23444
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Indeks.
Formatted contents note
Wprowadzenie; Część pierwsza. Właściwy cel i wizja Rozdział 1. Efektywne organizacje: Właściwy cel: cztery kluczowe sprawy; Najlepszy obywatel korporacyjny; Efektywna organizacja trafia w dziesiątkę za każdym razem; Model HPO SCORES®; Kwestionariusz modelu efektywnej organizacji HPO SCORES®; Interpretacja wyników; Zastosowanie uzyskanych wyników. Rozdział 2. Siła wizji: Znaczenie wizji; Skuteczne a nieskuteczne zwerbalizowanie wizji; Tworzenie skutecznej wizji; Porywająca wizja jako źródło kultury organizacyjnej; Wizja jako punkt wyjścia; Wizja na wszystkich poziomach organizacji; Urzeczywistnienie wizji; Życie zgodne z wizją; Wizja a przywództwo; Część druga. Odpowiednie traktowanie pracowników Rozdział 3. Kluczem jest empowerment: Definicja empowermentu; Siła empowermentu; Negatywny wpływ tradycji firmy na empowerment; Władza i potencjał pracowników: przykład z życia wzięty; Uczenie się języka empowermentu; Trzy klucze do empowermentu; Rozdział 4. Przywództwo Sytuacyjne SLII® – koncepcja integrująca: Trzy umiejętności lidera SLII®; Umiejętność trzecia: dostosowywanie stylu przywództwa do etapu rozwoju; Zmiany etapów rozwoju jednostki zależnie od zadania lub celu; Wychodzenie naprzeciw realnym możliwościom jednostki; Efektywne przywództwo to proces transformacji. Rozdział 5. Samoprzywództwo: siła kryjąca się za empowermentem: Wyzwalanie empowermentu u pracowników; Tworzenie samoprzywódców poprzez indywidualne uczenie się; Trzy główne umiejętności samoprzywódcy. Rozdział 6. Przywództwo indywidualne: Skuteczny system ocen pracowniczych; Przywództwo indywidualne a zarządzanie wynikami; Współpraca jako nieformalny system ocen. Rozdział 7. Kluczowe umiejętności w zakresie przywództwa indywidualnego: Jednominutowe wyznaczanie celów; Jednominutowe pochwały; Reprymendy a uwagi; Czwarty tajnik jednominutowego menedżera. Rozdział 8. Budowanie zaufania: Wysokie koszty braku zaufania; Korzyści płynące z zaufania; Cztery składowe zaufania; Wyzwanie przejrzystości; Odzyskiwanie nadszarpniętego zaufania; Efekt domina. Rozdział 9. Coaching – kluczowa umiejętność z punktu widzenia kształtowania przywódców: Definicja coachingu; Pięć zastosowań coachingu. Rozdział 10. Mentoring. Narzędzie planowania życia: Przeszkody w procesie rozpoczynania relacji mentorskiej; Wybór partnera w relacji mentorskiej; Istota kontra forma; Model MENTOR. Składowe udanej relacji mentorskiej; Tworzenie programu mentoringu w organizacji; Mentoring dostosowany do etapu kariery. Rozdział 11. Przywództwo zespołowe: Po co w ogóle tworzyć zespoły?; Przyczyny niepowodzenia zespołów; Model skutecznego przewodzenia zespołowi; Strategie sprzyjające osiąganiu większej efektywności pracy zespołowej; Potęga zespołów. Rozdział 12. Współdziałanie. Paliwo znakomitych wyników: Współdziałanie to nie koordynowanie, współpraca ani praca zespołowa; Tworzenie ram dla współdziałania; Współdziałanie a rywalizacja; Co jest niezbędne, żeby współdziałać?; Współdziałanie. Motor znakomitych wyników. Rozdział 13. Przywództwo organizacyjne: Autentyczne przykłady zastosowania modelu HPO SCORES®; Wyznaczanie odpowiedniego stylu przewodzenia w danej organizacji; Diagnozowanie etapu rozwoju, na którym znajduje się organizacja; Wyniki i relacje – wyznaczniki efektywnych organizacji; Pierwszy etap rozwoju organizacji: startup; Drugi etap rozwoju organizacji: poprawa; Trzeci etap rozwoju organizacji: wzrost; Czwarty etap rozwoju organizacji: wysoka efektywność; Dopasowywanie stylu przewodzenia do etapu rozwoju organizacji; Stosowanie właściwego stylu przewodzenia na poszczególnych etapach rozwoju organizacji; Istotność diagnozy i dopasowywania; Historyczna operacja ratowania firmy. Rozdział 14. Zmiana organizacyjna. Dlaczego ludzie się jej opierają? Znaczenie przewodzenia zmianie; Dlaczego zmiana organizacyjna jest tak skomplikowana?; Kiedy zmiana jest niezbędna?; Dlaczego zmiany się nie udają i kończą niepowodzeniem?; Skupienie na przewodzeniu tej podróży; Wydobywanie z ludzi obaw związanych ze zmianą i reagowanie na nie; Angażowanie tych, od których oczekuje się zmian. Rozdział 15. Przewodzenie ludziom w okresie zmian: Pięć strategii zarządzania zmianą; Strategia druga: wyjaśnienie przyczyn wprowadzania zmiany; Strategia trzecia: współdziałanie przy wdrożeniu; Strategia czwarta: utrwalanie zmiany; Strategia piąta: analiza możliwości; Znaczenie umacniania wprowadzonej zmiany. Rozdział 16. Kierowanie udaną transformacją kulturową: Gung Ho! – punkt wyjścia; Kultura ukształtowana samoistnie, a nie zaprojektowana; Skuteczne zarządzanie transformacją kulturową; Transformacja kulturowa – krytyczne czynniki sukcesu; Część trzecia. Odpowiednie traktowanie klientów Rozdział 17. Obsługa klientów na wyższym poziomie: Korzyści zdobywane dzięki klientom; Kreowanie doskonałej obsługi; Obsługa klientów na wyższym poziomie. Część czwarta. Właściwy rodzaj przywództwa Rozdział 18. Przywództwo służebne: Przywództwo służebne – definicja; Stosowanie przywództwa służebnego; Zachęcanie pracowników do niezależnego myślenia; Czynniki wpływające na wydajność pracy; Przywództwo służebne to kwestia serca; Przywódcy z motywacją a przywódcy z powołaniem; Zagrożenie ze strony ego; Zadania przywódców służebnych; Przywództwo służebne: obowiązek czy wybór. Rozdział 19. Kształtowanie własnej wizji przywództwa: Elementy składowe wizji przywództwa; Kształtowanie własnej wizji przywództwa; Podziękowania; O Autorach; Oferowane usługi; Indeks.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again