej. II. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Pedagogical essay in academic teaching. Genesis, humanist values, and didactic expectations; Burnout syndrome of university teachers; Communication at school and its influence on the feeling of stress; Relationship to work and learning across three generations; Specifications of functioning in a close interpersonal relationship of women with the tendency of depression education in identifying the depressive tendency; Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century; Forms of musical education and their implementation in artistic and pedagogical systems; Pespective of postwar maternity in Poland (the example of "Moda i życie praktyczne" in the years 1946-1950); Functioning of families with children with autism and the role of non-profit institutions; Organization of educational process in schools with polish educating and the special school for deaf children in the conditions od independent Ukraine (1991-2010). Comparative aspects; Tworzenie i rozwój edukacji dla dzieci z zaburzeniami czucia na Ukrainie i w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2018. - 90, [12] stron : ilustracje ; 24 cm.
Zawiera: 1. Dźwięki i czary muzyczne. 2. Sygnał muzyczny. 3. Przerwa w muzyce. 4. Marsz i bieg w dwóch grupach. 5. Ćwierć nuty i ósemki, formowanie koła. 6. Obraz graficzny. 7. Spostrzeganie zmian dynamicznych (głośności dźwięku). 8. Wyrabianie wyczucia ruchu miarowych ćwierć nut. 9. Słuchanie śpiewu nauczyciela; osłuchanie z piosenką. 10. Reagowanie na znaną melodię. 11. Rozpoznawanie ćwierć nut. 12. Rysowanie nut. 13. Zabawa w dwóch grupach. 14. Rysowanie nut. 15. Opowiadanie bajek, słuchanie muzyki. Pytania nauczyciela. 16. Rejestr wysoki i niski. 17. Kształtowanie wyobraźni działaniem dźwięków. 18. Skojarzenia z muzyką (rejestr wysoki). 19. Skojarzenia z muzyką (rejestr niski). 20. Stopniowa zmiana wysokości dźwięków. 21. Reagowanie na zmiany kierunku melodii. 22. Wykres wysokości gestem ręki lub kreską. 23. Wprowadzenie II- zwrotki piosenki „Piłka”. 24. Pojęcia: wyżej, niżej, w lewo, w prawo. 25. Sylwetki nut, reagowanie na zmianę wysokości dźwięków. 26. Liczenie ilości dźwięków, wprowadzenie do ćwiczeń metrycznych. 27. Klaskanie określoną ilość razy na wywołaną cyfrę. 28. Ruch po promieniu koła w przód i w tył. 29. Akcent. 30. Liczenie nut z zaznaczeniem akcentu. 31. Akcentowanie. Takty 2/4, 3/4, 4/4. 32. Ćwiczenia metryczne. Figury. 33. Reakcja na pojawienie się ósemek. 34. Ósemka pojedyncza. 35. Głośno czy cicho? 36. Zabawa ruchowa w dwóch grupach. 37. Gra na instrumentach. 38. Dyrygowanie grupami instrumentów. 39. Rysowanie instrumentów. 40. Zróżnicowanie dynamiczne. 41. Głośno czy cicho? 42. Dyrygowanie ze zmianami dynamicznymi. 43. Objaśnienia znaków f, p, przyswojenie nazw włoskich. 44. Koordynacja wzroku, słuchu i dotyku. 45. Realizacja ruchowa muzyki głośnej i cichej. 46. Spostrzeganie znaków f i p w nutach drukowanych. 47. Przykłady zabawy uwrażliwiającej na zmianę dynamiki. 48. Wprowadzenie całej nuty; demonstracja brzmienia trójkąta( triangla). 49. Reagowanie na pojawienie się całej nuty, ćwierć nuty i ósemki. 50. Dyrygowanie wartościami nut. 51. Realizowanie wartości nut w ruchu. 52. ”Pokoiki”(takty) i „Krzesełka” ( miejsca ćwierciowe). 53. Zabawa w nutki. 54. Rozmieszczenie nut na miejscach ćwierć nutowych. 55.Wprowadzenie pauzy ćwierćnutowej. Wyklaskanie rytmu. 56. Cymbałki; rozwijanie wyobraźni. 57. Glissando i staccato. 58. Ćwiczenia metryczne. 59. Gra zespołowa na cymbałkach. 60. Wprowadzenie III zwrotki piosenki „Piłka” J. Wasowskiego. 61. Zmiany tempa. 62. Zabawa w pociągi. 63. Zmiany tempa. 64. Karuzela II cz. 65. Incytacje i inhibicje – zabawy pobudzające i hamujące ruch. 66. Dzieci same dobierają do swoich grup instrumenty perkusyjne. 67. Zmiany tempa, zatrzymanie się na sygnał. 68. Wprowadzenie piosenki „Pociąg”. 69. Zagadki słuchowe. Opowiadania dzieci. 70. Crescendo i diminuendo. 71. Słuchanie muzyki, opowiadania, bajki. 72. Plastyczne wyobrażenie bajki muzycznej. 73. Improwizacje na cymbałkach. Estetyka dźwięku. 74. Pan Bas i Pani Wiolin. 75. Dzieci próbują odnaleźć głosy zwierząt. 76. Plastyczne przedstawienie Pani Violin i Pana Basa. 77. Zagadki słuchowe. 78. Wysoko, nisko czy w środku? 79. Dźwięki wysokie, średnie i niskie. Zabawa piłkami. 80. Wprowadzenie pół nuty. 81. Zagranie pół nuty na różnych instrumentach. 82. Zabawa w cztery domki. Rozpoznanie wartości nut. 83. Zapamiętanie rytmu. 84. Dzieci poruszają się podskokami. 85. W podobny sposób nauczyciel stosuje inne, coraz trudniejsze rytmy. 86. Echo melodyczne i rytmiczne. 87. Gra na instrumentach perkusyjnych. 88. Rysowanie nut. 89. Orkiestra perkusyjna. Dyrygowanie wartościami nut. 90. Ćwiczenie bez instrumentów. 91. Pobudzanie wyobraźni, ekspresja ruchowa. 92. Graficzne przedstawienie muzyki. 93. Ilustracja muzyczna opowiadania. Improwizacja na instrumentach. 94. Dzieci interpretują słownie opowieści muzyczne. 95. Kształcenie pamięci rytmicznej, wymyślanie tekstów do rytmu. 96. Rozpoznawanie znanego rytmu. 97. Dyrygowanie tematami rytmicznymi. 98. Wyrabianie pamięci rytmicznej i poczucia rytmu. 99. Improwizowanie melodii do podanego tekstu. 100. Słuchanie wiolinu lub basu. Ćwiczenie w dwóch grupach. 101. Reagowanie na sygnał muzyczny. 102. Granie rytmów w wiolinie i w basie. 103. Słuchanie dwugłosu. Realizacja ósemki i ćwierć nuty. 104. Incytacje i inhibicje w takcie 4/4. 105. Rozmieszczanie nut w taktach. 106. Ćwiczenie słuchowe: ile słychać dźwięków? 107. Spostrzeganie sygnału, zmiany kierunku ruchu. 108. Własne melodie do podanego tekstu. 109. Wyrabianie pamięci rytmicznej. 110. Korelacja wyobrażenia słuchowego z wizualnym. 111. Muzyka smutna i wesoła. 112. Zabawa z piłkami :„wesoło i smutno”. 113. Dzieci słuchają muzyki i malują w blokach. 114. Rozmieszczenie nut w taktach. 115. Wprowadzenie do dwugłosowości. 116. Zabawa „Kot i myszki”. 117. Improwizacja rytmów. 118. Dzieci klaszczą kolejno własne rytmy. 119. Rozpoznanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych. 120. Równoczesne realizowanie wartości rytmicznych przez 4 grupy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej