Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Detyna Beata
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Francik Kamila
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Herbuś Aneta
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jabłońska Magdalena
(1)
Jabłoński Marek. Red
(1)
Jung Elżbieta
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kopel Anna
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Niedzielska Anna
(1)
Ocieczek Wioletta
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Sapeta Joanna
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Stasiak Makary K
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wróbel Iwona
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żelichowska Monika
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Żurawska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Szkolnictwo wyższe
(7)
Innowacje
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Górnictwo
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Gry komputerowe
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Jakość
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kadry
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Public relations
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sport
(1)
Społeczna odpowiedzialność
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-437-2
Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany- wstępny zarys tematów i problemów; 1. Uczelnie wyższe w procesie zmiany: Szanse i ograniczenia związane z integracją różnych rodzajów wiedzy o edukacji; Uniwersytet- instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstw? Szkoła wyższa w procesie zmiany; Uniwersytet- podmiot czy obiekt zmian?; Szkoły wyższe w roku kreatywności; 2. Zarządzanie uczelniami wyższymi: Główne kierunki zmian w zarządzaniu uczelniami wyższymi w procesie umiędzynarodowienia; Deklaracja Bolońska: (nie)zamierzone skutki zmian strukturalnych i programowych; Wprowadzenie nowych mechanizmów stylu kierowania w szkolnictwie wyższym w Niemczech; Kształcenie kadr dla nauki- aktualny model i perspektywy zmian; Uspołecznienie szkół wyższych - możliwości związane z udziałem studentów i doktorantów w zarządzaniu uczelnią; Potencjał współpracy sektora przemysłowego i uczelni wyższych; 3. Tradycja akademickie- zmiany etosu: Nowe spojrzenie na ideę uniwersytetu. Edukacja, polityka a społeczeństwo; Etos nauki a współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Refleksje pedagoga; Adepci nauki w ponowoczesnym akademickim świecie (o dylematach możliwych wyborów); Universtitas, czyli "wspólnota oporu" w czasach PRL-u (szkic zagadnienia); Estetyzacja praktyki akademickiej- głos w dyskusji na temat perspektywy uczestniczącej; 4. Kształcenie w uczelniach wyższych: Poszukiwanie- refleksyjność- dialektyczne uczenie się. Nowe praktyki edukacyjne w szkole wyższej; Uczelnia jako społeczność ucząca się; Uczenie się w szkołach wyższych w perspektywie badań europejskich. Ku nowym "kulturom uczenia się"; Społeczny wymiar nabywania wiedzy w kształceniu akademickim; Wdawanie się we fragmentaryczność w refleksyjnym procesie nauczania- uczenia się w szkole wyższej na przykładzie tekstów Bertolta Brechta Der bose Baal der asoziale- szkice, fragmenty, sceny; Koncepcja kształcenia pedagogów społecznych na poziomie licencjackim- z doświadczeń nauczycieli; Edukacja olimpijska i jej innowacyjna fora kształcenia studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego; Studenci o praktykach- analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem metody obiektywnej hermeneutyki; Studenci o praktykach - analiza fragmentu dyskusji grupowej z wykorzystaniem hermeneutycznej interpretacji tekstu. Druga odsłona; Koncepcja podejścia kompetencyjno-zawodowego w przygotowaniu wykładowcy szkoły wyższej; Ukierunkowane tworzenie doświadczenia innowacyjnego w dziedzinie pedagogiki jako metoda badawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-54-3
Część I Innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa – analiza krytyczna; Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Innowacje organizacyjne i marketingowe w małych firmach w województwie opolskim; Kilka uwag w sprawie uczciwości i odpowiedzialności firmy; Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją; Innowacje pedagogiczne – potrzeba profilaktyki społecznej. Część II Dynamika i wybrane charakterystyki przemian innowacyjnych; Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa; Hybrydowe metody nowoczesnego motywowania do pracy; Optymizm jako kapitał psychologiczny pracownika. Część III Innowacje – wyzwanie dla marketingu; Stymulatory rozwoju innowacji marketingowych; Innowacje marketingowe a funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw; Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw; Partnering oraz system CRM jako narzędzia działań marketingowych w przedsiębiorstwie; Marketing sportowy i sponsoring jako obszar działań innowacyjnego konsultingu zarządzania; Zarządzanie marketingiem w sporcie – stosowanie innowacyjnych działań marketingowych w klubie fitness; Innowacyjność marketingu internetowego w branży szkoleniowo-doradczej. Część IV Marketing w mediach społecznościowych; Innowacyjność polityki informacyjnej a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element innowacyjnego zarządzania firmą – wsparcie systemowe i europejskie; Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-61-1
Zawiera: Innowacje w kreowaniu i modyfikowaniu modeli biznesowych; Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jako zasadniczy czynnik konkurencyjności regionu; Innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie firm zlokalizowanych w Kieleckim Parku Technologicznym. Studium przypadku; Features of models of organization and management cash flow contemporary economy; Zarządzanie uczelnią wyższą - rozwój systemów zarządzania, ich finansowanie oraz dopasowanie do potrzeb gospodarki; Zarządzanie uczelnią w aspekcie działań marketingowych; Typology and segmentation of households on financial market in Poland; Wybrane zagadnienia bibliograficzne a zarządzanie; Od systemów zarządzania jakością po społeczną odpowiedzialność biznesu w nowoczesnym zarządzaniu firmą; Strategiczny aspekt zarządzania w branży górniczej oraz technologiach informacyjnych; Asymetria informacji pogodowych jako źródło ryzyka sektora energetycznego; Analiza wybranych źródeł finansowania działalności MMŚP; Aktualność idei rozwoju zrównoważonego i trwałego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2009)
1. Internal relations w zarządzaniu uniwersyteckim; 2. Elementy zarządzania jakością kształcenia; 3. Kapitał intelektualny uczelni a jakość kształcenia; 4. Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw; 5. Competence Based Management; 6. Promocja Częstochowy jako kluczowy element marketingu terytorialnego miasta; 7. Raport o zarządzaniu przyszłością miast. Komunikat naukowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Artykuł z czasopisma
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again