Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(29)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(29)
Author
Iwanek Tadeusz
(3)
Jarowiecki Jerzy
(3)
Piałucha Marek
(3)
Jarco Jerzy
(2)
Knecht Zdzisław
(2)
Koćwin Lesław
(2)
Niewiadoma Maria
(2)
Adamska-Poszwa Magdalena
(1)
Blazek Ladislav
(1)
Frankowicz Zdzisław
(1)
Hasińska Zofia
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Knecht Damian
(1)
Knecht Zadzisław
(1)
Kowal Jolanta
(1)
Leniartek Mieczysław K
(1)
Lewandowska Bianka
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Mielecki Jerzy
(1)
Ochman Jacek
(1)
Slany Antonin
(1)
Stasiuk Joanna
(1)
Stavkowa Jana
(1)
Styś Aniela
(1)
Szocki Józef
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Turcinkova Jana
(1)
Wersty Bolesław
(1)
Węgłowska-Rzepa Krystyna
(1)
Łukaszewicz Ryszard (1942- )
(1)
Żebrowski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Zarządzanie
(4)
Polska
(3)
Rachunkowość
(3)
Turystyka
(3)
Finanse
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Menedżerowie
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Public relations
(2)
Rynek
(2)
Usługi
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Decyzje
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy producenckie*
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Krajobraz
(1)
Kryzys
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kępno (woj. Wielkopolskie)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie)
(1)
Lwów
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Miasta
(1)
Monopol
(1)
Multimedia
(1)
Niemcy
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Przemysł
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rosja
(1)
Ryzyko
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożcyie
(1)
Spożycie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szlaki turystyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Uzdrowiska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1939-
(1)
Subject: place
Kraków
(2)
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Galicja
(1)
Lwów
(1)
Ukraina
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Monografia
(1)
36 results Filter
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-07-0
1.Badania marketingowe, 2.Marketingowy system informacyjny, 3.Marketingowy system badawczy, 4.Techniki zbierania danych marketingowych, 5.Obiekt badania marketingowego - wyznaczanie zbioru i jego dobór, 6.Opracowanie danych marketingowych, 7.Zastosowanie badania marketingowego, 8.Zarządzanie relacjami firmy z klientem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918266-2-1
Temat: Kształcenie
Zawiera: Czas burzenia murów; Fantastyczne podróże nieznośnego - z wyobraźnią i charakterem; Jakby o nalewkach i drożdżach; Projekt "Wrocławska szkoła przyszłości Plus".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Regiony, Historia, Kultura / red. Grzegorz Nieć ; Nr 4)
ISBN: 978-83-7188-050-6
Zawiera: 1. Wprowadzenie. 2. Powstanie prasy lwowskiej i jej rozwój przed 1795 r.: Gazety ulotne przed pierwszym rozbiorem w 1772 r.; Prasa we Lwowie po pierwszym rozbiorze Polski. 3. Prasa lwowska w latach 1795-1867: Prasa lwowska przed powstaniem listopadowym; Od „Ziewonii” do „Rozpraw C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego” (183-1848); Powstanie prasy politycznej oraz prasy dla ludu w okresie Wiosny Ludów; Rozwój prasy lwowskiej w latach 1849-1867. 4. Prasa lwowska w latach 1867-1918: Warunki rozwoju prasy we Lwowie w okresie autonomii; Rozwój i typologia prasy lwowskiej; Status organizacyjno-instytucjonalny prasy lwowskiej. 5. Prasa ugrupowań politycznych we Lwowie w latach 1867-1918: Prasa informacyjna – uwagi ogólne; Prasa konserwatywna; Prasa liberalno-demokratyczna; Prasa narodowo-demokratyczna; Lwowskie pisma dla ludu oraz prasa ludowa; Prasa obozu chrześcijańsko-socjalnego oraz prasa religijna; Prasa socjalistyczna. 6. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe: Czasopiśmiennictwo naukowe i techniczne; Czasopisma fachowe. 7. Czasopisma społeczno-kulturalne, literackie, artystyczne i satyryczne: Czasopisma społeczno-kulturalne, literackie i artystyczne; Czasopisma satyryczno-humorystyczne. 8. Czasopisma pedagogiczne. 9. Czasopisma dla dzieci i młodzieży. 10. Prasa sportowa i turystyczna. 11.Prasa kobieca. 12. Prasa mniejszości narodowych we Lwowie w okresie autonomii Galicji: Prasa ukraińska; Prasa żydowska. 13. Dziennikarze i ich organizacje we Lwowie w okresie autonomii. 14. Prasa lwowska w latach pierwszej wojny światowej. 15. Ośrodek wydawniczo-prasowy we Lwowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej: Pierwsze dni niepodległości w prasie lwowskiej; Warunki rozwoju prasy we Lwowie; Rozwój prasy lwowskiej. 16. Prasa ugrupowań politycznych: Prasa ruchu narodowego; Prasa Chrześcijańskiej demokracji; Prasa demokratyczna i liberalna; Prasa ludowa; socjalistyczna; Prasa komunistyczna i jednolitofrontowa. 17. Czasopiśmiennictwo naukowe, techniczne i fachowe: Czasopisma naukowe; Czasopisma techniczne; Czasopisma fachowe. 18. Prasa gospodarcza: Czasopisma bankowe i giełdowe; Czasopisma gospodarcze; Czasopisma handlowe (kupieckie); Czasopisma mieszkaniowe. 19. Czasopisma literackie i społeczno-kulturalne. 20. Czasopisma pedagogiczne. 21. Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz młodzieżowe. 22. Prasa sportowa i turystyczna: Czasopisma sportowe; Czasopisma turystyczno-krajoznawcze i uzdrowiskowe. 23. Prasa wyznaniowa: Prasa Kościoła rzymskokatolickiego; Prasa archidiecezji lwowskiej rytu ormiańskiego; Prasa archidiecezji lwowskiej obrządku greckokatolickiego. 24.Czasopisma kobiece. 25. Prasa związków zawodowych. 26.Prasa hobbystyczna. 27.Prasa mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym: Prasa mniejszości ukraińskiej; Prasa żydowska; Prasa mniejszości niemieckiej. 28. Działalność wydawniczo-prasowa we Lwowie w latach 1939-1945: Lwów i jego prasa w 1939 r.; Prasa w okresie okupacji sowieckiej. 29. Organizowanie się polskiego ruchu oporu i jego prasy: Prasa Delegatury Rządu na Kraj; Prasa związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej; Prasa harcerska; Prasa socjalistyczna; Prasa ruchu ludowego; Prasa ugrupowań sanacyjnych; Prasa Stronnictwa Narodowego; Prasa Stronnictwa Pracy; Prasa konspiracyjna Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej; Inna prasa konspiracyjna. 30. Prasa w okresie okupacji niemieckiej: Polityka prasowa w Generalnym Gubernatorstwie, w tym na terenie dystryktu Galicja. 31. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 10)
ISBN: 83-87708-16-X
Cz. I Etyczne i humanistyczne wartości zarządzania organizacją: Wartości etyczne i humanistyczne w zarządzaniu - niektóre problemy i wyzwania; Etyka organizacji globalnych; Problemy etyki na tle działalności administracji publicznej i samorządowej; Zarządzanie przez wartość; Efekty humanistyczno -etyczne w zarządzaniu czynnikami wytwórczymi; Charakter a psychologiczne prawo Kopernika-Greshama; Etyczne kwestie ewaluacji w zarządzaniu; etyczne dylematy PR-owca; Mobbing i inne grzechy menedżerów. Cz. II Psychospołeczne i metodologiczne aspekty badań rynkowych: Co zyskują "szczury"? Odwrócona perspektywa korzystania z badań rynku; Rozwój badań rynkowych w Polsce a efekt "świadomego respondenta". Uwagi badacza praktyka; Niektóre etyczne, metodologiczne i pragmatyczne aspekty badań statystycznych; Poznanie biografii pracownika jako element polityki personalnej; Projekcyjny obraz siebie i świata społecznego u przyszłych menedżerów; Wartościowanie a kreatywność menedżerów; System wartości prywatnych przedsiębiorców - raport z badań; Symbole w reklamie a preferencje konsumentów; Oczekiwania edukacyjne uczniów kończących gimnazjum, poziom ich realizmu i zgodności z rynkiem pracy. Raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-76-3
1.Pojęcie i definicje kryzysu, 2.Typologia sytuacji kryzysowych, 3.Kryzys ekologiczny, 4.Kryzys psychospołeczny, 5.Kryzys ekonomiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 8)
ISBN: 83-87708-06-2
Wprowadzenie; Szkolenie bezrobotnych w systemie urzędów pracy; Zatrudnienie urzędnika służby cywilnej; Wy brane formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy; Kształcenie ustawiczne jako element rynku pracy; Edukacja bez robotnych elementem kształtowania wizerunku administracji; Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw; Kapitał ludzki w systemie kształcenia ustawicznego; Postawy wrocławskiej młodzieży (wyniki badań sondażowych); Nauczyciel jako wzorzec przedsiębiorczości dla młodzieży; Zamierzenia edukacyjne opolskich studentów w świetle badań ankietowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-65-8
Zawiera: 1. Prasa konspiracyjna nośnikiem treści literackich i wartości kulturalnych: Polityka kulturalna i propaganda niemiecka; Prasa konspiracyjna i jej rola w komunikacji literackiej; Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie. 2. „Watra. Pismo Młodzieży Polskiej” - krakowskie konspiracyjne czasopismo społeczno-literackie z 1943-1944: Opis pisma i zawartości; Powstanie „Watry” i jej redaktorzy; Program i tendencje „Watry”; Związki „Watry” z innymi środowiskami; Tragiczny finał; Aneks. Zawartość „Watry”. 3. „Na ucho. Tygodnik Satyryczno-Humorystyczny” (1943-1944) - krakowskie czasopismo konspiracyjne: Prasa podziemna w Krakowie; Opis czasopisma i zawartość; Powstanie pisma i jego redaktorzy; Z tekstów satyrycznych tygodnika „Na ucho”. 4. Poezja - przykładem walki o zachowanie godności człowieka w niemieckich obozach koncentracyjnych; Słowo wstępne; Twórczość poetycka w obozach - jej główne nurty. 5.Konspiracyjne środowisko literackie i dziennikarskie Krakowa w latach 1939-1945.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Eduka cja"; nr 5)
ISBN: 83-87708-55-0
. Wstęp; Koncepcja kierowania przedsiębiorstwem w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Koncepcja systemu kształcenia menedżerów dla współczesnych organizacji; Koncepcja kształcenia menedżerskiego studentów uczelni technicznych i jej implementacja w Politechnice Warszawskiej; Model kształcenia inżyniera-menedżera na przy kładzie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy; Kształcenie menedżerów w zakresie metod i technik organizacji i zarządzania; Kształcenie menedżerów w świetle wejścia Polski do UE; Polski menedżer w dobie globalizacji; cechy osobowościowe menedżerów i kandydatów na menedżerów; Aksjologia normatywna w kształtowaniu osobowości menedżera; Umiejętności kierownicze; Właściwości osobowe menedżera; Zasady kształtowania umiejętności menedżerskich; Kontakty i opcje menedżerskie jako narzędzia motywacji w kierowaniu organizacją funkcjonującą w społeczeństwie informacyjnym; Kierowanie działalnością logistyczną za pomocą technologii wirtualnych; Zarządzanie sprzedażą w Internecie; Selekcja psychologiczna kandydatów na kierownicze stanowiska we flocie handlowej; Problemy selekcji kandydatów na stanowisko menedżerskie w społeczeństwie informacyjnym; Profesjonalizm a kariera zawodowa w systemie kształcenia szkoły wyższej społeczeństwa postindustrialnego; Zakres logiki praktycznej na studiach menedżerskich. Składnia logiczna jako element konstytutywny informacji i komunikacji; Miejsce i rola menedżera w organizacji wirtualnej; Optymalne wielozmianowe modele regresji w jakościowych badaniach sondażowych rynku; Ocena efektywności finansowej spółki handlowej na podstawie wartości dodanej; Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa; Zintegrowany system zarządzania statkiem; kontrolowana przez komputer gra kierownicza w treningach i kształceniu menedżerów; Procesy organizacyjnego uczenia się jako narzędzia rozwoju personelu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 4)
ISBN: 83-87708-25-9
Uwarunkowanie pracy menedżera, Wybrane narzędzia kierowania, Doświadczenia sektorowe w zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 9)
ISBN: 83-87708-11-9
Cz.1 Nowoczesne technologie informatyczne w działalności przedsiębiorstwa: Multimedia w zarządzaniu; Możliwości zastosowania rozległych sieci komputerowych w obiektach gospodarczych; Wybór właściwego narzędzia do projektowania sieciowego. Cz.2 Wybrane problemy informatyzacji rachunkowości jako głównego źródła informacji do oceny działalności przedsiębiorstwa: Ryzyko informatyzacji rachunkowości; Rewizja finansowa wspomagana komputerem; Ryzyko użytkownika systemów informatycznych rachunkowości w aspekcie rewizji finansowej. Cz.3 Metody badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych; Badanie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym; Ocena majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstwa na podstawie mierników efektywności. Cz.4 Zasady formułowania oceny działalności przedsiębiorstwa: Opinia i raport biegłego rewidenta; Ocena działalności przez biegłego rewidenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-36-4
R.I Podstawowe problemy terminologiczne i metodyczne badań konsumpcji w przekroju międzynarodowym; R.II Do bór metod badawczych; R.III Statystyczna analiza porównawcza wybranych krajów z punktu widzenia spożycia nie których artykułów żywnościowych, struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz możliwości konsumpcyjnych w świetle efektywności czasu pracy. R.IV Analiza czynników i uwarunkowań zróżnicowania spożycia
dóbr i usług w badanych krajach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-01-1
R.1 Istota i przedmiot analizy decyzyjnej; R.2 Zasady selekcji wskaźników ekonomicznych; R.3 Standardy porów nań; R.4 Informacje analityczne dla naczelnego kierownictwa; R.5 Ogólna analiza decyzyjna działalności przedsiębiorstwa; R.6 Analiza decyzyjna zarządzania marketingiem; R.7 Analiza decyzyjna w zarządzaniu zaopatrzeniem; R.8 Analiza decyzyjna zarządzania finansami przedsiębiorstwa; R.9 Analiza decyzyjna zarządzania produkcją; R.10 Analiza funkcji zarządzania zasobami ludzkimi; R.11 Analiza decyzyjna w zarządzaniu organizacjami nieprodukcyjnymi; R.12 Zintegrowana analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-66-6
R.I Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: 1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wskaźnikowa, 3. Analiza kosztów i przychodów, 4. Zadania. R.II Zmiana wartości pieniądza w czasie: 1. Wartość przyszła i wartość obecna, 2. Wartość przyszła i wartość obecna renty finansowej, 3. Zadania. R.III Kryteria oceny projektów inwestycyjnych: 1.Okres zwrotu, 2. Zdyskontowany okres zwrotu, 3. Wartość zaktualizowana netto, 4. Wskaźnik wartości zaktualizowane j netto i indeks zyskowności, 5. Wewnętrzna stopa zwrot u projektu, 6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu projektu, 7. Zadania R.IV Przepływy pieniężne: 1. Przyrostowe przepływy pieniężne, 2. Szacowanie przepływów pieniężnych stron, 3. Zadania. R.V Koszt i struktura kapitału: 1. Koszt kapitału, 2. Struktura kapitału, 3. Zadania R.VI Analiza ryzyka w zarządzaniu finansami: 1. Ryzyko a wartość przedsiębiorstwa, 2. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko, 3. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko, 4. zadania. R.VII Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne: 1. Podstawy bieżącego zarządzania finansami, 2. Strategie kapitału obrotowego, 3. Zarządzanie zapasami, 4. Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami, 5. Zarządzanie środkami pieniężnymi, 6. Zadania.
a wartość przedsiebiorstwa, 2.Metody pośrednio uwzglę dniające ryzyko, 3.Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko, 4.zadania. R.VII Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne
: 1.Podstwy bieżącego zarządzania finansami, 2.Strate gie kapitału obrotowego, 3.Zarządzanie zapasami, 4.Po lityka kredytowa i zarządzanie należnościami, 5.Zarzą dzanie środkami pieniężnymi, 6.Zadania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-87708-50-4
Państwo: Niedialogiczność demokratycznej polityki; Pułapka implikacji - rozważania o demagogii i populizmie; Demokratyzacja debaty o polityce zagranicznej (na przykładzie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu V kadencji); Trudne sąsiedztwo. Sprzeczności interesów w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku; Przewodniczący Parlamentu Europy wobec ideologii BdV; Trudne sąsiedztwo. Relacje polsko-rosyjskie w pierwszej dekadzie XXI wieku; Polityka wschodnia Polski w kontekście nowej polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej; Polityczne oblicza Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej; Politycy i społeczeństwo: Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka; Leszek Balcerowicz - gospodarka Polski w okresie przemian; Wartości i motywacje studentów zarządzania (na podstawie badań sondażowych); Kultura polityczna współczesnej młodzieży w Polsce; Geneza i działalność stowarzyszeń politycznych w Polsce na wybranych przykładach; Mass Media: Rola mediów w państwie demokratycznym; Nowomowa - "Nowa mowa" - mit (ks. Andrzej Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych); Polak 2.0 przedstawicielem " piątej władzy"? Jak wielką rolę w przemianach polskiej przestrzeni politycznej odgrywa Internet; Współistnienie nowoczesności i tradycji, czyli słów kilka o kreowaniu wizerunku samorządu lokalnego u progu XXI wieku - powiat dzierżoniowski; Dolny Śląsk: Wymiar rywalizacji w samorządowych wyborach prezydenckich na Dolnym Śląsku w 2006 roku; Kształtowanie regionalnych związków pomiędzy województwem dolnośląskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonia na przykładzie lubańskiego Związku Kupców i Agentów Handlowych oraz Fröderverein Oberlausietser Gewerbe - und Leistungsschau e. V. "Konvent'a w Löbau.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 14)
ISBN: 83-87708-61-5
R.1 Orientacja rynkowa - zagadnienia teoretyczne i dotychczasowe doświadczenia w restrukturyzacji podmio tów gospodarczych: Polskie MSP w "Przedsiębiorczej Europie"; Analiza SWOT potencjalnej konkurencyjności sektora polskich MSP na rynku unijnym; Kontroling jako system wspierający dla strategii marketingowych w przedsiębiorstwie usługowym u progu wejścia do Unii Europejskiej; Influence of consumer symbolism on marke ting in European Union; Przedsiębiorczość struktur terytorialnych (uwarunkowania rozwoju w ramach UE). R.2 Związki polskiej gospodarki z państwami Unii Euro pejskiej - doświadczenia i wnioski dla krajowych firm: Skutki zniesienia kontroli granicznej (po przystąpie niu Polski do Unii Europejskiej); Venture capital - jako sznasa pozyskania kapitału przez MSP w Polsce; Polskie przedsiębiorstwo transportu pasażerskiego na rynku Unii Europejskiej. Uwarunkowania prawne; Orienta cja rynkowa Zakładów Samochodowych Jecz SA; Kształce nie jako czynnik konkurencyjności rynkowej przedsię biorstwa; Rola samorządów w zwiększeniu konkurencyjno ści przedsiębiorstw z sektora MSP w perspektywie inte gracji z UE; Procesy dostosowawcze polskiego transpor tu samochodów do wymogów UE. R.3 Polskie przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej - bar iery, sznase i zagrożenia: Bariery rozwoju przedsię biorstw polskich a warunki ich sukcesu na rynkach unij nych; Dylematy i szanse polskich MSP wobec przystąpie nia do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej; Zarzązanie zasobami ludzkimi w świetle wyzwań związanych z inte gracją Polski ze strukturami UE: Rola i znaczenie funk cji personalnej w procesie konsolidacji podmiotów sek tora bankowego; Reengineering - a Great Disappointment Biopaliwa - paliwami przyszłości; Informatyzacja i wir tualizacja filharmonii elementem budowania orientacji rynkowej instytucji kultury; Outsourcing usług w bran ży budowlanej w perspektywie integracji z UE; Broker unijny; Zagrożenie i bariery dla polskich przedsiębior stw handlowych po wejściu Polski do UE; Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce w dobie integracji europejskiej - szansa czy zagrożenie; Perspektywy roz woju polskiego rynku usług ochrony osób i mienia w kon tekście przystąpienia Polski do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 11)
ISBN: 83-87708-21-6
1. Wstęp. Natura stereotypu, 2. Socjologia wiedzy i mechanizmy percepcji społecznej, 3. U źródeł uprzedzeń i konfliktów polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, 4. Stereotyp polskiego Żyda. wnioski z przeprowadzonej ankiety, 5. Stereotyp polskiego Żyda, 6. Stereotyp polskiego Żyda , 7. Polacy w oczach Rosjan. Uwagi i spostrzeżenia, 8. Ba danie stereotypu Niemca, Polaka, Rosjanina, Ukraińca, Czecha, Słowaka, Białorusina w ocenie Rosjanina, 9. Stereotyp i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji, 10. Autostereotyp Polaka oraz ich stereotypy wobec sąsiednich nacji, 11. Badanie stereotypu Niemca, Polaka i Rosjanina w ocenie Niemca, 12. Dygresja o poglądach J.S. Bystronia na temat megalomanii narodowej, 13. Studencki stereotyp Polaka, 14. Stereotyp ateisty, 15. Stereotyp polskiego katolika, 15. Stereotyp polskiej kobiety , 16. Stereotyp polskiego mężczyzny, 17. Stereotyp polskiego polityka, 18. Stereotyp postsolidarnościowa, 19 . Stereotyp typowego polskiego urzędnika, 20. Stereotyp polskiego rolnika, 21. Stereotyp bezrobotnego w Polsce, 22. Stereotyp polskiego przedsiębiorcy, 23. Stereotyp polskiego klienta bankowego, 24. Stereotyp polskiego pracownika naukowego, 25. Stereotyp polskiego lekarza, 26. Stereotypowe oblicza kapitalizmu, 27. Zrównoważony rozwój we współczesnej polskiej polityce ochrony środowiska, 28. Poziomy identyfikacji. Predykcje z teorii tożsamości społecznej Henry-ego Tajfela, 29. Stereotypy w polityce światowej, 30. Wartości polityczne współczesnego społeczeństwa rosyjskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-52-8
Zawiera: Wprowadzenie. 1. Prasa lokalna - pojęcie i przedmiot eksploracji naukowych: Pojęcie prasy lokalnej; Badania nad prasą lokalna. 2. Rys historyczny prasy Dolnego Śląska jako macierzy i tła dla prasy lokalnej tego regionu: Prasa przed 1945 rokiem; Prasa po 1945 roku. 3. Transformacja dolnośląskiej prasy lokalnej w latach 1989-1997: Ukazywanie się prasy bezdebitowej w jawnym obiegu na Dolnym Śląsku; Zmiany prawne funkcjonowania prasy; Przeobrażenia własnościowe prasy dolnośląskiej, kształtowanie się rynku prasowego; Likwidacja tytułów prasy lokalnej; Wejście kapitału zagranicznego na rynek prasowy; Powstanie nowych tytułów prasowych; Nowe zadania prasy lokalnej. 4. Model transgraniczno-sportowo-turystyczny dziennikarstwa lokalnego w podregionie jeleniogórskim: Prasa mikroregionalna (Prasa dawnych województw; Prasa powiatowa; Prasa miejsko-terenowa); Prasa sublokalna (Prasa miejska, miejsko-wiejska i wiejska; Prasa zakładowa). 5. Model górniczo-hutniczo-rolniczy dziennikarstwa lokalnego w podregionie legnicko-głogowskim: Prasa mikroregionalna (Prasa diecezjalna; Prasa dawnych województw; Prasa powiatowa i miejsko-terenowa); Prasa sublokalna (Prasa miejska, miejsko-wiejska i wiejska; Prasa dekanalna; Prasa zakładowo-miejska). 6. Model transgraniczno-uzdrowiskowo-turystyczny dziennikarstwa lokalnego w podregionie wałbrzyskim: Prasa mikroregionalna (Prasa diecezjalna; Prasa dawnych województw; Prasa powiatowa; Prasa miejsko-terenowa); Prasa sublokalna (Prasa zakładowa, branżowa i szkolna; Prasa miejska, miejsko-wiejska i wiejska; Prasa parafialna i dekanalna; Prasa wiejska poza strukturą gminy). 7. Model przemysłowo-marketowo-rolniczy dziennikarstwa lokalnego w podregionie wrocławskim: Prasa mikroregionalna (Prasa powiatowa); Prasa sublokalna (Prasa miejska, miejsko-wiejska i wiejska; Prasa parafialna i dekanalna; Prasa zakładowa). 8. Model wielkomiejski dziennikarstwa lokalnego w podregionie Wrocław miasto: Prasa mikroregionalna (Prasa diecezjalna; Prasa dawnych województw; Prasa miejsko-terenowa; Prasa powiatowa; Prasa kilku większych miast; Prasa miejska dużego miasta; Dodatki lokalne ogólnokrajowej „Gazety Wyborczej” i „Metro”); Prasa sublokalna (Prasa zakładowa, periodyki uczelniane „nienaukowe”, studenckie, szkolne, emerytalne); Prasa zakładowo-miejska i branżowo-miejska; Prasa osiedlowa i dzielnicowa; Prasa parafialna; Prasa zakonna). 9. „Zeszyty Obornik Śląskich” - czasopismo naukowe jako przykład ambitnego dziennikarstwa lokalnego: Okoliczność powstania „Zeszytów Obornik Śląskich”, ich nadawcy, redaktorzy i współpracownicy; Miejsce „Zeszytów Obornik Śląskich” wśród naukowych czasopism historycznych; Zawartość treści periodyku; Odbiorcy czasopisma, jego funkcje; Szata graficzna periodyku. 10. Prasa lokalna w procesie komunikacji wizerunkowej: Historia i standard cywilizacyjny miejscowości, kultura organizacyjna i tożsamość firmy jako konteksty ich wizerunku opisywane przez prasę lokalną; Szczegółowa problematyka terminologiczna wizerunku; Adresaci wizerunku firmy jako czytelnicy prasy lokalnej; Prasa lokalna w procesie komunikacji wizerunkowej (Prasa lokalna w procesie komunikacji wizerunkowej miejscowości; Prasa lokalna w procesie komunikacji wizerunkowej firmy). Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-20-7
Zawiera: Badania nad prasą w Polsce w latach 1996-2001 i ich tradycja; Badania nad polską prasą lokalną. Studium przeglądowe; Prasa wydawana w Krakowie - przedmiotem badań nad prasą lokalną; Czy Lwów był „pustynią kulturalną”? Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie w latach autonomii galicyjskiej; Polska i ukraińska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie autonomii w latach 1867-1918; Prasa ukraińska we Lwowie w okresie autonomii Galicji (1867-1918).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-91-7
1.Identyfikacja operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych. Klasyfikacja operacji gospodarczych, 2.Identyfikacja aktywów i pasywów.Bilans, 3. Księgowanie "od bilansu do bilansu".Zestawienia obrotów i sald, 4. Stornowanie błędnych zapisów, 5. Aktywa trwałe, 6. Materiały, 7. Towary, 8. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkotermonowe aktywa finansowe, 9. Ewidencja i rozliczenia kosztów, 10. Przychody i koszty ich uzyskania, 11. tworzenie, podział i rozliczenie wyniku finansowego, 12. Kapitały i rezerwy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-31-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.112.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again