Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(40)
available
(22)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(40)
Author
Ferguson George A
(2)
Holzer Jerzy Z
(2)
Juszczyk Stanisław
(2)
Ostasiewicz Walenty
(2)
Takane Yoshio
(2)
Zagrodzki Michał
(2)
Aczel Amir D
(1)
Barczak Andrzej Stanisław
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Biolik Józef
(1)
Brzeziński Jerzy
(1)
Buga Janusz
(1)
Czerwiński Zbigniew
(1)
Francuz Piotr
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Gruszczyński Marek
(1)
Haman Jacek
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Jóźwiak Janina
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
King Bruce M
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Koronacki Jacek
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Latusek Wojciech
(1)
Lissowski Grzegorz
(1)
Mackiewicz Robert
(1)
Maddala G.S
(1)
Makać Wiesława
(1)
Maksimowicz-Ajchel Alicja
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Mikrut Adam
(1)
Minium Edward W
(1)
Młodak Andrzej
(1)
Nachmias David
(1)
Nawojczyk Maria
(1)
Nowak Edward
(1)
Panek Tomasz
(1)
Pawełek Barbara
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Podgórski Jarosław
(1)
Przybycin Zygmunt
(1)
Pułaska-Turyna Beata
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Starzyńska Wacława
(1)
Stasiuk Katarzyna
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Szwed Robert
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Tomaszewicz Łucja
(1)
Tomczyk Emilia
(1)
Wanat Stanisław
(1)
Wieczorkowska Grażyna
(1)
Wierzbiński Jerzy
(1)
Witkowska Dorota
(1)
Witkowski Bartosz
(1)
Zakrzewska Marzenna
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Zielińska Anetta
(1)
Ćwik Jan
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(43)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(44)
Subject
Statystyka
(29)
Statystyka matematyczna
(11)
Pedagogika
(6)
Statystyka gospodarcza
(6)
Ekonometria
(5)
Psychologia
(5)
Demografia
(3)
Ludność
(3)
Metodologia
(3)
Rachunek prawdopodobieństwa
(3)
Migracje
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Ruch naturalny ludności
(2)
Socjologia
(2)
Struktura społeczna
(2)
Zarządzanie
(2)
AIDS
(1)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Algebra
(1)
Alkohol
(1)
Analiza numeryczna
(1)
Ankieta
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Data mining
(1)
Dochód
(1)
Ekonomia
(1)
Eksperyment
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość życia
(1)
Klasyfikacja
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Macierze
(1)
Modele matematyczne
(1)
Narkomania
(1)
Nauki empiryczne -- metodologia
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nauki społeczne -- metodologia -- podręcznik
(1)
Nauki społeczne -- metody -- podręcznik
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Policja
(1)
Porwanie
(1)
Prawdopodobieństwo
(1)
Prawo
(1)
Produkcja
(1)
Prostytucja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
SPSS
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Spożycie
(1)
Spółki
(1)
Statystyka -- podręcznik akademicki
(1)
Statystyka gospodarcza -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczenie się maszyn
(1)
Więziennictwo
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
44 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14042-7
Zawiera: Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14042-9
Część I: Podstawy statystyki. 1. Podstawowe pojęcia statystyki. 2. Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne. 3. Zapis statystyczny. 4. Miary tendencji centralnej. 5. Miary zmienności, skośności i kurtozy. 6. Prawdopodobieństwo i rozkład dwumianowy. 7. Krzywa normalna. 8. Regresja i korelacja. 9. Pobieranie prób i rozkład z próby 10. Oszacowanie i rozkład t. 11. Testowanie hipotez - średnie. 12. Testowanie hipotez - inne statystyki. 13. Analiza liczebności z zastosowaniem chi-kwadrat. Część II: Planowanie eksperymentów. 14. Struktura i planowanie eksperymentów. 15. Analiza wariancji - klasyfikacja jednoczynnikowa. 16. Analiza wariancji - klasyfikacja dwuczynnikowa. 17. Analiza wariancji - klasyfikacja trójczynnikowa. 18. Procedury porównań wielokrotnych. 19. Pomiary powtarzane i inne plany eksperymentalne. 20. Analiza kowariancji. Część III: Statystyka nieparametryczna. 21. Statystyka rang. 22. Nieparametryczne testy istotności. Część IV: Testy psychologiczne i statystyka wielozmiennowa. 23. Zagadnienia statystyczne konstruowania testów. 24. Błędy pomiaru. 25. Przekształcanie wyników - normy. 26. Wybrane techniki wielozmiennowe. 27. Regresja wielokrotna i analiza wariancji. 28. Analiza czynnikowa. Dodatek: Tablice statystyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Andrzej Młodak. - Warszawa : Difin, 2006. - 261 s., il : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-605-7
1. Statystyka regionalna - dokonania i wyzwania. 2. Porównywanie obiektów wielocechowych i struktur. 3. Metody klasyfikacyjne. 4. Syntetyczne mierniki rozwojowe. 5. Elementy analizy decyzyjnej w taksonomii. 6. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-23-7
R 1. Sposoby odpowiadania na interesujące nas pytania. Badania korelacyjne i eksperymentalne, R 2. Co to znaczy, że wyniki badań są istotne statystycznie?, R 3. Pułapki w badaniach sondażowych, R 4. Budowanie indeksów złożonych. Zastosowanie analizy czynnikowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Badania statystyczne / Walenty Ostasiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 268 s. : il., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1348-3
1. Rozwój statystyki; 2. Naukowe poznanie świata; 3. Statystyczne klasyfikacje społeczne i gospodarcze; 4. Kwantyfikacja; 5. Jednowymiarowe szeregi statystyczne i ich opis; 6. Korelacja i regresja; 7. Tablice strukturalne i ich opis; 8. Tablice wielocechowe; 9. Szeregi czasowe; 10. Wskaźniki statystyczne; 11. Proces badania statystycznego; 12. Podstawowe badania urzędowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Wyd.6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 364 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Demografia / Jerzy Z. Holzer. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - 371 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1462-6
1.Wprowadzenie, 2.Źródła i zakres informacji, 3.Metody analizy demograficznej, 4.Liczba i rozmieszczenie ludności, 5.Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego, 6.Struktura ludności według cech społeczno-zawodowych i wykształcenia, 7.Ruch naturalny ludności, 8.Syntetyczne miary reprodukcji ludności, 9.Ruch wędrówkowy ludności, 10.Prognozy demograficzne, 11.Modele demograficzne i modele uwzględniające czynnik demograficzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14638-2
Cz.I Wprowadzenie i model regresji liniowej: 1.Czym jest ekonometria, 2.Podstawy statystyki i algebry macierzy, 3.Regresja prosta, 4.Model regresji wielorakiej. Cz.II Naruszenie założeń podstawowego modelu: 6.Autokorelacja, 7.Współliniowość, 8.Zmienne jakościowe i zmienne ucięte, 9.Modele wielorównianiowe, 10.Modele nieliniowe i modele oczekiwań. Normalność rozkładu składnika losowego, Cz.III Rozszerzenia i zagadnienia specjalne: 12.Diagnostyka wybór modelu, testowanie specyfikacja, 13.Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych, 14.Autoregresja wektorowa, pierwiastki jednostkowe i kointegracja, 15.Analiza danych panelowych, 16.Teoria dużych prób, 17.Wnioskowanie w małej próbie: metody repróbkowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-07-1
1. Wprowadzenie do analizy danych przestrzennych. 2. Podstawowe operacje w programie R CRAN. 3. Macierze wag. 4. Statystyki globalne i lokalne. 5. Wariogram i korelogram. 6. Modelowanie przestrzenne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85773-58-4
1. Informacja i jej rola w życiu społeczno-ekonomicznym, 2. Organizacja i opracowywanie danych społeczno-ekonomicznych, 3. Opisowa charakterystyka rozkładu jednej zmiennej, 4. Analiza współzależności dwóch cech, 5. Analiza dynamiki zjawiska masowych, 6. Wnioskowanie statystyczne, 7. Porządkowanie danych i taksonomia, 8. Modelowanie ekonometryczne, 9. Prognozowanie społeczno-ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-326-X
I. O metodach badań psychologicznych 1. Postępowanie badawcze w psychologii 2. Projektowanie eksperymentów II. Prawdopodobieństwo i zmienna losowa 3. Podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa 4. Wyniki eksperymentu jako zmienna losowa III. Wnioskowanie statystyczne 5. Podstawy wnioskowania statystycznego 6. Testowanie hipotez dotyczących średnich 7. Testy nieparametryczne 8. Analiza korelacji i regresji IV. Dodatek gratis 9. Jak napisać raport z badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
Metody analizy input-output / Łucja Tomaszewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - 178, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-0928-2
1. Zastosowania SNA/ESA w sprawozdawczości statystycznej; 2. Tablice input-output. Podstawowe różnice między MPS i SNA; 3. Podstawowe relacji input-output; 4. Regionalne modele input-output; 5. Niektóre problemy konstrukcji i zastosowania tablic input-output; 6. Analiza zużycia energii za pomocą metod input-output; 7. Metody input-output w analizach zależności między zanieczyszczeniem środowiska a produkcją i konsumpcją; 8. Prognozowanie współczynników input-output.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-278-X
Wstęp; 1. Podstawy statystyki matematycznej; 2. Wybrane elementy teorii pól losowych; 3. Metody wnioskowania statystycznego dla pól losowych; 4. Zastosowania; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15572-8
1. Definicje, struktura oraz istota projektu gospodarczego, 2. Teoretyczne podstawy oceny projektu gospodarczego, 3. Kalkulacja przepływów pieniężnych, 4. Teorie stopy procentowej, 5. Koszt kapitału, 6. Od Galileusza do Fibonacciego, 7. Kryteria wyboru projektu, 8. Składany rachunek ciągły, 9. Modelowanie profilów przepływów pieniężnych - część pierwsza, 10. Modelowanie profilów przepływów pieniężnych - część druga, 11. Ocena projektu oparta na użytecznosći, 12. Ocena projektu w ujęciu probabilistycznym, 13. Od drzewka probabilistycznego do procesu decyzyjnego, 14. Opcyjna ocena projektu gospodarczego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1368-9
R.1 Istota i przedmiot statystyki. Prezentacja danych statystycznych. R.2 Metody opisu struktury zbiorowości .R.3 Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. R.4 Metody analizy dynamiki zjawisk konomicznych R. 5. Elementy rachunku prawdopodobieństwa R. 6.Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne R. &. Podstway teorii estymacji R. 8. Weryfikacja hipotez statystycznych
Metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych. R.5 Elementy rachunku prawdopodobieństwa. R.6 Zmienne losowe i
ich rozkłady teoretyczne. R.7 Podstawy teorii estymacji. R.8 Weryfikacja hipotez statystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1330-1
1. Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 2. Przegląd metod statystycznych, 3. Analiza statystyczna danych bilansu przedsiębiorstwa, 4. Statystyka środków trwałych, 5. Analiza statystyczna zatrudnienia, płac i wydajności pracy, 6. Analiza i kształtowanie stanu środków pieniężnych, 7. Papiery wartościowe w przedsiębiorstwie. Ujęcie statystyczne, 8. Metody statystyczne w analizie zapasów, 9. Produkcja przedsiębiorstwa i jej analiza statystyczna, 10. Analiza statystyczna kosztów, 11. analiza sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Zastosowanie metod statystycznych, 12. Analiza wyniku finansowego z wykorzystaniem metod statystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-645-3
Cz.I Statystyka opisowa: 1. Informacje wprowadzające. Podstawowe pojęcia i definicje, 2. Opis materiału statystycznego, 3. Miary tendencji centralnej, 4. Miary zmienności, asymetrii i kurtozy. Cz.II Prawdopodobieństwo: 5. Prawdpodobieństwo i rozkłady teoretyczne, 6. Próba i rozkład z próby. Cz.III Statystyka indukcyjna: 7. Estymacja parametrów statystycznych, 8. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności, 9. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), 10. Testy nieparametryczne, 11. Badanie związku między zmiennymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again