Form of Work
Książki
(54)
Status
only on-site
(43)
available
(10)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(44)
Author
Szewc Andrzej
(10)
Czapka Mirosław
(6)
Klisiński Janusz
(5)
Piontek Franciszek
(4)
Krawiec Stanisław
(3)
Malik K
(3)
Miszewski M
(3)
Zagórowska A
(3)
Józefiok Aneta
(2)
Miszewski Maciej
(2)
Przywarska Renata
(2)
Bąkowska Nina
(1)
Czerny Janusz
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Goik Magdalena
(1)
Grzesiek Jarosław
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Jochymczyk Alicja
(1)
Kotowski Włodzimierz
(1)
Krerowicz Robert
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kuźnik Gerard
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Maciołek Henryk
(1)
Malik Paweł
(1)
Misiołek Andrzej
(1)
Musioł Teresa
(1)
Myśliwiec Małgorzata
(1)
Nadziakiewicz Jan
(1)
Nowak Antoni J
(1)
Olczyk Bożena
(1)
Pamuła Teresa
(1)
Piontek Barbara
(1)
Przybysz Halina
(1)
Steinerowska-Streb Izabella
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Wielgus Aneta
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(50)
Country
Poland
(53)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(54)
Subject
Samorząd terytorialny
(8)
Administracja
(5)
Polska
(5)
Ekorozwój
(4)
Energetyka
(4)
Marketing
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Odpady
(4)
Prawo
(4)
Bhp
(3)
Franchising
(3)
Integracja europejska
(3)
Odnawialne źródła energii
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Recykling
(3)
Samorząd gminny
(3)
Sport
(3)
Unia Europejska
(3)
Burmistrz
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Górnictwo
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka
(2)
Marketing polityczny
(2)
Osobowość
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawo autorskie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rynek pracy
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Upadłość
(2)
Wartość
(2)
Wybory
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Wójt
(2)
Śmieci
(2)
Akcyza
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biomasa
(1)
Biopaliwa
(1)
Chemia supramolekularna
(1)
Controlling
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Delphi
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukajca ekologiczna
(1)
Edytorstwo
(1)
Egipt
(1)
Energia
(1)
Energia jądrowa
(1)
Ergonomia
(1)
Gazy odlotowe
(1)
Geologia
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel
(1)
Hutnictwo
(1)
Internet
(1)
Internet Explorer
(1)
Inwestycje
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Język kataloński
(1)
Kadry
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Katalonia (Hiszpania)
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Keynesizm
(1)
Kluby pracy
(1)
Kluby sportowe
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Koncesja
(1)
Konkurencja
(1)
Kopalnie
(1)
Koszty
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leśnictwo
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Menedżerowie
(1)
Mezopotamia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Miskant olbrzymi
(1)
Monopol
(1)
Nadzór górniczy
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opieka społeczna
(1)
Subject: time
401-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ateny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
54 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-12-9
1. Podstawy języka Object Pascal, 2. Aplikacje konsolowe w Delphi, 3. Projektowanie aplikacji okienkowych w Delphi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-33-7
Układ oczyszczania gazu z procesu zagazowania biomasy stałej- badania i eksploatacja; Potencjał energetyczny odpadów; Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego; Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze; Finansowa i ekonomiczna efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie ciepłowni zasilanej biomasa; Badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemach REACH na przykładzie hydroksyestru HE-1; Edukacja ekologiczna społeczeństwa; Biorafineria- zakład przetwórstwa biomasy do produkcji paliw, energii i chemikaliów; Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych; Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska; Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych na przykładzie Górnego Śląska; Żywność modyfikowana genetycznie zagrożeniem ekologicznym; Austria wzorcem dla krajów Unii Europejskiej w energetycznym przetwórstwie stałej biomasy; Ekonomiczno-techniczne problemy pozyskiwania energii ekologicznej; Ciecze jonowe i ich zastosowanie w otrzymywaniu estrów metylowych kwasów tłuszczonych oraz estrów wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych; Metody sorpcyjnego usuwania CO2 ze spalin; Recykling odpadów komunalnych i jego efektywność; Analiza wpływu separacji CO2 ze spalin bloku 460 MW na jego prace; Zastosowania analizy LCA do oceny ekologicznej procesów współspalania biomasy; Ocena zagrożeń eksploatacyjnych przy spalaniu stałych paliw z odpadów w oparciu o wyniki badań składu chemicznego popiołu; Obliczenia strat ciepła do otoczenia z kotłów c.o. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej; Uprawa miskanta olbrzymiego; Ekonomika uprawy miskanta olbrzymiego; Wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitoringu wycieków substancji parowo-gazowych w oddziale węglo-pochodnych zakładów koksowniczych; Testy energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF w kotle małej mocy; Zmiany parametrów jakościowych i struktury koksu wytworzonego w procesie odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczych; Laboratoryjne badania sorpcji CO2 na impregnowanych sorbentach węglowych; Synteza termojądrowa przyszłością energetyki; Jak pozyskać fundusze na edukację ekologiczną?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-22-6
Lokalna elektrociepłownia opalana drewnem odpadowym z ograniczoną substancją w obiegu; Odnawialne źródła energii w Polsce; Biomasa jako surowiec dla konwersji energetycznej; Możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów; Pozyskiwanie, przetwarzanie i użytkowanie energii to podstawowe procesy działalności gospodarczej; Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce; Możliwości zastosowania procesu pirolizy do termicznej utylizacji opon samochodowych; Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska. Wybrane problemy efektywności gospodarczej; Najciekawsze drzewa pomnikowe powiatu zawierciańskiego; Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości uczniów gimnazjum; Walory florystyczne kompleksów i pasm skalnych okolic Podlesic (Wyżyna Częstochowska) a oddziaływanie człowieka; 100-letnie tradycje Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w organizowaniu racjonalnej energetyki w Polsce; Integracja sieci handlowych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw detalicznych; Zawartość barwników asymilacyjnych jako wskaźnik zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin w strefie oddziaływań elektrociepłowni "Halemba"; Wybrane aspekty ochrony środowiska w oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz uciążliwych ścieków przemysłowych; Stan aktualny i perspektywy ochrony cennych przyrodniczo obszarów w sąsiedztwie Huty Katowice; Biomasa - źródło energii odnawialnej (energia z biomasy - wytwarzanie i wykorzystanie); Zanieczyszczenie metalami ciężkimi parku krajobrazowego "Stawki" koło Częstochowy; Wybrane zagadnienia systemów "life extention" wykładzin ogniotrwałych w kotłach fluidalnych; Praktyczne aspekty profilaktyki przeciwpożarowej składowisk odpadów powęglowych; Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego; Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gaganteus); Autostrada A4 w aspekcie ochrony środowiska; Zrównoważony rozwój lokalny jako wynik współpracy gmin i powiatów na przykładzie Bytomia i Radzionkowa; Problem aktualizacji strategicznych programów rozwoju lokalnego; Człowiek i jego wartości w dobie rozwoju; Świadomość ekologiczna rolników a problem rozwoju rolnictwa zrównoważonego; Możliwość wykorzystania gospodarczego hydromechanicznych nośników energii odnawialnej w "małych elektrowniach wodnych na rzece Czarnej Koneckiej powiatu koneckiego; Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu jakości powietrza; Zawracanie wody nadosadowej w SUW Zawada koło Opola w aspekcie oszczędności energii elektrycznej; Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji ciepła i energii elektrycznej na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w województwie śląskim; Możliwości i wykorzystanie energii wodnej w Polsce - aspekt ekologiczny i ekonomiczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-92-4
Cz.I Ogólna charakterystyka państwa antycznego: 1. Geneza, struktura społeczna i upadek państwa antycznego, 2. Formy państwa antycznego, 3. Władza w państwie antycznym, Cz.II Administracje wybranych państw antycznych: 1. Egipt, 2. Państwa Mezopotamii (Sumer, Babilon, Asyria), 3. Sparta i ateny, 4. Rzym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 0860-8296 ; 40)
ISBN: 83-902762-9-1
1. Transhumanizm. Główne idee, 2. Humanistyczny wymiar kategorii "rozwój", 3. Kategoria "rozwój" w alternatywnych koncepcjach jego urzeczywistniania, 4. Kategoria "rozwój" na przykładzie euroregionu Karpaty, 5. Antropologiczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomicznej: od homo oeconomicus do homo sustinens. Przyczynek do dyskusji, 6. Aksjologiczne podstawy rozwoju, 7. Komunia osób źródłem rozwoju osoby w nieskończoność, 8. Rozwój a ochrona środowiska naturalnego człowieka, 9. Rozwój społeczny człowieka i zbiorowości ludzkich, 10. Postęp jako czynnik hamujący rozwój, 11. Cechy systemu instytucjonalnego i mechanizmu regulacyjnego trwałego rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-67-6
1. Historyczne uwarunkowania katalońskiego nacjonalizmu; 2. Geneza katalońskich ruchów nacjonalistycznych w XIX wieku; 3. Działalność katalońskich nacjonalistów w XX wieku; 4. CiU wobec procesu decentralizacji państwa hiszpańskiego; 5. Model finansowania autonomii; 6. Koncepcje CiU dotyczące reformy Senatu Królestwa Hiszpanii; 7. Polityka językowa; 8. Koncepcja "Europy dla regionów"; 9.Przykłady społecznego poparcia dla działań CiU w dekadzie lat dziewięćdziesiątych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-37-4
1. Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące organizmów i żywności genetycznie modyfikowanej, 2. Uregulowania prawne dotyczące organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie obowiązujące w Unii Europejskiej, 3. Uregulowania prawne dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych obowiązujące w Polsce, 4. Uregulowania prawne dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej obowiązujące w Polsce, 5. Prawo ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 811.124
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-24-5
R.I Zarządzanie marketingowe w sporcie; R.II Zachowanie konsumenta sportowego; R.III Rola badań marketingowych w sporcie; R.IV Segmentacja rynku sportowego; R.V Produkt sportowy; R.VI Marketingowa polityka cen w sporcie; R.VII Promocja sportu; R.VIII Miejsce / dystrybucja w sporcie; R.IX Nowoczesny marketing w sporcie; R. X Marketing nabywcy instytucjonalnego produktów sportowych; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-75-7
R.I Gmina jako podmiot funkcjonujący na rynku, R.II Wy znaczniki orientacji marketingowej gminy, produkt marketingowy i jego odbiorcy, R.III Podstawy informacyjne działań marketingowych gminy, R.IV Teoretyczno-metodyczne problemy formułowania strategii marketingowej gminy, R. V Działania marketingowe gmin-wyniki badań bezpośrednich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / red. Magdalena Goik ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 6)
ISBN: 978-83-88587-29-0
Pozycja strategiczna klubów piłki nożnej Orange Ekstraklasy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu; Elementy potencjalnego produktu turystycznego o specyfice sportowej na przykładzie wyjazdowych meczów piłki nożnej; Marketingowe aspekty sportu żużlowego na przykładzie "CKM Złomrex Włókniarz Częstochowa"; Zarządzanie publiczną infrastrukturą sportową na przykładzie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie; Wpływ propagowania nordic walking na rozwój produktu sportowo-rekreacyjnego; Promowanie sportu osób niepełnosprawnych przez Zrzeszenie Sportowe "Start" (1953-2008); Wybrane imprezy kultury fizycznej jako element rynku turystyki sportowej; Promowanie Szczyrku jako ośrodka turystyki sportowej; Tatrzańskie szlaki turystyczne jako produkt marketingowy; Doświadczenia regionu częstochowskiego w kształtowaniu produktu turystyki sportowej; Off-road jako sport ekstremalny i jego rozwój w ramach turystyki aktywnej w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2005)
1. Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji, 2. Wybrane zagadnienia rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, 3. Charakterystyka zagrożeń w środowiski pracy i metody ich zwalczania, 4. Mobbing w środowisku pracy - wybrane zagadnienia, 5. O przedmiocie rachunkowości zarządczej, 6. Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach, 7. Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa w wyniku integracji europejskiej, 8. Promocja i komunikacja społeczna narzędziem kształtowania świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, 9 .Rola etyki w społecznej gospodarce rynkowej, 10. Sylwetki wielkich ekonomistów - Francqois Quesnay (1694-1774)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2006)
1.Kluczowa rola wyższej ekonomicznej i przedsiębiorczości w realizacji założeń transformacji polskiej gospodarki; 2. Strategiczne uwarunkowania rozwoju małych firm w Polsce; 3. Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji sektorowej; 4. Sytuacja na rynku hutniczym w kraju i na świeci. Prognozy, zmiany , statystyka; 5. Możliwości ograniczenia bezrobocia według dominujących kierunków głównego nurtu myśli ekonomicznej; 6. Wydatki z budżetu państwa na świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych w latach 1990-2002; 7. Nowoczesne zarządzanie gminą a jej wizerunek - podstawowe elementy systemu tożsamości wizualnej; 8. Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; 9. Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie placówką służby zdrowia; 10. Podatki pośrednie w Szwecji w latach 2000-2001; 11. Sylwetki wielkich ekonomistów: Adam Smith (1723-1790)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2007)
1. Szanse rozwoju kontynentu afrykańskiego w dobie globalizacji; 2. Porządek ekonomiczny a lad społeczno-ekonomiczny w okresie transformacji; 3. Zakres socjalnych funkcji państwa we współczesnej gospodarce; 4. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim budownictwie; 5. Probabilistyczna sieć Falkowo-neuronowa w zagadnieniach predykcji; 6. Nowoczesne rachunki kosztów wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Rachunek kosztów w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem; 8. Polska transformacja i jej konsekwencje wynikające dla małych podmiotów gospodarczych i gospodarek lokalnych; 9. Konsekwencje komercjalizacji z konwersją wierzytelności- na przykładzie CHEMOMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kępnie; 10. Controlling energetyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym; 11. Trzeci sektor partnerem samorządu terytorialnego; 12. Zmiana technologii sprawowania władzy jako podstawa nowoczesnego myślenia o zarządzaniu usługami w obszarze polityki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2008)
1. Związek procesów sensacyjnych (ich zakresu, form i skutków) z celami polityki ekonomicznej; 2. Upadłość jako instytucja prawna w procesie sensacyjnym polityki gospodarczej; 3. Polityka gospodarcza a dylematy polskiej bankowości jako instytucji zaufania publicznego w latach 2004-2008; 4. Ewolucja polityki dywidendowej Skarbu Państwa wobec własnych spółek jednoosobowych i jej konsekwencje; 5. Współdziałanie państwa i małego biznesu jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Republiki Białorusi; 6. Analiza i ocena współpracy trans granicznej na przykładzie polsko-białoruskich regionów; 7. Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji; 8. Przemiany współczesnej gospodarki jako wyzwanie dla europejskiego welfare state; 9. Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach; 10. Zakupy zaopatrzeniowe drogą elektroniczną E-procurement i aukcje elektroniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1/2009)
1. Wkład mistrzów polskiej szkoły klasycznej w rozwój zachodniej ekonomii; 2. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Górnego Śląska a rynek pracy (1922-1939); 3. Przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929-1933 w Stanach Zjednoczonych i kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Próba porównania; 4. Polityka przemysłowa jako element polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 5. Samorząd gospodarczy w świetle polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 6. Znaczenie polityki gospodarczej w tworzeniu gospodarki wiedzy; 7. Polityka gospodarcza i społeczna państwa wobec wyzwań współczesności; Polityka gospodarcza a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 8. Zakłady wytwórcze urządzeń sygnalizacyjnych (ZWUS). Bombardier Transportation w Katowicach Polska Sp. Z o.o. Udany przykład transformacji ekonomiczno-gospodarczej. Część I.; 9. Pomoc publiczna udzielana polskim przedsiębiorstwom jako instrument polityki gospodarczej po roku 2002; 10. Polityka przemysłowa i przemiany strukturalne w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 11. Niektóre strategie oferowane w przetargach na sprzedaż i zamówienie; 12. Wyznaczanie cen produktów i usług w przedsiębiorstwie. Prosty model; 13. Zamówienia publiczne elementem procesu rozwoju i wzrostu konkurencyjności w obszarze samorządu terytorialnego; 14. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako elementy procedur zamówień publicznych; 15. Polityka gospodarcza Francji w świetle kampanii prezydenckiej 2007 roku; 16. Wybrane aspekty szwedzkiej polityki społecznej u progu XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-03-0
Badania nad technologia wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych; Problem metali ciężkich w gospodarce odpadami i przemysłowymi osadami ściekowymi; Reaktor zagazowania biomasy stałej dla układu kogeracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; Szanse i zagrożenia realizacji programu utylizacji energetycznej odpadów komunalnych a aglomeracji Silesia; Wzloty i porażki w nauczaniu ochrony środowiska w świetle zmian podstaw programowych w polskiej szkole; Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali; Odzysk odpadów polimerowych według danych z województw planów gospodarki odpadami; Nowoczesne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów w świetle wymagań REACH; Rośliny energetyczne- charakterystyka, przykłady zastosowań, zagrożenia. Propozycja zajęć dla studentów kierunku ochrona środowiska; Ekologiczna edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii; Ocena użyteczności bioreaktorów w procesie kompostowania odpadów; GC/MS w badaniach nad rozwojem proekologicznych technologii chemicznych wykorzystujących bioglicerynę; Efektywna konwersja ciężkich produktów rafineryjnych do wodoru oraz energii elektrycznej; Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony; Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim- stan aktualny, uwarunkowania dla rozwoju; Termiczna konwersja odpadów spojonych materiałów ściernych; Koncepcja lekcji z fizyki jądrowej: Reaktor jądrowy w twoim mieście- jesteś w obozie naukowców i opowiadasz się za jego budową lub w obozie mieszkańców i władz miasta i jesteś przeciw jego budowie; Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza będących efektem eksploatacji instalacji koksowniczych; Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w województwie łódzkim; Ocena energetyczno-emisyjna kotłów c.o. na paliwa stałe o mocy do 1 MW oraz kominków w Polsce i w Niemczech; Pomiar stężenia płynu podczas badań kotłów c.o. małej mocy; Katalityczna redukcja NO w procesie spalania paliw stałych w kotłach małej mowy; Galasy powstające na dębie oraz zasiedlające je owady; Występowanie widłakowych w województwie śląskim; Działania proekologiczne mieszkańców Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"; Zużycie mediów w budynkach użyteczności publicznej; Model numeryczny procesów energetycznego wysokotemperaturowego przetwarzania odpadów; Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach gospodarki odpadami komunalnymi; Opłacalność ekonomiczna zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnym; Róża- roślina energetyczna; Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania energii w gospodarstwach domowych Górnego Sląska; Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-19-1
Zawartość to streszczenia artykułów i literatura. Kształtowanie świadomość ekologicznej społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii; Nowe możliwości wytwarzania biopaliw oraz biodegradalnych środków smarowych w oparciu o surowce oleochemiczne; Testy energetyczno-emisyjne współspalania odpadów gumowych z węglem w kotle małej mocy; Wpływ pyłu spawalniczego i gazów wydzialających się w procesach spawalniczych na organizm cżłowieka; Rozwój produkcji epichlorohydryny na bazie odnawialnego surowca; Perspektywy energetyki opartej o spalanie węgla; Otrzymywanie formowanych adsorbentów węglowych do magazynowania wodoru i metanu; Ekologiczne zastosowania klinoptylolitu ze złoża Sokiernica na Ukrainie; Odpady komunalne źródłem energii odnawialnej; Uefektywnianie rolnictwa poprzez rozwój biopaliw; Odnawialne źródła energii w programach nauczania szkół ponadgimnazjalnych oraz studiów wyższych na kierunkach bilogia i ochrona środowiska; Możliwości poprawy ekonomiki spalania biomasy w sektorze "małej energetyki"; Identyfikacja zniszczeń powstających podczas eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony środowiska; Badania pirolizy odpadów ze strzępienia samochodów wycofanych z eksploatacji; Wymagania formalne w zakresie wykorzystania ubocznych produktów współspalania biomasy z węglem do produkcji betonu; Możliwości uprawy roślin energetycznych w wojewóztwie łódzkim; Granulowanie drobnoziarnistych odpadów węglowych; Edukacja w zakresie problematyki odnawialnych źródeł energii mozliwością kształtowania świadomości ekologicznej; Ocena efektywności recyklingu odpadów komunalnych; Koncepcja wytwarzania wodoru z gazu koksowniczego; Źródła geotermalne szansą rozwoju Śląska; Ocena mieszaniny biomasy w postaci pellet z węglem typu ecomix przy wykorzytsaniu komputerowej analizy obrazu; Wykorzystanie pomp ciepła jako alternatywnego źródła energii w województwie śląskim; Biomasa źródłem energii odnawialnej; Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym - aspekty prawne; Lasy energetyczne (Energy Forestry) jako alternatywa dla pierwotnych źródeł energii; Produkcja energii odnawialnej oraz źródła wykorzystania w Polsce w latach 2002-2006; Emisja gazów cieplarnianych oraz sekwestracja wegla w gospodarce odpadami; Ststu lokalnej świadomości ekologicznej w zarzązaniu środowiskowym; Energetyka wiatrowa w Polsce; Specjalistyczne uprawy roślin energetycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again