23448
No cover
Journal
In basket
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy pracach
Formatted contents note
Zawiera: Wolność sumienia i wyznania w polskim prawie konstytucyjnym a konstytucyjna neutralność światopoglądowa państwa; Przygotowywanie projektów ustaw przez Radę Ministrów - wybrane zagadnienia; Podjęcie medycznych czynności ratunkowych względem małoletniego; Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia; Referendum w sprawie odwołania wójta w związku z nieudzieleniem mu wotum zaufania w kontekście art. 67 ustawy o referendum lokalnym; Nowy ład dla konsumentów w Europie?; Whistleblower w prawie europejskim - ochrona whistleblowera czy informacja.; Współczesne obrazoburstwo islamskie - zagrożenie dla światowego dziedzictwa kulturowego; Możliwość podjęcia z urzędu przez organ rentowy postępowania o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w wyniku złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne w oparciu o wpływ przepisów kodeksu postępowania administracyjnego; Administracja w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych w historycznym ujęciu przekrojowym; O niektórych konsekwencjach stosowania zasady życzliwej interpretacji przepisów - refleksje na tle art. 7a kodeksu postępowania administracyjnego; Ochrona danych osobowych w ogólnym postepowaniu administracyjnym; Podatnicy podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych - statystyki dotyczące wpływów podatkowych; Ograniczenia egzekucji sądowej nieruchomości rolnych na tle zmian w ustawodawstwie o obrocie prawnym nieruchomościami rolnymi; Dochodzenie roszczeń karnoprawnych na rzecz Skarbu Państwa od skazanego pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej; Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika; Osobisty charakter pracy pracownika twórcy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again