23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Notes:
General note
Stan prawny na 2021 r. ustalony na podstawie treści książki.
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. XIII-XV. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: Wykaz skrótów; Wykaz literatury; A. Komentarz; Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848); Wprowadzenie; Art. 1. Zakres przedmiotowy; Art. 2. Zakres podmiotowy; Art. 3. Wyłączenie stosowania; Art. 4. Objaśnienie pojęć; Art. 5. Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej Art. 6. Publikacja informacji; Art. 7. Alternatywny sposób dostępu; Art. 8. Zapewnienie dostępności cyfrowej przez podmiot publiczny; Art. 9. Zapewnienie dostępności cyfrowej przez samorząd terytorialny; Art. 10. Deklaracja dostępności; Art. 11. Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności; Art. 12. Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji; Art. 13. Zakres nadzoru; Art. 14. Wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych; Art. 15. Zakres stron internetowych i aplikacji mobilnych podlegających monitorowaniu; Art. 16. Udostępnianie informacji o wynikach monitorowania; Art. 17. Sprawozdanie z wyników monitorowania; Art. 18. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej; Art. 19. Kara pieniężna; Art. 20. Zmiany w InformPodPublU; Art. 21. Zmiany w ZmDowodyU18; Art. 22. Warunki techniczne publikacji, struktura dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności; Art. 23. Termin pierwszego monitorowania; Art. 24. Termin przekazania pierwszego sprawozdania do KE; Art. 25. Limit wydatków z budżetu państwa; Art. 26. Utrata mocy aktów wykonawczych; Art. 27. Wejście w życie; B. Aneks; 1 . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego z dnia 26 października 2016 r. (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 327, str. 1); 2. Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG); Indeks rzeczowy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again