Form of Work
Czasopisma
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Chodyński Andrzej
(3)
Huczek Marian
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Czarnecki Kazimierz M
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Kamińska Joanna
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Kosek-Nita Bogumiła
(2)
Krzywoń Danuta (1973- )
(2)
Mastalski Janusz
(2)
Regulski Lech
(2)
Skórska Anna
(2)
Żołędowska-Król Beata
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Adamiec Sabina
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowska Teresa
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Cibor Ryszard
(1)
Danilewska Joanna
(1)
Galata Stanisław
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jaguś Monika
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Kincel Adam
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopel Anna
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Marten Zbigniew
(1)
Mikuláštík Milan
(1)
Nita Marek
(1)
Smolec Bożena
(1)
Targosz-Wrona Elżbieta
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bibliotekarstwo
(3)
Innowacje
(3)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Dziecko
(1)
Etyka społeczna
(1)
Gospodarka
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hospicja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Strony WWW
(1)
Targi i wystawy
(1)
Terapia Gestalt
(1)
Twórczość
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczenie się
(1)
Uczucia
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawód
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
5 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 1/2006)
1. Ogólnometodologiczne składniki pracy naukowej nauczycieli szkół wyższych, 2 .Wyposażenie uczniów w emocje kreatywne - warunkiem rozumienia i bycia z innymi, 3. Marginalizacja osób niepełnosprawnych, 4. Źródła napięć i lęków kandydatów na rodziców adopcyjnych przed wykluczeniem w środowisku społecznym, 5. Poziom reaktywności a podatność na wypadki dzieci w młodszym wieku szkolnym, 6. Przemyt narkotyków na tle przestępczości zorganizowanej, 7. Indywidualne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu, 8. Profesjologia - nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Cz. II Psychologia i życie: 1. W pogoni za edukacyjnym sukcesem, 2. Kto boi się terminalnie chorych?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 2/2007)
I. Wyzwania edukacji XXI wieku: 1. Uczenie się jako forma cywilizacyjnego istnienia człowieka, 2. Emocje wyzwaniem dla współczesnej edukacji, 3. Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju czlowieka, 4. Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt.II. Edukacja wobec zagrożeń wspólczesnego świata: 5. Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych, 6. Walory gier i zabaw muzyczno - ruchowych w terapii zaburzeń zachowania u dzieci, 7. Stres w pracy nauczyciela, 8. Systuacja społeczno - kulturalna dzieci w rodzinach dotknietych biedą, 9. Hospicjum w słuzbie czlowiekowi (wybrane zagadnienia z tanatopedagogiki). III. Artykuły zagraniczna: Creativity and innovation in process of work,. IV Recenzje: Recenzja ksiązki: Milan Mikulastik, "Manazerska Psychologie"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2007)
Cz.I Aspekty humanityczne zarządzania: 1. Psychologiczne uwarunkowania działań zbiorowych, 2. Komunikacja warunkiem kapitału społecznego biblioteki, Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego. Cz.II Zarządzanie strategiczne: 1. Macierz oceny szans rozowju miast i gmin, 2. Klasa kreatywna jako czynnik rozowju miast, 3. Bariery rozowju przedsiębiorczości małych i średnich firm, 4. Wybrane czynniki zarządzania wartością organizacji non-profit. Cz.III Zarządzanie operacyjne: 1. Nauczanie na odległość formą edukacji w szkolnictwie wyższym, 3. Etykiety środowiskowe jako znaki towarowe w marketingu produktów przyjaznych środowisku w dobie globalizacji, 4. Działalność gospodarcza gminy środkiem rozowju przedsiębiorczości lokalnej, 5. Promocja gminy jako sposów wspierania loklanego rozwoju społecznjo-gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again