23448
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. 285-300.
Formatted contents note
Wprowadzenie; Rozdział 1. Koncepcja przywództwa w działaniu 1.1. Charakterystyka działań przywódczych 1.2. Przywództwo i sprawczość 1.3. Przywódcza próżnia 1.4. Warunki do zaistnienia przywództwa 1.5. Możliwości i predyspozycje do bycia przywódcą 1.6. Istota i natura działań przywódczych 1.7. Ego i władza lidera 1.8. Problemy z uznawaniem przywództwa 1.9. Model Acts of Leadership na tle innych koncepcji Rozdział 2. Przywództwo w niepewnym świecie 2.1. Zwinne zarządzanie kluczem do sukcesu 2.2. Lider jako facylitator 2.3. Kształcenie liderów innowacyjnych zespołów 2.4. Zagrożenia dla innowacyjnych zespołów Rozdział 3. Przywództwo dla trwałego rozwoju 3.1. Jakiego przywództwa potrzebuje współczesny świat? 3.2. Dokąd zmierza współczesne przywództwo? 3.3. Przywództwo etyczne jako priorytet Rozdział 4. Przywództwo i jego przyszłość w świetle badań 4.1. Co mówią nam raporty o przywództwie? 4.2. Umiejętności przywódcze 4.3. Strategie przywódcze 4.4. Przywództwo i nowe technologie 4.5. Rozwój liderów nowej generacji 4.6. Rola przywództwa kobiet 4.7. Przywództwo a kultura coachingu 4.8. Mentoring dla liderów 4.9. Przywództwo i współpraca zespołowa 4.10. Przywództwo w świecie dynamicznych zmian 4.11. Zaangażowanie a efektywność liderów 4.12. Trendy i korzyści dotyczące przywództwa przyszłości 4.13. Czy przywództwo nadąża za zachodzącymi zmianami? 4.14. Liderzy i ich zwinne zespoły w niepewnych czasach Rozdział 5. Przywództwo i jego przyszłość w badaniach własnych 5.1. Metoda i założenia badawcze 5.2. Przywództwo i jego postrzeganie przez liderów 5.3. Osoba i rola lidera 5.3.1. Podsumowanie 5.4. Działania przywódcze 5.5. Efektywność lidera 5.6. Relacje lidera z zespołem i przełożonymi 5.7. Rozwój osobisty i profesjonalny lidera oraz jego zespołu 5.8. Wyzwania dla przywództwa organizacyjnego Rozdział 6. Przywództwo w działaniu wobec dysfunkcjonalnych zachowań liderów 6.1. Ciemna strona przywództwa 6.2. Model Dark Triad – klucz do dysfunkcjonalnych osobowości 6.3. Model Dark Triad a przywództwo 6.4. Dlaczego liderzy przegrywają? 6.5. Liderzy jako ofiary ciemnej strony przywództwa 6.6. Jak przezwyciężyć ciemną stronę przywództwa? Rozdział 7. Przywództwo w działaniu i kierunki jego rozwoju 7.1. Demokratyczny wymiar działań przywódczych 7.2. Maski przywództwa jako zagrożenie dla demokracji 7.3. Przywództwo w działaniu a edukacja liderów nowej generacji 7.4. Przywództwo w działaniu i jego dalszy rozwój; Bibliografia; Zakończenie. Filozoficzny i pragmatyczny aspekt działań przywódczych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again