23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 156-162.
Formatted contents note
Zawiera: Część 1. SPEKTRUM POALKOHOLOWYCH WRODZONYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH (FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS, FASD) W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ TEORETYCZNYCH I BADAŃ 1. Definicja pojęcia i klasyfikacje FASD 2. Rys historyczny rozwoju wiedzy na temat FASD 3. Traumatyzujący wpływ alkoholu na płód 4. Diagnozowanie FASD 4.1. Współczesne kategorie diagnostyczne FASD według wytycznych Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (The Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network, FAS DPN) 4.2. Procedura diagnostyczna według standardów 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego 4.3. Ocena zaburzeń, które mogą być efektem wpływu alkoholu na rozwijający się organizm. Zaburzenia pierwotne i wtórne 5. Wybrane formy pomocy osobom ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych 5.1. Terapia Wygaszania i Stymulacji Odruchów wg Sally Goddard (INPP) 5.2. Indywidualna Symulacja Słuchu Kielda Johansena JIAS 5.3. Terapia Integracji Sensorycznej 5.4. Trening Bilateralnej Integracji (BI) 5.5. Self-Reg – metoda samoregulacji 5.6. Play Therapy 5.7. Zooterapia (animaloterapia) 5.8. Terapie funkcji poznawczych 5.9. Osteopatia 5.10. Podejście 8 kroków 5.11. Akomodacje środowiskowe według Małgorzaty Tomanik i Magdaleny Borkowskiej 5.12. Podejścia do traumy rozwojowej 6. Sytuacja osób z FASD w Polsce Część 2. CODZIENNOŚĆ Z FASD. DIAGNOZA, ZALECENIA TERAPEUTYCZNE, PROGNOZA 1. Wprowadzenie. Procedura diagnostyczna według standardów 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego 2. Chłopiec, wiek 1 rok 2 miesiące. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy (PFAS) 3. Chłopiec 4,6 roku. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy (PFAS), ekspozycja na alkohol 4. Dziewczynka 8 lat. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), ekspozycja na alkohol 5. Dziewczynka, 11 lat. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Zaburzenia Neurobehawioralne, ekspozycja na alkohol (ND/AE) 6. Chłopiec, 14 lat. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Encefalopatia niepostępująca, ekspozycja na alkohol (SE/AE) 7. Kobieta, 32 lata. Rozpoznanie diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne: Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), ekspozycja na alkohol Część 3. DZIECKO Z FASD W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-TERAPEUTYCZNYCH 1. Organizacja pieczy zastępczej w Polsce 2. Obszary traumy rozwojowej dziecka z FASD w pieczy instytucjonalnej 3. Główne obszary pomocy dziecku z FASD w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Funding information note
Współfinansowanie: Uniwersytet Śląski.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again