23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na s. 217-272. Indeks s. 275-277.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp; Rozdział I. Niepełnosprawność wzroku w kontekście rozwoju w biegu życia: Koncepcja zadań rozwojowych; Niepełnosprawność wzroku i jej funkcjonalne następstwa; Rozdział II. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0 – 5/6 lat) – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Nauka chodzenia a zadania rozwojowe; Nauka jedzenia jako zadanie rozwojowe; Nauka mówienia a zadania rozwojowe; Uczenie się panowania nad wydalaniem produktów przemiany materii; Nauczenie się odróżniania płci i przestrzegania norm dotyczących sfery płciowej; Przyswojenie pojęć i słów do opisu otoczenia fizycznego i społecznego; Przyswojenie umiejętności umożliwiających naukę czytania; Rozdział III. Wiek szkolny – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Pełnienie roli ucznia – płaszczyzna edukacyjna; Pełnienie roli ucznia – płaszczyzna społeczna; Nabywanie podstawowych technik szkolnych; Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne; Rozdział IV. Adolescencja – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Stopień realizacji zadań rozwojowych przez adolescentów z niepełnosprawnością wzroku; Niezależność emocjonalna od rodziców i budowanie relacji z rówieśnikami; Wsparcie rodzicielskie i rówieśnicze; Świadomość ról płciowych i nawiązywanie relacji romantycznych; Kształtowanie tożsamości; Posługiwanie się systemem wartości; Wybór zawodu i przygotowanie do zatrudnienia; Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne; Rozdział V. Wczesna dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Odgrywanie ról rodzinnych; Prowadzenie domu i opieka nad dziećmi; Nawiązanie kontaktu z grupą społeczną/akademicką i osiągnięcie sukcesu akademickiego; Rozpoczęcie pracy zawodowej jako zadanie rozwojowe; Podjęcie obowiązków obywatelskich; Rozdział VI. Średnia dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Uzyskanie i utrzymywanie biegłości w wykonywaniu pracy zawodowej; Akceptacja zmian fizjologicznych typowych dla wieku średniego; Rozdział VII. Późna dorosłość – niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe: Przystosowanie się do zmniejszania się sił fizycznych i pogarszania stanu zdrowia; Zmiany w otoczeniu fizycznym; Przejście na emeryturę, zmniejszenie się dochodów i pełnienie nowych ról społecznych; Przystosowanie się do śmierci współmałżonka; Nawiązanie bliskich kontaktów z grupą osób w podobnym wieku; Bibliografia; Netografia; Akty prawne; Spis rycin; Spis tabel; Indeks rzeczowy.
Target audience note
Publikacja kierowana do pedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i innych specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, rodziców i innych członków rodzin, do których należą osoby z niepełnosprawnością wzroku.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again