23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 141-145
Formatted contents note
1. Konceptualizacja pojęć na podstawie badań literaturowych: Pojęcie profilaktyki, prewencji, działań zapobiegawczych, działań zwalczających; Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa; Pojęcie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. 2. Podstawy prawne, strategie i kierunki policyjnych działań profilaktycznych w Polsce: Podstawy prawne działań profilaktycznych Policji; Rola priorytetów Komendanta Głównego Policji w wyznaczaniu działań profilaktycznych Policji; Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej. 3. Planowanie policyjnych działań profilaktycznych: Dialog Policji ze społeczeństwem. Implementacja idei community policing; Standardy budowy programów profilaktycznych; Programy profilaktyczne Polskiej Policji. Uwagi ogólne; Diagnoza oczekiwań społecznych w zakresie profilaktyki społecznej. Wybrane problemy. 4. Komunikacja interpersonalna. Zagadnienia ogólne: Zasady prowadzenia procesu komunikacyjnego; Rola aktywnego słuchania w procesie komunikowania się; Błędy i bariery w komunikacji. 5. Komunikacja w działaniach profilaktycznych Policji: Doskonmalenie kompetencji komunikacyjnych funkcjonariuszy Policji; Komunikowanie się Policji z podmiotami partnerskimi; Komunikowanie się pomiędzy policjantami i odbiorcami programów profilaktycznych. 6. Marketing narracyjny w działaniach profilaktycznych Policji: Pojęcie marketingu narracyjnego. Techniki narracyjne; Narracyjny wymiar policyjnej profilaktyki społecznej; Marketing narracyjny jako operacyjne narzędzie komunikacji w promowaniu bezpieczeństwa. 7. Rola dzielnicowego w realizowaniu zadań z profilaktyki społecznej. Analiza wyników badań własnych: Możliwości realizacji przez dzielnicowego zadań z profilaktyki społecznej; Czynniki utrudniające i ułatwiające pracę dzielnicowemu w zakresie profilaktyki społecznej; Możliwości oddziaływania przez dzielnicowego na społeczeństwo w zakresie profilaktyki. 8. Działania profilaktyczne Policji z perspektywy szkoleniowej: Program szkolenia Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych; Program szkolenia Kreowanie dyskursu publicznego; Program szkolenia Kreowanie wizerunku Policji przez marketing narracyjny.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again