Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Abbas Abdul K
(1)
Araszkiewicz Aleksander
(1)
Aster Jon C
(1)
Cepeda Claudio (1942- )
(1)
Gałecki Piotr
(1)
Grzesiak Magdalena
(1)
Kumar Vinay
(1)
Olszewski Włodzimierz T
(1)
Perkins James A
(1)
Pużyński Stanisław (1936-2015)
(1)
Rybakowski Janusz
(1)
Szulc Agata
(1)
Wolańczyk Tomasz
(1)
Święcicki Łukasz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Psychiatria
(3)
Choroby psychiczne
(2)
Choroby
(1)
Choroby afektywne dwubiegunowe
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychopatologia
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7609-629-2 (Elsevier Urban & Partber)
Zawiera: 1. Zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne; 2. Ogólne zasady badania; 3. Szczególne techniki badania; 4. Ocena rodziny; 5. Przekazanie rodzinie informacji zwrotnej po badaniu; 6. Badanie szczegółowych populacji pacjentów; 7. Dokumentowanie badania psychiatrycznego za pomocą AMSIT; 8. Ocena objawów internalizacyjnych; 9. Ocena objawów eksternalizacyjnych; 10. Ocena objawów wykorzystywania; 11. Wywiad i badanie neuropsychiatryczne; 12. Całościowa konceptualizacja psychiatryczna; 13. Kształtowanie się objawów i współwystępowanie zaburzeń; 14. Diagnostyczne przeszkody i opory; 15. Przeciwprzeniesienie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65835-59-8
Zawiera: Rozdział 1: Przypadki, w których wstępnie rozpoznawano chorobę afektywną dwubiegunową lub sugerowano takie rozpoznanie, a w których w istocie chodziło o inne zaburzenie; Rozdział 2: Przypadki, w których wstępnie rozpoznawano lub sugerowano inne zaburzenie, a w których w istocie chodziło o chorobę afektywną dwubiegunową; Rozdział 3: Zagadki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychiatria / Piotr Gałecki, Agata Szulc. - Wrocław : Edra Urban & Partner , 2018. - X, 625 s. : il. ; 27 cm.
ISBN: 978-83-65835-90-1
Zawiera: 1. Norma zdrowia psychicznego; 2. Układ nerwowy człowieka – co jest istotne dla psychiatry?; 3. Psychopatologia; 4. Choroba psychiczna wczoraj i dziś – krótka historia psychiatrii; 5. Jak prawidłowo przeprowadzić badanie psychiatryczne; 6. Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09); 7. Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19); 8. Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe (F20-F29); 9. Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39); 10. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48); 11. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59); 12. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69); 13. Niepełnosprawność intelektualna (F70-F79); 14. Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80-F89); 15. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dziecińskie w wieku młodzieńczym (F90-F98); 16. Jak możemy pomagać; 17. Prawo a psychiatria, czyli psychiatra jako biegły w sądzie oraz paternalizm w psychiatrii (stan prawny na dzień 15.03.2018).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65195-89-0 (T. 2)
Zawiera: Rozdział 1 Klasyfikacje zaburzeń psychicznych: 1. Sens klasyfikowania zaburzeń psychicznych. 2. Powstawanie klasyfikacji: od fenomenu do systemu. 2.1. Podstawa fenomenologiczna. 2.2. Etap symptomatologiczny – fakty kliniczne. 2.3. Etap nozograficzny – klasy diagnostyczne. 2.4. Etap systemowy – systemy diagnostyczne. 3. Współczesne systemy klasyfikacyjne. 3.1. ICD-10: Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych. 3.2. DSM-IV: Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 4. Przyszłe systemy klasyfikacyjne. 5. Zakończenie. Rozdział 2 Organiczne zaburzenia psychiczne: 2.1. Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem. 1. Definicja i charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Przyczyny otępienia. 3. Podział otępień. 4. Epidemiologia. 5. Rozpoznanie. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Łagodne zaburzenia procesów poznawczych. 7.1. Obraz kliniczny. 7.2. Badania dodatkowe. 7.3. Różnicowanie. 7.4. Leczenie. 8. Klinika zespołów otępiennych. 8.1. Pierwotne zespoły otępienne. 8.1.1. Choroba Alzheimera. 8.1.2. Otępienie czołowo-skroniowe. 8.1.3. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 8.1.4. Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona). 8.1.5. Postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steela-Richardsona-Olszewskiego). 8.1.6. Choroba Parkinsona (drżączka poraźna). 8.1.7. Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe). 8.1.8. Padaczka. 8.1.9. Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach. 8.2. Wtórne zespoły otępienne. 8.2.1. Zespoły otępienne naczyniowe (naczyniopochodne). 8.2.2. Zespoły otępienne i inne zaburzenia psychiczne w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych. 8.2.3. Guzy wewnątrzczaszkowe. 2.2. Organiczny zespół amnestyczny (zespół lub psychoza Korsakowa). 1. Definicja. 2. Terminologia. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza. 5.Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Leczenie. 2.3. Zespoły psychotyczne z zaburzeniami świadomości niewywołane alkoholem i substancjami psychoaktywnymi. 1. Uwagi terminologiczne. 2. Zespół objawów zaburzeń jakościowych świadomości. 3. Charakterystyka zespołów psychotycznych i kryteria diagnostyczne. 4. Epidemiologia. 5. Etiologia i patogeneza. 6. Przebieg i rokowanie. 7. Leczenie. 2.4. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu albo schorzeniami somatycznymi. 2.4.1. Zaburzenia psychiczne spowodowane zaburzeniami lub dysfunkcją mózgu. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny. 3. Problemy diagnostyki organicznego podłoża zaburzeń psychicznych. 4. Zaburzenia psychiczne po udarze mózgu. 4.1. Depresja. 4.2. Mania. 4.3 Zaburzenia lękowe. 4.4. Zaburzenia kontroli wyrażania emocji. 5. Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby Parkinsona. 5.1. Depresja. 5.2. Mania. 5.3. Zaburzenia psychotyczne. 5.4. Zaburzenia lękowe. 6. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu stwardnienia rozsianego. 6.1. Depresja. 6.2. Mania. 6.3. Zaburzenia kontroli wyrażania emocji. 7. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Huntingtona. 7.1. Depresja. 7.2. Mania. 7.3. Zaburzenia psychotyczne. 8. Zaburzenia psychiczne w przebiegu padaczki. 8.1. Depresja. 8.2. Zaburzenia psychotyczne. 8.3. Zaburzenia lękowe. 9. Zaburzenia psychiczne po urazie głowy. 9.1. Depresja. 9.2. Mania. 9.3. Zaburzenia lękowe. 9.4. Apatia. 10. Zaburzenia psychiczne w przebiegu infekcji ośrodkowego układu nerwowego. 10.1. Depresja w przebiegu zakażenia HIV i zespołu nabytego upośledzenia odporności AIDS. 10.2. Mania. 10.3. Zaburzenia psychotyczne. 10.4. Zaburzenia lękowe. 11. Zaburzenia psychiczne w przebiegu guzów mózgu. 11.1. Guzy płatów czołowych. 11.2. Guzy płatów skroniowych. 11.3. Guzy płata ciemieniowego. 11.4. Guzy płata potylicznego. 12. Halucynacje w przebiegu rzadkich chorób mózgu. 12.1. Zespół Charlesa Bonneta. 12.2 Halucynacje szypułkowe (zespół Lhermitte’a). 12.3. Halucynacje spowodowane ubytkami w polu widzenia. 13. Organiczne zaburzenia katatoniczne. 13.1. Ostra śmiertelna katatonia. 14.Podsumowanie. 2.4.2. Zaburzenia psychiczne spowodowane schorzeniami somatycznymi. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny. 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych uwarunkowanych chorobami somatycznymi. 4. Zespół omamowy (halucynoza organiczna). 5. Organiczne zaburzenia katatoniczne. 6. Organiczne zaburzenia urojeniowe podobne do schizofrenii. 6.1. Zespoły podobne do schizofrenii w przebiegu chorób układu dokrewnego. 6.2. Zespoły podobne do schizofrenii w chorobach układowych (autoimmunizacyjnych). 6.3. Zespoły podobne do schizofrenii w chorobach metabolicznych. 6.4. Inne zespoły urojeniowe na podłożu somatycznym. 6.5. Inne zespoły urojeniowe na podłożu somatycznym (zespoły polekowe). 7. Zaburzenia nastroju na podłożu somatycznym. 7.1. Organiczne zaburzenia maniakalne – mania organiczna. 7.2. Organiczne zaburzenia depresyjne. 8. Zaburzenia lękowe na podłożu somatycznym – organiczne zaburzenia lękowe. 8.1. Lęk w stanach zagrożenia życia. 8.2. Lęk w innych stanach chorobowych. 9. Organiczne zaburzenia dysocjacyjne. 10. Organiczna chwiejność afektywna (astenia). 11. Łagodne zaburzenia procesów poznawczych związane z chorobą somatyczną. 12. Inne zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. 13. Stany pobudzenia i agresji w przebiegu chorób somatycznych. 2.5. Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Definicja. 3. Rys historyczny. 4. Rozwój poglądów i uwagi terminologiczne. 5. Epidemiologia. 6. Etiologia i patogeneza. 7. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 7.1. Zespół czołowy. 7.2. Zespół po leukotomii (charakteropatia leukotomizowanych). 7.3. Zespół skroniowy. 8. Różnicowanie zaburzeń osobowości. 9. Przebieg i rokowanie. 10. Implikacje społeczne. 11. Leczenie. 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. 1. Trendy epidemiologiczne i reakcje społeczeństw. 2. Ryzykowne używanie substancji. 3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych według ICD-10. 3.1. Ostre zatrucia substancjami psychoaktywnymi. 3.2 Szkodliwe używanie (nadużywanie) substancji psychoaktywnych. 3.3. Uzależnienia. 3.4. Wybrane stany psychopatologiczne występujące w przebiegu uzależnień. 4. Psychozy schizofreniczne, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne. 4.1. Psychozy schizofreniczne. 1. Definicja i ogólna charakterystyka. 2. Rys historyczny pojęcia. 3. Epidemiologia. 4. Pozycja nozograficzna. 4.1. Kwalifikacja nozograficzna. 4.2. Rozpoznawanie schizofrenii. 4.3. Granice schizofrenii. 5. Etiologia i patogeneza. 5.1. Przesłanki epidemiologiczny. 5.2. Przesłanki genetyczne. 5.3. Przesłanki infekcyjno-immunologiczne. 5.4. Przesłanki neuromorfologiczne. 5.5. Przesłanki neurofunkcjonalne. 5.6. Przesłanki środowiskowe. 5.7. Współczesne hipotezy. 6. Kryteria diagnostyczne. 6.1. Kryteria operacyjne. 6.2. Kryteria kliniczne. 7. Obraz psychopatologiczny. 7.1. Definicyjna istota zaburzeń. 7.2. Objawy w okresie przedchorobowym. 7.3. Objawy i zespoły epizodu (nawrotu) choroby. 7.4. Objawy w okresie dalszego rozwoju choroby. 7.5. SUbklasyfikacje – postaci i wymiary kliniczne. 8. Przebieg i rokowanie. 8.1. Początek choroby. 8.2. Typologia przebiegu. 8.3. Tak zwany wynik choroby. 8.4. Czynniki prognostyczne. 8.5. Zdrowienie (recovery). 9. Leczenie. 9.1. Farmakoterapia. 9.2. Terapia elektrowstrząsowa. 9.3. Psychoterapia. 9.4. Terapia społeczna. 9.5. Autoterapia. 9.6. Typowe sytuacje kliniczne. 4.2. Zaburzenia schizotypowe. 1. Definicja i charakterystyka zaburzenia. 1.1. Rys historyczny pojęcia. 2. Epidemiologia. 3. Pozycja nozograficzna. 4. Etiologia i patogeneza. 5. Kryteria diagnostyczne. 6. Obraz kliniczny. 6.1. Objawy. 6.2. Wymiary schizotypii. 7. Przebieg i rokowanie. 8. Leczenie. 4.3. Psychozy schizoafektywne. 1. Definicja i ogólna charakterystyka. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Pozycja nozograficzna. 5. Etiologia i patogeneza. 6. Kryteria diagnostyczne. 7. Obraz kliniczny. 8. Przebieg i rokowanie. 9. Leczenie. 4.4. Schizofrenia u dzieci i młodzieży. Rozdział 5 Zaburzenia urojeniowe: 1. Rys historyczny pojęcia. 2. Symptomatologia. 3. Klasyfikacje. 3.1. Reakcje paranoiczne. 3.2. Paranoja prawdziwa. 4. Poglądy na patogenezę. 4.1. Teoria psychologiczna . 4.2. Teoria neurofizjologiczna. 5. Przebieg. 6. Leczenie. 7. Rokowanie. Rozdział 6 Choroby afektywne nawracające: 1. Choroby afektywne – rozwój koncepcji w ujęciu historycznym. 2. Zaburzenia afektywne nawracające (choroby afektywne) – współczesna klasyfikacja. 2.1. Zakres terminu diagnostycznego. 2.2. Kryteria wyodrębnienia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i jednobiegunowych. 3. Etiologia, patogeneza. 3.1. Koncepcje przyczyn endogennych. 3.2. Rola czynników egzogennych (schorzeń somatycznych, leków i innych substancji). 3.3. Osobowość. 3.4. Wydarzenia życiowe (zwłaszcza aktualne straty) jako czynniki wyzwalające depresję. 3.5. Koncepcje psychoanalityczne. 3.6. Koncepcja poznawcza (kognitywna). 3.7. Koncepcja „wyuczonej bezradności” (learned helplessness). 3.8. Koncepcje behawioralne. 4. Symptomatologia nawracających zaburzeń afektywnych (zespoły depresyjne i maniakalne). 4.1. Depresja. 4.2. Mania (zespół maniakalny). 4.3. Stany mieszane (zespoły mieszane). 5. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. 6. Zaburzenia depresyjne nawracające. 7. Dystymiczne zaburzenia nastroju (dystymia). 8. Cyklotymia. 9. Krótkotrwałe nawracające zaburzenia depresyjne. 10. Zaburzenia afektywne sezonowe (depresja sezonowa, depresja zimowa). 11. Zaburzenia afektywne i samobójstwa. 12. Zaburzenia afektywne problemem klinicznym i społecznym. 13. Ogólne zasady terapii zaburzeń afektywnych. 13.1. Dostępne metody terapii. 13.2. Czynny udział chorego w procesie terapeutycznym. 13.3. Leki przeciwdepresyjne i zasady terapii farmakologicznej depresji. 13.4. Postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych. Depresja psychotyczna. 13.5. Najczęstsze błędy popełniane w czasie farmakoterapii depresji i ważniejsze przyczyny nieskuteczności leczenia. 13.6. Leczenie zespołów maniakalnych. 13.7. Zapobieganie nawrotom zaburzeń afektywnych (profilaktyka). 13.8. Leki normotymiczne. 13.9. Leki przeciwpsychotyczne. 13.10. Inne farmakologiczne metody leczenia. 13.11. Inne biologiczne metody leczenia. 13.12. Psychoterapia. 6.1. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. 1. Wstęp. 2. Duża depresja – pojedynczy epizod, nawracająca duża depresja. Dystymia. 2.1. Leczenie. 3. Choroba afektywna dwubiegunowa. Mania. Cyklotymia. 3.1. Mania. 3.2. Choroba afektywna dwubiegunowa. 3.3. Cyklotymia. 3.4. Leczenie. Rozdział 7 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną. 7.1. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. 1. Charakterystyka grupy zaburzeń i ich historia. 2. Agorafobia. 2.1. Charakterystyka kliniczna. 2.2. Rozpowszechnienie. 2.3. Leczenie. 3. Fobie specyficzne. 3.1. Charakterystyka kliniczna. 3.2. Rozpowszechnienie. 3.3. Patogeneza. 3.4. Leczenie. 4. Fobia społeczna (zespół leku społecznego). 4.1. Charakterystyka kliniczna. 4.2. Rozpowszechnienie. 4.3. Patogeneza. 4.4. Leczenie. 7.2. Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe. 1. Klasyfikacja zaburzeń lękowych. 2. Historia poglądów na zaburzenia lękowe. 3. Psychologiczne teorie lęku. 4. Biologiczne aspekty zaburzeń lękowych. 5. Epidemiologia zaburzeń lękowych. 6. Genetyka zaburzeń lękowych. 7. Lęk jako stan i lęk jako cecha a zaburzenia lękowe napadowe i uogólnione. 8. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny). 8.1. Obraz kliniczny. 8.2. Epidemiologia. 8.3. Rozpoznanie różnicowe. 8.4. Etiologia. 8.5. Przebieg zaburzenia. 8.6. Leczenie. 8.7. Rokowanie. 9. Zaburzenia lękowe uogólnione. 9.1. Obraz kliniczny. 9.2. Problemy diagnostyczne. 9.3. Etiologia. 9.4. Leczenie. 9.5. Rokowanie. 7.3. Zespół natręctw (obsesyjno-kompulsyjny). 1. Rys historyczny. 2. Charakterystyka kliniczna. 2.1. Zespół natręctw. 2.2. Najczęstsze typy zespołu natręctw. 2.3. Pomocnicze narzędzia diagnostyczne. 2.4. Osobowość anankastyczna. 2.5. Spektrum zespołu natręctw (obsesyjno-kompulsyjne). 3. Rozpowszechnianie. 4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w różnych zaburzeniach psychicznych. 5. Etiopatogeneza. 5.1. Czynniki genetyczne. 5.2. Zmiany strukturalne i czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego. 5.3. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa. 5.4. Nieprawidłowości w badaniach neuropsychologicznych i neurofizjologicznych. 5.5. Zaburzenia neuroimmunologiczne. 5.6. Modele zwierzęce. 5.7. Modele poznawczo-behawioralne. 6. Obraz kliniczny i przebieg zaburzeń. 7. Leczenie. 7.1. Historia. 7.2. Leczenie farmakologiczne. 7.3. Psychoterapia. 7.4. Leczenie spektrum zespołu natręctw. 7.5. Leczenie zabiegowe. 7.6.Neuroobrazowanie leczenia OCD. 7.4. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. 1. Początki nozologicznego ujęcia „reakcji na uraz”. 2. Poszukiwanie nowej jednostki diagnostycznej. 3. Definicja zaburzenia stresowego pourazowego. 4. Kryteria diagnostyczne PTSD. 5. Ostre zaburzenia stresowe. 6. Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej. 7. Zaburzenia adaptacyjne jako reakcja na stresor. 8. Inne zaburzenia pourazowe o szczególnym znaczeniu. 9. Epidemiologia zespołów pourazowych. 10. Etiopatogeneza PTSD i ASD. 11. Neurobiologia ASD i PTSD. 12. Leczenie. 12.1. Leczenie ASD. 12.2. Leczenie PTSD. 12.3. Leczenie complex-PTSD (złożonego zaburzenia stresowego). 12.4. Leczenie zaburzenia adaptacyjnego. 13. Rokowanie. 14. Opiniowanie w PTSD. 7.5. Zaburzenia dysocjacyjne. 1. Wstęp. 2. Rys historyczny. 3. Definicja zaburzeń dysocjacyjnych. 4. Klasyfikacja zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych). 5. Epidemiologia. 6. Etiologia i patogeneza. 7. Choroby współistniejące. 8. Obraz kliniczny i rozpoznawanie zaburzenia dysocjacyjnego. 8.1. Amnezja dysocjacyjna. 8.2. Fuga dysocjacyjna. 8.3. Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny). 8.4. Trans i opętanie. 8.5. Dysocjacyjne zaburzenia ruchu. 8.6. Drgawki dysocjacyjne (drgawki rzekome). 8.7. Znieczulenia dysocjacyjne i utrata czucia zmysłowego. 8.8. Zaburzenia dysocjacyjne mieszane (konwersyjne). 8.9. Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne). 8.10. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) nieokreślone. 9. Leczenie zaburzeń dysocjacyjnych. 7.6. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne). 1. Historia poglądów na zaburzenia pod postacią objawów somatycznych i ich konsekwencje klasyfikacyjne. 2. Pozycja zaburzeń psychicznych występujących pod postacią somatyczną wśród innych zaburzeń emocjonalnych spotykanych w praktyce medycznej. 3. Obrazy kliniczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną. 4. Rozpoznanie różnicowe. 5. Postępowanie lecznicze. 6. Rokowanie. 7.7. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną: neurastenia i zespół depersonalizacji (derealizacji). 1. Neurastenia. 1.1. Rys historyczny, definicja, etiologia, patogeneza i kłopoty z terminologią. 1.2. Epidemiologia. 1.3. Obraz kliniczny. 1.4. Różnicowanie. 1.5. Rokowanie. 1.6. Leczenie. 2. Zespół depersonalizacji-derealizacji. 2.1. Definicja. 2.2. Etiologia i patogeneza. 2.3. Pozycja nozologiczna. 2.4. Różnicowanie. 2.5. Leczenie. Rozdział 8 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi: 8.1. Jadłowstręt psychiczny. 1. Definicja zaburzenia. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza jadłowstrętu psychicznego. 4.1. Czynniki osobowościowe. 4.2. Czynniki biologiczne. 4.3. Czynniki rodzinne. 4.4 Czynniki społeczno-kulturowe. 5. Kryteria diagnostyczne. 6. Obraz kliniczny i przebieg. 7. Choroby współistniejące. 8. Rozpoznanie różnicowe. 9. Leczenie. 8.2. Bulimia. 1. Definicja zaburzenia. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Etiologia i patogeneza bulimii. 4.1. Czynniki indywidualne. 4.2 Czynniki rodzinne. 4.3. Czynniki społeczno-kulturowe. 5. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i przebieg. 5.1. Kryteria diagnostyczne. 5.2. Obraz kliniczny. 6. Różnicowanie bulimii. 7. Powikłania somatyczne bulimii. 8. Leczenie bulimii. 8.1. Leczenie farmakologiczne. 9. Rokowanie. 10. Zespół napadowego objadania się. 10.1. Definicja zaburzenia. 10.2. Epidemiologia. 10.3. Kryteria diagnostyczne. 10.4. Leczenie. 8.3. Zaburzenia snu. 1. Bezsenność. 2. Zaburzenia oddychania podczas snu. 3. Hipersomnie pochodzenia ośrodkowego. 4. Zaburzenia rytmów okołodobowych. 5. Parasomnie. 6. Zaburzenia snu w przebiegu zaburzeń psychicznych. 7. Zaburzenia snu wynikające ze schorzeń somatycznych. 8. Zaburzenia snu spowodowane działaniem substancji psychoaktywnych. 8.4. Zaburzenia seksualne i zaburzenia identyfikacji płciowej. 1. Rozwój seksualny człowieka. 2. Poglądy na seksualność człowieka. 3. Prawidłowe reakcje seksualne. 4. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. 4.1. Dysfunkcje seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną. 4.2. Dysfunkcje seksualne spowodowane chorobą somatyczną lub używaniem substancji chemicznych (w tym leków). 5. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. 5.1. Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie). 6. Zaburzenia tożsamości płciowej. 7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną. 7.1. Homoseksualizm. Rozdział 9 Zaburzenia osobowości: 1. Podstawowe pojęcia. 2. Rozwój poglądów. 2.1. Teorie typologiczne. 2.2. Teorie dynamiczne. 2.3. Ujęcie systemowe. 3. Epidemiologia i patogeneza. 4. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne. 5. Leczenie. Rozdział 10 Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność intelektualna: 1. Wstęp. 2. Rys historyczny. 3. Epidemiologia. 4. Podział niepełnosprawności intelektualnej. 5. Etiologia. 6. Funkcjonowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności. 7. Zaburzenia psychiczne występujące u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 8. Zasady postępowania z osobą, u której podejrzewa się lub rozpoznaje niepełnosprawność intelektualną. 9. Orzecznictwo. Rozdział 11 Całościowe zaburzenia rozwojowe: 1. Definicja zaburzeń. 2. Autyzm dziecięcy. 3. Autyzm atypowy. 4. Zespół Retta. 5. Inne dziecięce zaburzenia integracyjne. 6. Zespół Aspergera. 7. Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi. Rozdział 12 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym: 1. Charakterystyka grupy zaburzeń. 2. Rys historyczny poglądów. 3. Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej). 4. Zaburzenia zachowania. 5. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji. 6. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie. 7. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. 8. Tiki. 9. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Rozdział 13 Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne związane ze starzeniem się (psychogeriatria). 1. Uwagi ogólne. 2. Rozwój poglądów. 3. Teorie starzenia się i zmiany w starzejącym się organizmie. 3.1. Biologiczne i psychospołeczne teorie starzenia się. 3.2. Zmiany w starzejącym się organizmie. 3.3. Zmiany w zakresie zmysłów. 3.4. Zmiany anatomiczne i strukturalne starzejącego się mózgu. 4. Funkcjonowanie psychospołeczne człowieka starego. 5. Dane demograficzne dotyczące występowania zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym. 6. Zaburzenia osobowości w wieku podeszłym. 7. Psychozy wieku podeszłego: schizofrenia o późnym początku, parafrenia, zespoły urojeniowe. 8. Zaburzenia afektywne. 9. Zaburzenia świadomości. 10. Zespół Charlesa Bonneta. Rozdział 14 Choroby wywołane przez priony: 1. Definicja. 2. Biologia molekularna. 2.1. Białko prionu (PrP). 3. Genetyka chorób wywołanych przez priony. 4. Zmiany neuropatologiczne w postaci sporadycznej CJD. 5. Podtypy SCJD. 6. Obraz kliniczny zaburzeń neuropsychiatrycznych w sporadycznej postaci CJD. 7. Badania laboratoryjne. 8. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again