Form of Work
Książki
(20)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(15)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(17)
Author
Kotler Philip
(3)
Armstrong Gary
(2)
Garbarski Lechosław
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Wąsik Dorota
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bełdowski Tadeusz
(1)
Dodge Robert M
(1)
Dudziński Jerzy
(1)
Ehrlich Nadrzej
(1)
Forsthoff Ulrich
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Grabitz Eberhard
(1)
Hanna Nessim
(1)
Hilf Meinhard
(1)
Leible Stefan
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Narękiewicz Jarosław
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Olszańska Anna
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Pałasz Lech
(1)
Pindakiewicz Jan
(1)
Randzelzofer Albrecht
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Trias de Bes Fernando
(1)
Urban Stanisław
(1)
Voß Reimer
(1)
Wiktor Jan W
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łazowski Adam
(1)
Łubowski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Swobodny przepływ towarów
(8)
Towar
(8)
Jednolity rynek UE
(7)
Rynek
(6)
Swobodny przepływ osób
(6)
Swobodny przepływ kapitału
(5)
Swobodny przepływ usług
(5)
Ceny
(4)
Gospodarka
(4)
Handel
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Marketing
(4)
Unia Europejska
(4)
Integracja europejska
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Jakość
(2)
Kadry
(2)
Konkurencja
(2)
Logistyka
(2)
Motywacja
(2)
Oceny pracowników
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Public relations
(2)
Towar a cena
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Demografia
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informacja naukowa
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Interwencjonizm
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Logistyka gospodarcza -- Europa -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Logistyka gospodarcza -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Monopol
(1)
Nandel zagraniczny
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Parlament Europejski
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Produkt
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Sądownictwo
(1)
Towary
(1)
Transport
(1)
Transport -- organizacja -- Europa -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Transport -- organizacja -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zatrudnienie
(1)
Znaki towarowe
(1)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1102-3
Zawiera: Istota procesu kształtowania cen; Rynkowa interpretacja ceny; Kształtowanie cen z punktu widzenia teorii ekonomii; Rola kosztów w kształtowaniu cen zorientowane na koszty; Kształtowanie cen zorientowane na popyt i na konkurencję; Decyzje cenowe producentów; Kształtowanie cen linii produktów; ceny a cykl życia produktu; Przestrzenne kształtowanie cen; Kształtowanie cen w handlu detalicznym; aspekty prawne kształtowania cen; Kształtowanie cen usług; kształtowanie cen w warunkach inflacji i niedoborów; kształtowanie cen n a rynkach międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63391-10-2
Zawiera: Cz. I. Definicja marketingu i procesu marketingowego: 1. Marketing: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta; 2. Strategia firmy i strategia marketingowa: partnerstwo w celu budowania relacji z klientem; Cz. II. Zrozumieć rynek i konsumentów: 3. Analiza otoczenia marketingowego; 4. Zarządzanie informacją marketingową w celu zrozumienia klientów; 5. Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i nabywcy instytucjonalnego; Cz. III. Tworzenie strategii marketingowej i zestawu działań marketingowych zorientowanych na klienta: 6. Strategia marketingowa zorientowana na klienta: tworzenie wartości dla klientów docelowych; 7. Produkty (usługi) i marki: budowanie wartości dla klienta; 8. Opracowywanie nowych produktów i zarządzanie cyklem życia produktu; 9. Strategia cenowa: zrozumienie i pozyskanie wartości od klienta; 10. Kanały marketingowe: dostarczanie wartości klientowi; 11. Handel detaliczny i hurtowy; 12. Komunikowanie wartości klientowi: reklama i public relations; 13. Sprzedaż osobista i Promocja sprzedaży; 14. Marketing bezpośredni i e-marketing: budowanie bezpośrednich relacji z klientem; Cz. IV. Rozszerzenie marketingu: 15. Rynek globalny; 16. Marketing zrównoważony: społeczna odpowiedzialność i etyka biznesu; Dodatki: Plan marketingowy; Marketing w liczbach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0484-9
Cz. I. Definicja marketingu i procesu marketingowego: 1. Marketing: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta; 2. Strategia firmy i strategia marketingowa: partnerstwo w celu budowania relacji z klientem; Cz. II. Zrozumieć rynek i konsumentów: 3. Analiza otoczenia marketingowego; 4. Zarządzanie informacją marketingową w celu zrozumienia klientów; 5. Zrozumienie zachowań klienta indywidualnego i nabywcy instytucjonalnego; Cz. III. Tworzenie strategii marketingowej i zestawu działań marketingowych zorientowanych na klienta: 6. Strategia marketingowa zorientowana na klienta: tworzenie wartości dla klientów docelowych; 7. Produkty (usługi) i marki: budowanie wartości dla klienta; 8. Opracowywanie nowych produktów i zarządzanie cyklem życia produktu; 9. Strategia cenowa: zrozumienie i pozyskanie wartości od klienta; 10. Kanały marketingowe: dostarczanie wartości klientowi; 11. Handel detaliczny i hurtowy; 12. Komunikowanie wartości klientowi: reklama i public relations; 13. Sprzedaż osobista i Promocja sprzedaży; 14. Marketing bezpośredni i e-marketing: budowanie bezpośrednich relacji z klientem; Cz. IV. Rozszerzenie marketingu: 15. Rynek globalny; 16. Marketing zrównoważony: społeczna odpowiedzialność i etyka biznesu; Dodatki: Plan marketingowy; Marketing w liczbach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1537-1
R.1 Ewolucja rynków i dynamika konkurencji; R.2 Silne i słabe strony tradycyjnego myślenia marketingowego; R.3 Innowacje powstałe przy założeniu niezmienności rynku: tradycyjny sposób tworzenia innowacji; R.4 Innowacje powstałe poza danym rynkiem: alternatywny sposób tworzenia informacji; R.5 Marketing lateralny jako potrzebne dopełnienie marketingu pionowego; R.6 Proces marketingu lateralnego; R.7 Marketing lateralny na poziomie rynku; R.8 Marketing lateralny na poziomie produktu; R.9 Marketing lateralny na poziomie cen, dystrybucji i promocji; R.10 Wdrażanie marketingu lateralnego. Załącznik: Przypomnienie podstaw marketingu lateralne go.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki / Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku ; 3)
ISBN: 83-89393-90-5
1.Rynek - jego pojęcie i istota, 2.Podstawowe rodzaje i elementy rynku, 3.Zakres i segmenty rynku, 4.Rola i funkcjonowanie rynku, 5.Podmiot i przedmiot rynku, 6.Miejsce rynku w gospodarce i mechanizmy jego funkcjonowania, 7.Procesy negocjacyjne i konkurencyjne, 8.Strategie i instrumenty konkurencji, 9.Funkcje i formy intensywności konkurencji, 10.Intensywność konkurencji, 11.Monopol w funkcjonowaniu rynku, 12.Marketing rynkowy, 13.Marka oraz opakowanie i oznakowanie produktu na rynku, 14.Popyt na dobra i usługi, 15.Podaż dóbr i usług na rynku, 16.Równowaga rynkowa, 17.Interwencjonizm państwa na rynku, 18.Ceny w analizie gospodarki rynkowej, 19.Funkcje pieniądza i inflacja, 20.Podstawy analizy rynku, 21.Analiza rynku, 22.Obrót towarowy, 23.Przebiegi towarowe na rynku, 24.Normalizacja towarów, 25.Rynki giełdowe, 26.Rynki terminowe, 27.Promocja oraz reklama, 28.Rynek wobec integracji z unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85809-79-1
R.1 Handel zagraniczny - zagadnienia wstępne. R.2 Bezpośrednia i pośrednia działalność w handlu zagranicznym.
R.3 Rynki zorganizowane(formalne). R.4 Bezpośrednia regulacja handlu zagranicznego. R.5 Mechanizm cenowokursowy w handlu zagranicznym. R.6 System celno-poda tkowy w handlu zagranicznym. R.7 Charakterystyka obro tów polskiego handlu zagranicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-76-0
1. Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej, 2. Warunki i mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych, 3. Decyzje strategiczne dotyczące działalności operacyjnej, 4. Kształtowanie przestrzeni pracy, 5. Czas wytwarzania produktów, 6. Planowanie zadań i zasobów, 7. Logistyka procesów wytwarzania, 8. Dobór ludzi i organizacji pracy, 9. Szkolenie pracowników, 10. Motywowanie pracowników, 11. Ocena pracowników, 12. Materialne środowisko pracy, 13. Stosunki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników, 14. Kształtowanie jakości w procesach wytwarzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania operacyjnego / pod red. Zdzisława Jasińskiego. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 420 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1098-7
1. Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej, 2. Warunki i mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych, 3. Decyzje strategiczne dotyczące działalności operacyjnej, 4. Kształtowanie przestrzeni pracy, 5. Analiza, pomiar i kompresja czasu w łańcuchu dostaw, 6. Planowanie zadań i zasobów, 7. Transport i magazynowanie w łańcuchu dostaw, 8. Dobór ludzi i organizacja pracy, 9. Szkolenie pracowników, 10. Motywowanie pracowników, 11. Ocenianie pracowników, 12. Materialne środowisko pracy, 13. Stosunki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników, 14. Kształtowanie jakości w procesach wytwarzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-286-3
1. Podstawy teorii wspólnego rynku. 2. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej - powstanie i rozwój. 3. Zasady funkcjonowania. 4. Polityka ochrony konkurencji. 5. Polityka ochrony konsumenta. 6. Wspólna polityka rolna. 7. Polityka handlowa Unii Europejskiej. 8. Euro - waluta wspólnego rynku. 9. Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle ustaleń strategii lizbońskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-71-0
1. Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki, 2. Europejska Polityka Transportowa do roku 2010 - Wkład w efektywność łańcuchów dostaw, 3. Trendy rozwojowe na rynku logistycznym, 4. Rola operatora logistycznego w doskonaleniu operacyjnym łańcucha dostaw, 5. Rozszerzony łańcuch dostaw firmy Flextronics, 6. Rola zautomatyzowanych centrów logistycznych w nowoczesnych procesach łańcucha dostaw, 7. Priorytety we współpracy dostawcy i detalisty w łańcuchu dostaw, 8. Zarządzanie sieciami w obszarze produkcji i dostaw, 9. Sieciowanie centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, 10. Organizacja łańcucha logistycznego w dystrybucji samochodów osobowych, 11. Rola kolejowego transportu ładunków w tworzeniu sieci logistycznej, 12. Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski (WN-PLSB), 13. Wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw - elektroniczna platforma eHandel, 14. Internetowy system śledzenia przesyłek, 15. Wpływ systemu SUW 2000 na poprawę bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw, 16. Bezpieczeństwo w logistyce paneuropejskiej-wyzwania i wybrane rozwiązania, 17. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia w transporcie intermodalnym - polskie aspekty, 18. Centra logistyczne w Europie, 19. Logistyka miejskiego transportu towarowego w Unii Europejskiej, 20. Dzielnice przemysłowe i regionalne systemy logistyczne we Włoszech: Studium przypadku z Regionu Emilia-Romagna, 21. Infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna w przedsiębiorstwie a trendy rozwojowe w logistyce, 22. Globalna synchronizacja Danych (GDS) i Elektroniczny Kod Produktu (EPC) - nowe możliwości dla logistyki, 23. Homogenizacja danych w łańcuchach dostaw-korzyści z zarządzania przepływem informacji towarzyszących przepływowi dóbr w procesach logistycznych, 24. Łańcuch dostaw w branży materiałów budowlanych, 25. Jak poprawić przejrzystość i efektywność łańcucha dostaw?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-277-9
1. Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej w świetle zachodzących na nim procesów konwergencyjnych i dywergencyjnych. 2. Cele traktatowych przepisów o swobodach rynku wewnętrznego oraz przepisów dotyczących konkurencji. 3. Charakter prawny oraz przesłanki zastosowania przepisów o swobodach rynku wewnętrznego oraz przepisów dotyczących konkurencji. 4. Adresaci przepisów Traktatu dotyczących konkurencji oraz przepisów o swobodach rynku wewnętrznego. 5. Wyjątki od ogólnych zakazów zawartych w przepisach TWE dotyczących konkurencji oraz w przepisach o swobodach rynku wewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 31)
ISBN: 83-89224-49-6
Wstęp; Etap wprowadzania w cykl życia produktu; Potrze by informacyjne w fazie wprowadzania produktu na rynek Proces akceptacji nowego produktu na rynku przemysło wym; Marketingowy charakter nazwy nowego produktu; Proces projektowania opakowania jednostkowego dla produktu wprowadzonego na rynek (na przykładzie produ któw częstego zakupu); Wpływ warstwy wizualnej opakowań jednostkowych na decyzje nabywcze konsumentów indy widualnych; Instrumenty promocji sprzedaży wykorzysty wane we wprowadzaniu na rynku nowego produktu; Zarzą dzanie produktami wysokiej techniki w fazie wprowadze nia na rynk (uwarunkowania marketing dóbr produkcyj nych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-009-0
1. Zagadnienia prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku; Przestrzenny wymiar prawa integracji; Hierarchia w prawie Unii Europejskiej; Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego; The EU Constitutional Treaty and the constitutions of the Member States in a multilevel constitutional system; Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwa członkowskie w świetle traktatu konstytucyjnego; The concept and structure of "Fundamental Rights" protection in the future European Constitution; Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej; Prawo do demokratycznej formy rządów w europejskim porządku prawnym; Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle postanowień traktatu konstytucyjnego. Aspekty prawne i instytucjonalne; Na drodze od "wspólnej" do "jednej" polityki w europejskiej polityce zagranicznej - analiza normatywna; Grzbiecik czy nóżka? - czyli wyrok Kuhne & Heitz jako nowy sposób zapewniania efektywności prawu wspólnotowemu; Europejskie kompetencje Parlamentu Szkockiego. 2. Zagadnienia prawa materialnego Unii Europejskiej. Krajowe programy promocji towarów a swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej; Podatki bezpośrednie a rynek wewnętrzny; "Złota akcja" Skarbu Państwa w świetle prawa unijnego i polskiego; Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym; Jurysdykcyjne kompetencje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego; Jurysdykcyjne dylematy prewencyjnej kontroli koncentracji w europejskiej przestrzeni prawnej; Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia; Swobodny przepływ osób między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską; Naruszenie praw z rejestracji renomowanych znaków towarowych (w świetle dyrektywy o znakach towarowych); Zasada ostrożności w prawie środowiska Unii Europejskiej; Instrumenty kontroli procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska przez państwa członkowskie; Information Society and the Internet Law Merchant; Porozumienia ramowe w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej; Regulacja handlu tekstyliami w Unii Europejskiej; Preferencyjne zwolnienie z unormowań GATT/WTO (waiver of preferences) w zewnętrznej polityce handlowej Wspólnot Europejskich; Korpus przestępstw europejskich. 3. Prawo międzynarodowe publiczne. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych - zarys problemu; Instrumenty międzynarodowe niewiążące prawnie (soft law lub flexible law); Wpływ międzynarodowego prawa pracy na prawo polskie; Transationale organized crime. 4. Prawo prywatne międzynarodowe. Międzynarodowe prawo prywatne w pracach nad Kodeksem Napoleona; Osoby, pełnomocnictwo, czynności prawne i dawność w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r. - wprowadzenie do dyskusji; Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908-369-3-9
Przedmowa; Podstawowe definicje dot. certyfikacji i oceny zgodności; Istota i cele certyfikacji i oceny zgodności; R.1 Zasady certyfikacji i wprowadzania wyrobów dobro tu w Polsce; R.2 Wprowadzenie wyrobów do obrotu w UE; R.3 Znakowanie wyrobów B i CE. Schematy postępowania dostawcy; Ważniejsze adresy i telefony; Wykaz dyrektyw nowego podejścia; Normy międzynarodowe ISO i normy europejskie EN w legislacji globalnego podejścia; Akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji jednostki prowadzące certyfikację wyrobów; Akredytowane przez PCBC laboratoria badawcze prowadzące badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-323-0
Wstęp; Zorganizowane rynki hurtowe; Giełdy towarowe; Giełdy towarowe w Polsce; Aukcje; Centra handlu hurto- wego; Targi i wystawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again