Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Beck Aaron T
(2)
Alford Brad A
(1)
Barkley Russell A
(1)
Chodkiewicz Jan
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Czabała Jan Czesław
(1)
Golec Danuta
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Habrat-Pragłowska Ewa
(1)
Kapera Marta
(1)
Kazdin Alan E
(1)
Kubitsky Jacek
(1)
Leahy Robert L
(1)
Liese Bruce S
(1)
Młynarz Miłosz
(1)
Newman Cory F
(1)
Norcross John C
(1)
Okuniewski Juliusz
(1)
Pawlik Rafał
(1)
Popiel Agnieszka
(1)
Prochaska James O
(1)
Tanalska-Dulęba Anna
(1)
Weisz John R
(1)
Witkowska Joanna
(1)
Wright Fred D
(1)
Zakrzewski Maria
(1)
Łamacz Małgorzata
(1)
Łuczak Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Psychoterapia
(6)
Terapia poznawczo-behawioralna
(6)
Terapia behawioralna
(4)
Terapia poznawcza
(4)
Dziecko
(2)
Psychoterapia systemowa
(2)
Terapia psychodynamiczna
(2)
Zachowanie
(2)
Alkoholizm
(1)
Autyzm
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko trudne
(1)
Gniew
(1)
Leczenie
(1)
Lęk
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Osobowość
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Rodzina
(1)
Superwizja w psychoterapii
(1)
Terapia Gestalt
(1)
Terapia egzystencjalna
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zespół ADHD
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Czynniki leczące w psychoterapii / Jan Czesław Czabała. - Wyd. 4 zm. - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2013. - 333, [2] s. ; 21 cm.
(Krótkie wykłady z psychologii)
ISBN: 978-83-01-14784-6
Zawiera: Część I. Kontrowersje wokół psychoterapii. Rozdział 1: Psychoterapia psychoanalityczna; Rozdział 2: Psychoterapia behawioralno-poznawcza; Rozdział 3: Psychoterapia humanistyczna; Rozdział 4: Psychoterapia systemowa. Część II. Integracja szkół psychoterapeutycznych. Rozdział 5: Czynniki wspólne psychoterapii; Rozdział 6: Metateoretyczne formy integracji psychoterapii; Rozdział 7: Dopasowanie rodzaju psychoterapii do problemów pacjenta; Rozdział 8: Przyszłość psychoterapii. Część III. Czynniki leczące w psychoterapii. Rozdział 9: Podstawowe przyczyny podejmowania psychoterapii; Rozdział 10: Czynniki warunkujące o powstawanie problemów; Rozdział 11: Rodzaje zmian możliwych do osiągnięcia w psychoterapii; Rozdział 12: Diagnoza dla potrzeb psychoterapii; Rozdział 13: Sposoby osiągania zmiany w psychoterapii; Rozdział 14: Psychoterapia jako proces uczenia się rozwiązywania problemów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-61-1
I. Nurty teoretyczne i szkoły psychoterapii 1. Psychoanaliza 2. Terapia behawioralno-poznawcza 3. Terapia humanistyczno - egzystencjalna 4. Terapia systemowa 5. Studia przypadków 6. Inne szkoły psychoterapeutyczne 7. Psychoterapia z perspektywy neurobiologicznej II. Przygotowanie do psychoterapii i jej przebieg 8. Przygotowania do podjęcia psychoterapii 9. Ogólna charakterystyka procesu psychoterapii III. Procesy i zjawiska w psychoterapii 10. Dynamika relacji pacjent - terapeuta 11. Zjawisko oporu pacjenta przez zmianą 12. Doświadczenie Katharsis, odreagowanie i ekspresja "ja" 13. Wgląd, samopoznanie i schematy poznawcze w terapii 14. Procesy warunkowania i społecznego uczenia się w terapii IV. Podstawowe techniki i procedury psychoterapii 15. Techniki psychoanalityczne 16. Techniki behawioralno-poznawcze 17. Techniki podejścia humanistyczno - egzystencjalnego 18. Techniki innych szkół psychoterapii 19. Inne techniki psychoterapii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3553-5
Zawiera: I.Superwizja zagadnienia ogólne: Znaczenie superwizji; Superwizja – zagadnienia ogólne i szczegółowe; Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej. II.Wybrane aspekty psychoterapii poznawczo-behawioralnej istotne dla procesu superwizji: Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży; Występowanie objawów psychopatologicznych w schorzeniach ogólnoustrojowych – znaczenie w konceptualizacji problemu pacjenta; Podstawy psychofarmakologii w kontekście konceptualizacji poznawczej; Terapeuta poznawczo-behawioralny jako terapeuta empatyczny; Dopasowanie osobowości pacjent-terapeuta a skuteczność psychoterapii; Higiena psychiczna psychoterapeuty – jak skutecznie dbać o siebie; Terapia poznawczo-behawioralna i superwizja w kontekście wielokulturowym. III.Zagadnienia etyczne i prawne w terapii i superwizji: Filozoficzne aspekty kodeksu etycznego w zawodzie psychologa/psychoterapeuty; Aspekty etyczne psychoterapii i superwizji terapii poznawczo-behawioralnej; Prawne aspekty psychoterapii; Posłowie. IV.Aneksy: Niezbędnik superwizora; Kształcenie superwizorów – przykłady standardów i programu szkolenia superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB); Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-78-0
Zawiera: 1. Definiowanie i porównywanie psychoterapii: model integracyjny: Czym jest psychoterapia, Rola teorii; Elementy wspólne; Procesy prowadzące do zmiany; Wstępna integracja procesów prowadzących do zmiany Treść terapii; Przypadek pani C.; Kluczowe terminy; Sugestie dotyczące dodatkowych lektur. 2. Terapie psychoanalityczne: Sylwetka Zygmunta Freuda; Teoria osobowości; Teoria psychopatologii; Teoria procesów terapeutycznych; Treść terapii; Relacja terapeutyczna; Praktyka psychoanalizy; Główna alternatywa: psychoterapia psychoanalityczna; Skuteczność terapii psychoanalitycznych; Krytyka psychoanalizy; Psychoanalityczna analiza przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 3. Terapie psychodynamiczne: Freud i jego następcy; Terapia adlerowska; Psychologia ego Teoria relacji z obiektem; Krótkoterminowa terapia psychodynamiczna; Skuteczność terapii psychodynamicznych; Krytyka terapii psychodynamicznych; Adlerowska analiza przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 4. Terapie egzystencjalne: Sylwetki trzech pierwszych terapeutów egzystencjalnych; Teoria osobowości; Teoria psychopatologii; Teoria procesów terapeutycznych; Treść terapii; Relacja terapeutyczna; Strona praktyczna terapii egzystencjalnej; Krótkoterminowa terapia egzystencjalna; Główne alternatywy: terapia egzystencjalno-humanistyczna, logoterapia, terapia zorientowana na rzeczywistość; Skuteczność terapii egzystencjalnej; Krytyka terapii egzystencjalnej; Analiza egzystencjalna przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 5. Terapia skoncentrowana na osobie: Sylwetka Carla Rogersa; Główna alternatywa: wywiad motywujący; Skuteczność terapii skoncentrowanej na osobie. 6. Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczeniu: Sylwetka Fritza Perlsa; Strona praktyczna terapii Gestalt. 7. Terapie interpersonalne: Sylwetka Erica Berne’a; Teoria osobowości w TA; Strona praktyczna analizy transakcyjnej. 8. Terapie ekspozycyjne i zanurzające: Krótko o terapiach ekspozycyjnych i zanurzających; Terapia implozywna; Terapia ekspozycyjna; EMDR 288. 9. Terapie behawioralne: Terapia behawioralna; Przeciwwarunkowanie; Sterowanie uwarunkowaniami; Modyfikacja poznawczo-behawioralna; 10. Terapie poznawcze: Sylwetka Alberta Ellisa; Teoria osobowości w REBT; Sylwetka Aarona Becka; 11. Terapie systemowe: Kontekst terapii kontekstowych; Terapia komunikacyjna/strategiczna; Terapia strukturalna; Terapia systemów rodzinnych Bowena; 12. Terapie uwzględniające różnice związane z płcią i kulturą: Czynniki społeczno-polityczne; Terapia feministyczna; Psychoterapia dla mężczyzn; Terapia uwzględniająca różnice kulturowe; Krytyka terapii uwzględniającej różnice płci i kultury; Feministyczna analiza przypadku pani C.. 13. Terapiekonstruktywistyczne: skoncentrowane na rozwiązaniu i narracyjne: Zarys konstrukcji teorii i terapii; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu; Terapia narracyjna; Skuteczność terapii konstruktywistycznych. 14. Terapie integracyjne i eklektyczne: Motywy integracji; Techniczny eklektyzm czy integracja teoretyczna?; Integracyjna terapia psychodynamiczno-behawioralna; Terapia multimodalna; Krótkoterminowa terapia integracyjna i eklektyczna; 15. Wnioski płynące z porównań: w stronę terapii transteoretycznej: Perspektywy rozwojowe; Model transteoretyczny; Procesy prowadzące do zmiany; Stadia zmiany; Poziomy zmian. 16. Przyszłość psychoterapii: Studium delfickie; Dwanaście kierunków przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-4452-0
Zawiera: Część I. Początek terapii poznawczej. 1. Wstęp. Część II. Techniki. 2. Wywoływanie myśli; 3. Ocena i weryfikacja myśli; 4. Ocena założeń i zasad; 5. Przetwarzanie informacji i błędy logiczne; 6. Modyfikacja procesu podejmowania decyzji; 7. Reakcja na natrętne myśli i ich ocena; 8. Modyfikacja zmartwień i ruminacji; 9. Spojrzenie z perspektywy; 10. Określanie i modyfikacja schematów; 11. Techniki regulacji emocjonalnej. Część III. Konkretne zastosowania. 12. Analiza i kwestionowanie zniekształceń poznawczych; 13. Modyfikacja potrzeby aprobaty; 14. Kwestionowanie samokrytycyzmu; 15. Radzenie sobie ze złością; 16. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-1923-8
Zawiera: Wstęp. Część I: Teoria i metateoria terapii poznawczej: Rozdział 1: Teoria: Wczesna faza rozwoju teorii poznawczej; Formalne stanowisko teorii poznawczej; Kierunki i problemy teoretyczne; Kierunki przyszłego rozwoju. Rozdział II: Metateoria: Natura teorii; Przyczyny; Natura funkcji poznawczych; Procesy poznawcze jako pomost pomiędzy teorią a praktyką kliniczną; Wnioski. Rozdział III: Poznawcza mediacja skutków zachowania: Konflikty dotyczące czasu wystąpienia skutków zachowania; Funkcje poznawcze a mediacja skutków zachowania; Wnioski. Część II: Terapia poznawcza i integracja psychoterapii: Rozdział IV: Analiza ideologii integracyjnej: Problemy ideologii integracyjnej; rozwiązania proponowane przez terapię poznawczą; Wnioski. Rozdział V: Terapia poznawcza jako teoria integrująca praktykę kliniczną: Rola teorii; Kryteria teorii naukowej; Terapia poznawcza i integracja teoretyczna; Wnioski. Część III: Terapia poznawcza jako terapia integrująca: przykłady z teorii i praktyki klinicznej: Rozdział VI: Zaburzenie z napadami paniki: zbieżność teorii warunkowania i teorii poznawczej: Zaburzenie z napadami paniki w ujęciu teorii warunkowania i teorii poznawczej; Zbieżność teoretycznego modelu warunkowania i modelu poznawczego; Ku unifikacji psychologicznej teorii zaburzenia z napadami paniki; Rozdział VII: Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne: Diagnoza idiograficzna: Wykorzystanie badań podstawowych w psychologii: Przykład reaktancji psychologicznej; Dystansowanie się lub spojrzenie z perspektywy; Poznawcza zawartość treściowa i przetwarzanie informacji; Kontekst interpersonalny; Koncentrowanie się na emocjach; Wyrażane emocje i stres interpersonalny; Skupienie uwagi na obrazie samego siebie; Walidacja ekologiczna; Empiryczny status metod terapii poznawczej: Przegląd badań. Epilog. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2365-5
1. Przegląd problematyki uzależnień, 2. Poznawczy model uzależnienia, 3. Teoria i terapia uzleżnienia, 4. Relacja terapeutyczna, 5. Tworzenie studium przypadku, 6. Struktura sesji terapeutycznych, 7. Wprowadzenie pacjentów w model poznawczy, 8. Ustalanie celów terapeutycznych, 9. Techniki stosowane w terapii poznawczej, 10. Radzenie sobie z pragnieniem i głodem, 11. Przekonania, 12. Radzenie sobie z problemami życiowymi, 13. Interwencja kryzysowa, 14. Terapia depresji u pacjentów uzależnionych, 15. Złość i lęk, 16. Zaburzenia osobowosci i uzależnienia, 17. Zapobieganie nawrotom
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3775-1
Zawiera: Wstęp. 1. Tło historyczne; 2. Podstawowe pojęcia; 3. Proces terapeutyczny; 4. Przed spotkaniem; 5. Postawa terapeutyczna i współpraca terapeutyczna; 6. Zgłoszenie i wywiad diagnostyczny; 7. Notatki, etyka i tajemnica zawodowa; 8. Organizacja kolejnych sesji; 9. Prace domowe; 10. Techniki; 11. Zakończenie terapii; 12. Postawa i cechy terapeuty; 13. Poznawcza terapia rodzinna. Zakończenie. Piśmiennictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3865-9
Zawiera: CZĘŚĆ I. Informacje niezbędne do rozpoczęcia programu: Zasadność programu szkolenia rodziców; Ocena kliniczna zbuntowanych dzieci; Praktyczne uwarunkowania szkolenia; Program szkolenia rodziców – przegląd zagadnień. CZĘŚĆ II. Realizacja programu – wskazówki dla terapeuty: Krok 1. Dlaczego dzieci źle się zachowują; Krok 2. Zwracanie uwagi; Krok 3. Praca nad posłuszeństwem dziecka i umiejętnością samodzielnej zabawy; Krok 4. Kiedy pochwała nie wystarczy, czyli system żetonowy lub punktowy; Krok 5. Time-out i inne metody dyscyplinowania dziecka; Krok 6. Rozszerzanie procedury time-out na inne problemy z zachowaniem; Krok 7. Przewidywanie problemów – radzenie sobie z dzieckiem w miejscach publicznych; Krok 8. Poprawa zachowania w szkole dzięki monitorowaniu w domu – stosowanie karty obserwacji zachowania; Krok 9. Radzenie sobie z problemami z zachowaniem w przyszłości; Krok 10. Sesja przypominająca i dalsze sesje. CZĘŚĆ III. Materiały służące do oceny problemów dziecka: Ogólne wskazówki dotyczące wypełniania formularzy; Dane dot. dziecka i rodziny; Rozwój i zdrowie dziecka; Zachowanie dziecka w domu; Zachowanie dziecka w szkole; jak przygotować się do oceny problemów dziecka. CZĘŚĆ IV. Materiały dla rodziców: Materiały dla rodziców – krok 1: Profil dziecka i rodzica; Materiały dla rodziców – krok 1: Spis problemów rodziny; Materiały dla rodziców – krok 1: Schemat interakcji z dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczym; Materiały dla rodziców – krok 2: Zwracanie uwagi na odpowiednie zachowanie dziecka podczas zabawy; Materiały dla rodziców – krok 3: Zwracanie uwagi na posłuszeństwo dziecka; Materiały dla rodziców – krok 3: Skuteczne wydawanie poleceń; Materiały dla rodziców – krok 3: Zwracanie uwagi na samodzielną zabawę dziecka; Materiały dla rodziców – krok 4: System żetonowy lub punktowy; Materiały dla rodziców – krok 5: Procedura time-out; Materiały dla rodziców – krok 7: Przewidywanie problemów – radzenie sobie z dzieckiem w miejscach publicznych; Materiały dla rodziców – krok 8: Stosowanie karty obserwacji zachowania w szkole; Materiały dla rodziców – krok 9: Radzenie sobie z problemami z zachowaniem w przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again