Form of Work
Książki
(56)
Status
only on-site
(47)
available
(36)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(49)
Author
Gierszewska Grażyna
(7)
Romanowska Maria
(5)
Berliński Lechosław
(2)
Friedag Herwig R
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Kaplan Robert S
(2)
Lewandowska Adrianna
(2)
Likierski Marcin
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Norton David P
(2)
Rusiński Michał
(2)
Shmidt Walter
(2)
Łuczkiewicz Grzegorz
(2)
Allaire Yvan
(1)
Altman Elizabeth J
(1)
Aluchna Maria
(1)
Anthony Scott D
(1)
Anusz Jan
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Becht Adam
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Deluga Włodzimierz
(1)
Drążek Zygmunt
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Firsirotu Mihaela E
(1)
Forsyth Patrick
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gliński Bohdan
(1)
Gordon William
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Grajkowska Wanda
(1)
Grant Robert G
(1)
Górka Anna
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jama Barbara
(1)
Jeżak Jan
(1)
Johnson Mark W
(1)
Jurek-Stępień Stefania
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kay Frances
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kułaczkowski Jakub
(1)
Levitt Raymond E
(1)
Malek William
(1)
Morgan Mark
(1)
Niemczynowicz Benedykt
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Nowicka Katarzyna
(1)
Obora Hubert
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Osbert-Pociecha Grażyna
(1)
Owczarczyk--Szpakowska Grażyna
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Pindelski Mikołaj
(1)
Pringle Hamish
(1)
Płoszajski Piotr
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rucińska Danuta
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sinfield Joseph V
(1)
Skrzypek Elżbieta
(1)
Sołtysik Marian
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Supernat Jerzy
(1)
Szybińska Maria
(1)
Szymańska Elżbieta
(1)
Trzcińska Agata
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Tłoczyński Dariusz
(1)
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(1)
Waters Donald
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Ćwiklicki Marek
(1)
Świerk Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(42)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(56)
Language
Polish
(56)
Subject
Zarządzanie strategiczne
(49)
Przedsiębiorstwo
(35)
Planowanie strategiczne
(14)
Zarządzanie
(12)
Organizacja
(8)
Analiza SWOT
(7)
Analiza strategiczna
(5)
Konkurencja
(5)
Zarządzanie jakością
(5)
Kadry
(4)
Marketing
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Decyzje
(3)
Informacja
(3)
Kompleksowa karta wyników
(3)
Kontrola
(3)
Controlling
(2)
Ekorozwój
(2)
Innowacje
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja pracy
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Planowanie
(2)
Przywództwo
(2)
Agrobiznes
(1)
Ceny
(1)
Ekonomia
(1)
Euroregiony
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Kanada
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Opakowania
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Popyt
(1)
Produktywność pracy
(1)
Promocja
(1)
Promocja handlowa
(1)
Propaganda
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Spożycie
(1)
Towar
(1)
Transport
(1)
Transport kolejowy
(1)
Usługi
(1)
Uwaga (psych.)
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdolność produkcyjna
(1)
Znaki towarowe
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
56 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89503-37-9
1. Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji, 2. Analiza zasobów i produkcji w przedsiębiorstwach, 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 4. Wybrane metody analizy strategicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1093-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1305-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1824-6
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurencyjnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-322-4
1. Koncepcja zarządzania strategicznego, 2. Otoczenie podstawą analizy strategicznej, 3. Metody analizy strategicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-17-1
R.I Proces strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, R.II Ewolucyjne aspekty analiz sektorowych, R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze, R.IV Diagnoza stanu rozwoju sektora
3.Charakterystyka wybranych modeli procesu zarządza nia strategicznego, 4.Analiza strategiczna w procesie zarządzania strategicznego. R.II Ewoulcyjne aspekty analiz sektorowych : 1.Pojęcie
i ewolucja cyklu życia sektora, 2.Czynniki charaktery zujące fazy cyklu życia sektora, 3.Podstawowe zależnoś ci w ewolucji sektora, 4.Strategiczne zachowania firm w czasie ewolucji sektora, 5.Struktura sektora konkure ncyjnego. R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze : 1.Metoda pięciu sił Potera, 2.Analiza grup strategicznych, 3.Wywiad gospodarczy, 4.Prognozow anie rozwoju rynkowego, 5.Punktowa ocena atrakcyjności
sektora, 6.Krzywa doświadczeń. R.IV Diadnoza stanu rozwoju sektora : 1.Metodyka diagn ozowania faz rozwojowych sektora, 2.Metoda list kontro lnych w diagnozowaniu faz rozwoju sektora, 3.Identyfi kacja faz rozwoju sektora, 4.Możliwości wnioskowania diagnostycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-140-4
R.1 Istota zarządzania operacyjnego; R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy; R.4 Zarządzanie projektami; R.5 Zarządzanie przez jakość; R.6 Projektowanie produktu; R.7 Projektowanie procesu; R.8 Projektowanie lokalizacji; R.9 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; R.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw; R.11 Prognozowanie; R.12 Planowanie zdolności produkcyjnej; R.13 Systemy planowania produkcji; R.14 Zarządzanie zapasami; R.15 Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-162-X
1. Podstawowe pojęcia związane z kierowaniem, 2. Podstawowe pojęcia controllingu, 3. Koncepcja i organizacja controllingu, 4. System informacyjny w controllingu, 5. Podstawy controllingu w organizacjach i teorii budżetowania, 6. Orientacje przedmiotowe controllingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-852-9
1. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym, 2. Podstawy dynamiki więzi międzyorganizacyjnych, 3. Tworzenie więzi międzyorganizacyjnych, 4. Wyłanienia się więzi międzyorganizacyjnych, 5. Rozwój więzi miedzyorganizacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-104-X
0. Biografia prof. Witolda Kurka. 1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów: model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych; miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki: uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce; kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce; dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; 3. Rynek i infrastruktura rynku: rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości; rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej. 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw: zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce; wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej; główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji; wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej; wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych; przejawy podmiotowości pracownika; międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa polski w Unii Europejskiej. 5. Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej: główne nurty w rozwoju świata organizacji w organizacji w ostatnim wieku; rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce; wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej; bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej; generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych; ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-455-0
Cz.1 Inżynieria konstrukcji strategii: 1. Menedżerska koncepcja strategii, 2. Modelowanie systemów strategicznych, 3. Empiryczny przykład modelu strategii, 4. Inżynieryjne aspekty zarządzania projektowaniem strategii. CZ.2 Inżynieria technologii strategii: 1. Procedura budowy strategii, 2. Podstawowe metody analizy otoczenia dalszego i bliższego, 3. Podstawowe metody analizy potencjału przedsiębiorstwa, 4. Analiza SWOT/TOWS, 5. Formułowanie zaleceń strategicznych, Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1726-7
1. Rola zarządzania strategicznego w rozwoju organizacji: Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego; Paradoksy strategiczne; Koncepcja badań w sferze projektowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem; Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej; Czynniki stymulujące wykorzystanie potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa; 2. Wybrane koncepcje zarządzania strategicznego: Kierunki zastosowań teorii gier w zarządzaniu strategicznym; Strategiczny kontekst outsourcingu w sektorze zarządzania nieruchomościami- wyniki badań; Miejsce koncepcji Hoshin Kanri w nurcie nauk o zarządzaniu; Pozytywne źródła efektywności organizacji- wyniki badań; 3. Przykłady zastosowań koncepcji i metod zarządzania strategicznego: Model zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit; Opcje strategiczne uczelni publicznych w Polsce; Grupy strategiczne na rynku otwartych funduszy emerytalnych; Fuzje i sojusze- wybrane zewnętrzne metody rozwoju prz3edsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego; Formy zaangażowania przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym; 4. Nadzór korporacyjny w teorii i praktyce: Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego; Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (podsumowanie badań); Wybrane aspekty sprawowania nadzoru właścicielskiego w bankach spółdzielczych; 18. Samodzielność decyzyjna. Wymiary, próba identyfikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-946-9
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Rozwój zrównoważony i trwały w teorii nauk o zarządzaniu: 1.1. Rozwój zrównoważony i trwały jako zasada i koncepcja zarządzania; 1.2. Kategorie współzależne i warunkujące rozwój zrównoważony i trwały. Rozdział 2. Świadomość i konsumpcja jako kategorie nadrzędne w zarządzaniu rozwojem zrównoważonym i trwałym: 2.1. Świadomość i konsumpcja przedmiotem zainteresowania marketingu; 2.2. Sieciowe powiązania w procesach kształtowania świadomości i decyzjach konsumenckich; 2.3. Znaczenie świadomości i konsumpcji dla zarządzania ładem zintegrowanym. Rozdział 3. Procedury umożliwiające zarządzanie konsumpcją odpowiedzialną: 3.1. Zastosowanie technologii w procesach kształtowania konsumpcji; 3.2. Marketing instrumentem kształtowania konsumpcji odpowiedzialnej; 3.3. Wiedza i edukacja jako instrumenty kształtowania konsumpcji odpowiedzialnej. Rozdział 4. Konsumpcja odpowiedzialna nową jakością w zarządzaniu rozwojem zrównoważonym i trwałym: 4.1. Aspekty zarządzania konsumpcją odpowiedzialną; 4.2. Założenia operacyjne zarządzania konsumpcją odpowiedzialną w rozwoju zrównoważonym i trwałym; 4.3. Konstrukcja modelu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną. Rozdział 5. Implementacja modelu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną do praktyki: 5.1. Zarządzanie konsumpcją odpowiedzialną w rozwiązaniach instytucjonalnych w Polsce; 5.2. Wykorzystanie programu kształcenia w procesie wdrażania modelu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną; 5.3. Sprawność i efektywność programu wdrożenia modelu zarządzania konsumpcją odpowiedzialną do praktyki 5.3.1. Założenia koncepcyjno-metodyczne przeprowadzonych badań empirycznych; 5.3.2. Badanie zmian świadomości respondentów na temat kwestii związanych z konsumpcją odpowiedzialną; 5.3.3. Badanie zmian opinii ankietowanych na temat konsumpcji odpowiedzialnej. Podsumowanie. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 1. Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety 2.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3041-6
1. Znaczenie strategii w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; 2. Mapa strategii i strategiczna karta wyników a planowanie strategiczne; 3. Wykorzystanie strategicznej karty wyników w planowaniu operacyjnym; 4. Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa; 5. Wykorzystanie mapy strategii i strategicznej karty wyników w badanych przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-352-7
1. Przegląd; 2. Procesy tworzenia wartości; 3. Aktywa niematerialne; 4. Budowanie strategii i map strategii; 5. Studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7365-067-9
1.Istota marketingu, 2.Nabywcy i ich postępowanie na rynku. Segmentacja i wybór rynku docelowego, 3.Badania marketingowe i marketingowy system informacji, 4.Polityka produktu, , 5.Polityka cen, 6.Polityka dystrybucji, 7.Polityka promocji, 8.Strategie marketingowe, 9.Planowanie strategiczne, 10.Podstawowe elemety planu marketingowego, 11.Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, 12/Leksykon wybranych tradycyjnych i współczesnych pojęć marketingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87251-67-4
Menedżeryzm, Zarządzanie wśród innych rodzajów pracy kierowniczej, Droga rewolucji menedżerskiej w Stanach Zjednoczonych, Niemieckie zarządzanie i menedżeryzm w literaturze i praktyce, Angielska droga do menedżeryzmu; Strategie, Powstanie i rozwój strategii gospodarczych, Strategiczna analiza otoczenia korporacji, Korporacje gospodarcze i strategie na poziomie korporacji, Strategie przedsiębiorstw i jednostek branżowych, Strategie wykorzystania zasobów ludzkich, Strategie przywódcze, Strategia a struktura organizacji; Zarządzanie, Modele zarządzania strategicznego, Struktury organiza- cji przyszłości, System kontroli strategicznej, Zarządzanie strategiczne - szansa postępu w warunkach konkurujących korporacji, Japońskie najważniejsze metody rządzenia i zarządzania zasługujące na uwagę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-1835-7
Cz. I Problemy dot. narzędzi i instrumentów doskonalenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwie: Wpływ zintegrowanego systemu zarządzania na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie; Systemy Zarządzania Środowiskowego - nowe podejście do ochrony środowiska w organizacji; Przepływ informacji w TQM; Kaizen jako strategia doskonalenia jakości i klucz Japonii do sukcesu na międzynarodowych rynkach; Normy ISO-9000 w bankach; Efekt wdrożenia certyfikowanego systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie; Systemy informatyczne jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. II Zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw - narzędzia doskonalenia zarządzania: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a lean management; Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa; Kultura organizacyjna jako przedmiot badań w nauce o organizacji i zarządzaniu. Studium literatury; Kierunki zmian w systemie zarządzania w małych i średnich firmach w Polsce w latach 90-tych; Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji; Komunikacja społeczna w przedsiębiorstwie; Elementy polityki innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych; Zarządzanie w aspekcie ryzyka; Specyfika marketingu w zakładach opieki zdrowotnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again