Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(12)
Author
Kacmajor Magdalena
(3)
Stephan Cookie W
(3)
Stephan Walter G
(3)
Kantowicz Ewa
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Borkowski Jan
(1)
Czapka Elżbieta
(1)
Czykwin Elżbieta
(1)
Jarco Jerzy
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Kofta Mirosław
(1)
Nelson Todd D
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Pankowska Dorota
(1)
Rusaczyk Marzena
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Stereotyp (psychol., socjol.)
(12)
Uprzedzenia
(5)
Psychologia społeczna
(4)
Stosunki interpersonalne
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Dyskryminacja
(2)
Rasizm
(2)
Stereotyp (psychol.,socjol.)
(2)
Ambiwalencja kulturowa
(1)
Autorytaryzm
(1)
Chorzy
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko chore
(1)
Fundamentalizm
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Ksenofobia
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Niemcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polska
(1)
Populizm (politol.)
(1)
Postawy
(1)
Płeć
(1)
Rodzina
(1)
Rola społeczna
(1)
Rosja
(1)
Seksizm
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stres
(1)
Struktura społeczna
(1)
Studenci
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uchodźcy
(1)
Więź społeczna
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zawody medyczne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61209-09-6
Cz. I. W stronę normy zdrowotnej i sprawnościowej: Dyslektycy jako kategoria stygmatyzowana; Stygmatyzacja młodzieży z widocznymi objawami alergologicznymi i dermatologicznymi; Stygmatyzacja dzieci o niskiej sprawności fizycznej na lekcjach w-f. Rekonstrukcja myślenia nauczycieli przedmiotu; Stygmatyzacja osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni; Stygmatyzacja osób otyłych. Rola edukacji w destygmatyzacji (próba zarysu koncepcji badań); Cz. II. W stronę silnego lęku społecznego: Lęk przed stygmatyzacja pacjentów leczących się psychiatrycznie po raz pierwszy (raport z badań); Stygmat schizofrenika; Stygmatyzowani homoseksualiści- przykład lesbijek; Cz. III. W stronę innego etnicznie: Jawny i ukryty stygmat społeczny. Próby zastosowania w kontekście mniejszości narodowych; Szkolna płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych- problem edukacji; Wyznawcy Kościoła zielonoświątkoweo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 11)
ISBN: 83-87708-21-6
1. Wstęp. Natura stereotypu, 2. Socjologia wiedzy i mechanizmy percepcji społecznej, 3. U źródeł uprzedzeń i konfliktów polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, 4. Stereotyp polskiego Żyda. wnioski z przeprowadzonej ankiety, 5. Stereotyp polskiego Żyda, 6. Stereotyp polskiego Żyda , 7. Polacy w oczach Rosjan. Uwagi i spostrzeżenia, 8. Ba danie stereotypu Niemca, Polaka, Rosjanina, Ukraińca, Czecha, Słowaka, Białorusina w ocenie Rosjanina, 9. Stereotyp i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji, 10. Autostereotyp Polaka oraz ich stereotypy wobec sąsiednich nacji, 11. Badanie stereotypu Niemca, Polaka i Rosjanina w ocenie Niemca, 12. Dygresja o poglądach J.S. Bystronia na temat megalomanii narodowej, 13. Studencki stereotyp Polaka, 14. Stereotyp ateisty, 15. Stereotyp polskiego katolika, 15. Stereotyp polskiej kobiety , 16. Stereotyp polskiego mężczyzny, 17. Stereotyp polskiego polityka, 18. Stereotyp postsolidarnościowa, 19 . Stereotyp typowego polskiego urzędnika, 20. Stereotyp polskiego rolnika, 21. Stereotyp bezrobotnego w Polsce, 22. Stereotyp polskiego przedsiębiorcy, 23. Stereotyp polskiego klienta bankowego, 24. Stereotyp polskiego pracownika naukowego, 25. Stereotyp polskiego lekarza, 26. Stereotypowe oblicza kapitalizmu, 27. Zrównoważony rozwój we współczesnej polskiej polityce ochrony środowiska, 28. Poziomy identyfikacji. Predykcje z teorii tożsamości społecznej Henry-ego Tajfela, 29. Stereotypy w polityce światowej, 30. Wartości polityczne współczesnego społeczeństwa rosyjskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-514-7
1. Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet- aspekty prawnomiędzynarodowe; 2. Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP; 3. Zasada równego traktowania pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę- wybrane zagadnienia; 4. Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 5. Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w systemie Europejskiej Karty Społecznej; 6. Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości; 7. Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; 8. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym; 9. Równouprawnienie stron procesu cywilnego jako realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa; 10. Nierówne traktowanie lekarzy w zakresie wynagrodzeń; 11. Subwencja ogólna i wpłata wyrównawcza jako instrumenty polityki fiskalnej państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego; 12. Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym w kontekście składek na "ubezpieczenie zdrowotne"; 13. Kwalifikacje zawodowe pracowników a problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu; 14. Dyskryminacja jako naruszenie godności ludzkiej. Na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 15. Wynagrodzenie za "pierwszą pracę" na tle zasady niedyskryminacji; 16. Negatywna wolność związkowa a zasada niedyskryminacji w zbiorowych stosunkach pracy; 17. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia- uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r.- w sprawie C-236/09; 18. Dyskryminacja w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym; 19. Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; 20. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP; 21. Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów; 22. Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji; 23. Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004- zagadnienia wybrane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89120-65-8
R.1 Wprowadzenie w tematykę stereotypizacji i uprzedzeń; R.2 Geneza i utrzymywanie się stereotypów i uprzedzeń; R.3 Udział uczuć i myśli w aktywizacji stereotypów; R.4 Uprzedzona osobowość : czy niektórzy ludzie mają szczególną skłonność do odczuwania uprzedzeń?; R.5 Rasizm tradycyjny a rasizm współczesny; R.6 Doświadczanie uprzedzeń; R.7 Uprzedzenia i stereotypy wiekowe; R.8 Seksizm; R.9 Przeciwdziałanie uprzedzeniom; R.10 Współczesne trendy i niewyjaśnione zagadki w badaniach nad uprzedzeniami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88067-58-3
1. W kręgu socjologii i psychologii społecznej. 2. Sytuacje społeczne, interakcje i więzi społeczne. 3. Kultura i społeczeństwo. 4. Struktury społeczne. 5. Procesy społeczne. 6. Instytucje społeczne. 7. Społeczności lokalne. 8. Komunikacja społeczna. 9. Osobowość i postawy. 10. Współdziałanie i konflikt społeczny. 11 Stereotypy i uprzedzenia społeczne. 12. Patologie społeczne. 13. Stres i radzenie sobie ze stresem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - 183 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7299-459-2
1. Stereotypy- definicje i funkcje, 2. Uchodźcy jako kategoria społeczna, 3. Dynamika i geografia uchodźstwa, 4. Uchodźcy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 5. Przebieg badań i charakterystyka badanej zbiorowości, 6. Wiedza o uchodźcach studentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 7. Wizerunek uchodźcy na podstawie wypowiedzi studentów w trzech badanych krajów, 8. Przekonania studentów na temat uchodźców jako potencjalnego źródła zagrożenia dla kraju przyjmującego, 9. Interpretacja wyników badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-09-0
1.Starość i osoby starsze a stereotypy oraz zjawiska inkluzji i ekskluzji społecznej- inspiracje teoretyczne: Stereotypy starości w perspektywie społeczno-pedagogicznej; Polska starość w kontekście zagadnienia inkluzji społecznej; Starość na rozdrożu- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku wobec wykluczania społecznego osób starszych; 2. Stereotypizacja związana z fazą późnej dorosłości w świetle badań empirycznych: Stereotyp młodości i starości w percepcji młodego pokolenia (analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje); Stereotypy dotyczące ludzi w wieku starszym; Babcie, wnuczki i stereotypy kobiecości; Młodość dla starości, starość dla młodości- współczesne stereotypy postrzegania międzypokoleniowego; 3. Niepełnosprawność w aspekcie stereotypów: Stereotypy społeczne jako społeczne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; Szanse i zagrożenia w społecznej adaptacji osób z niepełnością intelektualną; (Nie)słyszący jako nowy podmiot surdopedagogiki; Kreatywne spojrzenie pracownika socjalnego na klienta z wadą słuchu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88495-30-5
I Natura stereotypów i możliwości ich zmian: Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice; W poszukiwaniu przesłanek sztywności stereotypów; Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej?; Stereotypy jako fenomeny językowe. II Tożsamość społeczna i kulturowa a myślenie stereotypowe: Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury; Stereotypy narodowe i nacjonalizm w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych; Tożsamość społeczna jako generator stereotypowych sądów o innych; Konsekwencje pozostawania w mniejszości; O stereotypach niestereotypowo, czyli jak badać wiedzę o kulturze grup społecznych i unikać ich stereotypów; Literatura i stereotypy (próba typologii i opisu relacji). III Stereotypy różnych grup a uprzedzenia: Mity i stereotypy jako kulturowa legitymizacja uprzedzeń i agresji(przypadek serbski); Stereotyp Żyda i Niemca - trwałość i zmiany; Reakcje na stygmat (impresje wokół ba dań nad polskimi Żydami); Stereotyp spiskowy jako centralny składnik antysemityzmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-07-6
1. Procesy stereo typizacji i naznaczania w pracy opiekuńczo-wychowawczej: Stereotypizacja rodzin wielodzietnych- mity i realia; Śladami rzeźbiarza Pigmaliona- etykietowanie jako element ukrytego programu szkoły. W kręgu rozważań o stereotypach utrwalanych za szkolnymi murami; Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy; Czy wychowanie bez rodziny może Stanowic powód naznaczania społeczeństwa i marginalizowania dziecka? Obszary przeciwdziałania; Licealiści naznaczeni bezrobociem rodziców- stereotyp czy rzeczywistość?; 2. Wykluczenie i stereotypy w pracy socjalnej: Povertyism, czyli dyskryminacja z powodu ubóstwa jako bariera profesjonalnej pracy socjalnej; Obraz klienta pomocy społecznej w percepcji studentów i pracowników socjalnych- komunikat z badań; Charakterystyka zawodu i stereotyp pracownika socjalnego; 3. Stygmatyzacja i praktyki antydyskryminacyjne w pracy resocjalizacyjnej: problem uzależnień w świetle dotychczasowych stereotypów; Stygmatyzacja byłych skazanych w kontekście uwarunkowań procesu readaptacji społecznej; Homoseksualizm w zakładach karnych- norma czy patologia; O potrzebie działań antydyskryminacyjnych w pracy kuratorów sądowych; Wiem, ze to możliwe. Praktyka łamiąca stereotypy pracy resocjalizacyjnej; Przeciw stereotypizacji. Ludzka twarz piętna w ujęciu Ervinga Goffmana.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-600834-23-1
Część I: Metodyka pracy wychowawczej. 1. Program edukacyjny "Płeć i rodzaj - role, stereotypy, tożsamość". 2. Ewaluacja programów edukacyjnych. Część II: Ćwiczenia i zadania. 3. Role i stereotypy. 4. Socjalizacja i tożsamość. 5. Dyskryminacja i seksizm. 6. Partnerstwo i samorealizacja. 7. Stereotypy a rzeczywistość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-87957-01-1
Stereotypy; Teorie na temat uprzedzeń; Hipoteza kontaktu międzygrupowego; Tożsamość społeczna, autokategoryzacja i postawy międzygrupowe; Relacje międzykulturowe; Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązywanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-87957-01-1
Stereotypy; Teorie na temat uprzedzeń; Hipoteza kontaktu międzygrupowego; Tożsamość społeczna, autokategoryzacja i postawy międzygrupowe; Relacje międzykulturowe; Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązywanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-87957-01-1
Stereotypy; Teorie na temat uprzedzeń; Hipoteza kontaktu międzygrupowego; Tożsamość społeczna, autokategoryzacja i postawy międzygrupowe; Relacje międzykulturowe; Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązywanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again